Теми статей
Обрати теми

Щодо змін в порядку нарахування та утримання страхових внесків на випадок безробіття

Редакція ПБО
Лист від 19.01.2009 р. №

Щодо змін в порядку нарахування та утримання страхових внесків на випадок безробіття

Лист Державного центру зайнятості від 19.01.2009 р. № ДЦ-03-227/0/6-09

 

У зв’язку з набуттям 13 січня 2009 року (з дня опублікування) чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» № 799-VI (далі — Закон), Державний центр зайнятості надає роз’яснення щодо застосування деяких норм цього Закону.

1.

Змінено розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Так, роботодавці повинні нараховувати страхові внески за розміром 1,6 %, а утримувати із заробітної плати своїх працівників — в розмірі 0,6 %.

Звертаємо вашу увагу, що страхові внески на випадок безробіття

за січень п. р. платники повинні нараховувати та утримувати, застосовуючи різні розміри страхових тарифів. Тобто нарахування страхових внесків за січень роботодавець повинен здійснити двома частками, а саме пропорційно відпрацьованим робочим дням до 13 січня (1,3 %, 0,5 %) і з 13.01.2009 р. (1,6 %, 0,6 %).

2. Починаючи з 13 січня

страхові внески на випадок безробіття нараховують і на суми виплати фізичним особам за виконання робіт (надання послуг), які працюють у юридичних та фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру (ЦПХ). Слід зазначити, що всі договори ЦПХ на виконання робіт (послуг), які укладені з фізичними особами до 13. 01.2009 р., а виплата доходу відбулась з 13 січня включно, підпадають під дію Закону. На нашу думку, до моменту нормативно-правового врегулювання питання нарахування страхових внесків за договорами ЦПХ слід виходити з того, що нарахування та виплата винагороди співпадають у часі, тобто мають здійснюватися одночасно. Звертаємо Вашу увагу, що страхові внески на зазначені виплати тільки нараховуються:

для юридичних та фізичних осіб (роботодавців), які укладали договори ЦПХ на виконання робіт (надання послуг) з

працівником, з яким вони перебувають в трудових відносинах — в розмірі 1,6 %;

юридичні та фізичні особи, які укладають договори ЦПХ на виконання робіт (надання послуг) з іншими фізичними особами, з якими вони

не перебувають в трудових відносинах — в розмірі 2,2 %.

Одночасно повідомляємо, що

юридичні та фізичні особи, які працюють за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), у разі використання праці фізичних осіб за договорами ЦПХ, повинні також нараховувати та сплачувати страхові внески в розмірі 1,6 % (якщо фізична особа перебуває з ними в трудових відносинах) та 2,2 % (якщо фізична особа не перебуває з ними в трудових відносинах).

Усі юридичні та фізичні особи, які використовують працю фізичних осіб за договорами ЦПХ, повинні сплачувати страхові внески на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України на ім’я органів державної служби зайнятості для зарахування страхових внесків від роботодавців код 01.

3.

Прикінцевими положеннями зазначеного Закону призупинено до 1 січня 2011 року дію статті 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Це означає, що з моменту набрання чинності Законом страхуванню на випадок безробіття підлягають:

працюючі особи, які отримують або мають право на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсію за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку;

іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні.

Тобто,

з 13 січня із заробітної плати працюючих пенсіонерів та іноземців потрібно утримувати страхові внески в розмірі 0,6 % (раніше страхові внески тільки нараховувалися на фонд оплати праці роботодавців).

4.

Законом визначено, що військовослужбовці, які були раніше незастрахованими відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», набувають статусу застрахованих осіб в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, тобто із їх грошового забезпечення (заробітної плати) утримуються страхові внески в розмірі 0,6 % з моменту набуття чинності Законом, а військові формування, які виплачують грошове забезпечення (заробітну плату) військовослужбовцям, починають сплачувати страхові внески з 1 січня 2010 року, як роботодавці (1,6 %).

5.

Змінився й розмір страхових внесків для осіб, які беруть участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах, який становить 2,2 % до сум оподатковуваного доходу. При цьому слід зазначити, що фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за договорами ЦПХ не відносяться до осіб, які беруть участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах. Тобто, починаючи з 13 січня базові центри зайнятості повинні повідомити всіх осіб, які працюють за договорами ЦПХ і знаходяться на обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду, про обов’язкову участь у страхуванні на випадок безробіття та зняти їх з обліку як добровільно застрахованих осіб. Якщо така фізична особа виконує роботи (надає послуги) юридичним та фізичним особам, то страхові внески платить роботодавець. Якщо фізична особа працює за договором ЦПХ у фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності або у фізичної особи, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, то такі фізичні особи, у т. ч. фізичні особи — підприємці повинні зареєструватися в центрі зайнятості як платники страхових внесків з дня укладання договору ЦПХ. З цього ж дня така особа набуває статусу платника страхових внесків до Фонду.

Рекомендуємо, до внесення змін до підзаконних актів, брати таких платників на облік відповідно до заяви (зразок додається*) та копії Свідоцтва про державну реєстрацію (у разі наявності), договору ЦПХ та паспорту.

* Не публікується. —

Прим. ред.

6.

Також зазначеними змінами врегульовано питання щодо перерахування страхових внесків страхувальниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу), в тому числі в безготівковій чи натуральній формі, або з виручки від реалізації товарів (послуг). Тобто юридичні та фізичні особи повинні одночасно при отриманні зазначених коштів сплачувати страхові внески на випадок безробіття пропорційно у відповідних розмірах (1,6 %, 2,2 %).

Звертаємо вашу увагу, що зведену

річну розрахункову відомість до Державного центру зайнятості регіональні центри зайнятості подають за старою формою до 06.02.2009 р.

Починаючи

з І кварталу п. р. платники будуть надавати звітність до Фонду за новою формою розрахункової відомості. Після погодження з соціальними партнерами, правлінням Фонду та реєстрації в Мін’юсті вам буде надіслано зміни до наказу Мінпраці від 18.12.2000 № 339 та додатки до них.

Також повідомляємо, що разом із наданням зведеної річної відомості по регіонах необхідно надати річні плани перевірок платників з поквартальною розбивкою.

Директор В. алицькийкоментар редакції

Державний центр зайнятості роз’яснює питання нарахування
та сплати внеску до Фонду страхування на випадок безробіття

У статті, присвяченій аналізу положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 6), зазначалося: щодо окремих питань потрібні відповідні роз’яснення офіційних органів, оскільки не всі норми Закону № 799 є однозначними. І ці роз’яснення не змусили на себе довго чекати.

Основні моменти, на які звертає увагу Державний центр зайнятості (далі — ДЦЗ), такі.

1. Внески до Фонду страхування на випадок безробіття змінилися з дня набуття чинності Законом № 799, тобто з 13 січня 2009 року. Старий розмір внесків із заробітної плати — 1,3 % нарахування, 0,5 % утримання; новий розмір внесків — 1,6 % нарахування, 0,6 % утримання.

У зв’язку з тим, що Закон № 799 набув чинності з 13 січня 2009 року, для визначення суми внесків до Фонду страхування на випадок безробіття із заробітної плати необхідно зарплату працівників за січень 2009 року розподілити на дві частини: зарплата за відпрацьовані робочі дні січня до 13.01.2009 р., і зарплата за відпрацьовані робочі дні січня з 13.01.2009 р. Порядок розрахунку сум внесків до Фонду страхування на випадок безробіття, а також до інших соціальних фондів, за якими з 13.01.2009 р. змінено ставку внесків, із сум зарплати за січень докладно на числових прикладах розглянуто на с. 13 сьогоднішнього номера.

2. З 13 січня 2009 року страхові внески до Фонду страхування на випадок безробіття нараховуються

на суми виплати за виконання робіт (надання послуг) фізичним особам, які працюють у юридичних та фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру . Звертаємо увагу: внесок до Фонду страхування на випадок безробіття з цих виплат сплачується тільки в частині так званих нарахувань.

На жаль, положення Закону № 799 не дають чіткої відповіді про розмір ставок внесків до Фонду страхування на випадок безробіття із сум виплат фізичним особам за виконання робіт (надання послуг), які працюють у юридичних та фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.

У листі, що коментується, ДЦЗ роз’яснив це питання так.

Страхові внески до Фонду страхування на випадок безробіття нараховуються:

— для юридичних осіб та фізичних осіб

(роботодавців), які уклали договори цивільно-правового характеру на виконання робіт (надання послуг) з працівником, з яким вони перебувають у трудових відносинах — у розмірі 1,6 %;

— для

юридичних та фізичних осіб, які уклали договори цивільно-правового характеру на виконання робіт (надання послуг) з іншими фізичними особами, з якими вони не перебувають у трудових відносинах, — у розмірі 2,2 %.

ДЦЗ звертає увагу, що юридичні та фізичні особи, які працюють на спрощеній системі оподаткування (єдиному податку), у разі використання праці фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру також зобов’язані нараховувати та сплачувати внески до Фонду страхування на випадок безробіття в розмірі 1,6 % (якщо фізична особа перебуває з ними у трудових відносинах) і 2,2 % (якщо фізична особа не перебуває з ними в трудових відносинах).

ДЦЗ також зазначив таке. Усі договори цивільно-правового характеру на виконання робіт (послуг), що укладено з фізичними особами до 13.01.2009 р., а виплату доходу проведено з 13 січня включно, підпадають під дію Закону № 799. На думку ДЦЗ, до моменту нормативно-правового врегулювання питання нарахування страхових внесків за договорами цивільно-правового характеру слід виходити з того, що нарахування та виплата винагороди збігаються в часі, тобто повинні проводитися одночасно.

На нашу думку, це не зовсім так. По-перше, нарахування винагороди за договорами цивільно-правового характеру проводиться на підставі підписаного акта виконаних робіт (наданих послуг). По-друге, досить рідко момент підписання акта виконаних робіт (наданих послуг), тобто момент нарахування доходу, і момент виплати доходу збігаються. На наш погляд, слід виходити з дати підписання акта виконаних робіт (наданих послуг). Якщо акт виконаних робіт (наданих послуг) підписано до 13.01.2009 р., то виплачуваний дохід за договором цивільно-правового характеру внеском до Фонду страхування на випадок безробіття не обкладається. Якщо акт виконаних робіт (наданих послуг) підписано починаючи з 13.01.2009 р., то виплачуваний дохід за договором цивільно-правового характеру внеском до Фонду страхування на випадок безробіття обкладається.

3. З 13.01.2009 р. із заробітної плати працюючих пенсіонерів та іноземців необхідно утримувати внески до Фонду страхування на випадок безробіття в розмірі 0,6 %. Нарахування на зарплату таких працівників, як і раніше, провадяться роботодавцями, тільки за новою ставкою.

Додамо, що при визначенні сум утримань внеску до Фонду страхування на випадок безробіття із зарплати працюючих пенсіонерів та іноземців також доведеться зарплату за січень 2009 року розподіляти на дві суми: зарплата січня за відпрацьовані робочі дні до 13.01.2009 р. і зарплата січня за відпрацьовані робочі дні з 13.01.2009 р. З першої частини зарплати пенсіонера чи іноземця внесок до Фонду страхування на випадок безробіття не утримується, а з другої — утримується.

4. З 13.01.2009 р. грошове забезпечення військовослужбовців підлягає обкладенню внеском до Фонду страхування на випадок безробіття, тобто із суми такого доходу утримується внесок до Фонду страхування на випадок безробіття в розмірі 0,6 %. Нарахування на грошове забезпечення військовослужбовців у розмірі 1,6 % військові формування не проводять, оскільки звільнені від сплати внеску до 1 січня 2010 року.

5. Розмір внеску до Фонду страхування на випадок безробіття для добровільно застрахованих осіб з 13 січня 2009 року становить 2,2 %.

6. Згідно із Законом № 799 внески до Фонду страхування на випадок безробіття має бути перераховано страхувальниками одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі, або з виручки від реалізації товарів (послуг). Отже, ДЦЗ зазначає: юридичні та фізичні особи повинні одночасно при отриманні зазначених коштів сплачувати страхові внески на випадок безробіття пропорційно у відповідних розмірах (1,6 %, 2,2 %).

Якщо раніше із суми авансу внески до Фонду страхування на випадок безробіття сплачувати було не потрібно, то тепер згідно із зазначеним Законом сплачувати такі внески необхідно.

 

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі