Теми статей
Обрати теми

Нараховуємо заробітну плату за січень 2009 року

Редакція ПБО
Стаття

Нараховуємо заробітну плату за січень 2009 року

 

У січні 2009 року було змінено ставки внесків до соціальних фондів із заробітної плати. У цій статті на числових прикладах розглянемо порядок оподаткування заробітної плати за січень 2009 року.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про держбюджет-2009

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI.

Закон № 799

— Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI.

Лист № 10338

— лист Мінпраці від 30.09.2008 р. № 10338/0/14-08/13.

Розпорядження № 1458-р

— розпорядження КМУ від 24.11.2008 р. № 1458-р.

 

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2009 року становить

605 грн.

У зв’язку з цим розміри податкових соціальних пільг, що застосовуються до зарплати згідно із

Законом № 889, у 2009 році становитимуть:

 

Вид ПСП (норма Закону № 889)

Розрахунок

Розмір ПСП, грн.

Звичайна (п.п. 6.1.1)

605 х 50 %

302,50

Підвищена (п.п. 6.1.2)

605 х 50 % х 150 %

453,75

Максимальна (п.п. 6.1.3)

605 х 50 % х 200 %

605,00

 

У зв’язку з установленням на 1 січня 2009 року розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розмірі 669 грн. змінився граничний розмір доходу для застосування ПСП. Він тепер складає

940 грн. (669 x 1,4 = 936,60 грн., округлені до найближчих 10 грн.).

Граничний розмір доходу, що дає право на ПСП «на дітей», становить 940 грн. помножені на кількість дітей.

Для обкладення податком та соцвнесками

заробітної плати за січень 2009 року необхідно також знати ставки внесків до соціальних фондів та ставку податку з доходів фізичних осіб. Наведемо в таблиці ставки внесків до соціальних фондів для роботодавців і найманих працівників та ставку податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати.

 

Нові ставки внесків до соціальних фондів для роботодавців і найманих працівників
 та ставка податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати

Вид внеску

Нарахування

Утримання

До Пенсійного фонду

33,2 % («загальна» ставка); 42 % (за найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації*); 4 % (із зарплати працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях); 26,56 % (за найманих працівників платників фіксованого сільськогосподарського податку); 4 % (із зарплати всіх працівників для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де інвалідів 50 %)

2 %; 1—5 % (залежно від розміру доходу для осіб із числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації* та бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах; держслужбовців)

До Фонду страхування з тимчасової непрацездатності

1,4 % («загальна» ставка); 0,7 % (із зарплати працівників-інвалідів у громадських організаціях інвалідів,

де інвалідів ≥ 50 %, за умови, що фонд оплати праці інвалідів ≥ 25 %); 0,5 % (для підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС)

0,5 % (якщо зарплата ≥ ПМ на працездатну особу); 1 % (якщо більше ніж ПМ на працездатну особу); 0,25 % (із зарплати працівників-інвалідів організацій товариств УТОГ і УТОС)

До Фонду страхування від безробіття

1,6 %;

0 % (із зарплати працівників-інвалідів у громадських організаціях інвалідів, де інвалідів ≥ 50 %, за умови, що фонд оплати праці інвалідів ≥ 25 %); 0 % (для організацій товариств УТОГ і УТОС)

0,6 %, у тому числі із зарплати пенсіонерів

До Фонду страхування від нещасного випадку

Тариф**;

0,2 % (для бюджетних установ та об’єднань громадян); 50 % від тарифу (для підприємств громадських організацій інвалідів, де чисельність інвалідів ≥ 50 %, за умови, що фонд оплати праці інвалідів ≥ 25 %; для фізичних осіб, які використовують працю інвалідів, якщо фонд оплати праці інвалідів ≥ 25 %)

Х

Податок з доходів фізичних осіб

X

15 %

* Пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів.

** Установлюється залежно від класу професійного ризику.

 

Труднощі щодо застосування нових ставок страхових внесків полягають у тому, що

Закон № 799 набрав чинності 13 січня 2009 року. У результаті виходить, що січневу зарплату працівників необхідно розподіляти на дві суми: заробітна плата по 12 січня 2009 року (включно) і заробітна плата з 13 січня 2009 року. Сума зарплати, нарахованої за відпрацьовані робочі дні по 12 січня 2009 року (включно), обкладається внесками за старими ставками, а сума зарплати, нарахованої за роботу з 13 січня 2009 року, — за новими ставками.

Наведемо числовий приклад щодо розрахунку сум внесків до соціальних фондів та податку з доходів із заробітної плати за січень 2009 року.

Приклад 1.

Заробітна плата працівника за січень 2009 року склала 900 грн. Працівник має право на звичайну ПСП. Розрахуємо суми внесків та податку з доходів. Підприємство працювало за режимом, зазначеним у листі № 10338, тобто без перенесення робочих днів, рекомендованого розпорядженням № 1458-р.

Розрахуємо спочатку суму заробітної плати з 1 по 12 січня 2009 року (включно) та суму зарплати з 13 по 31 січня 2009 року.

Сума заробітної плати по 12 січня 2009 року = 900 : 20 x 6 = 270 (грн.), де 20 — кількість робочих днів у січні 2009 року, 6 — кількість робочих днів з 1 по 12 січня 2009 року включно.

Сума заробітної плати з 13 січня 2009 року = 900 : 20 x 14 = 630 (грн.).

Зауважимо: нарахування внесків до фондів соціального страхування проводяться виходячи із загальної суми фонду оплати праці працівників, і саме цю суму за січень необхідно розподіляти по 12 січня 2009 року та з 13 січня 2009 року. У межах цих прикладів умовно приймемо розподіл для кожного працівника.

Наведемо розрахунок сум внесків до соціальних фондів та податку з доходів фізичних осіб у таблиці.

Прийняті скорочення:

Пф — Пенсійний фонд

Фтвп — Фонд страхування з тимчасової втрати працездатності

Фб — Фонд страхування на випадок безробіття

Фнв — Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві

ПДФО — Податок з доходів фізичних осіб

 

Внески до соцфондів та податок з доходів

Розрахунок

Сума

Нарахування:

Внесок до ПФ

900 x 33,2 : 100

298,80

Внесок до Фтвп

(270 x 1,5 : 100 + 630 x 1,4 : 100)

12,87

Внесок до Фб

(270 x 1,3 : 100 + 630 x 1,6 : 100)

13,59

Внесок до Фнв

(270 x 1,03* : 100 + 630 x 0,93 : 100)

8,64

Утримання:

Внесок до ПФ

900 x 2 : 100

18,00

Внесок до Фтвп

900 x 1 : 100

9,00

Внесок до Фб

(270 x 0,5 : 100 + 630 x 0,6 : 100)

5,13

ПДФО

(900 - 18 - 9 - 5,13 - 302,50) x 15 : 100

84,81

* Припустимо, що клас професійного ризику цього підприємства — 18.

 

Приклад 2.

Заробітна плата працівника за січень 2009 року склала 900 грн. Працівник має право на звичайну ПСП. Розрахуємо суми внесків і податку з доходів. Підприємство працювало в січні 2009 року з урахуванням рекомендацій, викладених у розпорядженні № 1458-р.

Розрахуємо спочатку суму заробітної плати з 1 по 12 січня 2009 року включно та суму зарплати з 13 по 31 січня 2009 року.

Сума заробітної плати по 12 січня 2009 року = 900 : 19 x 4 = 189,47 (грн.), де 19 — кількість робочих днів у січні 2009 року, 4 — кількість робочих днів з 1 по 12 січня 2009 року включно.

Сума заробітної плати з 13 січня 2009 року = 900 : 19 x 15 = 710,53 (грн.).

Наведемо розрахунок сум внесків до соціальних фондів та податку з доходів фізичних осіб у таблиці.

 

Внески до соцфондів та податок з доходів

Розрахунок

Сума

Нарахування:

Внесок до ПФ

900 x 33,2 : 100

298,80

Внесок до Фтвп

(189,47 x 1,5 : 100 + 710,53 x 1,4 : 100)

12,79

Внесок до Фб

(189,47 x 1,3 : 100 + 710,53 x 1,6 : 100)

13,83

Внесок до Фнв

(189,47 x 1,03* : 100 + 710,53 x 0,93 : 100)

8,56

Утримання:

Внесок до ПФ

900 x 2 : 100

18,00

Внесок до Фтвп

900 x 1 : 100

9,00

Внесок до Фб

(189,47 x 0,5 : 100 + 710,53 x 0,6 : 100)

5,21

ПДФО

(900 - 18 - 9 - 5,21 - 302,50) x 15 : 100

84,79

* Припустимо, що клас професійного ризику цього підприємства — 18.

 

Приклад 3.

Заробітна плата працівника — пенсіонера за віком за січень 2009 року склала 650 грн. Працівник має право на звичайну ПСП. Розрахуємо суми внесків та податку з доходів. Підприємство працювало в січні 2009 року з урахуванням рекомендацій, викладених у розпорядженні № 1458-р.

Розрахуємо спочатку суму заробітної плати з 1 по 12 січня 2009 року включно та суму зарплати з 13 по 31 січня 2009 року.

Сума заробітної плати по 12 січня 2009 року = 650 : 19 x 4 = 136,84 (грн.), де 19 — кількість робочих днів у січні 2009 року, 4 — кількість робочих днів з 1 по 12 січня 2009 року включно.

Сума заробітної плати з 13 січня 2009 року = 650 : 19 x 15 = 513,16 (грн.).

Наведемо розрахунок сум внесків до соціальних фондів та податку з доходів фізичних осіб у таблиці.

 

Внески до соцфондів та податок з доходів

Розрахунок

Сума

Нарахування:

Внесок до ПФ

650 x 33,2 : 100

215,80

Внесок до Фтвп

(136,84 x 1,5 : 100 + 513,16 x 1,4 : 100)

9,23

Внесок до Фб

(136,84 x 1,3 : 100 + 513,16 x 1,6 : 100)

9,99

Внесок до Фнв

(136,84 x 1,03* : 100 + 513,16 x 0,93 : 100)

6,18

Утримання:

Внесок до ПФ

650 x 2 : 100

13,00

Внесок до Фтвп

650 x 0,5 : 100

3,25

Внесок до Фб

513,16 x 0,6 : 100

3,08

ПДФО

(650 - 13 - 3,25 - 3,08 - 302,50) x 15 : 100

49,23

* Припустимо, що клас професійного ризику цього підприємства — 18.

 

Уточнимо, що цей працівник є пенсіонером за віком. У зв’язку з цим із суми заробітної плати такого працівника по 12 січня 2009 року включно внесок до Фонду страхування на випадок безробіття не утримується, а із суми заробітної плати з 13 січня 2009 року — утримується внесок до цього Фонду (513,16 x 0,6 : 100).

Як бачимо, у зв’язку з набуттям чинності Законом № 799 не з початку місяця нового 2009 року розрахунок нарахованих та утриманих із заробітної плати внесків до соціальних фондів із зарплати січня 2009 року має свої особливості. Сподіваємося, що наведений матеріал полегшить роботу бухгалтерів, пов’язану з нарахуванням заробітної плати.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі