Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Звітність з оренди земельних ділянок державної та комунальної власності

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2009/№ 8
Друк
Стаття

Звітність з оренди земельних ділянок державної та комунальної власності

 

Ця стаття може зацікавити суб’єктів господарювання, які орендують землі державної та комунальної власності, і тих, хто тільки планує їх орендувати. У ній ітиметься про розміри та строки сплати орендних платежів, нюанси складання звітності, способи уточнення її показників тощо.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про плату за землю

— Закон України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII.

Закон про оренду

— Закон України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Методрекомендації

— Методичні рекомендації щодо подання і заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, доведені листом ДПАУ від 01.02.2006 р. № 1833/7/15-0217.

Відповідно до

ст. 1 Закону про оренду оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендарю для проведення підприємницької та інших видів діяльності. До об’єктів оренди належать:

— земельні ділянки, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб;

— земельні ділянки, що перебувають у комунальній або державній власності.

Орендодавцями першої категорії земель можуть бути громадяни та юридичні особи — власники таких ділянок. Усі правовідносини, що виникають при передачі «приватних» земель в оренду, регулюються єдиним документом — договором оренди.

Щодо другої категорії, то орендодавцями земельних ділянок, які перебувають у

комунальній власності, є місцеві (сільські, селищні, міські) ради, а земельних ділянок, що перебувають у державній власності, — районні та обласні державні адміністрації. Виняток становлять міста Київ і Севастополь: там як орендодавці виступають міські державні адміністрації (ст. 4 Закону про оренду).

Відносини оренди земель державної та комунальної власності теж регулюються договором оренди. Так, відповідно до

абзацу другого ст. 21 Закону про оренду орендна плата фіксується саме в договорі оренди. Щоправда, при укладенні договору необхідно пам’ятати про обмеження річної орендної плати «зверху» і «знизу», установлені цією ж статтею. Докладніше про це поговоримо в розділі «Розмір та строки сплати орендних платежів».

Крім положень договору і норм

Закону про оренду, орендар земельних ділянок державної та комунальної власності повинен ураховувати норми п. 8 ст. 14 Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-XII, згідно з яким орендна плата за земельні ділянки цієї категорії належить до системи загальнодержавних податків і зборів. Це накладає на орендарів земельних ділянок державної та комунальної власності (крім громадян) додаткові зобов’язання: самостійно обчислювати суму орендної плати щорічно станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подавати відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію за поточний рік за відповідною формою. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний день. Підтвердження тому див. на с. 46 цього номера. Подання декларації за поточний рік звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій (ст. 14 Закону про плату за землю).

Таким чином, орендарі земель державної та комунальної власності

щорічно подають звітну декларацію на поточний рік за договорами, які було укладено на 1 січня (на цей момент — 2009 року).

Крім звітної річної податкової декларації, орендарі державних та комунальних земель мають право подавати

щомісячно нову звітну податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним. Зверніть увагу: заповнення нової звітної (щомісячної) податкової декларації є справою добровільною, оскільки вона подається не замість щорічної звітної податкової декларації, а на додаток до неї. При цьому зовсім не обов’язково, щоб нова звітна місячна декларація містила уточнені показники.

З огляду на те, що податкова декларація за земельні ділянки державної та комунальної власності подається «наперед», протягом року може виникнути необхідність у зміні відображених раніше показників. Наприклад, у таких ситуаціях:

1)

виявлено помилки, що змінюють суму орендної плати попередніх або майбутніх податкових періодів. Виправити помилки можна шляхом подання:

— звітної річної декларації з уточненнями;

— нової звітної декларації з уточненнями (річної або щомісячної);

— уточнюючої декларації.

Докладно про нюанси їх подання та порядок заповнення поговоримо дещо пізніше, у розділі «Якщо декларацію необхідно уточнити»;

2)

змінився розмір орендної плати в результаті укладення додаткової угоди до договору. У цьому випадку застосовується той самий механізм унесення уточнень, що і при виявленні помилок;

3) відбувається

укладення нового договору оренди після 1 січня . За таких обставин орендар протягом місяця із дня виникнення права на нововідведену земельну ділянку подає до ДПІ звітну декларацію за новоукладеними договорами.

Як бачимо, подати податкову декларацію на початку року і забути про неї до наступного не вийде. Щоб бути у всеозброєнні, познайомимося ближче з формою декларації, її видами та дамо їм характеристику.

 

Види декларації та їх характеристика

Форму податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності затверджено

наказом ДПАУ від 20.12.2005 р. № 588. Вона є універсальною, оскільки в різних ситуаціях декларація може бути звітною, новою звітною, декларацією за новоукладеними договорами та уточнюючою. Вид декларації орендар визначає самостійно, для цього напроти відповідного поля ставиться позначка «х».

На підставі аналізу норм

Закону про плату за землю та положень Методрекомендацій охарактеризуємо перелічені види декларації (див. таблицю).

 

Характеристика видів декларації

Вид декларації

Характеристика

Строк подання

Звітна декларація

Звітна (річна) декларація

Містить інформацію про орендну плату станом на 1 січня поточного року, з розбиттям річної суми рівними частинами за місяцями. Вона заповнюється в обов’язковому порядку

Подається до 1 лютого поточного року

Звітна (річна) з уточненнями

Подається у випадку:  — виявлення помилок (що змінюють суму орендної плати попередніх податкових періодів);  — зміни розміру орендної плати

Подається до 1 лютого поточного року

Нова звітна декларація

Нова звітна (щомісячна) декларація

Заповнюється за бажанням орендаря земельних ділянок державної та комунальної власності

Подається протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним

Нова звітна (річна) декларація

Подається при виникненні обставин, що призвели до зміни податкових зобов’язань: виявлення помилок у поточній звітній (річній) декларації, зміна розміру орендної плати

Подається до 1 лютого поточного року

Нова звітна (річна) декларація з уточненнями*

Складається при уточненні показників поточної звітної (річної) декларації та декларацій минулих років

Подається до 1 лютого поточного року

Нова звітна (місячна) декларація з уточненнями*

Заповнюється в разі зміни податкових зобов’язань, причинами якої можуть бути самостійно виявлені помилки в новій звітній (щомісячній) декларації, зміна розміру орендної плати, відображеної в новій звітній (щомісячній) декларації

Подається протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним

* Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання звітної декларації за той самий звітний податковий період, то самоштраф не нараховується.

Декларація за новоукладеними договорами

Декларація за новоукладеними договорами

Заповнюється внаслідок укладення протягом поточного року (після 1 січня поточного року) нових договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності з розбиттям річної суми рівними частинами за місяцями

Подається протягом місяця з дня виникнення права на нововідведену земельну ділянку

Уточнююча декларація

Уточнююча декларація

Складається для виправлення самостійно виявлених помилок у деклараціях поточного року або деклараціях минулих років

Подається в будь-якому періоді виявлення помилки

 

Форма податкової декларації орендної плати за землі державної та комунальної власності складається із самої декларації та двох додатків:

— додатка 1 «Відомості з договору оренди землі»;

— додатка 2 «Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності».

При поданні

будь-якого з перелічених видів декларації обов’язковим є складання додатка 1. У ньому відображається інформація про договір оренди (дату його складання, строк дії, місце складання та номер), дату і номер державної реєстрації такого договору, найменування сторін, місцезнаходження земельної ділянки, розмір орендної плати тощо.

Оскільки договори оренди можуть укладатися на декілька місяців, представники головного податкового відомства рекомендують зазначати в рядку «Розмір орендної плати» додатка 1, на яку кількість звітних податкових періодів (місяців) звітного року розбивається річна сума орендної плати. Наприклад: «з розбиттям на 6 періодів (із січня по червень)», або «з розбиттям на 3 періоди (з березня по травень)» тощо.

Щодо додатка 2, то він заповнюється в разі, якщо подається

декларація з уточненнями або уточнююча декларація.

Порядок заповнення податкової декларації та додатків до неї має свої особливості в ситуації, коли платник податків уклав

декілька договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності. Так, згідно з Методрекомендаціями в разі, коли платник орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності має декілька земельних ділянок на території однієї сільської, селищної або міської ради (код КОАТУУ той самий), щодо яких окремо укладено договори оренди землі, то таким платником може подаватися одна узагальнена податкова декларація, яка відображає загальну суму орендної плати за такі земельні ділянки відповідно до укладених договорів оренди землі. Додаток 1 складається окремо за кожною земельною ділянкою згідно з укладеним договором оренди землі та подається разом із такою узагальненою податковою декларацією.

Разом із тим, представники податкового відомства не заперечуватимуть, якщо орендар щодо кожної земельної ділянки (за кожним договором) подасть

окремі податкові декларації (див. «Вісник податкової служби України», 2008, № 16, с. 49).

Якщо платник орендної плати має декілька земельних ділянок

на території декількох сільських, селищних або міських рад (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ — різні), щодо яких окремо укладено договори оренди землі, то такий платник зобов’язаний подати до відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію за кожною земельною ділянкою окремо згідно з договором оренди землі.

 

Розмір та строки сплати орендних платежів

Перш ніж перейти безпосередньо до порядку заповнення декларації, нагадаємо про розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності та строки її сплати.

Не секрет, що сума орендної плати відображається в договорі оренди. Однак при укладенні договору оренди «державних» земель необхідно враховувати обмеження річної орендної плати «зверху» і «знизу», установлені

ст. 21 Закону про оренду.

«Знизу» орендна плата обмежується:

— для

земель сільськогосподарського призначення — розміром земельного податку, який установлюється Законом про плату за землю;

— для

інших категорій земель — трикратним розміром земельного податку.

Верхня межа річної орендної плати не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Щоправда, тут є виняток для випадків, коли

орендар визначався на конкурсних засадах.

Дані, визначені в договорі оренди земельних ділянок, є підставою для складання податкової декларації. Відповідно до

ст. 17 Закону про плату за землю податкове зобов’язання з орендної плати за землі державної та комунальної власності, відображене в податковій декларації на поточний рік, сплачується землекористувачами рівними частинами за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

 

Особливості заповнення форми декларації

Основним документом, яким необхідно керуватися при складанні декларації є

Методрекомендації. Відповідно до них декларацію може бути заповнено від руки або віддруковано (заповнення олівцем не допускається). У рядках, де дані для заповнення відсутні, ставиться прокреслення. Сума орендної плати в податковій декларації зазначається у гривнях, з копійками, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

У заголовній частині (рядку 1) декларації вказується вид декларації — звітна, нова звітна, за новоукладеними договорами, уточнююча. У разі подання зазначених декларацій (за винятком уточнюючої) з уточненнями, у колонці «з уточн.» у рядку, який відповідає виду декларації, робиться відповідна позначка («х»). Якщо уточнення в декларації відсутні, у колонці «з уточн.» жодні позначки не ставляться.

Базовий податковий (звітний) період, за який подається податкова декларація, відображається в рядку

2. При цьому заповнюється рядок 2 так:

— якщо складається

звітна (нова звітна) річна декларація, то заповнюються перші дві порожні клітинки рядка 2 (у них відображаються останні дві цифри поточного року, наприклад для 2009 року — це цифри 09). Решта клітинок рядка 2 не заповнюються;

— якщо складається

звітна (нова звітна) щомісячна податкова декларація, то в рядку 2 заповнюються дві порожні клітинки перед словом «місяць», в яких записується арабськими цифрами порядковий номер податкового (звітного) місяця поточного року, за який подається декларація, а також заповнюються дві порожні клітинки перед словом «року», в яких записуються останні цифри звітного року. Наприклад: «за місяць 2009 року». При цьому інші клітинки у зазначеному рядку не заповнюються;

— якщо складається

декларація за новоукладеними договорами (за договорами, укладеними після 1 січня поточного року) — у рядку 2 декларації зазначається, за який рік і починаючи з якого місяця подається декларація. Наприклад, якщо договір укладено в лютому 2009 року, то в рядку 2 декларації зазначатиметься таке: «за 2009 рік починаючи з 02 місяця».

Зверніть увагу: базовий податковий період, відображений у рядку 2 декларації,

повинен відповідати даним базового податкового періоду додатка 1 до декларації.

При заповненні решти рядків загальної частини декларації труднощів виникнути не повинно. У рядках 3 — 6 зазначаються відомості про платника, а саме: повна назва, ідентифікаційний номер ЄДРПОУ, код виду економічної діяльності (КВЕД), місцезнаходження. У рядку 7 знайде відображення найменування органу державної податкової служби, а в рядку 8 — код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ.

Тепер перейдемо до розрахункової частини декларації (

звітної, нової звітної декларації). У рядку 1 цієї частини після слів «Нараховано орендної плати на» зазначається звітний рік (наприклад, 2009). Після цього в рядках 1.1 — 1.12 колонки 3 «Розмір орендної плати, грн. коп.» відображається сума орендної плати з розбиттям за місяцями (при цьому величина податкового зобов’язання в рядку 1 має відповідати сумарному значенню рядків 1.1 — 1.12). Виходить, що для заповнення цієї частини декларації необхідно річну суму орендної плати розділити на кількість місяців дії договору оренди. Крім цього, у декларації не може бути розбіжностей між значенням рядка 1 і сумою річного орендного платежу за додатком 1, який, як відомо, заповнюється на підставі договору оренди.

Рядки 2 — 7 розрахункової частини декларації заповнюються тільки в разі

уточнення податкових зобов’язань за відповідні податкові періоди. Згідно з Методрекомендаціями підставою для заповнення цих рядків є дані перерахунків (додатків 2), які подаються до такої декларації.

Узагальнити цю інформацію допоможе приклад заповнення декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Станом на 1 січня 2009 року підприємство уклало такі договори оренди земель державної і комунальної власності:

1) договір укладено на 2 роки, річна сума орендної плати становить 36000 грн. (з розбиттям на 12 місяців по 3000 грн.);

2) договір укладено на 6 місяців (із жовтня 2008 року по березень 2009 року) та сума орендної плати становить 7200 грн. (з розбиттям на 6 місяців по 1200 грн.).

Виходячи з цієї інформації, декларацію буде заповнено так:

 

Фрагмент заповнення звітної податкової (річної) декларації орендної плати
 за земельні ділянки державної і комунальної власності

img 1

 

Щодо

декларації за новоукладеними договорами, то для правильного її заповнення та своєчасного подання до ДПІ необхідно правильно визначити день виникнення права на нововідведену земельну ділянку.

Згідно з

ч. 2 ст. 125 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III право на оренду земельної ділянки виникає після складання договору оренди та його державної реєстрації. Не суперечить їй і ст. 18 Закону про оренду, де зазначено: договір оренди набуває чинності після його державної реєстрації.

У зв’язку з цим декларацію за новоукладеними договорами слід подати протягом місяця із дня

державної реєстрації договору оренди такої ділянки. З огляду на те, що місячний строк дорівнює 30 дням, зробити це необхідно протягом 30 днів, наступних за днем державної реєстрації договору.

Заповнюється декларація за новоукладеними договорами так само, як звітна річна декларація, але тільки за період починаючи з місяця укладення договору і до кінця року із зазначенням щомісячних орендних платежів.

І ще один момент. Якщо день державної реєстрації договору оренди припадає не на перше число місяця, то для визначення податкових зобов’язань за

перший місяць оренди земельної ділянки, необхідно:

— місячну суму орендної плати

розбити за днями;

— помножити одноденну суму орендної плати на кількість днів дії договору оренди цього місяця.

Сплатити цю суму необхідно за загальновстановленими правилами — протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем звітного (податкового) місяця.

Далі розглянемо приклад заповнення декларації за новоукладеними договорами.

Приклад

. Підприємство уклало договір оренди земельної ділянки комунальної власності, днем державної реєстрації договору є 17 лютого 2009 року. Щомісячна сума орендної плати склала 2000 грн.

Для визначення податкових зобов’язань за перший місяць здійснимо необхідні розрахунки:

— одноденна сума орендної плати в лютому дорівнює 2000 грн. : 28 днів = 71,43 грн.;

— податкове зобов’язання з орендної плати за лютий 2009 року склало: 71,43 грн. х 12 днів = 857,16 грн.

 

Фрагмент заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної
 і комунальної власності за новоукладеними договорами

img 2
img 3

 

Як уже зазначалося, після подання декларації може виникнути необхідність в уточненні її показників. Про те, як це можна зробити, розповімо в наступному розділі.

 

Якщо декларацію необхідно уточнити

Уточнення податкових зобов’язань з орендної плати можна здійснити так:

— шляхом подання уточнюючої декларації;

— у складі звітної річної декларації з уточненнями;

— у складі нової звітної декларації з уточненнями (річної або щомісячної).

Найчастіше платники податків використовують

перший спосіб уточнення. Це пояснюється тим, що подати уточнюючу декларацію можна в будь-якому періоді виявлення помилки (або зміни розміру орендної плати).

У разі подання уточнюючої декларації в рядку 2 зазначається період, за який проводяться уточнення. Наприклад, «за 2008 рік» (якщо помилку було допущено у звітній річній декларації за 2008 рік) або «за 03 місяць 2008 року» (якщо помилку виявлено в новій звітній місячній декларації за березень 2008 року). Разом з уточнюючою декларацією в обов’язковому порядку подається додаток 2, про це прямо зазначається в Методрекомендаціях.

Крім подання уточнюючої декларації, уточнення податкових зобов’язань з орендної плати можна провести у складі:

звітної або нової звітної (річної) декларації якщо уточнюються показники річної декларації минулих періодів;

нової звітної (місячної) декларації — якщо уточнюються показники місячної декларації.

Однак скористатися цим способом і подати звітну (нову звітну) декларацію з уточненнями можна тільки в тому випадку, якщо

строки подання таких декларацій ще не минули (див. таблицю в розділі «Види декларації та їх характеристика»).

У разі подання зазначених декларацій у колонці «з уточн.» у рядку, який відповідає виду декларації, ставиться позначка «х», а в рядку 2 зазначається період, за який подається звітна або нова звітна декларація. Період, який уточнюється, знайде відображення в шапці додатка 2 (він подається разом з такою декларацією). При цьому додаток 2 складається і подається за кожний звітний період або за рік, який уточнюється.

Також зауважимо: щодо орендної плати за землі державної та комунальної власності можна зробити уточнення

як попередніх, так і майбутніх звітних періодів, тобто періодів, за які податкове зобов’язання ще не сплачено. При цьому механізм здійснення уточнень як у складі уточнюючої декларації, так і у складі звітної, нової звітної декларації з уточненнями буде однаковим.

Для уточнення податкових зобов’язань

минулих звітних періодів у формі податкової декларації орендної плати за землі державної і комунальної власності передбачено рядки 2, 3 і 4. Заповнюються вони на підставі підсумкових показників додатка 2. Тому для зручності уточнення показників краще починати зі складання додатка 2.

Якщо виявлено

недоплату, то сума недоплати за кожний відповідний місяць спочатку відображається в рядках 3.1 3.12 додатка 2, а потім сумарне значення цих рядків переноситься до рядка 2 декларації. Недоплата збільшує податкове зобов’язання звітного періоду, в якому платник податків нараховує та сплачує суму недоплати. Самоштраф, нарахований на суму недоплати, відобразиться в рядку 4 декларації.

Якщо утворилася

переплата , то вона відображається за рядками 4.1 4.12 додатка 2 з розбиттям за місяцями. Результат складання переплат переноситься в рядок 3 декларації. Переплату може бути направлено у зменшення податкових зобов’язань майбутніх звітних періодів або повернено платнику податків на поточний рахунок.

Тепер перейдемо до уточнення

податкових зобов’язань поточного року, нарахованих за майбутні звітні періоди. Насамперед податкові зобов’язання звітних періодів, строк сплати за якими не настав, відображаються в рядках 1 і 2 додатка 2 з розбиттям за місяцями. Після цього визначається результат уточнення, яким може бути:

збільшення податкових зобов’язань. У цьому випадку відбувається додаткове нарахування орендної плати за рядками 5.1 5.12 рядка 5 декларації з розбиттям за місяцями. При цьому самоштраф нараховувати не потрібно, адже уточнюються податкові зобов’язання майбутніх звітних періодів ;

зменшення податкових зобов’язань, тоді сума такого зменшення (дельта) відображається за рядками 6.1 6.12 рядка 6 декларації.

 

Відповідальність

Відповідно до

ст. 27 Закону про плату за землю контроль за правильністю обчислення та справляння орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності здійснюється органами державної податкової служби. Отже, штрафні санкції за порушення законодавства про плату за землю накладають представники ДПАУ.

Щоб розібратися з порядком нарахування та сплати штрафних санкцій, звернемося до норм

Закону № 2181, адже саме він є спеціальним документом у цій сфері. Так, за кожне неподання податкової декларації в установлені строки п.п. 17.1.1 Закону № 2181 передбачено штраф у розмірі 170 грн., але це ще не все. Згідно з пп. 4.2.2, 17.1.2 Закону № 2181, якщо платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію, контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму податкового зобов’язання. У цьому випадку платнику податків, крім 170 грн., доведеться заплатити ще і штраф у розмірі 10 % суми податкового зобов’язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації (але не більше 50 % від суми нарахованого податкового зобов’язання і не менше 170 грн.).

При виявленні в ході документальних перевірок факту заниження податкових зобов’язань, відображених у податковій декларації, контролюючий орган самостійно донарахує суму податкового зобов’язання. При цьому платник податків повинен буде сплатити штраф у розмірі

10% від суми недоплати за кожний з податкових періодів, установлених для орендної плати, починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, і закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків повідомлення від контролюючого органу. Однак сума штрафу не може перевищувати 50 % від суми недоплати і бути менше 170 грн. сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули.

За порушення граничних строків сплати орендної плати за землі державної та комунальної власності орендар зобов’язаний сплатити штраф у розмірах, установлених

п.п. 17.1.7 Закону № 2181, а саме:

10 % податкового боргу — при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання;

20 % податкового боргу — при затримці від 31 до 90 календарних днів включно;

50 % податкового боргу — при затримці понад 90 календарних днів.

І ще один момент. За несвоєчасне погашення податкових зобов’язань платнику податків доведеться сплатити

пеню. Відповідно до п.п. 16.4.1 Закону № 2181 пеня нараховується на всю суму податкового боргу (уключаючи суму штрафних санкцій) із розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення податкового боргу або на день його погашення (залежно від того, яка з величин таких ставок більша) за кожний календарний день прострочення.

На цьому ми завершуємо розгляд питань складання звітності з оренди «державних земель». Сподіваємося, що ця стаття буде підмогою у вашій роботі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі