Теми статей
Обрати теми

Щодо визнання поточного податку на прибуток з операцій безоплатного отримання основних засобів

Редакція ПБО
Лист від 29.11.2002 р. № 053-39152

Щодо визнання поточного податку на  прибуток з  операцій безоплатного отримання основних засобів

Лист Міністерства фінансів України від  29.11.2002  р. №  053-39152

Міністерство фінансів України на  запит щодо визнання відстроченого податку на  прибуток з  операцій безоплатно отриманих основних засобів повідомляє.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на  прибуток», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від  28 грудня 2000  року №  353,

вартість безоплатно отриманих основних засобів відповідає критеріям визнання постійної різниці. Належна сума податку на  прибуток відображається за  дебетом субрахунку  424 «Безоплатно одержані необоротні активи» і  кредитом рахунка  64 «Розрахунки за  податками й  платежами».

Начальник Департаменту податкової політики
та доходів бюджету І. Якушик

коментар редакції

 

Дохід за  безоплатно отриманими необоротними активами
відображається в  межах визнаного додаткового капіталу

Первісна вартість безоплатно отриманого об’єкта

необоротних активів (тих же основних засобів) є справедливою вартістю такого об’єкта на  дату його отримання, збільшеною на  величину витрат, понесених у  зв’язку з  доведенням такого об’єкта до працездатного стану, тобто до стану, в  якому він придатний для використання із запланованою метою (п.  10 П(С)БО 7, п.  13 П(С)БО 8).

При цьому безоплатне отримання об’єктів необоротних активів для цілей бухгалтерського обліку розглядається як збільшення додаткового капіталу. Причому

збільшення додаткового капіталу відбувається на  суму, що дорівнює справедливій вартості безоплатно отриманого об’єкта, без урахування інших обов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з  доведенням такого об’єкта до працездатного стану. Сплачені суми зазначених інших витрат не  може бути визнано додатковим капіталом. Такі «додаткові» витрати збільшують виключно первісну вартість об’єкта основних засобів.

Отже, виникає ситуація, коли первісна вартість безоплатно отриманого об’єкта необоротних активів (відображена за  дебетом рахунка  10 «Основні засоби», 12 «Нематеріальні активи» тощо) перевищує його справедливу вартість, на  величину якої було збільшено додатковий капітал (показано в  обліку записом за  кредитом субрахунку  424 «Безоплатно одержані необоротні активи»).

Крім іншого,

балансова вартість безоплатно отриманих необоротних активів і  сума додаткового капіталу, створення якого пов’язане з  отриманням цих активів, можуть ще відрізнятися, зокрема, унаслідок:

нарахування податку на  прибуток (оскільки при безоплатному отриманні необоротних активів визнання поточного податку на  прибуток, пов’язаного з  цією операцією, відображається за  дебетом субрахунку  424 та кредитом субрахунку  641 «Розрахунки за  податками» (див. лист Мінфіну від  29.11.2002  р. №  053-39152));

переоцінки;

реконструкції, модернізації тощо.

Як відомо,

вартість безоплатно отриманих об’єктів необоротних активів (крім вартості землі та незавершених капітальних інвестицій, а  також права постійного користування земельною ділянкою) підлягає в  бухгалтерському обліку амортизації, що відображається записом за  дебетом рахунків 15, 23, 91, 92, 93, 94 та кредитом рахунка  13 «Знос (амортизація) необоротних активів». При цьому одночасно з  нарахуванням амортизації визнається дохід від  безоплатно отриманих активів та зменшується визнана раніше сума додаткового капіталу (Дт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»  — Кт 745 «Дохід від  безоплатно одержаних активів»). Причому, як встановлено Інструкцією №  291 в  описі субрахунку  745, дохід від  безоплатно отриманих необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається в  сумі, пропорційній величині амортизації відповідних активів, одночасно з  її нарахуванням. При цьому зменшується залишок додаткового капіталу.

У ситуації, коли

вартість безоплатно отриманих необоротних активів та сума додаткового капіталу, створення якого пов’язане з  отриманням цих активів, відрізняються (зокрема, у  результаті транспортування, установлення, монтажу, налагодження, нарахування податку на  прибуток, переоцінки, реконструкції, модернізації безоплатно отриманих необоротних активів), тоді величина визнаного доходу не  буде тотожна сумі нарахованої за  такими активами амортизації. Адже сума амортизації розраховується виходячи з  величини вартості, що амортизується (відповідно до вибраного методу амортизації), а  дохід визнається виходячи з  величини справедливої вартості за  вирахуванням поточного податку на  прибуток, що виник унаслідок операції з  безоплатного отримання об’єктів основних засобів. У результаті, хоча записи в  бухгалтерському обліку і  здійснюються одночасно, але в  описаній ситуації  — на  різні суми, що не  призведе зрештою до утворення дебетового сальдо на  рахунку  обліку додаткового капіталу.

Кореспонденції рахунків, що відображають зазначені господарські операції при безоплатному отриманні об’єкта основних засобів, наведемо на  основі умовного прикладу.

Приклад.

Підприємство безоплатно отримало об’єкт основних засобів  — легковий автомобіль. Справедлива вартість отриманого об’єкта становить 70000  грн. При оформленні документів були сплачені збір на  обов’язкове державне пенсійне страхування в  розмірі 2100  грн. та платежі за  реєстрацію в  розмірі 500  грн.

Строк корисної експлуатації автомобіля, установлений підприємством, становить 5 років. Метод амортизації  — прямолінійний. Використовується автомобіль в  адміністративних цілях.

< cellspacing="1" dir="LTR" width="631">

1

2

3

4

5

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Сума,
грн.

1

2

3

4

5

1

Оплачено обов’язкові збори і  платежі при реєстрації автомобіля:

 

 

651

 

311

 

2100

  — сума збору на  загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

— сума платежів за  реєстрацію

377

311

500

2

Відображено формування первісної вартості безоплатно отриманого об’єкта основних засобів у  момент оприбуткування об’єкта:

— на  суму справедливої вартості об’єкта з  одночасним відображенням збільшення додаткового капіталу

152

424

70000

— на  суму збору на  загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

152

651

2100

— на  суму платежів за  реєстрацію

152

377

500

3

Нараховано поточний податок на  прибуток зі справедливої вартості безоплатно отриманого об’єкта основних засобів (70000  грн. х 25  % : 100  %)

424

641

17500

4

Уведено в  експлуатацію об’єкт основних засобів за  первісною вартістю (70000  грн. + 2100  грн. + 500  грн. =
= 72600  грн.)

105

152

72600

5

Нараховано амортизацію в  наступному місяці після введення в  експлуатацію об’єкта (72600  грн. : 5 років :
: 12 місяців = 1210  грн.)

92

131

1210*

6

Відображено дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації ((70000  грн. - 17500  грн.) : 5 років : 12 місяців =
= 875  грн.)

424

745

875*

7

Суму доходу списано на  фінансовий результат

745

793

875*

8

Суму витрат списано на  фінансовий результат

791

92

1210*

*

Такі проводки слід робити щомісячно протягом строку експлуатації об’єкта основних засобів.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі