Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо застосування норм Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2009/№ 57
Друк
Лист від 23.10.2007 р. № 31-34000-20-27/21846

Щодо застосування норм Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки

Лист Міністерства фінансів України від  23.10.2007  р. №  31-34000-20-27/21846

Міністерство фінансів України на  запит щодо застосування норм Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і  господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від  19 грудня 2006  року №  1213 (далі  — Положення), повідомляє.

Порядок відображення в  бухгалтерському обліку

спрямування державними підприємствами частини чистого прибутку на  розвиток виробництва здійснюється відповідно до пункту 1 розділу IV «Облік розподілу прибутку підприємств державного, комунального секторів економіки» Положення.

Рахунок 426 «Фонди спеціального призначення» не  передбачений Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і  господарських операцій підприємств і  організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від  30 листопада 1999  р. №  291, оскільки застосовується для відображення специфічних операцій лише державними підприємствами. А відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і  господарських операцій підприємств і  організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від  30 листопада 1999  р. №  291, субрахунки, що використовуються підприємствами, виходячи з  потреб управління, контролю, аналізу й  звітності можуть доповнюватися новими субрахунками (рахунками другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків.

<…>

Заступник міністра Т. Єфименко

коментар редакції

 

Як держпідприємствам обліковувати створення
та використання спеціальних фондів

Пунктом 8  ст.  75 ГКУ визначено, що

державні комерційні підприємства створюють за  рахунок  прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з  їх діяльністю:

— амортизаційний фонд;

— фонд розвитку виробництва;

— фонд споживання (оплати праці);

— резервний фонд;

— інші фонди, передбачені статутом підприємства.

Той же пункт  ст.  75 ГКУ встановлює, що

порядок використання цих фондів визначається відповідно до затвердженого фінансового плану, який відображає очікувані фінансові результати в  запланованому році та містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого  року та планових показників поточного  року.

Порядку відображення в  бухгалтерському обліку спрямування державними підприємствами частини чистого прибутку до «спеціальних» фондів присвячено

розділ  IV «Облік розподілу прибутку підприємств державного, комунального секторів економіки» Положення №  1213, де, зокрема, процедуру формування та використання фонду розвитку виробництва визначено п.п.  1.1 п.  1, а  інших фондів  — п.п.  1.3 п.  1.

Зверніть увагу: згідно з  ГКУ створювати «спеціальні» фонди

зобов’язані державні комерційні підприємства, Положення ж №  1213 поширює свою дію на  підприємства державного, комунального секторів економіки, тобто підприємства, що діють на  основі лише державної або комунальної власності, а  також господарські товариства, державна або комунальна частка у  статутному капіталі яких перевищує п’ятдесят відсотків або становить величину, що забезпечує державі або органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на  їх господарську діяльність. Крім того, норми Положення №  1213 поширюються на  господарські організації, які володіють та/або користуються об’єктами державної та комунальної власності.

Для відображення державними підприємствами таких специфічних операцій застосовується хоча і  не  передбачений Планом рахунків, але запропонований Положенням №  1213

субрахунок  426 «Фонди спеціального призначення», до якого, наприклад, для обліку коштів фонду розвитку виробництва відкриваються субрахунки третього порядку: 4261 «Фонд розвитку виробництва» та 4262 «Використання фонду розвитку виробництва». Тоді спрямування частини чистого прибутку на  розвиток виробництва показується в  момент створення фонду записом за  дебетом субрахунку  443 «Прибуток, використаний у  звітному періоді» у  кореспонденції з  кредитом субрахунку  4261.

При здійсненні за  рахунок  власних джерел підприємства

(а саме, за  рахунок  фонду розвитку виробництва) капітальної інвестиції (придбання, створення, модернізації, модифікації, реконструкції, добудови, дообладнання тощо необоротних активів) Положення №  1213 приписує відображати таку операцію в  бухгалтерському обліку за  дебетом субрахунку  4261 «Фонд розвитку виробництва» та кредитом субрахунку  4262 «Використання фонду виробництва». Фактично виходить, що зазначену проводку має бути зроблено одночасно з  відображенням збільшення визнаних витрат на  придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, тобто із здійсненням запису за  дебетом рахунка  15 «Капітальні інвестиції».

При цьому, як висловився Мінфін у  листі від  14.08.2007  р. №  31-34000-20/23-5156/5352, залишок додаткового капіталу на  субрахунку  426 відображає «джерело формування майна підприємства». Насправді ж відбувається «заморожування» прибутку підприємства з  метою недопущення його повторного розподілу. Згаданий залишок може бути зменшено при прийнятті уповноваженим органом рішення щодо зменшення додаткового капіталу, зокрема, при реструктуризації, ліквідації підприємства та в  інших випадках, передбачених законодавством.

Щодо

спрямування частини чистого прибутку на  створення інших фондів, то проводки тут будуть аналогічними формуванню фонду розвитку виробництва. Тільки от  субрахунки третього порядку до субрахунку  426 «Фонди спеціального призначення» буде задіяно інші, а  саме: 4263 «Інші фонди» та 4264 «Використання інших фондів». Записи при цьому буде зроблено в  такому ж порядку, тобто: Дт 443  — Кт 4263 при створенні інших фондів та Дт 4263  — Кт 4264  — у  разі використання коштів таких інших фондів.

Слід зауважити, що здійснення в  бухгалтерському обліку записів, запропонованих Положенням №  1213 та продубльованих у  листі Мінфіну від  14.08.2007  р. №  31-34000-20/23-5156/5352, щодо спрямування чистого прибутку на  створення фондів та їх використання, по  суті, не  впливає на  розмір власного капіталу (значення рядка 380 Балансу (форма №  1) залишається в  цьому випадку незмінним). Просто відбувається перерозподіл коштів між двома статтями Балансу: «Нерозподіленим прибутком (непокритим збитком)» (рядок 350 форми №  1) та «Іншим додатковим капіталом» (рядок 330 форми №  1).

Для наочності розглянемо приклад.

Приклад.

Припустимо, фінансовим планом підприємства на  поточний звітний  рік передбачено спрямування чистого прибутку до фонду розвитку виробництва в  розмірі 350000  грн. При цьому на  придбання основних засобів підприємством витрачено в  такому звітному році 300000  грн., крім того, ПДВ  — 60000  грн.

За підсумками діяльності за  звітний період отримано чистий прибуток у  розмірі 960000  грн. Залишок нерозподіленого прибутку на  початок звітного періоду дорівнював 70000  грн.

< cellspacing="1" dir="LTR" width="633">

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Сума,
грн.

1

Спрямовано підприємством частину прибутку на  створення фонду розвитку виробництва

443

4261

350000

2

Придбано основні засоби

152

631

300000

3

Відображено податковий кредит з  ПДВ (за наявності податкової накладної)

641

631

60000

4

Здійснено капітальні інвестиції за  рахунок  коштів фонду розвитку виробництва

4261

4262

300000

 

Як бачимо, у  результаті проведених операцій величина нерозподіленого прибутку дійсно зменшилася на  350 тис.  грн. Однак одночасно з  цим відбулося збільшення суми додаткового капіталу на  ті ж 350 тис.  грн. Водночас навіть при здійсненні запису про використання коштів фонду розвитку виробництва в  сумі 300 тис.  грн. розмір власного капіталу підприємства не  змінився. Адже ці 300 тис.  грн. усього лише перемістилися на  субрахунках третього рівня того самого субрахунку  426: кредитове сальдо за  субрахунком 4261 склало 50 тис.  грн. (350 тис.  грн. - 300 тис.  грн.), за  субрахунком 4262 утворилося кредитове сальдо в  розмірі 300 тис.  грн. У результаті в  цілому за  субрахунком 426 кредитовий залишок дорівнює 350 тис.  грн. Саме він підлягає відображенню у  графі 4 рядка 330 Балансу (форма №  1), а  величина нерозподіленого прибутку, який слід показати за  рядком 350 графи 4 форми №  1, становить 680 тис.  грн. (70 тис.  грн. + 960 тис.  грн. - 350 тис.  грн.) (за умови, що інших операцій зі статтями власного капіталу не  було).

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі