Теми статей
Обрати теми

Готівкові розрахунки: дотримуємося 10-тисячного обмеження

Редакція ПБО
Стаття

Готівкові розрахунки: дотримуємося 10-тисячного обмеження

 

Важко уявити підприємство, яке ніколи не стикалося з готівковими розрахунками. Але ж одні здійснюють через касу операції з видачі заробітної плати своїм працівникам, а інші, крім цього, проводять за готівку ще і значну частину розрахунків з іншими суб’єктами. При цьому перша категорія підприємств при здійсненні касових операцій може не турбуватися про будь-які сумові обмеження виплат, що проводяться, а от другій категорії потрібно постійно пам’ятати про встановлену граничну суму щоденних готівкових розрахунків між суб’єктами господарювання, що дорівнює 10000 грн. Про основні нюанси застосування такого обмеження і йтиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ГКУ

— Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Указ № 436

— Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95.

УКТ ЗЕД

— Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, затверджена Законом України «Про Митний тариф» від 05.04.2001 р. № 2371-III.

Положення № 637

— Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Постанова № 32

— постанова Правління НБУ «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» від 09.02.2005 р. № 32.

Методрекомендації № 210

— Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг), затверджені наказом ДПАУ від 23.04.2009 р. № 210.

 

Який порядок застосування 10-тисячного обмеження

Почнемо з того, що при здійсненні готівкових розрахунків слід дотримуватися норм

п. 2.3 Положення № 637, що встановлює певне обмеження граничних сум щоденних готівкових розрахунків між суб’єктами господарювання. Розмір такого обмеження обумовлено в постанові № 32 та становить 10000 грн.

Нагадаємо: згідно з

п. 1.2 Положення № 637 під готівковими розрахунками розуміються платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, безпосередньо не пов’язаними з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Таким чином, слід мати на увазі, що гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем)

протягом одного дня за одним або декількома документами не повинна перевищувати 10000 грн. Платежі понад установлену граничну суму слід проводити виключно в безготівковій формі.

Отже, 10-тисячне обмеження стосується тільки

готівкових розрахунків, які здійснюють між собою підприємства та підприємці.

Слід зауважити: до

підприємств згідно з п. 1.2 Положення № 637 належать юридичні особи (крім банків) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (їх відокремлені підрозділи), що є учасниками відносин у сфері господарювання, зокрема суб’єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, а також інші суб’єкти господарювання, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Таким чином, до підприємств належать і юридичні особи, які не здійснюють підприємницьку діяльність, уключаючи органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а отже, установлене обмеження щодо розрахунків готівкою поширюється і на них.

Отже,

10-тисячне обмеження має дотримуватися, якщо:

— підприємство розраховується готівкою з іншим підприємством;

— підприємство розраховується готівкою з підприємцем*;

— підприємець розраховується готівкою з підприємством;

— підприємець розраховується готівкою з іншим підприємцем*.

* Для підприємців ліміт каси та строки здавання готівкової виручки не встановлюються (див. п. 2.7 Положення № 637), отже, хоча формальна вимога про дотримання 10-тисячного обмеження при розрахунках готівкою поширюється і на цих осіб, вони не можуть бути оштрафовані за перевищення зазначеної суми, оскільки при розрахунку штрафної санкції перевіряючі орієнтуються на ліміт каси.

До речі, кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюються готівкові розрахунки протягом дня,

не обмежується. Важливо тільки, щоб протягом дня гранична сума готівкових розрахунків одного підприємства (підприємця) з будь-яким із контрагентів не перевищила 10000 грн., кількість же таких контрагентів може бути будь-якою.

Не має тут значення і

кількість платіжних документів, якими протягом дня оформляються готівкові розрахунки одного суб’єкта господарювання з іншим суб’єктом господарювання. Тобто зовсім не обов’язково, щоб це був один платіжний документ, їх цілком може бути декілька. Головне, щоб загальна сума за всіма документами при розрахунках з одним суб’єктом за день не перевищила 10000 грн.

Візьміть до відома: зазначене 10-тисячне обмеження

поширюється тільки на осіб — платників готівкових коштів. Ті ж підприємства (підприємці), які приймають готівку, можуть бути спокійними — їх такі обмежувальні норми не стосуються. На це звертає увагу НБУ в листі від 27.04.2005 р. № 11-113/1430-4321 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 64).

Приклад 1.

Підприємство планує придбати у фізичної особи — підприємця товар на суму 18000 грн.

Якщо підприємство в цьому випадку оплатить товар готівкою в один день, такі дії класифікуватимуться як порушення касової дисципліни, адже буде перевищено встановлену 10-тисячну межу.

Доцільніше тут вибрати один із двох варіантів:

1) при оплаті товару в один день використовувати

комбінований спосіб розрахунків, тобто суму платежу розділити на дві частини, одну з яких (у межах 10-тисячного обмеження) сплатити готівкою, а другу — у сумі перевищення (8000 грн.) перерахувати цього ж дня з поточного рахунка (у безготівковому порядку);

2) при оплаті товару виключно готівковими коштами здійснити платіж

у два етапи, а точніше — у два дні: у перший день сплатити 10000 грн. (у межах установленої граничної суми), а у другий день — внести залишок, що дорівнює 8000 грн.

Тоді всі правила готівкового обігу буде дотримано.

 

В яких випадках 10-тисячне обмеження не застосовується

У деяких випадках про дотримання встановленого обмеження можна не турбуватися. Так, згідно з

п. 2.3 Положення № 637 обмеження не поширюється на:

— розрахунки підприємств (підприємців) із фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами. У цьому випадку сума готівкового розрахунку протягом дня може бути і більше 10000 грн.;

— добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

— розрахунки підприємств (підприємців) за спожиту ними електроенергію;

— використання коштів, виданих на відрядження. Майте на увазі, що 10-тисячне обмеження не стосується сум, виданих відрядженим працівникам для оплати готівкою вартості

проїзду, проживання, харчування та інших послуг (у межах добових). Однак якщо у відрядженні працівник придбаває товари (роботи, послуги) для потреб підприємства за рахунок коштів, виданих під звіт, обмеження щодо готівкових розрахунків діє. Застосовується воно й у разі, коли працівник придбаває у відрядженні товари (роботи, послуги) для підприємства за власні кошти з подальшим їх відшкодуванням , оскільки в цій ситуації він виступає від імені підприємства . Докладніше ці ситуації розглядатимуться далі;

— розрахунки підприємств (підприємців) між собою під час закупівлі сільськогосподарської продукції за переліком, установленим

Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV. Під сільськогосподарською продукцією у п. 2.15 цього Закону розуміються товари, що підпадають під визначення груп 1 — 24 УКТ ЗЕД.

 

На які операції поширюється 10-тисячне обмеження

Обмеження щодо готівкових розрахунків стосується

всіх видів операцій з готівкою (усіх видів готівкових розрахунків, що здійснюються підприємствами або підприємцями), за винятком випадків розрахунків із фізичними особами та інших випадків, прямо встановлених Положенням № 637. На це вказує п. 7.46 Положення № 637.

Таким чином, 10-тисячному контролю підлягають операції, пов’язані як з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), так і з позареалізаційними надходженнями, адже згідно з

п. 1.2 Положення № 637 суми фактично отриманих готівкових коштів і від тих, і від інших видів операцій є готівковою виручкою (виручкою).

А тепер правила застосування 10-тисячного обмеження для деяких ситуацій розглянемо докладніше.

Розрахунок через РРО.

При здійсненні готівкових розрахунків між суб’єктами господарювання через реєстратор розрахункових операцій (РРО) або з використанням розрахункової книжки (РК) обов’язковим є дотримання 10-тисячного обмеження.

Розрахунок за допомогою корпоративної картки.

Зазначене обмеження стосується і розрахунків готівкою між підприємствами в оплату за товари, що придбаваються для виробничих (господарських) потреб за рахунок коштів, отриманих за корпоративними картками. Про це йдеться в п. 2.3 Положення № 637. Тобто для випадку, коли підприємство оплачує товари (роботи, послуги) готівковими грошовими коштами, знятими з корпоративної картки, також діє 10-тисячне обмеження. Уникнути такої ситуації можна, розраховуючись за товари (роботи, послуги) за допомогою платіжної картки без зняття при цьому готівки. У цьому випадку розрахунки, що проводяться, вважатимуться безготівковими (п. 3.10 Положення № 137) і сумові обмеження до них не застосовуватимуться.

Розрахунок через касу банку.

Якщо підприємство планує розрахуватися з іншим підприємством або підприємцем через касу банку, йому потрібно мати на увазі таке. Згідно з п. 2.5 Положення № 637 у ситуації, коли підприємства (підприємці) та фізичні особи здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом унесення до банків готівки для подальшого її перерахування на рахунки інших підприємств (підприємців) або фізичних осіб, такі розрахунки для платників коштів є готівковими, а для одержувачів коштів — безготівковими.

Тому при здійсненні таких розрахунків (через каси банків, інших фінансових установ, що надають послуги з переказу грошей, та підприємств поштового зв’язку) необхідно пам’ятати, що гранична 10-тисячна сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем)

поширюється і на ці готівкові розрахунки (див. лист НБУ від 01.03.2005 р. № 11-111/680-1907 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 19).

Надання позики.

Буває так, що договір позики передбачає виплату позичальнику грошових коштів із каси підприємства-позикодавця шляхом оформлення видаткового касового ордера. А це означає, що між позикодавцем та позичальником здійснюються готівкові розрахунки.

Якщо в ролі позичальника виступає

фізична особа, сумове обмеження в розмірі 10000 грн. у такому разі не застосовується. Це випливає з п.п. «а» п. 2.3 Положення № 637.

Інша справа, якщо позика надається

юридичній особі або фізичній особі — підприємцю. Тут діяти незважаючи на обмежуючі норми не можна. Щоб не порушувати касову дисципліну, грошові кошти готівкою можна видати позичальнику тільки в межах 10000 грн., а суму перевищення перерахувати з поточного рахунка в банку. Другий варіант — усю суму позики перерахувати в безготівковій формі.

Аналогічним порядком слід керуватися і при поверненні позики. Тільки в цьому випадку пам’ятати про 10-тисячне обмеження потрібно вже позичальнику (підприємству або підприємцю), який здійснює погашення позики в готівковій формі.

Виплата за договором комісії.

Як і у випадку з договором позики, при здійсненні виплат за договором комісії все залежить від статусу контрагента. Тобто готівкові розрахунки з фізичними особами не підлягають 10-тисячному обмеженню.

А от якщо підприємство-комісіонер віддає виручку комітенту (підприємству чи підприємцю) у готівковій формі або підприємство-комітент передає готівкові кошти комісіонеру (підприємству чи підприємцю) для придбання товару, слід потурбуватися, щоб сума готівки

не перевищила 10-тисячний поріг.

Придбання товарів підзвітною особою.

Видаючи готівкові кошти працівнику під звіт для придбання товарів (робіт, послуг) для потреб підприємства, слід попередити його про дотримання 10-тисячного обмеження. Це пов’язане з тим, що підзвітна особа є довіреною особою підприємства і, здійснюючи готівковий платіж, діє від імені підприємства — юридичної особи. Те саме стосується й ситуації, коли працівник придбаває товарно-матеріальні цінності чи послуги для потреб підприємства за власні кошти, а роботодавець у подальшому відшкодовує такі витрати працівнику. Отже, про обмеження суми готівкових розрахунків слід пам’ятати в обох ситуаціях. На це звертають увагу НБУ в листах від 10.08.2007 р. № 11-113/3036-8220 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 92) та від 01.09.2006 р. № 11-113/3225-9206 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, спецвипуск № 1) і ДПАУ в Методрекомендаціях № 210.

Єдине, що допускається (і про це вже йшлося вище), — це придбання однією підзвітною особою за готівку товарів (робіт, послуг) у

декількох підприємств або підприємців протягом одного дня, але і при цьому сума платежу кожному з них не повинна перевищувати 10000 грн.

Якщо підзвітна особа все-таки порушила встановлене обмеження, придбавши товар (послуги) для підприємства за власні кошти на суму більшу, ніж 10000 грн., роботодавець повинен відшкодувати працівнику

всю витрачену ним суму. А от штрафної санкції згідно з Указом № 436 за перевищення граничної суми розрахунків тут, звісно, не уникнути (це зазначається у згаданому листі НБУ від 10.08.2007 р. № 11-113/3036-8220). Причому моментом порушення обмежувальної норми НБУ вважає момент здійснення платежу підзвітною особою (див. лист від 05.12.2007 р. № 11-113/4587-12584).

 

Які наслідки перевищення 10-тисячного обмеження

Якщо сума готівкових розрахунків з одним підприємством (підприємцем) перевищить 10000 грн., сума перевищення розрахунково додається до фактичних залишків готівки в касі платника податку на кінець дня

одноразово в день здійснення операції з подальшим порівнянням отриманої суми із затвердженим лімітом каси (п. 2.3 Положення № 637).

Якщо при порівнянні виявиться, що встановлений ліміт каси перевищено, на підприємство згідно з

Указом № 436 накладається штраф у двократному розмірі суми виявленої понадлімітної виручки.

Про те, що кошти, сплачені підприємством понад установлену граничну суму (10000 грн.), розрахунково

одноразово додаються до фактичних залишків грошової готівки в касі такого підприємства на кінець дня в день здійснення відповідної операції, ідеться й у листі НБУ від 27.04.2005 р. № 11-113/1430-4321 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 64).

До речі, готівкові штрафи, передбачені

Указом № 436, є адміністративно-господарськими санкціями, на що звертає увагу НБУ в листі від 10.08.2007 р. № 11-113/3036-8220. Тому ці штрафи може бути застосовано виключно у строки, установлені ст. 250 ГКУ, а саме: протягом шести місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через один рік із дня порушення суб’єктом господарювання встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом.

Приклад 2.

Працівник підприємства за рахунок коштів, виданих під звіт, придбав в іншого підприємства на суму 11500 грн. товарно-матеріальні цінності, оплату яких було здійснено за одним платіжним документом.

Припустимо, що підприємством установлено ліміт каси в розмірі 500 грн.

У цьому випадку перевищення понад допустимі 10000 грн. становило 1500 грн. Отже, суму перевищення (1500 грн.) необхідно додати до фактичних залишків готівки в касі підприємства на кінець дня, коли працівник оплатив товарно-матеріальні цінності (припустимо, що залишок у касі дорівнює 300 грн.). Отримуємо 1800 грн. (1500 грн. + 300 грн.).

Отриманий результат (1800 грн.) слід порівняти з установленим на підприємстві лімітом каси (500 грн.). У цьому разі додатна різниця між результатом та лімітом каси, що дорівнює 1300 грн. (1800 грн. - 500 грн.), вважатиметься перевищенням установлених залишків готівки в касі в день оплати товарно-матеріальних цінностей.

У зв’язку із зазначеним перевищенням до підприємства застосовується штраф у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки, тобто в цьому випадку його сума становитиме 2600 грн. (1300 грн. х 2).

Крім того, за порушення правил ведення касових операцій керівника підприємства може бути притягнуто до адміністративної відповідальності — на нього може бути накладено штраф відповідно до

ст. 1642 КпАП у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.). Органами, уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адмінштрафи, у цьому випадку є органи державної контрольно-ревізійної служби (див. ст. 2341 КпАП). .

Бажаємо, щоб ваша касова дисципліна завжди була на висоті та всі штрафи вас оминули!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі