Теми статей
Обрати теми

Допомога на лікування: способи звільнення від обкладення податком з доходів фізичних осіб

Редакція ПБО
Стаття

Допомога на лікування: способи звільнення від обкладення податком з доходів фізичних осіб

 

Багато підприємств у зв’язку з фінансовими труднощами перестали виплачувати традиційну матеріальну допомогу на оздоровлення. Водночас в окремих випадках, а саме в разі хвороби працівника, керівництво підприємства йде йому назустріч, надаючи разову матеріальну допомогу. У зв’язку з цим ми вирішили нагадати бухгалтерам про пільговані види матеріальної допомоги на лікування.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Національний перелік № 333

— Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затверджений постановою КМУ від 25.03.2009 р. № 333.

 

Нецільова благодійна допомога

Найпростіший спосіб надання допомоги на лікування не потребує особливого документального підтвердження — надання підприємством нецільової благодійної допомоги.

При дотриманні певних умов нецільова благодійна допомога не обкладається податком з доходів фізичних осіб. Так, згідно з

п.п. 9.7.3 Закону № 889 не підлягає включенню до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року в сумі, яка не перевищує розмір суми граничного розміру доходу, визначеного відповідно до абзацу першого п.п. 6.5.1 Закону № 889, установленого на 1 січня звітного року, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги. У 2009 році неоподатковуваний розмір нецільової благодійної допомоги становить 940 грн.

Із

п.п. 9.7.3 Закону № 889 випливає, що для необкладення податком з доходів нецільової благодійної допомоги необхідно дотримати низку умов.

1. Нецільова благодійна допомога має бути надана резидентом — юридичною або фізичною особою.

2.

Сума, у межах якої нецільова благодійна допомога не обкладається податком з доходів фізичних осіб, у 2009 році становить 940 грн. Причому нецільова благодійна допомога, що не обкладається податком з доходів фізичних осіб, може надаватися як одноразово, так і частинами.

3. Одержувач нецільової благодійної допомоги в разі отримання такого виду доходу, як заробітна плата, повинен мати право на податкову соціальну пільгу. У разі, якщо одержувач нецільової благодійної допомоги не отримує такий вид доходу, як заробітна плата, наприклад, непрацюючий пенсіонер, то виконання вимоги щодо наявності права на податкову соціальну пільгу для нього не є обов’язковим. Про це неодноразово зазначала ДПАУ (див.

листи ДПАУ від 28.08.2008 р. № 17412/7/17-0717, 8338/6/17-0716 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 75, від 07.10.2008 р. № 14418/5/17-0716, від 29.01.2009 р. № 363/к/17-0714).

Щодо обкладення

внесками до соціальних фондів сум нецільової благодійної допомоги зазначимо таке.

Інструкцією № 5

передбачено такі види матеріальної допомоги, що надаються працівникам підприємства:

— матеріальна допомога, яка має систематичний характер, надається всім або більшості працівників (уключається до фонду оплати праці на підставі

п.п. 2.3.3 Інструкції № 5);

— матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам підприємства, зокрема на оплату лікування (не включається до фонду оплати праці згідно з

п. 3.31 Інструкції № 5).

Таким чином, якщо видача нецільової благодійної допомоги на підприємстві не має систематичного характеру, а видається в окремих випадках окремим працівникам, то на підставі

п. 3.31 Інструкції № 5 уся сума зазначеної допомоги як така, що обкладається податком з доходів фізичних осіб, так і та, що не обкладається, не підлягає обкладенню внесками до соціальних фондів.

Сума нецільової благодійної допомоги не включається до валових витрат підприємства, що її надало.

Розглянемо умовні числові приклади.

Приклад 1.

У травні 2009 року бухгалтер Сидоренко Є. А. подав заяву про надання йому нецільової благодійної допомоги. Зарплата цього працівника становить 900 грн. на місяць. Він має право на податкову соціальну пільгу в розмірі 302,50 грн. Разову нецільову благодійну допомогу надано в сумі 1000 грн.

У цьому випадку сума нецільової благодійної допомоги в розмірі 940 грн. не підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб. Сума перевищення 60 грн. (1000 - 940) обкладається податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15 %. Сума податку з доходів становитиме 9 грн.

Звертаємо увагу: цей працівник не втрачає право на податкову соціальну пільгу за підсумками травня 2009 року, оскільки для цілей

Закону № 889 нецільова благодійна допомога (як така, що не обкладається податком з доходів фізичних осіб, так і та, що обкладається) не включається до поняття «заробітна плата». Тому ані сума нецільової благодійної допомоги, що не обкладається податком з доходів фізичних осіб (940 грн.), ані сума нецільової благодійної допомоги, що обкладається податком з доходів фізичних осіб (60 грн.), не підсумовується із сумою заробітної плати (900 грн.) для цілей визначення права на податкову соціальну пільгу. Про це також зазначається й у листі ДПАУ від 24.09.2007 р. № 11620/5/17-0716 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 87.

У бухгалтерському та податковому обліку зазначені операції має бути відображено так:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Нараховано нецільову благодійну допомогу

949

685

1000,00

2

Утримано податок з доходів фізичних осіб із суми перевищення (1000 - 940) x 15 : 100

685

641/ПДФО

9,00

3

Видано нецільову благодійну допомогу

685

301

991,00

4

Нараховано заробітну плату за травень

92

661

900,00

5

Нараховані внески до соціальних фондів

(33,2 % + 1,6 % + 1,4 % +0,84 %*) x 900

92

65

333,36

6

Утримано внесок до Пенсійного фонду

661

651

18,00

7

Утримано внесок до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності

661

652

9,00

8

Утримано внесок до Фонду страхування на випадок безробіття

661

653

5,40

9

Утримано податок з доходів фізичних осіб

661

641/ПДФО

84,77

10

Перераховано внески до соціальних фондів

65

311

365,76

11

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

84,77

12

Отримано з розрахункового рахунка до каси грошові кошти на виплату зарплати

301

311

782,83

13

Виплачено з каси зарплату

661

301

782,83

* Прийнято умовно.

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувана частина допомоги (940 грн.) відображається з ознакою доходу «14», оподатковувана — з ознакою доходу «17».

Звертаємо увагу: якщо нецільова благодійна допомога надається працівнику, який не має права на податкову соціальну пільгу, то вся її сума обкладається податком з доходів фізичних осіб. У такому разі в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ нецільова благодійна допомога відображається як додаткове благо з ознакою доходу «09». Такої думки дотримується ДПАУ (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 5, с. 4).

 

Цільова благодійна допомога

Юридична особа також може надати фізичній особі цільову благодійну допомогу на лікування. При виконанні певних умов вона не обкладається податком з доходів фізичних осіб.

Ці умови встановлено

п.п. 9.7.4 Закону № 889:

1. Цільову благодійну допомогу на лікування має бути надано резидентом. Одержувачем такої допомоги може бути як сам платник податку, так і члени його сім’ї першого ступеня споріднення (такими є його батьки та батьки чоловіка або дружини, його чоловік або дружина, діти такої фізичної особи та діти чоловіка або дружини, у тому числі всиновлені ним діти). Тобто цільову благодійну допомогу, що не обкладається податком з доходів, підприємство може надати як працівнику підприємства, так і непрацівнику.

2. Кошти на компенсацію платних послуг з лікування та отримання ліків має бути надано безпосередньо

закладу охорони здоров’я, а не на руки платнику податку. Слід урахувати, що заклад охорони здоров’я може бути не тільки бюджетним, а й приватним.

3. Неоподатковувану цільову благодійну допомогу на лікування не може бути надано для покриття витрат на:

— косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями);

— водолікування та геліотерапію, не пов’язані з лікування хронічних захворювань;

— аборти, крім абортів, що проводяться за медичними показаннями або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування;

— лікування і протезування зубів з використання дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;

— операції з переміни статі;

— лікування венеричних захворювань, крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування;

— лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

— клонування людини або її органів;

— придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплату вартості медичних послуг, не включених до

Національного переліку № 333.

При виконанні зазначених вище умов вся сума цільової благодійної допомоги не обкладається податком з доходів фізичних осіб.

Для отримання неоподатковуваної цільової благодійної допомоги необхідно надати документальне підтвердження щодо необхідності витрат на лікування. Хоча прямої вказівки на це в

п.п. 9.7.4 Закону № 889 немає, вимога про наявність документів, що підтверджують понесені витрати на лікування, є обґрунтованою, оскільки зазначена допомога надається виключно для компенсації вартості платних медичних послуг. Такими документами можуть бути рахунки-фактури, довідки, рецепти, виписки з амбулаторних карт тощо.

Розглянемо надання цільової благодійної допомоги на конкретному прикладі.

Приклад 2.

Менеджер Кириленко В. В. подав до бухгалтерії підприємства:

— заяву про надання цільової благодійної допомоги на лікування;

— рахунок закладу охорони здоров’я;

— виписку з амбулаторної карти.

Закладу охорони здоров’я перераховано цільову благодійну допомогу на лікування Кириленка В. В. у сумі 3000 грн.

Ця операція в бухгалтерському обліку відображається такими записами:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Перераховано цільову благодійну допомогу закладу охорони здоров’я

377/заклад охорони здоров’я

311

3000,00

2

Нараховано цільову благодійну допомогу Кириленку В. В.

949

685/Кириленко В. В.

3000,00

3

Здійснено залік заборгованостей

685/Кириленко В. В.

377/заклад охорони здоров’я

3000,00

 

Внески до фондів соціального страхування на суму цільової благодійної допомоги не нараховуються та не утримуються, оскільки цільова благодійна допомога не належить до фонду оплати праці згідно з

п. 3.31 Інструкції № 5.

Сума такої допомоги не відноситься також до валових витрат підприємства.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід, нарахований Кириленку В. В. у вигляді цільової благодійної допомоги, відображається з ознакою доходу «39».

 

Допомога на лікування та медичне обслуговування працівника підприємства

Згідно з

п.п. 4.3.22 Закону № 889 не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу і не підлягають відображенню в річній податковій декларації кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платнику податку його роботодавцем за рахунок коштів, які залишаються після обкладення податком на прибуток підприємства за наявності відповідних підтверджуючих документів, крім витрат, зазначених в пп. «а» — «з» п.п. 5.3.4 Закону № 889.

1. Неоподатковувана допомога на лікування може бути надана тільки роботодавцем.

2. Допомога надається за рахунок коштів, які залишаються після обкладення роботодавця податком на прибуток.

Щодо цієї вимоги ДПАУ висловлювалася у своєму

листі від 02.02.2005 р. № 639/Х/173115. Так, ДПАУ вважає, що положення п.п. 4.3.22 Закону № 889 не може застосовуватися до роботодавців, які не є платниками податку на прибуток.

3. Підставою для надання пільгової допомоги на лікування є відповідні підтверджуючі документи. Такими документами можуть бути:

— довідки;

— виписки з амбулаторних карт;

— рецепти;

— рахунки-фактури медичних установ;

— договори на медичне обстеження тощо.

4. Пільгована допомога може надаватися не на всі види лікування та медичного обслуговування. Перелік видів лікування, на які пільгована допомога не видається, наведено в

п.п. 5.3.4 Закону № 889.

Внески до соціальних фондів на суму допомоги не нараховуються і з неї не утримуються, оскільки згідно з

п. 3.31 Інструкції № 5 ця виплата не належить до фонду оплати праці.

До валових витрат підприємства допомога на лікування не включається.

Приклад 3.

Працівницею підприємства Сініциною Л. В. було подано такі документи:

— заяву на надання допомоги на лікування;

— виписку з історії хвороби;

— рецепти.

На підставі поданих документів прийнято рішення видати допомогу на лікування в сумі 1500 грн.

Нарахування допомоги в бухгалтерському обліку відображається такими записами:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Нараховано допомогу на лікування

949

685

1500,00

2

Видано допомогу на лікування

685

301

1500,00

 

У Податковому розрахунку за формою №1ДФ неоподатковувану допомогу необхідно відобразити окремим рядком з ознакою доходу «39».

Розглянувши можливі варіанти пільгування допомоги на лікування, бажаємо всім: і працівникам, і їх роботодавцям — міцного здоров’я та фінансового процвітання.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі