Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо застосування Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2009/№ 50
Друк
Лист від 11.03.2009 р. № 3303-27/170

Щодо застосування Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

Лист Міністерства економіки України від 11.03.2009 р. № 3303-27/170

 

Мінекономіки розглянуло <...> звернення щодо застосування норм Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі — Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 № 1017), та повідомляє.

1. Пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 на Мінекономіки покладено функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі — уповноважений орган).

Згідно з підпунктом 7 пункту 10 Положення уповноважений орган надає роз’яснення щодо порядку застосування законодавства у сфері державних закупівель.

Це Положення застосовується

до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюється за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить не менше ніж 100 тис. гривень, а робіт — 300 тис. гривень.

Відповідно до абзацу третього пункту 6 Положення закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється виключно у безпосередніх виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг або їх офіційних представників (дилерів, агентів, дистриб’юторів тощо). Ця вимога введена з метою недопущення нераціонального, нецільового та неефективного управління та використання розпорядниками державних коштів.

Водночас відповідно до абзацу третього пункту 61 Положення замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли учасник не надав документального підтвердження того, що він є виробником товарів, виконавцем робіт і надавачем послуг або його офіційним представником.

Крім того, зважаючи на вимоги пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» (далі — Закон), з метою захисту вітчизняної економіки від наслідків світової фінансово-економічної кризи тимчасово, до 01.01.2011, встановлено, що закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні.

При цьому Положенням та Законом не визначено переліку документів, яким учасник повинен підтверджувати статус виробника.

2. Нова редакція зазначеного Положення не містить норму щодо застосування процедури закупівлі торгів з обмеженою участю з обов’язковим погодженням з уповноваженим органом у встановленому ним порядку у разі, коли очікувана вартість товарів, робіт і послуг дорівнює або перевищує 500 тис. гривень. Аналогічна норма зазначена у наказі Мінекономіки від 15.04.2008 № 128 «Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника».

Водночас відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731, у разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов’язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визначити його таким, що втратив чинність.

При ньому повноваження Мінекономіки, які було визначено Тимчасовим положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274, в межах яких видано відповідні нормативно-правові акти щодо функціонування системи державних закупівель, на сьогодні аналогічно визначено Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921.

Ураховуючи викладене, нормативно-правові акти Мінекономіки щодо функціонування системи державних закупівель, які прийнято на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2008 № 274 «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти», можуть застосовуватись у частині, що не суперечить постанові Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Таким чином,

процедуру торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника необхідно погоджувати з уповноваженим органом відповідно до вартісних показників, визначених у пункті 5 Положення.

3.

Тендерна документація — це документи, що готуються замовником та безоплатно передаються в установленому порядку особам на відповідний запит для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі або його частини (підпункт 19 пункту 2 Положення).

Згідно з пунктом 24 Положення замовник може вимагати від учасника подання інформації, що підтверджує відповідність учасника таким кваліфікаційним вимогам: наявність коштів, обладнання і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: балансова вартість активів; фінансовий обіг: досвід у виконанні аналогічних договорів: сплата податків і зборів (обов’язкових платежів); провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту; відсутність підстав для відмови в торгах, передбачених цим Положенням.

Кваліфікаційні вимоги передбачаються замовником у тендерній документації чи інших документах, пов’язаних з поданням тендерних

чи кваліфікаційних пропозицій.

До того ж пунктом 38 Положення передбачено перелік складових, який повинна містити тендерна документація.

Крім того, кваліфікаційна вимога щодо наявності відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг, провадження певного виду господарської діяльності у чинній редакції Положення відсутня.

4. Відповідно до пункту 82 Положення

закупівля в одного учасника — це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.

Згідно з пунктом 83 Положення процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником після погодження уповноваженим органом у пов’язаної із захистом авторських прав; відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним учасникам, за відсутності при цьому альтернативи; потреби у здійсненні додаткових поставок первинним учасникам, призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли зміна учасника може призвести до закупівлі товарів чи послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявними товарами чи послугами: необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачені обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з учасником таких робіт, якщо роботи технічно чи економічно пов’язані з головним договором. При цьому загальна вартість договору на додаткові роботи не повинна перевищувати 50 відсотків вартості головного договору; укладання договору про закупівлю з переможцем архітектурного конкурсу; нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг

передбачити, у тому числі закупівлі, пов’язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Порядок погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2008 № 128, в якому визначено перелік документів, необхідних для застосування зазначеної процедури.

5. Відповідно до пункту 93 Положення державний нагляд (контроль) у сфері закупівель у межах повноважень здійснюється уповноваженим органом, органами державної контрольно-ревізійної служби, Державним казначейством, Держкомстатом, Антимонопольним комітетом, а також Рахунковою палатою і правоохоронними органами.

Органи, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель у межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, виконують такі функції:

1) органи державної контрольно-ревізійної служби: контроль за додержанням замовниками вимог цього Положення: складення протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства у сфері закупівель: співпраця з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель; подання відповідних матеріалів до правоохоронних органів: інші функції, передбачені законодавством:

2) Державне казначейство: перевірка наявності укладеного договору про закупівлю та його відповідності звіту про результати проведення процедури закупівлі та інших документів, передбачених цим Положенням; подання відповідних матеріалів до правоохоронних органів; інші функції, передбачені законодавством;

3) Держкомстат: збирання інформації про результати процедур закупівель: затвердження форм статистичної звітності у сфері закупівель; інші функції, передбачені законодавством;

4) Антимонопольний комітет: розроблення і організація здійснення заходів, спрямованих на створення та розвиток конкурентного середовища у сфері закупівель; контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель; контроль за виконанням заходів щодо створення конкурентного середовища та забезпечення захисту конкуренції у сфері закупівлі; надання органам, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель, інформації про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель; інші функції, передбачені законодавством.

Рахункова палата і правоохоронні органи здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель в межах своїх повноважень, визначених законами.

Дотримання законодавства замовниками у сфері закупівель Мінекономіки здійснює відповідно до Порядку про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономіки від 01.07.2008 № 251*.

* Втратив чинність згідно з наказом Мінекономіки від 30.01.2009 р. № 60. Зараз чинний аналогічний Порядок, затверджений наказом Мінекономіки від 30.01.2009 р. № 63. —

Прим. ред.

При цьому зазначимо, що ураховуючи частину другу статті 19 Конституції України, та відповідно до Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 № 777, норм Положення до компетенції Мінекономіки не належить визначення вичерпного переліку функцій державних органів, які у межах повноважень здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель.

 

Міністр економіки України Б. Данилишинкоментар редакції

Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти: роз’яснює Мінекономіки

У цьому листі Міністерство економіки України роз’яснило порядок застосування окремих норм Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008 р. № 921 (у редакції постанови КМУ від 19.11.2008 р. № 1017) (далі — Положення).

1. Закупівля товарів тільки у вітчизняного виробника

Відповідно до п. 6 Положення закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється

виключно у безпосередніх виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг або їх офіційних представників (дилерів, агентів, дистриб’юторів тощо).

Якщо учасник не надав документального підтвердження того, що він є виробником товарів, виконавцем робіт та надавачем послуг або його офіційним представником, замовник має право відхилити тендерну пропозицію учасника на підставі п. 61 Положення.

Разом із тим у п. 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» від 18.12.2008 р. № 694-VI (далі — Закон) визначено таке:

«...тимчасово, до 1 січня 2011 року, установити, що закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні».

Незважаючи на те що Закон набрав чинності з 03.02.2009 р. і Кабінету Міністрів України було доручено протягом місяця з дня набуття ним чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону, сьогодні «віз і нині там». На жаль, на цей момент на законодавчому рівні так і не передбачено механізм підтвердження статусу вітчизняного виробника і того, що товар виробляється в Україні.

Скромно відмовчується і Мінекономіки, на яке Положенням покладено функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. От і сьогодні у листі, що коментується, Мінекономіки лише обмежилося цитуванням загальновідомих законодавчих норм та зробило висновок, що Положенням та Законом не визначено перелік документів, якими учасник повинен підтверджувати статус виробника.

Як за цих умов діяти замовникам тендерних процедур закупівель?

Вважаємо, що за відсутності кращого замовники можуть скористатися хоча б проектом постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», який уже третій місяць розміщено на сайті Мінекономіки (http://www.me.gov.ua/).

У цьому документі зазначено дослівно таке:

«...з метою надання документального підтвердження статусу вітчизняного виробника учасник подає замовнику та/або уповноваженому органу засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

— установчих документів;

— свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

— сертифіката відповідності товару;

— свідоцтва про присвоєння товару штрихового коду EAN;

— документів, що підтверджують право власності на майно (приміщення, устаткування тощо), що бере участь у виробництві заявленого товару, або його оренду;

— ліцензія на виробництво товару/виконання робіт/надання послуги (у випадках, передбачених законодавством);

— звіт про виробничу діяльність виробника за попередній квартал;

— обсяг виробленого товару/виконаних робіт/наданих послуг за попередній квартал».

2. Застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника — погодження залежить від вартості

Відповідно до Положення при проведенні процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника замовнику необхідно отримати погодження уповноваженого органу на їх проведення.

На сьогодні механізм такого погодження визначено Порядком погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 30.01.2009 р. № 64 (далі — Порядок № 64).

Як зазначено в п. 1 Порядку № 64, цей документ визначає механізм погодження з Мінекономіки застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника для закупівлі товарів, робіт і послуг,

очікувана вартість яких для закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить не менше 100 тис. грн., а робіт — 300 тис. грн.

Таким чином, застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника необхідно погоджувати з уповноваженим органом

виходячи з вартісних показників, передбачених п. 5 Положення.

3. Зміст тендерної документації

У п. 24 Положення наведено вичерпний перелік того, яким кваліфікаційним вимогам повинен відповідати замовник.

Кваліфікаційні вимоги передбачаються замовником у тендерній документації чи інших документах, пов’язаних з поданням тендерних або кваліфікаційних пропозицій.

Крім того, п. 38 Положення передбачено перелік інформації, що має міститися в тендерній документації.

Як зазначає Мінекономіки в листі, серед цієї обов’язкової інформації відсутні вимоги про наявність відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг.

4. Документи для застосування процедури закупівлі в одного учасника

Однією із процедур закупівель, передбачених Положенням, є закупівля в одного учасника, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.

У п. 83 Положення наведено вичерпний перелік випадків, коли при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника потрібно погодження з Мінекономіки.

Як зазначалося вище, на сьогодні механізм такого погодження, а також перелік документів, які замовник подає до Міністерства економіки, передбачено Порядком № 64. Цей документ набрав чинності з

21.03.2009 р., відповідно з цієї дати втратив чинність Порядок погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, затверджений наказом Міністерства економіки України від 15.04.2008 р. № 128, який згадується в п. 4 листа.

5. Функції органів, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері держзакупівель

До органів, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель, належать:

— Міністерство економіки;

— органи Державної контрольно-ревізійної служби;

— Державне казначейство України;

— Держкомстат;

— Антимонопольний комітет;

— Рахункова палата;

— правоохоронні органи.

Основні функції, що здійснюються контролюючими органами у сфері держзакупівель, перелічено в п. 93 Положення та в п. 5 листа.

Єдиний момент, який варто уточнити. Починаючи з

21.03.2009 р. діє Порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель, затверджений наказом Міністерства економіки України від 30.01.2009 р. № 63, і відповідно з цієї дати втратив чинність Порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель, затверджений наказом Міністерства економіки України від 01.07.2008 р. № 251, який згадується в п. 5 листа.

При цьому, як справедливо зазначається в листі, до компетенції Мінекономіки не належить визначення вичерпного переліку функцій органів, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель.

 

Вікторія Матвєєва

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі