Теми статей
Обрати теми

Декларуємо доходи, отримані у 2008 році

Редакція ПБО
Стаття

Декларуємо доходи, отримані у 2008 році

 

У розпалі кампанія з декларування доходів, отриманих громадянами у 2008 році. Для когось подання річної податкової декларації про майновий стан є обов’язком, а для когось — можливістю скористатися правом на податковий кредит або повернути надмірно сплачений податок. Про загальні правила декларування та про особливості заповнення декларації в кожному із зазначених випадків ітиметься в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2181

Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181.

Наказ № 1

— наказ ДПАУ «Про проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2008 році» від 06.01.2009 р. № 1.

Порядок № 490

— Порядок ведення обліку доходів та витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, затверджений наказом ДПАУ від 16.10.2003 р. № 490.

Інструкція № 442

— Інструкція про податковий кредит, затверджена наказом ДПАУ від 22.09.2003 р. № 442.

 

Коли платник податків зобов’язаний подавати декларацію?

Якщо протягом 2008 року платник податків отримував доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню згідно із

Законом № 889, він зобов’язаний подати декларацію про доходи.

При цьому неоподатковувані доходи, отримані фізичними особами протягом 2008 року, у декларації не відображаються (

п. 4.3 Закону № 889).

Доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню, можна умовно розподілити на три групи:

1. Оподатковувані доходи, з яких при їх нарахуванні або виплаті податок не утримувався

:

прибуток від операцій з інвестиційними активами (цінними паперами, корпоративними правами, банківськими металами, придбаними в банку, незалежно від місця їх подальшого продажу), крім випадків, коли платник податків укладає договір з торговцем цінними паперами на виконання останнім функцій податкового агента щодо оподаткування таких доходів (п. 9.6 Закону № 889). До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податків уключається додатне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за підсумками такого звітного року. Дохід відображається в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 розділу ІІІ додатка 2 до декларації. Увага: відповідно до норм п.п. 9.6.8 Закону № 889 не підлягає оподаткуванню, а отже, і відображенню в декларації дохід, отриманий протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо його сума не перевищує суму, визначену в п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2008 році — 890 грн.). Крім того, у декларації не відображаються доходи, зазначені в пп. 4.3.3 та 4.3.18 Закону № 889;

невикористана цільова благодійна допомога у вигляді грошових коштів протягом 12 календарних місяців, наступних після її отримання (за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту*) (п.п. 9.7.4 Закону № 889). Нагадаємо, що цільова благодійна допомога надається на лікування, а також для цілей, визначених у пп. «б» — «є» п.п. 9.7.4 Закону № 889. Дохід відображається в розділі 1.2 декларації та рядку 24 додатка 2 до декларації;

* Під ендавментом розуміється сума коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником до банку або небанківської фінансової установи, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту.

страхове відшкодування внаслідок втрати застрахованого майна, якщо платник податків не використав суму такого відшкодування на заміну цього майна, у межах строків, установлених п. 15.1 Закону № 889 (п. 15.2 Закону № 889). Сума страхового відшкодування відображається в розділі 1.2 декларації та рядку 24 додатка 2 до декларації;

заборгованість, за якою минув строк позовної давності, щодо кредиторської заборгованості платника податку (п.п. 4.2.11 Закону № 889). Нагадаємо, що загальний строк позовної давності становить 3 роки (ст. 257 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV). Такі доходи також відображаються в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 розділу III додатка 2 до декларації;

непогашені суми недоплати з податку з доходів фізичних осіб, якщо з будь-яких причин сума недоплати податку та штраф не повністю стягнуто роботодавцем до закінчення граничного строку подання річної декларації. Зауважимо, що недоплата з податку з доходів виникає внаслідок:

проведення роботодавцем перерахунку сум доходу платника податків за місцем застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у випадках, установлених

п.п. 6.5.2 Закону № 889;

порушення платником податку порядку застосування ПСП, після якого він скористався процедурою відновлення права на таку пільгу відповідно до

п.п. 6.3.4 Закону № 889;

наявності заборгованості з податку з доходів, який підлягає утриманню у зв’язку з неповерненням або несвоєчасним поверненням сум, отриманих під звіт або на відрядження (

п.п. 9.10.1 Закону № 889);

виграші у гральних закладах (п.п. 9.5.2 Закону № 889). У декларації зазначається додатна різниця між сумою доходу у вигляді виграшу та документально підтвердженими витратами, понесеними у зв’язку з його отриманням у 2008 році. Дані про виграш в азартні ігри та понесені у зв’язку з отриманням такого виграшу витрати наводяться в довідці, яку на вимогу фізичної особи — гравця має надати службова особа грального закладу (п. 6 Порядку обліку доходів фізичних осіб у гральних закладах та персоніфікації таких осіб, затвердженого наказом ДПАУ від 20.10.2003 р. № 494). Дохід відображається в розділі 1.2 декларації та рядку 24 додатка 2 до декларації.

2. Доходи, отримані не від податкових агентів**

:

** Відповідно до п.п. 8.2.2 Закону № 889 не є податковими агентами нерезиденти та фізичні особи, які не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності та які не здійснюють незалежну професійну діяльність.

оподатковувані доходи, не включені до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх звітних періодів (п.п. 4.2.8 Закону № 889). Такі доходи відображаються у відповідних рядках декларації та додатка 2 до декларації залежно від видів доходів, отриманих у попередніх звітних періодах;

нецільова благодійна допомога від благодійника — фізичної особи, якщо загальна сума такої допомоги перевищує граничний розмір (у 2008 році — 890 грн. сукупно за рік) або платник податків не має права на отримання податкової соціальної пільги (п.п. 9.7.3 Закону № 889). Докладніше про порядок оподаткування нецільової благодійної допомоги див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, спецвипуск № 5. Дохід у вигляді нецільової благодійної допомоги відображається в розділі 1.2 декларації та рядку 24 додатка 2 до декларації;

спадщина (ст. 13 Закону № 889). Докладно про порядок оподаткування доходів у вигляді спадщини див. статтю «Оподаткування доходів у вигляді спадщини та дарунків» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 16, с. 29. Дохід у вигляді спадщини відображається в підрозділі 1.2 декларації, а також у рядках 15, 16, 17, 18 розділу III додатка 2 до декларації.

подарунки (ст. 14 Закону № 889). Нагадаємо, що доходи, отримані фізичними особами у вигляді подарунків, обкладаються за правилами, установленими для оподаткування спадщини. Звертаємо увагу: не підлягають оподаткуванню та відображенню в декларації кошти або майно (майнові чи немайнові права), подаровані одним членом подружжя іншому, у межах їх частини спільної часткової чи спільної сумісної власності, а також батьками дітям, у тому числі зачатим за життя та народженим після, і дітьми батькам, у межах їх частини спільної часткової власності згідно із законом (п. 14.2 Закону № 889);

орендна плата від здавання майна в оренду (п.п. 9.1.4 Закону № 889). Доходи від здавання в оренду нерухомого і рухомого майна підлягають відображенню в підрозділі 1.2 декларації. Крім того, доходи від здавання в оренду нерухомого майна відображаються в рядку 4 розділу ІІІ додатка 2, а доходи від здавання в оренду рухомого майна — у рядку 10 розділу ІІІ додатка 2. Зауважимо: відповідно до наказу № 1 ДПАУ для забезпечення якісного проведення деклараційної кампанії у 2009 році має намір направити запити до агентств нерухомості з приводу надання відомостей про громадян, які скористалися їх послугами та здали житло в найм та направити запити до місцевих рад з питання отримання інформації про громадян, які здають в оренду житло;

доходи, отримані платником податків при здійсненні операцій з продажу об’єктів рухомого майна без участі податкових агентів, зазначених у ст. 12 Закону № 889, а саме: якщо договір купівлі-продажу не посвідчується нотаріально та об’єкт рухомого майна продається без посередництва юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) чи представництва нерезидента. Про порядок оподаткування доходів від продажу об’єктів рухомого майна див. у статті «Оподаткування операцій з продажу та обміну нерухомого та рухомого майна» («Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 16). Такі доходи відображаються в підрозділі 1.2 декларації та в рядках 9, 10, 11 розділу ІІІ додатка 2.

3. Іноземні доходи

(п.п. 9.9.1 Закону № 889). У разі отримання платником податків протягом 2008 року іноземних доходів він повинен відобразити в декларації суму таких доходів, перераховану за курсом НБУ на дату їх отримання (п. 3.3 Закону № 889).

Якщо з країною, де отримано дохід, укладено договір

про уникнення подвійного оподаткування, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, платник податків має право на зменшення податкового зобов’язання на суму сплаченого за кордоном податку. При цьому фізична особа зобов’язана отримати від державного органу країни, в якій виплачено дохід, уповноваженого утримувати податок, довідку про суму утриманого податку, а також про базу його нарахування. Така довідка повинна бути легалізована консульством України у відповідній країні (п.п. 9.9.4 Закону № 889). Перелік чинних договорів про уникнення подвійного оподаткування опубліковано в листі ДПАУ від 09.01.2008 р. № 93/7/12-0117 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 8). Крім того, з 29.09.2008 р. Верховна Рада України ратифікувала Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням з податків на доходи та капітал з Ісландією та Йорданією.

У разі отримання іноземних доходів у країнах колишнього СНД легалізовувати довідку про суму сплаченого податку в цих країнах не потрібно, оскільки вони є учасниками

Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.93 р. (набрала чинності для України 14.04.95 р.). На це вказує ДПАУ в своєму листі від 23.02.2007 р. № 3635/7/12-0117.

Іноземні доходи відображаються в підрозділі 1.4 декларації та рядку 28 розділу ІІІ додатка 2 до декларації.

Увага: нерезиденти, які протягом звітного року отримували доходи з джерелом їх походження з території України, що підлягають обов’язковому декларуванню, також повинні подати декларацію про доходи, оскільки вони є платниками податків (

п. 2.1 Закону № 889). У листі ДПАУ від 01.10.2007 р. № 4778/щ/17-0715 щодо доходів у вигляді спадщини, отриманої нерезидентом від резидента, зазначено: нерезидент може подати декларацію та сплатити податок відразу при отриманні свідоцтва про право на спадщину.

Іноземні доходи відображаються в підрозділі 1.4 декларації та рядку 28 розділу ІІІ додатка 2 до декларації.

 

Коли декларацію можна не подавати?

Фізична особа — платник податків

звільняється від обов’язку подавати декларацію, якщо протягом року вона отримувала оподатковувані доходи виключно від податкових агентів.

Відповідно до

п. 18.4 Закону № 889 декларація не подається незалежно від видів та сум отриманих доходів, якщо платник податку:

— перебуває під арештом або є затриманим чи засудженим до позбавлення волі, перебуває у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

— перебуває у розшуку станом на кінець 2008 року;

— перебуває на строковій військовій службі станом на кінець 2008 року;

— є неповнолітньою або недієздатною особою і при цьому перебуває на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець 2008 року.

Крім того, якщо протягом 2008 року платник податків отримав дохід у вигляді спадщини (подарунка), який обкладається податком з доходів за нульовою ставкою, він не зобов’язаний включати вартість такої спадщини (подарунка) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан за умови відсутності інших підстав для подання декларації. Згідно з

Розпорядженням КМУ «Питання декларування фізичними особами майнового стану та доходів» від 26.08.2008 р. № 527-р обов’язок платника податків з подання річної декларації в такому разі вважається виконаним. Це підтверджує ДПАУ в листі від 29.01.2009 р. № 364/а/17-0714.

Нагадаємо: дохід у вигляді спадщини (подарунка) підлягає оподаткуванню за нульовою ставкою в разі, коли його одержувач — спадкоємець, який є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (

п.п. 13.2.1 Закону № 889). При цьому членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі всиновлені ними діти (п.п. 1.20.4 Закону № 889).

 

В яких випадках декларація подається добровільно?

Платник податків має право подати річну декларацію в таких випадках:

1) якщо він планує скористатися правом на податковий кредит;

2) якщо має намір повернути надмірно сплачений протягом звітного року податок з доходів. Така ситуація могла виникнути, якщо при звільненні працівника виявлено, що надмірно утримана сума податку з доходів, яка підлягає поверненню, більше суми нарахованого в місяці звільнення податку.

З приводу подання декларації, щоб скористатися правом на податковий кредит, зазначимо таке.

Правом на податковий кредит може скористатися

тільки резидент, який має ідентифікаційний номер (п.п. 5.4.1 Закону № 889). Щодо осіб, які офіційно відмовилися від ідентифікаційного номера, вони не можуть претендувати на нарахування податкового кредиту. Такий висновок міститься в листі ДПАУ від 23.10.2006 р. № 5564/П/17-0715. Отже, фізичні особи, які не мають ідентифікаційного номера, не можуть подати податкову декларацію, щоб скористатися правом на податковий кредит.

Фізична особа — підприємець може претендувати на отримання податкового кредиту, якщо така особа протягом року отримувала доходи у вигляді заробітної плати (у межах таких доходів).

Особи, які протягом року

отримували тільки доходи, відмінні від заробітної плати, не можуть претендувати на отримання податкового кредиту. До таких осіб, зокрема, належать підприємці, які не одержують заробітну плату, військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ (листи ДПАУ від 13.08.2007 р. № 9813/5/17-0716, від 28.02.2007 р. № 4082/7/17-0217).

Порядок нарахування платником податків податкового кредиту з метою повернення надмірно сплаченого податку з доходів визначено в

Інструкції № 442.

При заповненні декларації платник податків повинен мати на увазі, що

сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми його загального оподатковуваного доходу, отриманого протягом 2008 року у вигляді заробітної плати (п. 5.4 Закону № 889).

Звертаємо увагу: право на включення до складу податкового кредиту витрат, понесених у 2008 році, на наступні податкові роки не переноситься, якщо не скористатися правом на нарахування податкового кредиту за підсумками звітного податкового року. Тобто всі витрати, які платник податків поніс у 2008 році та має право включити до податкового кредиту, має бути відображено в декларації за 2008 рік.

 

Які витрати платник податків має право включити до податкового кредиту за підсумками 2008 року?

До витрат, які платник податків має право включити до податкового кредиту за підсумками 2008 року, належать:

— частина суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податків (

п.п. 5.3.1 Закону № 889). Докладніше про особливості включення до податкового кредиту таких витрат див. статтю «Іпотечний податковий кредит» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 17, лист ДПАУ від 13.06.2008 р. № 12187/7/17-0717 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 53;

— сума коштів або вартість майна, передані у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні (

п.п. 5.3.2 Закону № 889). Такі витрати включаються до складу податкового кредиту в розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % від суми загального оподатковуваного доходу звітного року;

— сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання платника податків, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення* (

п.п. 5.3.3 Закону № 889). Включається до складу податкового кредиту в розмірі, що не перевищує суму, зазначену в п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2008 році — 890 грн.), у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року;

* Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі всиновлені ними діти.

— сума витрат платника податків на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади як платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення (

п.п. 5.3.5 Закону № 889). До складу податкового кредиту витрати включаються в розмірі, який не перевищує (у розрахунку за кожний повний або неповний місяць звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку або на банківський пенсійний депозитний рахунок чи за їх сукупністю — суму, визначену в

п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2008 році — 890 грн.);

б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом або на банківський пенсійний депозитний рахунок на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю — 50 % суми, визначеної в

п.п. 6.5.1 Закону № 889, у розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї (у 2008 році — 445 грн.).

Якщо платник податків або члени його сім’ї першого ступеня споріднення були застраховані їх роботодавцями або роботодавці є вкладниками недержавних пенсійних фондів чи пенсійних депозитних рахунків на їх користь згідно з

п.п. «в» п.п. 4.2.4 Закону № 889, то гранична сума, зазначена в п.п. «а» або «б», зменшується для відповідної застрахованої особи або учасника недержавного пенсійного фонду на суму страхових внесків або внесків до недержавних пенсійних фондів чи на пенсійні депозитні рахунки, сплачених її роботодавцем протягом звітного податкового року.

Якщо член сім’ї платника податків першого ступеня споріднення самостійно застрахував такі самі ризики за окремим страховим договором або він є вкладником недержавного пенсійного фонду за окремим пенсійним контрактом, то платник податків не має права включати до складу податкового кредиту суму, визначену в

п.п. «б», щодо такого члена сім’ї. Право включити до складу свого податкового кредиту суму страхових (пенсійних) внесків (премій), сплачених за таким окремим страховим договором чи пенсійним контрактом, надається такому члену сім’ї на умовах, зазначених у п.п. «б»;

— сума витрат зі штучного запліднення, незалежно від того, чи перебуває він у шлюбі з донором, чи ні (

п.п. 5.3.6 Закону № 889);

— сума витрат з оплати вартості державних послуг, уключаючи сплату державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини (

п.п. 5.3.6 Закону № 889).

Суму власних коштів, сплачених платником податків на користь закладу охорони здоров’я

для компенсації вартості лікування такого платника податків або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, не може бути включено до складу податкового кредиту за підсумками 2008 року. Згідно з п.п. 22.1.2 Закону № 889 платник податків зможе скористатися правом на податковий кредит за такими витратами тільки за підсумками року, наступного за роком набуття чинності законом про медичне страхування, якого поки що немає.

 

Чи потрібно подавати з декларацією будь-які документи?

Згідно з

п.п. «в» п. 19.1 Закону № 889 при поданні платником податків декларації податковий орган може вимагати від нього пред’явлення документів та відомостей, пов’язаних з виникненням доходу або права на отримання податкового кредиту.

Так, із декларацією подаються

копії документів, що підтверджують витрати, які включаються до податкового кредиту: фіскальні або товарні чеки, касові ордери, товарні накладні, договори, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг).

Крім того, потрібно надати довідку від роботодавця про суми нарахованого загального оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати та утриманого податку з доходів. У довідці має бути зазначено: назву підприємства, ідентифікаційний номер платника податків, суми нарахованої протягом року заробітної плати, утриманих внесків до фондів соціального страхування, наданих ПСП та відомості про інші оподатковувані доходи фізичної особи.

У консультації «Декларування доходів — конституційний обов’язок фізичної особи» // «Вісник податкової служби України», 2009, № 4, с. 18 зазначено також, що платникам податків потрібно додати до декларації копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заяву із зазначенням банківського рахунка, на який потрібно повернути кошти, або щодо суми повернення в рахунок погашення інших своїх податкових зобов’язань.

Оригінали підтверджуючих документів до податкового органу не надаються, але при цьому зберігаються платником податків до закінчення проведення податкової перевірки щодо нарахування податкового кредиту.

 

За якою формою подається декларація?

Відповідно до

наказу № 1 декларувати доходи, отримані у 2008 році, громадяни будуть за старою формою, наведеною в додатку 1 до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом ГДПІ України від 21.04.93 р. № 12. Тобто нову форму так і не затверджено.

Оскільки діюча форма декларації не пристосована до нових правил оподаткування, ДПАУ розробила додатки до неї. Форми зазначених додатків доведено листами ДПАУ. Останні їх редакції наведено в

листі ДПАУ від 22.01.2008 р. № 1025/7/17-0217.

Разом із декларацією платник податків подає такі додатки:

— додаток 1 «

Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року)» — заповнюється, якщо платник податків має намір скористатися правом на податковий кредит;

— додаток 2 «

Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту».

 

Хто може заповнювати декларацію?

Згідно з

п. 18.5 Закону № 889 декларація заповнюється платником податку самостійно.

У випадках, визначених

Законом № 889, зобов’язання із заповнення та подання декларації покладаються на інших осіб, а саме:

— на опікуна або піклувальника — щодо доходів, отриманих неповнолітньою та недієздатною особою;

— на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) — щодо доходів, отриманих протягом 2008 року померлим платником податку;

— на державного виконавця, уповноваженого вживати заходів щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, оголошеного в установленому порядку банкрутом.

Крім того, декларацію може бути заповнено іншою особою,

нотаріально уповноваженою на це платником податку.

Увага: якщо декларація заповнюється іншою особою, вона обов’язково повинна містити інформацію про таку особу.

Уповноважені платником податку особи, які заповнюють декларацію за винагороду, несуть відповідальність за порушення порядку заповнення та подання декларації на рівні відповідальності, установленої для платника податку. При цьому такий платник податку звільняється від зазначеної відповідальності.

Згідно з

п. 18.10 Закону № 889 у фізичної особи є можливість до 1 березня 2009 року звернутися до відповідного податкового органу з проханням заповнити декларацію. Податковий орган, у свою чергу, зобов’язаний надати безоплатні послуги з такого заповнення. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податків від будь-якої відповідальності за неповне або неправильне заповнення декларації.

Як зазначено в

п.п. 2.4.2 Інструкції № 442, запит платника податку щодо заповнення декларації про доходи податковим органом має бути складено у письмовій формі. При цьому такий запит не поширюється на розділ декларації, в якому відображаються відомості щодо нарахування податкового кредиту, оскільки безпосередньо платник податків повинен указати підстави для нарахування податкового кредиту та конкретні (документально підтверджені) суми витрат.

Декларація може заповнюватися як українською, так і російською мовами.

 

Чи потрібно вести Книгу обліку доходів та витрат?

Облік доходів та витрат у Книзі обліку доходів та витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу за формою, затвердженою

наказом ДПАУ від 16.10.2003 р. № 490, повинні вести платники податку, які:

— зобов’язані подавати декларацію;

— мають право на повернення надмірно сплаченої суми податку з доходів фізичних осіб.

Книга обліку доходів та витрат ведеться платником податку самостійно. Записи у графах Книги здійснюються безпосередньо платником податку або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати такі записи чітко та розбірливо не пізніше наступного дня після отримання відповідних сум доходів, сплати (перерахування) податку, а також понесених витрат, пов’язаних із отриманням доходів.

Фізичні особи, які подають річну декларацію з метою отримання податкового кредиту, можуть вести облік документів та відомостей у реєстрі, записи в якому проводяться в довільній формі (

п. 4 Порядку № 490).

Фактично понесені витрати, що включаються до складу податкового кредиту, має бути підтверджено документально, а саме: фіскальними або товарними чеками, касовими ордерами, товарними накладними, іншими розрахунковими документами або договорами, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.

 

Який порядок заповнення декларації?

Для зручності в роботі порядок заповнення річної декларації та додатків до неї наведемо в таблиці.

 

Структура декларації

Види доходів

Примітки

1

2

3

Розділ 1

Наводяться відомості про платника податку (П. І. Б., ідентифікаційний номер, адреса, телефон) та нотаріально уповноважену особу (якщо вона є)

Підрозділ 1.1. Доходи, отримані за основним місцем роботи

Оподатковувані доходи, отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, виплати за договорами цивільно-правового характеру, а також інші оподатковувані доходи, отримані від податкових агентів

На думку ДПАУ (лист від 28.12.2005 р. № 25941/7/17-2117), тут відображаються доходи у вигляді заробітної плати, отримані від роботодавців протягом звітного року

Підрозділ 1.2. Доходи, отримані в інших місцях не за місцем основної роботи

Доходи, отримані не від податкових агентів, та доходи, що не підлягають оподаткуванню у джерела їх виплати

Відображаються оподатковувана спадщина, подарунки, інвестиційний прибуток, орендна плата від орендаря — фізичної особи, благодійна допомога від фізичної особи тощо. Згідно з роз’ясненнями ДПАУ, тут відображаються також доходи, отримані від приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності

Підрозділ 1.3. Доходи, отримані від підприємницької діяльності, іншої незалежної професійної діяльності

Доходи, отримані від підприємницької та іншої незалежної професійної діяльності

Заповнюється фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування та на фіксованому патенті, нотаріусами, адвокатами та іншими особами, які провадять незалежну професійну діяльність, в окремій декларації, що підлягала поданню до податкових органів до 9 лютого 2009 року (включно). У «цивільній» декларації про доходи цей підрозділ не заповнюється

Підрозділ 1.4. Іноземні доходи

Доходи, відмінні від доходів із джерелом походження з України

Відображається сума іноземних доходів, перерахована за курсом НБУ на дату їх отримання. Сума зменшення податку відображається у гр. 5 (сума сплаченого податку у валюті отримання доходу) та гр. 6 (еквівалент податку, зазначеного у гр. 5, перерахований за курсом НБУ на дату отримання іноземного доходу). Звертаємо увагу: сума податку з іноземного доходу платника податку (сума зменшення) не може перевищувати суму податку, розрахованого на базі його загального річного оподатковуваного доходу з урахуванням іноземного доходу

Розділ 2. Суми, що виключаються з оподатковуваного доходу

Суми, на які зменшується дохід у вигляді заробітної плати

На думку ДПАУ, цей розділ декларації не заповнюється. На наш погляд, у підрозділі 2.1 можна відобразити суми отриманих протягом 2008 року ПСП та суми утриманих внесків до соціальних фондів

Розділ 3. Загальна сума доходу за звітний рік, з якого необхідно сплатити податок

Загальна сума оподатковуваного доходу

Розділ 4. Відомості про власність та земельні ділянки

Дані про нерухоме та рухоме майно, а також земельні ділянки, що належать платнику податку

Відомості про наявну власність наводяться на підставі документів, що засвідчують право власності або право на користування земельною ділянкою (свідоцтво про право власності, техпаспорт, державний акт тощо)

Додаток 1. Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту

Витрати, які громадянин має право включити до складу податкового кредиту

Відображаються фактично понесені витрати фізичної особи, підтверджені документально. Податківці рекомендують додавати до декларації копії підтверджуючих документів, а оригінали зберігати до закінчення податкової перевірки щодо правильності нарахування податкового кредиту

Додаток 2. Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету

Сума податкового зобов’язання фізичної особи

Провадиться остаточний розрахунок податку з доходів фізичних осіб, який підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету

 

Нагадаємо, що ДПАУ наполягала і продовжує наполягати на тому, що при розрахунку суми податку, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з реалізацією платником права на податковий кредит, сума нарахованої заробітної плати не зменшується на суму ПСП та суму внесків до фондів соціального страхування (див.

листи від 12.05.2006 р. № 5379/6/17-0716, від 13.08.2007 р. № 9813/5/17-0716 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 17, від 18.02.2008 р. № 3057/7/17-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 24). Податківці вважають, що «підхід у прийнятті за основу при розрахунку саме нарахованої зарплати відповідає принципу рівності всіх платників податку незалежно від того, користувалися вони протягом року податковою соціальною пільгою чи ні, і які розміри внесків до соціальних фондів було відраховано з їх зарплати».

Однак, на думку редакції,

для цілей податкового кредиту повинна використовуватися нарахована заробітна плата, зменшена на суму утримань до соціальних фондів та ПСП. Саме цей підхід відповідає нормам Закону № 889, оскільки податковий кредит зменшує суму нарахованого фізичній особі оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, яка, як зазначалося вище, при визначенні об’єкта оподаткування зменшується на суму утриманих з неї соціальних внесків та ПСП. Тобто суми соціальних внесків та ПСП не підлягають оподаткуванню, отже, не повинні брати участі при розрахунку суми податку, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з реалізацією платником права на податковий кредит.

Прийнявши такий підхід до заповнення декларації, платникам податку слід мати на увазі, що свою точку зору можливо доведеться відстоювати в суді.

До речі, два позитивні судові рішення з цього питання (

постанову районного суду в м. Києві від 26.01.2006 р., постанову районного суду м. Донецька від 01.12.2006 р. у справі № 2-2292, постанову Святошинського районного суду м. Києва у справі №2а-18-1/07 р.) було опубліковано в газетах «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 47 та «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 14 відповідно.

 

В які строки має бути подано декларацію?

Декларація про доходи подається до податкового органу

до 1 квітня року, наступного за звітним (абзац «г» п.п. 4.1.4 Закону № 2181). Отже, граничним строком подання декларації за підсумками 2008 року є 31 березня 2009 року . Зазначена дата є останнім днем подання декларації для платників податку, які зобов’язані задекларувати доходи, отримані у 2008 році.

А от платники податку, які мають намір скористатися правом на податковий кредит, можуть подавати декларацію протягом усього року, наступного за звітним. Такої думки дотримуються податківці (див.

листи ДПАУ від 12.05.2006 р. № 9045/7/17-2116 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 53, від 28.02.2007 р. № 4082/7/17-0217, Довідкова інформація Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян «Декларування доходів громадян у запитаннях та відповідях, на допомогу платникам податку» від 01.01.2008 р.).

Подати декларацію можна особисто або поштою. При цьому

датою подання декларації вважається:

дата її реєстрації в податковому органі, якщо декларація подається платником податку до податкового органу особисто. Зауважимо: згідно з усними роз’ясненнями працівників податкових органів за довіреністю, завіреною нотаріально, декларацію про доходи платника податку може подати інша фізична особа;

дата здійснення поштового відправлення, зазначена на штампі відділення зв’язку, якщо декларація направляється поштою.

 

В які строки сплачується до бюджету або повертається з бюджету податок з доходів?

Сума податку з доходів фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету або поверненню з бюджету, розраховується самостійно платником податку в додатку 2 до декларації. Податкові органи здійснюють перевірку достовірності даних, наведених платником податку в декларації про доходи. Про результати розрахунку податкового зобов’язання за підсумками декларації платник податку дізнається з податкового повідомлення.

Платник податку повинен

погасити суму податку з доходів фізичних осіб, нараховану за підсумками річної декларації, протягом 30 календарних днів із дня отримання такого податкового повідомлення.

Сума податку, яка

підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відритий у будь-якому комерційному банку, або направляється у вигляді поштового переказу за адресою, зазначеною в декларації протягом 60 календарних днів із дня отримання такої декларації.

 

Чи передбачено відповідальність за неподання декларації?

Відповідно до

ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи громадянам загрожує попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн.).

Штрафні санкції за подання декларації з метою отримання податкового кредиту після 1 квітня до платників податку не застосовуються.

Сподіваємося, що матеріал цієї статті допоможе нашим читачам швидко та легко заповнити річну декларацію. Залишається лише своєчасно її подати до податкових органів: платникам податку, які протягом 2008 року отримували доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню, — до 1 квітня 2009 року, платникам податку, які мають намір скористатися правом на податковий кредит, — протягом 2009 року. Бажаємо успіху!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі