Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Пошта редакції. Бланки суворого обліку: оновлено перелік

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2009/№ 19
Друк
Відповідь на запитання

Бланки суворого обліку: оновлено перелік

 

Які документи сьогодні належать до бланків суворого обліку?

(м. Донецьк)

 

Бланки суворого обліку є самостійним об’єктом бухгалтерського обліку. При цьому операції з ними оформляються з використанням первинних документів спеціалізованих типових форм. У зв’язку з цим кожен бухгалтер має бути в курсі змін «суворого» статусу тих чи інших бланків.

Загальний перелік бланків суворого обліку наведено в

розділі II Номенклатури бланків. До цього переліку ввійшли такі документи:

документи, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (паспорт; свідоцтва про народження, одруження та розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка і вкладиш до неї; посвідчення водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, надання звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності тощо);

проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морському, річковому та повітряному транспорті; документи на перевезення вантажів; товарно-транспортні накладні на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв; військові проїзні документи та інші);

знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками);

документи, що використовуються для обслуговування грошового обігу (книжки ощадні, чекові, депозитні; чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні; довіреності на видачу коштів, пенсій; сертифікати якості, на право вивезення та ввезення; поліси страхування; ліцензії та інші);

бланки білетів лотерей тиражних та миттєвих;

бланки атестата на торговельні партії оброблених чи необроблених діамантів.

Водночас до бланків суворого обліку належать й інші документи. Так, деякі профільні та відомчі документи теж є «суворими»: ліцензії, свідоцтва, дипломи, талони на ПММ, митні документи та інші.

Сьогодні ми не зупинятимемося на всіх без винятку бланках суворого обліку, опишемо тільки найпоширеніші з них. Заразом приділимо увагу й тим документам, що не дуже давно втратили звичний для них статус «суворих»:

 

Назва документа

Найменування нормативного документа, яким установлено форму

Примітка

1

2

3

I. Бланки суворого обліку

Товарно-транспортна накладна на переміщення:

— спирту етилового (ф. № 1-ТН/спирт/)

— високооктанових кисневмісних домішок (ф. № 1-ТН/вкд/);

— алкогольних напоїв (ф. № 1-ТН/алкогольні напої/)

Наказ Міністерства транспорту і зв’язку України від 28.04.2005 р. № 154

Переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв автомобільним транспортом здійснюється за умови наявності оформленої відповідним чином ТТН установленої форми, що додається до подорожнього листа. Вимога про застосування ТТН поширюється на юридичних осіб незалежно від форми власності та фізичних осіб — суб’єктів господарювання

Марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Указ Президента України «Про введення марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 19.09.95 р. № 849/95

Порядок обліку та зберігання акцизних марок здійснюється відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою КМУ від 23.04.2003 р. № 567

Книга відгуків та пропозицій

Наказ МЗЕЗторгу «Про затвердження Книги відгуків та пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та в закладах ресторанного господарства» від 24.06.96 р. № 349 (зі змінами та доповненнями, унесеними наказом Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. № 21)

Усі підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства незалежно від форми власності ведуть Книгу відгуків та пропозицій, що розміщується в «Куточку покупця». Докладно про це можна прочитати у статті «Книга відгуків та пропозицій: оформляємо правильно» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 8). Книгу відгуків та пропозицій не зазначено в Номенклатурі бланків, тому «суворий» статус, присвоєний їй наказом № 349, викликає сумніви

Квитки (КПА-1, КПА-2, КМА-1, КМА-2, КБП-1, КМЕ-1)

Наказ ДПАУ «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 01.12.2000 р. № 614

Положення № 614 не містить вимоги про «суворість» розрахункових квитанцій (форми № РК-1, РК-2). Єдина умова — вони мають виготовлятися друкарським способом (п. 5.1 Положення № 614)

Трудові книжки та вкладиші до них

Постанова КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27.04.93 р. № 301 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.93 р. № 58

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації всіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів. Видачу бланків трудових книжок, а також ведення форм № П-9 «Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них», № П-10 «Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них», № П-11 «Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них» здійснює кадрова служба підприємства

Особисті медичні книжки

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форми первинного обліку № 1-ОМК та Інструкції про порядок її ведення» від 11.03.98 р. № 66

Необхідність отримання особистих медичних книжок стосується працівників, професії яких включено до Переліку професій, підприємств та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559

Векселі

Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» від 06.07.99 р. № 826-XIV. Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2001 р. № 338

Поліграфічне виконання бланка векселя має відповідати Положенню про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2001 р. № 338

Документи щодо оформлення замовлень та розрахунків зі споживачами за побутові послуги (форми ПО-В1, ПО-Д1, ПО-Д2, ПО-О1, ПО-П2, ПО-Р1, ПО-Ю1, ПО-ПА1, ПО-ПА2)

Інструкція щодо використання форм документів суворої звітності, що застосовуються для оформлення замовлень та розрахунків зі споживачами за побутові послуги, затверджена наказом Української спілки об’єднань, підприємств та організацій побутового обслуговування населення від 29.09.95 р. № 8

Використання квитанцій обов’язкове лише в разі, якщо розрахунки із замовниками здійснюються без застосування РРО (див. лист Держкомпідприємництва від 08.08.2003 р. № 4738)

II. Документи, що втратили статус бланків суворого обліку

Довіреності (ф. № М-2)

Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених та використаних довіреностей на отримання цінностей, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 р. № 99

Довіреності втратили статус бланків суворого обліку з набуттям чинності постановою № 381 (з 17.04.2008 р.). У зв’язку з цим було внесено відповідні зміни і до Інструкції № 99. Докладно про долю довіреностей та порядок їх використання можна прочитати у статті «Що робити із залишками бланків довіреностей, які перестали бути «суворими»?» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 44

Касові ордери (прибуткові та видаткові)

Наказ Мінстату «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій» від 15.02.96 р. № 51

З набуттям чинності постановою № 381 бланки касових ордерів перестали бути суворими. До затвердження нових форм касових ордерів суб’єкти господарської діяльності можуть використовувати форми документів, передбачені наказом Мінстату «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій» від 15.02.96 р. № 51, що втратив чинність (див. лист НБУ від 09.07.2008 р. № 11-111/2779-9370 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 57)

Товарно-транспортна накладна (ф. № 1-ТН)

Наказ Мінтрансу, Мінстату «Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля» від 29.12.95 р. № 488/346 Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Мінтрансу від 14.10.97 р. № 363

Після того, як Інструкцію про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи, затверджену наказом Мінтрансу і Мінстату від 07.08.96 р. № 228/253, було виключено з державного реєстру нормативно-правових актів (висновок Мін’юсту від 15.05.2006 р. № 10/68), а з Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу від 14.10.97 р. № 363, вилучено пункт 11.2, товарно-транспортні накладні втратили «суворий» статус. Докладніше про це читайте у статті «Товарно-транспортна накладна: деякі актуальні питання» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 46

Подорожні листи:

— типова форма № 1 (міжнародна) — подорожній лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні;

— типова форма № 2-ТН (що діє в межах України) — подорожній лист вантажного автомобіля;

— типова форма № 3 — подорожній лист службового легкового автомобіля

Наказ Мінтрансу і Мінстату «Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля» від 29.12.95 р. № 488/346 наказ Держкомстату «Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування» від 17.02.98 р. № 74

Разом з ТТН перестали бути суворими й подорожні листи

Документи на гарантійне обслуговування (ф. № 1-«гарант», № 2-«гарант», № 3-«гарант», № 4-«гарант», № 5-«гарант», № 6-«гарант», № 7-«гарант»)

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затверджений постановою КМУ від 11.04.2002 р. № 506

Операції з виконання гарантійних зобов’язань щодо технічно складних побутових товарів оформляються відповідними документами — талонами за формою № 1-гарант — № 6-гарант і квитанцією за формою № 7-гарант. Ці документи перестали бути «суворими» після набуття чинності постановою КМУ від 02.07.2008 р. № 598

 

Марина Ковенко, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі