Теми статей
Обрати теми

Зменшуємо статутний капітал

Редакція ПБО
Стаття

Зменшуємо статутний капітал

 

Іноді через законодавчі вимоги чи певні обставини у товариства може виникнути необхідність у зменшенні статутного фонду. Про те, як відбувається така процедура, та про особливості обліку операцій зі зменшення СФ зараз і поговоримо.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Про право господарських товариств зменшувати статутний фонд ідеться у

ст. 87 ГКУ та ст. 16 Закону про госптовариства. При цьому причини зменшення СФ можуть бути різні: покриття збитків, виплата (повернення) частки учаснику, зміна складу засновників, перерозподіл часток у СФ, приведення у відповідність з вимогами законодавства показників фінансової звітності тощо. Насамперед звернемо увагу на деякі правові моменти, пов’язані зі здійсненням таких операцій.

 

Правові моменти

До яких меж можна зменшувати СФ?

Відразу зазначимо, що зменшувати СФ можна за умови, що його

зменшена величина виявиться не нижче мінімального розміру СФ, установленого законодавством (інакше в разі недотримання цієї умови товариство доведеться ліквідовувати — ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 155, ч. 3 ст. 157 ЦКУ). Нагадаємо: мінімальний розмір СФ обумовлено Законом про госптовариства і становить:

 

Мінімальний розмір СФ (на момент створення товариства)

АТ

ТОВ

1250 мінімальних заробітних плат
(ст. 24 Закону про госптовариства)

100 мінімальних заробітних плат*
(ст. 52 Закону про госптовариства)

* Такий же мінімальний розмір СФ згідно зі ст. 65 Закону про госптовариства встановлено і для ТДВ (товариств з додатковою відповідальністю). А от для повного та командитного товариств мінімальний розмір СФ не визначено, а отже, і обмежень щодо зменшення СФ для них не існує. Далі розглядатимемо операції зі зменшення СФ усе ж на прикладі найпоширеніших формувань — АТ і ТОВ.

 

При цьому, зменшуючи СФ,

важливо орієнтуватися на мінімальний розмір СФ, визначений на момент створення товариства, тобто на момент його реєстрації, а отже, розрахований виходячи з установленої на той момент мінімальної заробітної плати (листи Держкомпідприємництва від 20.10.2006 р. № 7597 та від 14.06.2007 р. № 4301) . Так, наприклад, якщо ТОВ було створене в січні 2007 року (мінімальна заробітна плата, установлена ст. 76 Закону України «Про державний бюджет на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V, з 01.01.2007 р. по 31.03.2007 р. — 400 грн.), то після зменшення статутний фонд такого ТОВ не може бути менше, ніж 100 х 400 грн. = 40000 грн.

 

В яких випадках може бути зменшено статутний фонд?

Статутний фонд може бути зменшено за рішенням власників (акціонерів, учасників). Разом із тим існують також випадки, коли це треба буде зробити товариству в обов’язковому порядку. Ситуації, за яких СФ товариств може зменшуватися, обумовлено

ЦКУ та Законом про госптовариства та наведено в таблиці.

 

Випадки зменшення СФ

АТ

ТОВ

1

2

СФ АТ підлягає зменшенню:

СФ ТОВ підлягає зменшенню:

1. За рішенням загальних зборів акціонерів шляхом:
— зменшення номінальної вартості акцій
або
— зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою їх подальшого анулювання (що має бути передбачено статутом АТ*)
(ч. 1. ст. 157 ЦКУ, ст. 39 Закону про госптовариства).
Поєднувати ці два способи зменшення СФ забороняється (п. 3 гл. 1 р. III Положення № 387)

1. За рішенням загальних зборів учасників (наприклад, шляхом пропорційного зменшення всіх вкладів учасників та поверненням їм частини майна пропорційно часткам у СФ)

2. На частину вкладів, недовнесених (несплачених) учасниками протягом першого року діяльності ТОВ (або в цьому випадку може бути прийнято рішення про ліквідацію товариства) (ч. 3 ст. 144 ЦКУ, ст. 52 Закону про госптовариства)

2. Якщо (починаючи з другого і кожного подальшого фінансового року) вартість чистих активів АТ виявляється менше СФ АТ (у цьому випадку СФ може бути зменшено тільки першим способом — шляхом зменшення номінальної вартості акцій, ч. 6 гл. 1 р. III Положення № 387)**.
Якщо при цьому вартість чистих активів АТ менше встановленого законодавством мінімального розміру СФ, АТ підлягає ліквідації (ч. 3 ст. 155 ЦКУ, ст. 39 Закону про госптовариства)***

3. Якщо (після закінчення другого і кожного подальшого фінансового року) вартість чистих активів ТОВ стає менше СФ ТОВ (однак як варіант уникнути зменшення СК у цьому випадку допоможе, наприклад, унесення учасниками нових внесків до додаткового капіталу).
Якщо вартість чистих активів ТОВ стає менше встановленого законом мінімального розміру СФ, ТОВ підлягає ліквідації (ч. 4 ст. 144 ЦКУ)**

3. Якщо АТ протягом 1 року не змогло реалізувати викуплені в акціонерів акції (ст. 32 Закону про госптовариства)

4. На частку учасника, викуплену самим товариством і не реалізовану протягом 1 року
(ч. 4 ст. 147 ЦКУ, ст. 53 Закону про госптовариства)

5. При виході учасника з ТОВ (ст. 54 Закону про госптовариства)

6. У разі відмови правонаступника (спадкоємця) від вступу до ТОВ або відмови ТОВ у прийнятті до нього такої особи їй виплачується відповідна частка, а СФ підлягає зменшенню (ст. 55 Закону про госптовариства)

7. Якщо учасника виключено із ТОВ (ст. 64 Закону про госптовариства)

8. Якщо на частку учасника звернене стягнення (ст. 149 ЦКУ, ст. 57 Закону про госптовариства)

* Зауважимо: згідно з чинним законодавством необхідність закріплення в статуті передбачено тільки для другого способу зменшення СФ (тобто шляхом викупу акцій), що логічно поєднувалося з відсутністю такого уточнення для випадку зменшення СФ першим способом (шляхом зменшення номінальної вартості акцій), особливо з підстав, передбачених законодавством.

**Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств затверджено рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджено рішенням ДКЦПФР від 22.02.2007 р. № 387 (далі — Положення № 387), у ньому зменшенню статутного капіталу АТ присвячено розділ III.

Також відзначимо лист Держкомпідприємництва від 09.08.2005 р. № 6610, де наголошувалося, що в разі невиконання вимоги про зменшення СФ товариством податковий орган згідно з п. 17 ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-ХII може звернутися до суду з позовом про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності. Однак вищі судові інстанції дотримуються іншої думки, зазначаючи, що ліквідація товариства може здійснюватися або за рішенням загальних зборів, або за позовом прокурора (п. 9 листа ВГСУ від 07.04.2008 р. № 01-8/211).

*** Варте уваги також, що в цьому випадку друге речення ч. 3 ст. 14 нового Закону про АТ, який набере чинності з 30 квітня 2009 року, сформульовано вже так: «Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений цим Законом, товариство зобов’язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути його або прийняти рішення про ліквідацію».

 

Процедура зменшення СФ

1. Прийняття рішення про зменшення СФ.

Рішення про зміну (зменшення) розміру СФ (як у разі добровільного, так і обов’язкового його зменшення) приймає вищий орган товариства — загальні збори акціонерів/учасників (ч. 4 ст. 145 ЦКУ, ч. 2 ст. 159 ЦКУ).

При цьому

рішення про зменшення СФ вважається прийнятим якщо:

— в АТ за нього проголосувала більшість — 3/4 акціонерів, які беруть участь у зборах (

ч. 4 ст. 159 ЦКУ, ст. 42 Закону про госптовариства); при цьому загальні збори АТ вважаються повноважними, якщо в них беруть участь акціонери, які мають відповідно до статуту АТ понад 60 % голосів* (ст. 41 Закону про госптовариства);

* Згідно зі ст. 41 нового Закону про АТ

не менш як 60 % голосів.

— у ТОВ за нього проголосували учасники, які володіють сукупно понад 50 % загальної кількості голосів учасників товариства (

ст. 59 Закону про госптовариства); при цьому загальні збори ТОВ вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють сукупно понад 60 % голосів (ст. 60 Закону про госптовариства).

У межах такого прийнятого рішення застерігається сума, на яку буде зменшено СФ, спосіб його зменшення, а також порядок використання зменшеної частини СФ (на покриття збитків, виплати учасникам тощо).

2. Повідомлення кредиторів.

Зміна розміру СФ (особливо якщо при цьому відбувається вилучення частини майна товариства) може зачіпати інтереси кредиторів. Тому з цього приводу є свої приписи законодавства. Так, зменшення СФ (як для АТ, так і для ТОВ) можливе тільки після повідомлення про це всіх кредиторів товариства в установленому законом порядку (ч. 5 ст. 144 ЦКУ, ч. 1 ст. 157 ЦКУ, ст. 39, 52 Закону про госптовариства). У такому разі (при зменшенні СФ) кредитори набувають права вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань товариством (а також відшкодування збитків). Саме так, на наш погляд, і слід розуміти положення ст. 16 Закону про госптовариства, що передбачає: «зменшення статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів товариства не допускається». Адже, великою мірою, кредитор і не має права (не має будь-яких підстав) «просто заперечувати» проти зменшення СФ товариства, а лише отримує при цьому можливість звернутися з вимогами до товариства щодо дострокового виконання існуючих зобов’язань.

І ще один момент.

ЦКУ та Закон про госптовариства зазначають про повідомлення кредиторів у встановленому законом порядку. Однак такий порядок повідомлення кредиторів законодавчо досі так і не визначено. У зв’язку з цим у ситуації, що склалася, можна порадити повідомляти кредиторів письмово (надсилаючи їм лист з описом вкладеного та повідомленням про вручення). І хоча законодавство також не встановлює і строк повідомлення кредиторів, вважаємо, що затягувати з цим не варто, і процедуру повідомлення, наприклад, можна почати безпосередньо після прийняття рішення про зменшення СФ.

До речі, варте уваги, що для акціонерних товариств докладніше цей момент уже буде прописано в новому

Законі про АТ. Так у його ст. 16, наприклад, уже прямо зазначається про необхідність письмового повідомлення (протягом 30 днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу АТ) кожного кредитора, вимоги якого до АТ не забезпечувалися заставою, гарантією або порукою. У свою чергу, кредитору відводиться при цьому 30-денний строк для звернення до АТ з письмовою вимогою протягом 45 днів на вибір АТ здійснити один із заходів: укласти договір застави, поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором. При цьому, якщо кредитор не звертається у відведений 30-денний строк до АТ з такою вимогою, вважається, що він не вимагає від акціонерного товариства вчинення подібних дій.

3. Реєстрація змін до установчих документів про зменшення СФ.

Зменшуючи СФ, треба буде внести відповідні зміни до установчих документів та зареєструвати їх. При цьому згідно зі ст. 7 Закону про госптовариства про зміни, що сталися в установчих документах, товариство повідомляє орган, який проводить реєстрацію, у 5-денний строк.

Перелік документів

, які при цьому слід подати для проведення держреєстрації змін до установчих документів у разі зміни (у тому числі і зменшення) СФ, обумовлено ч. 5 ст. 29 Закону № 755. Так, у цьому випадку подаються (надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення):

— заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

— примірник оригіналу або нотаріально посвідчена копія рішення про внесення змін до установчих документів;

— оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

— два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих доповнень або два примірники установчих документів у новій редакції;

— документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору (51 грн. —

ч. 2 ст. 10 Закону № 755) за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

Також до цих документів додають документ, що підтверджує внесення плати за опублікування повідомлення про зменшення СФ у спеціалізованому друкованому ЗМІ (копію виданої банком квитанції або копію платіжного доручення з відміткою банку —

ч. 21 ст. 22 Закону № 755, докладніше про це — далі).

4. Публікація оголошення про зменшення СФ.

Згідно зі ст. 22 Закону № 755 інформація про зменшення статутного фонду юридичної особи підлягає обов’язковому опублікуванню у спеціалізованому друкованому ЗМІ*. Таке оголошення (публікацію якого здійснює держреєстратор) має інформаційний характер: воно повідомляє про внесення запису про зменшення СФ товариства до Єдиного державного реєстру та повинне містити відомості про:

— найменування юридичної особи;

— ідентифікаційний код юридичної особи;

— місцезнаходження юридичної особи;

— розмір, на який зменшено СФ, а також розмір СФ після зменшення;

— місце і дату проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема, щодо зменшення СФ юридичної особи.

За опублікування повідомлення про зменшення СФ у спеціалізованому друкованому ЗМІ товариство вносить плату в розмірі 3 нмдг, тобто 51 грн.

(ч. 20 ст. 22 Закону № 755).

* Спеціалізований друкований засіб масової інформації — видання спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в якому публікуються відомості з Єдиного державного реєстру (ст. 1 Закону № 755).

 

Якщо АТ зменшуватиме СФ після 30.04.2009 р.

Як уже зазначалося, з 30 квітня 2009 року життєдіяльність АТ почне регулювати новий

Закон про АТ, що визначає, зокрема, порядок створення, діяльності, припинення, виділу АТ, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів. Разом із тим, як передбачає ч. 5 «заключного» розділу ХVII цього Закону, уже діючі АТ (створені до 30 квітня 2009 року) отримали відстрочення у 2 роки на приведення своїх статутів та інших внутрішніх положень у відповідність до таких оновлених законодавчих норм, тобто повинні це здійснити до 1 травня 2011 року. Однак раніше зробити це необхідно АТ, які, наприклад, у найближчому майбутньому вирішать зменшити свій СФ. Адже згідно з ч. 6 Прикінцевих положень у разі, якщо після набуття чинності новим Законом про АТ, буде прийнято рішення, зокрема, про зміну розміру СФ товариства, таке АТ зобов’язане привести свою діяльність у відповідність до нового Закону і внести відповідні зміни до статуту та інших внутрішніх документів товариства. Отже, для зменшення СФ після 30.04.2009 р. АТ належить привести свою діяльність та установчі документи у відповідність до вимог нового акціонерного законодавства.

 

Облік зменшення СФ

Податковий облік.

Відразу слід зауважити: спеціальних норм, що регулюють операцію зі зменшення СФ, податкове законодавство не містить.

Так, власне зменшення СФ не впливає на величину валових доходів чи валових витрат товариства. Така операція не відображається і в окремому «ціннопаперовому» обліку підприємства, оскільки згідно з

останнім абзацом п.п. 7.6.1 Закону про податок на прибуток на операції зі зворотного викупу корпоративних прав норми цього пункту не поширюються. Також операції з викупу (погашення) цінних паперів та корпоративних прав за грошові кошти не є об’єктом обкладення ПДВ (п.п. 3.2.1 Закону про ПДВ).

При цьому організаційні витрати, супутні зменшенню СФ (витрати на публікацію інформації про скликання загальних зборів акціонерів, розміщення оголошення про зменшення СФ у ЗМІ тощо), підприємство має право включити до валових витрат на підставі

п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток як витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності, а нараховані за ними суми ПДВ — віднести до податкового кредиту.

Однак, якщо при цьому в ході зменшення СФ відбувається передача учасникам (акціонерам) майна, її відображають у податковому обліку за правилами, установленими для продажу відповідних об’єктів (тобто як продаж ОФ, ТМЦ тощо).

Бухгалтерський облік.

Окремі вказівки щодо обліку зменшення СФ можна знайти в П(С)БО 13. Так, згідно з п. 8 П(С)БО 13 прості акції, частки та інші види власного капіталу належать до інструментів власного капіталу (далі — ІВК). При цьому:

— витрати на випуск або придбання ІВК відображаються зменшенням додаткового вкладеного капіталу, а за його відсутності — зменшенням нерозподіленого прибутку (збільшенням непокритого збитку). При цьому до таких витрат відносяться тільки витрати на оплату послуг сторонніх організацій за операціями, результатом яких є збільшення або зменшення величини власного капіталу підприємства (

п. 25 П(С)БО 13);

— прибуток (збиток) від анулювання ІВК емітент відображає збільшенням (зменшенням) додатково вкладеного капіталу. Сума перевищення збитку від анулювання ІВК над величиною додатково вкладеного капіталу відображається зменшенням нерозподіленого прибутку (збільшенням непокритого збитку) (

п. 28 П(С)БО 13).

Облік зменшення СФ розглянемо на прикладах.

Приклад

. Після закінчення першого року діяльності ТОВ прийняло рішення про зменшення СФ (величина якого згідно зі статутом — 100000 грн.) на суму недовнесених учасниками вкладів у розмірі 30000 грн. При цьому витрати, пов’язані зі зменшенням СФ, склали 5000 грн. (без ПДВ).

 

Зменшення СФ ТОВ на суму недовнесених вкладів

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1. Сформовано СФ

46

40

100000

2. Унесено часткові вклади до СФ

311

46

70000

3. Відображено витрати, пов’язані зі зменшенням СФ (вартість послуг)

977*

631, 642

5000

5000

4. Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням СФ

631, 642

311

5000

5. Зменшено СФ на суму недовнесених учасниками вкладів (зареєстровано зміни в установчих документах, рішення про зменшення СФ набрало чинності)

40

46

30000

* Тут (і далі в окремих ситуаціях) вважаємо за можливе застосування субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності» для обліку витрат, пов’язаних зі зменшенням СФ, оскільки таке зменшення відбувається способом, відмінним від придбання інструментів власного капіталу (ІВК) підприємства.

 

Приклад. Учасник

ТОВ виходить із товариства. При цьому йому грошовими коштами виплачується вартість майна, пропорційна його частці у СФ у сумі 8000 грн. (у тому числі 6000 грн. — вклад учасника, 2000 грн. — сума, що перевищує вклад учасника). Витрати, пов’язані зі зменшенням СФ, — 5000 грн. (без ПДВ).

 

Зменшення СФ ТОВ у зв’язку з виходом учасника

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

1. Отримано послуги, пов’язані зі зменшенням СФ

422 (443)

631, 642

5000

5000

2. Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням СФ

631, 642

311

5000

3. Відображено заборгованість перед учасником:

 — у сумі вкладу учасника до СФ

452

672

6000

 — у сумі, що перевищує вклад учасника до СФ

443

672

2000

4. Зменшено СФ у зв’язку з виходом учасника

40

452

6000

5. Здійснено розрахунки з учасником*

672

301, 311

8000

* Виплата учаснику, який вибуває, не може вважатися дивідендами, тому нараховувати та сплачувати «дивідендний» авансовий внесок, передбачений п.п. 7.8.2 Закону про податок на прибуток, у цьому випадку не потрібно.

Якщо при цьому з ТОВ виходить учасник-фізособа, то податок з доходів фізичних осіб з суми, що йому виплачується, ТОВ не утримує, однак при цьому має відобразити таку виплату у формі № 1ДФ (з ознакою доходу 15 «Дохід від операцій з інвестиційними активами»). При цьому облік фінансового результату операції з виходу з ТОВ учасник-фізособа веде самостійно в порядку, установленому п. 9.6 Закону № 889 (листи ДПАУ від 17.03.2006 р. № 2480/6/17-0116, від 10.06.2005 р. № 5302/6/17-3116).

 

Аналогічним буде облік зменшення СФ ТОВ і у випадках, коли правонаступник відмовляється від вступу до товариства, а також при виключенні учасника з товариства.

Приклад. З метою виконання вимоги про співвідношення СФ і чистих активів прийнято рішення за рахунок СФ списати суму непокритих збитків товариства в розмірі 70000 грн. При цьому витрати, пов’язані зі зменшенням СФ, склали 5000 грн. (без ПДВ).

 

Зменшення СФ АТ (ТОВ) з метою покриття збитків

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1. Відображено витрати, пов’язані
зі зменшенням СФ (вартість послуг)

977

631, 642

5000

5000

2. Оплачено послуги, пов’язані
зі зменшенням СФ

631, 642

311

5000

3. Зменшено СФ з метою покриття збитків товариства

40

442

70000

 

Приклад.

За рахунок зменшення СФ у розмірі 30000 грн. вирішено збільшити додатковий капітал товариства. При цьому витрати, пов’язані зі зменшенням СФ, склали 5000 грн. (без ПДВ).

 

Зменшення СФ АТ (ТОВ) з метою збільшення додаткового капіталу

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1. Отримано послуги, пов’язані
зі зменшенням СФ

977

631, 642

5000

5000

2. Оплачено послуги, пов’язані
зі зменшенням СФ

631, 642

311

5000

3. Зменшено СФ з метою збільшення додаткового капіталу

40

421, 422

30000

 

Приклад.

Товариство викупило частину акцій (частку учасника) за фактичною (ринковою) вартістю 50000 грн. з метою подальшого перепродажу (номінальна вартість згідно зі статутом — 40000 грн.). Однак до закінчення 1 року з моменту викупу було прийнято рішення про анулювання акцій (частки) та зменшення СФ. Витрати, пов’язані зі зменшенням СФ, склали 5000 грн.

 

Зменшення СФ АТ (ТОВ) у зв’язку з викупом та анулюванням частини акцій (частки)

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1. Викуплено частину акцій (частку учасника)

451, 452*

672

50000

672

311

50000

2. Відображено витрати, пов’язані
зі зменшенням СФ

421, 422
(443)**

631, 642

5000

5000

3. Оплачено витрати, пов’язані
зі зменшенням СФ

631, 642

311

5000

4. Зменшено СФ у зв’язку з анулюванням викуплених акцій (частки) (на номінальну вартість акцій (частки) — 40000 грн.)

40

451, 452

40000

5. Відображено перевищення викупної вартості акцій (частки) над номінальною вартістю (збиток від викупу)

421, 422 (443)

451, 452***

10000

* Тут і далі мається на увазі, що субрахунок 451 «Вилучені акції» використовують АТ, а субрахунок 452 «Вилучені вклади й паї» — ТОВ.

** Тут і далі мається на увазі, що субрахунок 421 «Емісійний дохід» використовують АТ, а субрахунок 422 «Інший вкладений капітал» — ТОВ.

*** Якби, припустимо, була інша ситуація і викуп відбувався за ціною нижче номіналу (наприклад, за 35000 грн.), дохід від викупу (40000 грн. - 35000 грн. = 5000 грн.) відобразили б в обліку зворотним записом:

Дт 451, 452 — Кт 421, 422 — 5000 грн.

 

Приклад. Товариство (торговельне підприємство) прийняло рішення про зменшення СФ та часткове (пропорційне) повернення вкладів усім акціонерам/учасникам (за домовленістю сторін вклади повертаються товарами) на суму 60000 грн. (у тому числі ПДВ — 10000 грн.) (в АТ, наприклад, таке зменшення СФ можливе шляхом зменшення номінальної вартості акцій). При цьому витрати, пов’язані зі зменшенням СФ, склали 5000 грн.

 

Зменшення СФ АТ (ТОВ) у зв’язку з частковим поверненням вкладів усім акціонерам (учасникам)

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

1. Відображено витрати, пов’язані
зі зменшенням СФ

421, 422 (443)

631, 642

5000

5000

2. Оплачено витрати, пов’язані
зі зменшенням СФ

631, 642

311

5000

3. Зменшено СФ

40

672

60000

4. Передано акціонерам (учасникам) товари як часткове повернення вкладів

672

702

60000

50000*

5. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

10000*

6. Списано собівартість переданих товарів

902

28

38000 (умовно)

* Оскільки в цьому випадку часткове повернення вкладів відбувається в товарній формі, підприємству треба буде відобразити супутні такій операції податкові наслідки: показати валові доходи та нарахувати ПДВ-зобов’язання. При цьому часткове повернення вкладів не вважається виплатою дивідендів (оскільки не є розподілом прибутку товариства), тому нараховувати та сплачувати «дивідендний» авансовий внесок, передбачений п.п. 7.8.2 Закону про податок на прибуток, у цьому випадку не потрібно.

 

 

І ще декілька моментів, які варті уваги.

Говорячи про зменшення СФ АТ, хочемо звернути увагу на ч. 5 ст. 39 Закону про госптовариства, яка передбачає можливість відшкодування акціонерним товариством власнику акцій збитків, пов’язаних зі зміною статутного капіталу (нагадаємо: докладно свого часу це питання розглядалося у статті «Зменшення статутного фонду АТ» // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 50, с. 38 — 39). Однак на практиці ця норма навряд чи працює. По-перше, не існує будь-яких підзаконних нормативних актів, що регулюють порядок її застосування та визначають порядок розрахунку таких збитків (тобто залишається незрозумілим, як розраховувати їх розмір). А, по-друге, сама можливість компенсації збитків, великою мірою, фактично порушує суть такого формування, як АТ, акціонери якого повинні розділяти ризики, що виникають, та згідно зі ст. 24 Закону про госптовариства нести відповідальність у межах акцій, що їм належать. До речі, варте уваги також і те, що новий Закон про АТ, наприклад, такого застереження (щодо можливості відшкодування збитків акціонерам) уже не містить.

Другий момент стосується викупу АТ акцій за ціною нижче номіналу з метою їх анулювання. У листі ДПАУ від 13.12.2005 р. № 12252/6/15-0516 зазначалося, що в такому разі АТ слід відобразити валовий прибуток на підставі п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток як дохід з інших джерел. Не можемо з цим погодитися, і вважаємо, що валовий прибуток у цьому випадку АТ показувати не повинно. Адже в п.п. 4.1.6 (як, утім, і в інших «доходних» нормах Закону про податок на прибуток) подібного доходу не згадується. Якщо ж, проводячи аналогію, звернутися до бухобліку, то і тут при викупі акцій за ціною нижче номіналу різниця, що виникає, до доходів не потрапляє. Отже, доходом для емітента вона не є. Більше того, п.п. 4.1.1 Закону про податок на прибуток, навпаки, зазначаючи про включення до складу валового доходу загальних доходів від продажу, виводить із-під своєї валоводоходної дії «ціннопаперові» операції — операції з первинного випуску (розміщення), операції з кінцевого погашення (ліквідації) цінних паперів. У свою чергу, спеціальний «ціннопаперовий» п.п. 7.6.1 Закону про податок на прибуток (п’ятий абзац) також зазначає про непоширення його положень на емітента, а отже, про відсутність будь-яких податкових наслідків в емітента при погашенні цінних паперів. Таким чином, як бачимо, законних підстав для відображення в цьому випадку валових доходів не виникає.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі