Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо порядку застосування окремих положень Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з набранням ним чинності

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2009/№ 22
Друк
Роз'яснення від 17.02.2009 р. № 3

Щодо порядку застосування окремих положень Розділу XVII
«Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з набранням ним чинності

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Роз’яснення від 17.02.2009 р. № 3

(затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 лютого 2009 року № 237)

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до пункту 23 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» роз’яснює питання порядку застосування окремих положень Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з набранням ним чинності.

Згідно з пунктом 1 «Прикінцевих та перехідних положень» Закон України «Про акціонерні товариства» (далі — Закон) набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. Закон було опубліковано в офіційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр» № 202 від 29.10.2008 року. Таким чином,

цей Закон набуває чинності з 29.04.2009 року.

Пунктом другим Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що через два роки з дня набрання чинності цим Законом (тобто

з 29.04.2011 р.) втрачають чинність статті 1 — 49 Закону України «Про господарські товариства» у частині, що стосується акціонерних товариств.

Абзацом першим пункту п’ятого Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що

статути та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше, ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом (тобто в термін до 29.04.2011 р. ).

Приведення діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність до вимог до Закону України «Про акціонерні товариства» потребує

здійснення таких дій:

— внесення змін до статуту товариства шляхом викладення статуту у новій редакції, які в тому числі передбачають зміни найменування акціонерного товариства з відкритого/закритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство, а також виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у статуті товариства;

— приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також нової редакції статуту товариства.

Приведення діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність до вимог до Закону України «Про акціонерні товариства» не потребує застосування процедури припинення акціонерного товариства.

Виконанням

вимог абзацу першого пункту п’ятого Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства», тобто приведенням діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність до вимог до Закону є здійснення всіх зазначених вище дій .

Часткове виконання

вимог абзацу першого пункту п’ятого Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» не є виконанням вимог Закону.

Датою приведення діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність до вимог до Закону України «Про акціонерні товариства» є дата державної реєстрації змін до статуту шляхом викладення статуту у новій редакції, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого/закритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство.

Відповідно до пункту сьомого Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства

звільняються від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до статуту товариства або статуту в новій редакції у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

З метою виконання вимог законодавства щодо строків, в тому числі приведення статутів та інших внутрішніх документів акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»,

рекомендується прийняти на річних загальних зборів акціонерного товариства у 2010 році рішення про викладення статуту у новій редакції, в тому числі зміни найменування товариства з відкритого/закритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство, у зв’язку з приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонерні товариства до приведення у відповідність з нормами Закону статуту та інших внутрішніх положень акціонерного товариства мають керуватись у своїй діяльності з 29.04.2009 р. до 28.04.2011 р.

Законом України «Про господарські товариства» та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. Цими ж актами законодавства регулюються взаємовідносини товариства з акціонерами, інвесторами, органами державної влади та іншими особами.

Акціонерні товариства, які, починаючи з 29.04.2009 р. привели свою діяльність у відповідність до Закону, мають керуватись у своїй діяльності

Законом України «Про акціонерні товариства» та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. Цими ж актами законодавства регулюються взаємовідносини товариства з акціонерами, інвесторами, органами державної влади та іншими особами.

При цьому, починаючи з 29.04.2009 р., всі акціонерні товариства, в тому числі ті, що ще не привели свою діяльність у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»

зобов’язані керуватись у своїй діяльності положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про управління об’єктами державної власності», в тому числі тими, що внесені до зазначених законодавчих актів Розділом XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства».

Крім того, починаючи з 29.04.2011 р., всім акціонерним товариствам

необхідно виконувати всі вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в повному обсязі, в тому числі, положення частини другої статті 20 щодо виключно бездокументарної форми існування акцій.

Пунктом шостим Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у разі, якщо після набрання чинності цим Законом загальними зборами акціонерного товариства, створеного до набрання чинності цим Законом, прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство

зобов’язане привести свою діяльність у відповідність із цим Законом та внести відповідні зміни до статуту та інших внутрішніх документів товариства.

Невнесення

таких змін до статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства є підставою для відмови в державній реєстрації випуску цінних паперів цього товариства.

Таким чином,

у разі, якщо, починаючи з 29.04.2009 р., загальними зборами відкритого акціонерного товариства або закритого акціонерного товариства прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства (збільшення або зменшення розміру статутного капіталу), деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов’язане привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.

У разі, якщо збори засновників акціонерного товариства проводяться починаючи з 29.04.2009 року, такі збори засновників приймають відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про заснування публічного акціонерного товариства або приватного акціонерного товариства

.

 

Голова Комісії А. Балюккоментар редакції

Перехідний період для акціонерних товариств

Основна мета цього роз’яснення — зорієнтувати закриті та відкриті акціонерні товариства в питанні про те, якими законодавчими актами їм керуватися після набуття чинності Законом про АТ. Чіткої відповіді на це питання Перехідні положення самого Закону про АТ не дають. З одного боку, передбачено, що протягом двох років з моменту набуття чинності Законом про АТ залишаються чинними положення Закону про госптовариства, що стосуються акціонерних товариств, з іншого — до приведення у відповідність до Закону про АТ інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

У результаті, набуття чинності Законом про АТ спричинить створення відразу декількох правових режимів для акціонерних товариств:

1) акціонерні товариства, які буде створено після цього моменту, мають керуватися вимогами цього Закону та решти чинного законодавства в частині, що не суперечить Закону про АТ;

2) акціонерні товариства, створені до цієї дати, протягом двох років можуть продовжувати використовувати відповідні положення Закону про госптовариства, за винятком випадків, коли:

— таке акціонерне товариство вирішує достроково привести свою діяльність у відповідність до Закону про АТ;

— акціонерне товариство на загальних зборах акціонерів приймає рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, деномінацію акцій та емісію цінних паперів, що також спричиняє необхідність дострокового приведення своєї діяльності у відповідність до Закону про АТ.

Перше запитання, що потребує відповіді:

які акціонерні товариства слід вважати створеними до набуття чинності Законом про АТ, адже процедура створення акціонерного товариства не є одномоментною подією і займає досить тривалий період часу. ДКЦПФР висловилася за те, щоб таким моментом у цілях застосування Закону про АТ вважати момент проведення зборів засновників акціонерного товариства: якщо такі збори проводяться, починаючи з дня набуття чинності Законом про АТ, уся процедура створення вже повинна проходити за новими правилами.

ДКЦПФР також роз’яснила, що «

приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону про АТ» слід вважати внесення необхідних змін до статуту та внутрішніх документів товариства, зокрема, необхідно змінити найменування акціонерного товариства (докладніше про те, яку інформацію повинен містити статут акціонерного товариства, див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 91, с. 44). Серед внутрішніх документів слід назвати положення про загальні збори акціонерного товариства, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства.

Не менш принциповим є запитання про те, що слід вважати моментом виконання вимоги про приведення статуту та внутрішніх документів товариства у відповідність до вимог Закону про АТ і чи буде достатнім, якщо товариство до встановленої дати затвердить рішення про внесення змін до зазначених документів на загальних зборах акціонерів? На думку ДКЦПФР, таких дій недостатньо. Незважаючи на те, що державна реєстрація внесених до статуту змін лише підтверджує факт, що відбувся, проте датою

приведення статуту у відповідність до вимог Закону про АТ буде дата державної реєстрації його нової редакції або внесених до нього змін. Оскільки внутрішні документи акціонерного товариства державній реєстрації не підлягають, то датою внесення змін до них є дата прийняття відповідного рішення на загальних зборах акціонерів. Ураховуючи такі висновки, а також те, що акціонерні товариства здебільшого не перевиконують вимоги законодавства і обмежуються проведенням загальних зборів акціонерів один раз на рік, рекомендація ДКЦПФР про затвердження змін до статуту та внутрішніх документів акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів у 2010 році не потребує додаткової аргументації.

Таким чином, закритим та відкритим акціонерним товариствам, що діють сьогодні, слід устигнути зареєструвати зміни, унесені до статуту, протягом двох років з моменту набуття чинності Законом про АТ. У зв’язку з цим варто зауважити, що

дата набуття чинності Законом про АТ також викликає різночитання: як бачимо, ДКЦПФР називає цією датою 29.04.2009 р., а датою, до якої акціонерним товариствам необхідності привести свою діяльність у відповідність до Закону про АТ — 29.04.2011 р. Ми все ж приєднуємося до думки, згідно з якою Закон про АТ почне діяти з 30.04.2009 р., а «перехідний період» для акціонерних товариств закінчиться 01.05.2011 р. Утім, принципового значення це питання в частині внесення змін до статуту не має, оскільки навіть якщо вважати, що останнім днем, коли це слід зробити, є 29.04.2011 р., а зміни буде зареєстровано 30.04.2011 р. або декількома днями пізніше, будь-які негативні наслідки за таке неістотне порушення строків приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Закону про АТ законодавство не передбачає.

До речі, дату, з якої

починає діяти норма, що передбачає лише одну можливу форму існування акцій, — бездокументарну, на нашу думку, у роз’ясненні, що коментується, також вказано неправильно. Згідно з п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону про АТ відповідна стаття набирає чинності через два роки з дня опублікування Закону, а отже, з 30.10.2010 р., а не 29.04.2011 р., як на це вказує ДКЦПФР.

ДКЦПФР у роз’ясненні, що коментується, також закликає відкриті та закриті акціонерні товариства вже сьогодні звернути увагу на зміни у законодавстві, які наберуть чинності з 30.04.2009 р. (на думку ДКЦПФР, на день раніше), і будуть обов’язковими для всіх АТ. Однак серед зазначених змін «старих» акціонерних товариств може стосуватися тільки надання ДКЦПФР повноваження звертатися до суду з вимогою про ліквідацію акціонерного товариства в передбачених законодавством випадках. Решта змін, незважаючи на те, що вони наберуть чинності вже наприкінці квітня і формально поширюються на всі АТ, відкритих та закритих акціонерних товариств не торкнуться, поки ті не внесуть відповідні зміни до статуту та своїх внутрішніх документів.

Проблеми можуть виникнути в тих акціонерних товариств, які встигли провести збори засновників до набуття чинності Законом про АТ, а решту дій щодо створення АТ здійснюватимуть уже після цієї дати. Щодо таких АТ ситуація найбільш неоднозначна і це роз’яснення, на жаль, визначеності до неї не внесло: на них одночасно поширюється Закон про госптовариства, що передбачає розподіл акціонерних товариств на закриті та відкриті, установлює вимоги до змісту установчих документів, порядку розміщення і викупу акцій, та інші акти законодавства, до яких Закон про АТ уносить зміни, що переважно стосуються саме процедури створення акціонерних товариств. На наш погляд, у разі виникнення колізій пріоритет слід віддати Закону про госптовариства, оскільки процедуру створення акціонерного товариства, що, незважаючи на її тривалість, є єдиним юридичним фактом, було ініційовано в період його дії, а отже, вона повинна повністю пройти відповідно до нього.

 

Олена Уварова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі