Теми статей
Обрати теми

Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. № 291

Редакція ПБО
Лист від 10.04.2009 р. № 7647/7/16-1117

Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. № 291

Лист Державної податкової адміністрації України від 10.04.2009 р. № 7647/7/16-1117

(витяг)

 

Законом України від 04.02.2009 р. № 922-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу» (далі — Закон № 922-VI) до ст. 11 Закону України «Про податок на додану вартість» включено п. 11.21, відповідно до якого сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі. Порядок обліку зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон № 922-VI набрав чинності з дня його опублікування — з 17 березня 2009 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. № 291 «Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» (далі — постанова № 291) визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.99 р. № 271 «Про Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками — платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини», від 12.05.99 р. № 805 «Про Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі» та постанови Кабінету Міністрів України, якими вносились зміни та доповнення до зазначених постанов.

Зберігаються відкритими переробним підприємствам

небюджетні рахунки в територіальних органах Держказначейства, залишки коштів на яких станом на 1 березня 2009 року не підлягають перерахуванню до бюджету і використовуються на цілі, передбачені Порядком обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі (далі — Порядок), затвердженим постановою № 291.

Порядок встановлює механізм обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форми власності й господарювання, включаючи особисті селянські господарства, за поставлені ними починаючи

з 17 березня 2009 року переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.

Нарахування й виплата дотацій проводиться переробними підприємствами усіх форм власності, що мають власні та орендовані потужності.

За результатами діяльності за кожний звітний (податковий) період переробні підприємства ведуть

окремий податковий і бухгалтерський облік готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі, визначають суми податкових зобов’язань та податкового кредиту, які виникають у зв’язку з переробкою та поставкою такої продукції, і складають окрему податкову декларацію.

Визначена до сплати за окремою податковою декларацією сума податку на додану вартість перераховується переробним підприємством на його небюджетний рахунок

у строки, встановлені для сплати податку на додану вартість, з урахуванням щотижневих перерахувань сум податку на додану вартість, нарахованих на обсяги поставленої ними готової продукції.

Переробне підприємство не пізніше останнього календарного дня місяця, що настає за звітним періодом, за кожний звітний (податковий) період подає як

підтвердження сплати сум податку реєстр платіжних доручень на фактично зараховані на небюджетний рахунок кошти і виписку територіальних органів Держказначейства з небюджетного рахунку.

Слід наголосити, що у разі встановлення за окремою податковою декларацією

перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових зобов’язань така сума перевищення покривається податковими зобов’язаннями наступних податкових періодів.

У разі коли товари (послуги), основні фонди, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення готової продукції, а частково для інших товарів (послуг), сума сплаченого (нарахованого)

податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів за операціями з виготовлення готової продукції та, відповідно, за іншими операціями.

 

Заступник голови С. Чекашкінкоментар редакції

ДПАУ роз’яснює сільгосп-дотаційний Порядок № 291

Фактично все, про що говорить ДПАУ в листі, який коментується, відносно постанови Кабміну від 02.04.2009 р. № 291 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 30), ми вже висвітлювали у своєму коментарі до нього. Тому обмежимося тільки конспективним нагадуванням основних моментів, на які звертає увагу і ДПАУ.

Загальновідомі

Порядок № 271 та Порядок № 805, а разом із ними й низка постанов КМУ, якими до цих Порядків уносилися зміни та доповнення, визнано такими, що втратили чинність.

На зміну Порядку № 805 зазначеною вище постановою

затверджено Порядок № 291, що встановлює механізм обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форми власності та ведення господарювання, уключаючи особисті селянські господарства (далі — сільськогосподарські товаровиробники), за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.

Порядок № 291 поширюється на поставки починаючи з

17 березня 2009 року.

Нарахування та виплата дотацій проводиться переробними підприємствами тільки за наявності в них

власних та орендованих потужностей.

Податковий та бухгалтерський облік

готової продукції, виготовленої з так званої спецсировини, тобто поставлених сільгосптоваровиробниками молока та м’яса в живій вазі, з визначенням суми податкових зобов’язань і податкового кредиту, що виникають у зв’язку з переробкою та поставкою такої продукції, повинен вестися окремо .

Установлено порядок

розподілу пропорційно часткам використання за видами діяльності «вхідного» ПДВ у разі, якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення готової продукції із спецсировини, а частково — інших товарів (послуг).

Податкова звітність з ПДВ стосовно спецрежимної діяльності подається за

окремою (спеціальною) декларацією з ПДВ.

Від’ємне значення

, тобто перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових зобов’язань, визначене у спецдекларації з ПДВ, покривається податковими зобов’язаннями наступних податкових періодів.

Дещо докладніше розглянемо акумулювання переробним підприємством дотаційних сум, тобто про порядок перерахування ними таких цільових коштів з поточного рахунка на небюджетний рахунок. Принаймні слід уточнити два моменти.

Перший. Абзац восьмий листа, що коментується, свідчить, що визначена до сплати за окремою податковою декларацією сума ПДВ перераховується переробним підприємством на його небюджетний рахунок у строки, установлені для сплати ПДВ, із урахуванням

щотижневих перерахувань сум ПДВ, нарахованих на обсяги поставленої ними готової продукції. Уточнимо: Порядок № 291 зазначає про перерахування в кінці кожного робочого тижня не всієї, а тільки половини, і не нарахованої, а такої, що надійшла на поточний рахунок, суми ПДВ.

Остаточний розрахунок суми ПДВ, що підлягає перерахуванню на небюджетний рахунок, проводиться щомісячно відповідно до показників за окремою податковою декларацією.

Другий момент стосується подання підтверджуючих документів, тобто реєстру платіжних доручень на фактично зараховані на небюджетний рахунок кошти та виписки територіальних органів Держказначейства з небюджетного рахунка. Уточнимо: їх має бути подано

не пізніше останнього календарного дня місяця, наступного за звітним періодом:

— по-перше, до

податкового органу за місцем реєстрації переробного підприємства як платника ПДВ;

— по-друге,

саме на фактично зараховані на небюджетний рахунок кошти.

Звертаємо увагу на це тому, що

не завжди саме в останній календарний день місяця, наступного за звітним періодом, такі перерахування сум ПДВ будуть тотожні сумам ПДВ, які визначено за спецдекларацією та підлягають акумуляції на небюджетному рахунку. Згідно з абзацом другим п. 6 Порядку № 291 визначена до сплати за окремою (спеціальною) декларацією сума ПДВ перераховується переробним підприємством на його небюджетний рахунок у строки, установлені для сплати ПДВ. І якщо граничний строк сплати припадає на вихідний або святковий день, простіше кажучи, якщо 30 число місяця (20 днів для подання декларації + 10 днів після нього) і 31 число (не говорячи вже про лютий, в якому просто не буває таких чисел) будуть неробочими днями, то цілком правомірно перераховувати на небюджетний рахунок кошти в наступний за вихідним або святковим робочий операційний (банківський) день. Зрозуміло, що це будуть уже перші числа другого місяця, наступного за звітним періодом, а не останній день першого наступного за звітним періодом місяця.

До речі: до строків сплати ПДВ до бюджету приурочено і строки розрахунків із сільгосптоваровиробниками. Акцентуємо особливу увагу:

не перераховані переробними підприємствами на окремі рахунки сільгосптоваровиробників суми дотацій у строки, установлені законодавством для сплати ПДВ до бюджету, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням, і підлягають стягненню до держбюджету (абзац третій п. 7 Порядку № 291).

 

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі