Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Витрати на охоронну сигналізацію та системи відеоспостереження

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2009/№ 88
Друк
Стаття

Витрати на охоронну сигналізацію та системи відеоспостереження

 

Одним із важливих чинників успішного розвитку бізнесу є забезпечення схоронності майна його власників. Часто таке завдання вирішується за допомогою систем охоронної сигналізації, які встановлюються безпосередньо на об’єкті (магазині, кіоску, будівлі цеху, приміщенні офісу тощо). Також останнім часом набули широкого поширення системи відеоспостереження, які використовуються не тільки при охороні об’єктів та товарів. З їх допомогою можна контролювати чимало бізнес-процесів (наприклад, завантаження/розвантаження автомобілів продукцією, сортування товару на складі), забезпечити контроль за роботою продавців, касирів.

Сьогодні поговоримо про бухгалтерсько-податковий аспект, пов’язаний із використанням таких корисних систем.

Юрій ГРАКОВСЬКИЙ, аудитор ТОВ «Фінансист»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 1775

— Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III.

Постанова № 615

— постанова КМУ «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» від 10.08.93 р. № 615.

Ліцензійні умови № 145

— Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян, затверджені наказом Держкомпідприємництва та МВС України від 14.12.2004 р. № 145/1501.

П(С)БО 7

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.

П(С)БО 14

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181.

П(С)БО 16

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.

Методрекомендації № 561

— Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561.

 

Загальні положення

Згідно з

п. 43 ст. 9 Закону № 1775 надання послуг, пов’язаних з охороною (як з охороною власності, так і з охороною фізичних осіб), підлягають ліцензуванню. Розроблено Ліцензійні умови № 145, якими при наданні послуг з охорони передбачається застосування технічних засобів охоронного призначення (систем охоронної сигналізації, контролю доступу, відео- та телеспостереження).

Охоронні послуги можуть надаватися

як підрозділами державної служби охорони (далі — ДСО) Міністерства внутрішніх справ, так і різними суб’єктами охоронної діяльності недержавних форм власності — юридичними та фізичними особами, які мають ліцензію. При цьому слід мати на увазі, що постановою № 615 затверджено Перелік об’єктів, які підлягають обов’язковій охороні підрозділами ДСО при Міністерстві внутрішніх справ. До таких об’єктів належать, зокрема: будівлі, де розташовані центральні органи виконавчої влади; підприємства, що виготовляють державні цінні папери; центральні та обласні аптечні склади; об’єкти водопостачання населених пунктів; державні універсальні магазини з щоденною виручкою в сумі понад 5000 мінімальних заробітних плат; бази, склади та інші об’єкти зберігання матеріальних цінностей на суму понад 20000 мінімальних заробітних плат, та деякі інші об’єкти.

Згідно з вимогами

Ліцензійних умов № 145:

— послуги з охорони здійснюються

на підставі договорів цивільно-правового характеру, укладених між виконавцем (суб’єктом охоронної діяльності) та замовником письмово. При укладенні договору необхідно конкретно вказати об’єкт охорони, визначити розмір майнової відповідальності суб’єкта охоронної діяльності (п.п. 2.2.1);

— заборонено здійснювати згідно з цивільно-правовими договорами охорону майна, на яке в замовника немає

відповідних документів, що підтверджують його право на володіння, розпоряджання, користування таким майном. Право власності на нерухоме майно підтверджується правовстановлюючим документом та випискою про реєстрацію права власності на нерухоме майно (п.п. 4.5.2).

У разі укладення договору на охорону з використанням охоронної сигналізації спочатку виконуються роботи з установлення відповідного устаткування. Для виконання таких робіт також необхідне укладення договору, де має бути обумовлено вартість устаткування, його встановлення (зазвичай до договору додається кошторис), строки встановлення, порядок розрахунків. Після приймання замовником результатів робіт за актом укладається договір на обслуговування встановленої системи сигналізації.

Далі розглянемо облікові особливості обладнання охоронною сигналізацією:

— власного об’єкта;

— орендованого об’єкта.

 

Обладнання охоронною сигналізацією власного об’єкта

У бухгалтерському обліку

витрати на встановлення охоронної сигналізації та систем відеоспостереження так чи інакше пов’язані з поліпшенням об’єктів основних засобів (приміщень, будівель). Згідно з п. 14 П(С)БО 7 первісна вартість об’єкта основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), якщо такі поліпшення призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, спочатку очікуваних від використання об’єкта.

У разі встановлення сигналізації збільшується надійність об’єкта, тому

повинна збільшитися його первісна вартість.

Щоб у перевіряючих не виникало сумнівів щодо зв’язку витрат на дообладнання приміщення сигналізацією з господарською діяльністю, необхідно

письмово застерегти мету запланованого заходу, яка б підтверджувала виробничу необхідність наявності у приміщенні сигналізації та/або систем відеоспостереження. Наприклад, це можна зробити в наказі керівника, в якому дається розпорядження на встановлення систем: «з метою безпеки...», «з метою охорони комерційної таємниці...», «з метою забезпечення збереженості ТМЦ та устаткування...», «з метою мінімізації втрат товарів, наявних у торговельному залі...» тощо.

До речі, у наказі можна

прямо вказати на статус таких витрат поліпшення, що передбачено п. 29 Методрекомендацій № 561.

У податковому обліку

згідно з п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток витрати на встановлення сигналізації, як і решту витрат на поліпшення об’єктів основних засобів, може бути включено до складу валових витрат у сумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок року.

Витрати, що перевищують 10 % ліміт

, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених витрат на поліпшення основних засобів груп 2, 3, 4 або окремих об’єктів основних засобів групи 1 та збільшують балансову вартість основних засобів відповідних груп або окремих об’єктів групи 1 на початок розрахункового кварталу. Тобто все залежить від того, на який об’єкт буде встановлено сигналізацію:

— якщо це будівля, споруда, приміщення в будівлі (тобто об’єкти групи 1), то сума перевищення збільшує вартість об’єкта групи 1;

— якщо це об’єкти інших груп (2, 3, 4), то сума перевищення збільшує балансову вартість відповідної групи.

Щодо ПДВ, то сплачені постачальникам суми повністю включаються до складу податкового кредиту за першою подією, якщо, звісно, об’єкт сигналізації використовується в госпдіяльності та операціях, що обкладаються ПДВ.

Розглянемо на прикладі відображення операцій з установлення сигналізації в бухгалтерському та податковому обліку.

Приклад 1.

Підприємство «Фьюче Лайф» у вересні 2009 року обладнало охоронною сигналізацією адміністративну будівлю. Вартість робіт склала 9600 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 1600 грн.). Сукупна балансова вартість основних засобів підприємства на 01.01.2009 р. — 150000 грн., відповідно 10 % ліміт — 15000 грн. У І кварталі було проведено ремонт основних фондів вартістю 9000 грн., відповідно запас 10 % ліміту, що залишився, — 6000 грн. (15000 - 9000). У ІІ та ІІІ кварталах 2009 року інших витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів, не було. У бухгалтерському та податковому обліку це відображається так:

 

Таблиця 1

Відображення в обліку витрат на встановлення сигналізації у власному приміщенні

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Відображено витрати на оснащення будівлі охоронною сигналізацією (згідно з актом підрядника)

152

631

8000,00

6000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості робіт (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

631

1600,00

3

Перераховано грошові кошти підряднику

631

311

9600,00

4

Витрати з установлення охоронної сигналізації списано на збільшення первісної вартості будівлі

103

152

8000,00

—*

* У податковому обліку на суму перевищення 10 % ліміту (2000 грн. = 8000 - 6000) збільшується балансова вартість будівлі, що покращується, на початок кварталу, наступного за кварталом закінчення робіт з установлення сигналізації.

 

Установлення охоронної сигналізації на орендованому об’єкті

У

бухгалтерському обліку орендаря витрати на встановлення охоронної сигналізації (яке є поліпшенням об’єкта, що охороняється, див. попередній розділ) відображаються з використанням субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» (п. 8 П(С)БО 14), потім після введення її в експлуатацію — на субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи» та списуються поступово за допомогою нарахування амортизації прямолінійним методом. Як правило, строк корисного використання такого об’єкта визначається за строком оренди.

У податковому обліку

операції з поліпшення орендованих об’єктів регулюються п. 8.8 Закону про податок на прибуток. І тут важливо пам’ятати, що норми цього пункту можуть застосовуватися, якщо договір оренди зобов’язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонти або поліпшення. Тоді витрати з установлення охоронної сигналізації включаються до складу валових у межах 10 % ліміту. У разі перевищення згідно з п.п. 8.8.1 Закону про податок на прибуток орендар має право створити новий об’єкт ОФ групи 1 з таких витрат на поліпшення цього об’єкта. Якщо ж такий «ремонтний» об’єкт уже було створено раніше, то витрати на встановлення сигналізації в сумі перевищення ліміту збільшать його балансову вартість.

Витрати, що перевищили 10 % ліміт,

амортизуватимуться починаючи з кварталу, наступного за кварталом установлення та введення в експлуатацію охоронної сигналізації за тими самими нормами, за якими передані в оренду ОФ амортизувалися в орендодавця («старими» (1,25 %) чи «новими» (2 %), якщо йдеться про приміщення).

Якщо витрати на встановлення сигналізації не перевищують 1700 грн., а 10 % ремонтний ліміт уже вичерпано, орендар зможе суму таких витрат віднести до складу валових на підставі

п.п. 8.3.7 Закону про податок на прибуток. Однак слід мати на увазі, що спочатку у кварталі, наступному за кварталом проведення ремонту, необхідно сформувати балансову вартість ОФ (п.п. 8.8.1 Закону про податок на прибуток), а вже в наступному розрахунковому кварталі можна буде списувати цю суму на валові витрати (лист ДПАУ від 24.01.2007 р. № 718/6/15-0316 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 15).

Приклад 2.

Підприємство «Супер трейд» орендує будівлю магазина. Договір оренди дозволяє здійснювати поліпшення об’єкта оренди (попередньо отримано письмове погодження). У серпні 2009 року орендар обладнав будівлю магазина охоронною сигналізацією, витрати на її встановлення склали 12000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 2000 грн.). На момент здійснення цієї операції 10 % ліміт витрат на поліпшення основних засобів вичерпано. У бухгалтерському та податковому обліку ці операції відображаються так:

 

Таблиця 2

Відображення в обліку витрат на встановлення сигналізації в орендованому приміщенні

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Відображено капітальні інвестиції в результаті обладнання орендованої будівлі охоронною сигналізацією (згідно з актом підрядника)

153

631

10000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості робіт (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

631

2000

3

Сформовано об’єкт інших НМА

117

153

10000

—*

4

Оплачено роботи з обладнання об’єкта оренди сигналізацією.

631

311

12000

* Починаючи з IV кварталу 2009 року ці витрати підлягають амортизації.

 

Обслуговування охоронної сигналізації

Після встановлення сигналізації суб’єкту господарювання необхідно укласти

договір на її обслуговування з підприємством, що спеціалізується в цій сфері діяльності. На підставі такого договору та виставлених розрахункових документів (рахунки, акти виконаних послуг) ці витрати систематично (як правило, щомісячно або раз на квартал, згідно з умовами договору) оплачуються. Причому для відображення в обліку не важливо, обслуговується сигналізація у власному приміщенні чи в орендованому.

У

бухгалтерському обліку витрати на обслуговування систем охоронної сигналізації включаються до складу витрат звітного періоду згідно з вимогами П(С)БО 16 і залежно від призначення та функцій приміщень/об’єктів підлягають відображенню на рахунках обліку витрат (23, 91, 92, 93, 94, 97).

У податковому обліку

ці витрати підприємство має повне право включати до складу валових згідно з п.п. 5.2.1. Закону про податок прибуток (знову ж таки за умови, що приміщення або об’єкт використовуються в господарській діяльності підприємства). Якщо ж такі приміщення або об’єкт належать до невиробничих основних фондів, то вартість обслуговування встановленої сигналізації не можна віднести до складу валових витрат.

Приклад 3.

Підприємство «Антикрайз» уклало договір з охоронним підприємством на обслуговування охоронної сигналізації. Щомісячна вартість обслуговування становить 720 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 120 грн.). Відображення цих операцій у податковому та бухгалтерському обліку наведено в табл. 3:

 

Таблиця 3

Відображення в обліку витрат на обслуговування охоронної сигналізації

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Підписано акт виконаних послуг з обслуговування охоронної сигналізації

93

685

600

600

2

Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості послуг (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

685

120

3

Перераховано грошові кошти згідно з рахунком охоронного підприємства

685

311

720

 

Деякі особливості відображення витрат з придбання та встановлення систем відеоспостереження

Як уже зазначалося вище, останнім часом набули повсюдного поширення в різних сферах діяльності системи відеоспостереження. Вони покликані забезпечити ефективну безпеку бізнесу, а також контроль за процесами, що відбуваються на підприємстві. Їх установлюють в офісах, на складах, у виробничих цехах, у торговельних залах супермаркетів тощо.

Відображення в обліку операцій з придбання та встановлення систем відеоспостереження має свої особливості.

Якщо систему відеоспостереження буде встановлено в будівлі (приміщенні) або споруді таким чином, що вона може функціонувати окремо від такого об’єкта, то в обліку її можна відображати не як поліпшення будівлі, а як самостійний об’єкт.

Тоді

в бухгалтерському обліку таку автономну систему буде відображено на рахунку 104 «Машини та обладнання», у податковому обліку — у складі основних фондів групи 3.

Щоправда, варто попередити про можливу незгоду з таким відокремленим обліком з боку перевіряючих. Адже навіть установлення локальної комп’ютерної мережі вони розглядають як поліпшення об’єкта основних фондів групи 1 (докладніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 83, с. 41).

На цьому завершуємо розгляд основних нюансів обліку витрат на охоронну сигналізацію та системи відеоспостереження. Автор сподівається, що матеріал консультації допоможе бухгалтерам достовірно відобразити операції в обліку, а витрачені кошти надійно убезпечать підприємства та сприятимуть процвітанню бізнесу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі