Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Готуємо приміщення до холодів: що в обліку?

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2009/№ 92
Друк
Стаття

Готуємо приміщення до холодів: що в обліку?

 

Із наближенням холодів майже всі підприємства починають здійснювати заходи з утеплення власних приміщень. Хто ущільнює вікна та двері, придбаває обігрівачі, а хто робить радикальніші кроки — замінює вікна на ПВХ, двері, утеплює стіни, робить автономну систему обігріву (опалення) тощо. На виконання усіх цих заходів витрачаються кошти. Про відображення таких коштів в обліку йтиметься в цій статті.

Олександр ЗОЛОТУХІН, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Документи статті

ЦКУ

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств».

Закон про бухоблік

— Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Наказ № 237

— наказ Держкомстату та Держкомбуду від 21.06.2002 р. № 237/5.

П(С)БО 7

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.

П(С)БО 9

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246.

Перелік № 150

— Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. № 150.

Лист № 14060

— лист ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14060/7/15-0217.

Лист № 16636

— лист ДПАУ від 07.09.2006 р. № 16636/7/31-3017.

 

Загальні зауваження щодо обліку «антихолодних» витрат

Усі зазначені витрати мають господарське направлення. Це й зрозуміло, адже в холодному приміщенні багато не напрацюєш. Тим паче за санітарними нормами в приміщенні повинна бути певна температура.

Дехто може заперечити, що здебільшого приміщення опалюють, тому додаткове утеплення — це все-таки додаткові витрати. Чи є підстави вважати такі додаткові витрати господарськими?

Жодних сумнівів — є підстави. Адже внаслідок додаткових заходів планується, по-перше, економія коштів на опалення, по-друге, у приміщенні стає тепліше та внаслідок цього комфортніше, що врешті-решт сприяє продуктивнішій роботі.

Таким чином, витрати з підготовки приміщення до холодів повинні відноситися до валових витрат чи підлягати амортизації, а ПДВ у цих витратах — до податкового кредиту.

Однак наші висновки не стосуються випадку, коли утеплюються об’єкти невиробничих (негосподарських) фондів. Відповідні витрати не відносяться до валових, не амортизуються, ПДВ не відноситься до податкового кредиту. У цій статті невиробничі фонди розглядати не будемо.

Витрати з підготовки приміщення до холодів неоднорідні, тому й порядок їх відображення в обліку різниться. Отже, розглядати облікові нюанси будемо окремо щодо кожного виду витрат.

 

Ущільнюємо вікна та двері

Це звичайні

витрати з обслуговування приміщення — об’єкта ОЗ (ОФ). У бухгалтерському обліку вони відносяться до поточних витрат та обліковуються на тому рахунку витрат, що й інші витрати за таким приміщенням. Наприклад, для адміністративної будівлі це рахунок 92. У податковому обліку витрати відносяться до валових згідно з п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток.

Витрачання матеріалів доцільно документувати актом довільної форми, оскільки встановленої типової форми для таких випадків немає. Акт може складатися та підписуватися особами, відповідальними за ущільнення; затверджується керівником підприємства. В акті зазначається, що згідно з наказом керівника з метою утеплення приміщення проведено ущільнення вікон та дверей, для чого витрачено такі-то матеріали; наводиться перелік вікон, дверей, приміщень тощо.

 

Придбаваємо обігрівачі

Зрозуміло, що обігрівачі використовуються більше року, тому

в бухгалтерському обліку їх слід відносити до складу ОЗ та обліковувати на субрахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар». Та якщо на підприємстві встановлена вартісна ознака предметів, що входять до складу МНМА, і вартість придбаних обігрівачів менше встановленої ознаки, вони враховуються у складі МНМА на однойменному субрахунку 112.

Як у першому, так і у другому випадку, введення обігрівачів в експлуатацію документується Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1). До моменту введення обігрівачів в експлуатацію витрати на їх придбання обліковуються у складі капітальних інвестицій на субрахунках відповідно

152 (для ОЗ) чи 153 (для МНМА).

Якщо вартість придбаних обігрівачів

не перевищує 1000 грн., їх вартість у податковому обліку відноситься до валових витрат та підлягає перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток

Якщо вартість придбаних обігрівачів

не перевищує 1000 грн., їх вартість у податковому обліку відноситься до валових витрат та підлягає перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток. Вибуття за п. 5.9 визнається тільки в сумі нарахованої в бухгалтерському обліку амортизації. Принаймі так вважає ДПАУ (див. п.п. 4.5.4 листа № 14060).

Тому платникам доречно встановити в бухгалтерському обліку вартісну ознаку на рівні 1000 грн. та застосовувати метод амортизації МНМА за так званим методом «100 %» (100 % вартості МНМА списується на амортизацію у першому місяці використання об’єкта) (

п. 27 П(C)БО7). Тоді через перерахунок за п. 5.9 Закону про податок на прибуток в убуток спишеться вся вартість обігрівача*.

* Докладніше про облік МНМА див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 88

Якщо вартість придбаних обігрівачів

перевищує 1000 грн., їх обліковують у складі ОФ групи 3.

 

Замінюємо вікна, двері

Чому замінюють вікна, двері у приміщеннях? Як правило, тому що старі вікна та двері зносилися та не можуть надалі повноцінно виконувати свої функції, у тому числі захищати від холоду. Крім цього, одним з мотивів заміни може бути також покращення естетичного зовнішнього вигляду приміщення. У будь-якому разі це ніщо інше, як ремонт приміщення і ремонт капітальний. Принаймі про це свідчить

п. 2.8 Переліку № 150. Витрати на проведення капремонту до складу витрат звітного періоду (Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 20, 65, 66, 68). Щоправда, у деяких випадках витрати на проведення капремонту (згідно з пп. 21, 29 — 31 Методрекомендацій № 561) може бути показано в бухобліку в тому ж порядку, що й поліпшення основних засобів (тобто з капіталізацією таких витрат). Рішення про визнання капітального ремонту поліпшеннями приймає керівник підприємства з урахуванням аналізу поточної ситуації та істотності таких витрат.

Поліпшенням слід визнавати такий капремонт, який приводить до

збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання приміщення. Це може виявлятися в збільшенні очікуваного строку корисного використання об’єкта, кількості та якості продукції (робіт, послуг), які виробляються (надаються) цим об’єктом, збільшенні вартості приміщення (п. 14 П(С)БО 7, п. 31 Методрекомендацій № 561).

На нашу думку, заміна вікон та дверей, це схоже на поліпшення, бо їх установлення спричиняє не тільки поліпшення естетичних показників, а й техніко-економічних (зокрема, сприяє збереженню мікроклімату у приміщенні, вони є стійкішими до впливу навколишнього середовища, тепло- та енергозберігаючими тощо).

Таким чином, якщо керівник підприємства визначить ці витрати як поліпшення, то

у бухгалтерському обліку вони збільшать первісну вартість приміщення (п. 14 П(С)БО7).

У податковому обліку

зазначені витрати згідно з п. 8.7 Закону про податок прибуток класифікуються як поліпшення ОФ. Тому разом з іншими подібними витратами наші витрати в межах десятивідсоткового ліміту (10 % сукупної балансової вартості всіх груп ОФ станом на початок звітного року) відносяться до валових витрат, а перевищення збільшує балансову вартість об’єкта ОФ групи 1 (приміщення).

Порядок документування

залежить від варіантів заміни.

Якщо заміна здійснюється сторонньою організацією, як правило, складаються Акт приймання виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та/чи Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3). Складання першої форми є обов’язковим, якщо будівельні роботи здійснюються за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств державної форми власності. Друга форма складається при виконанні робіт за рахунок будь-яких джерел фінансування (

п. 2 наказу № 237).

Якщо підприємство самостійно здійснює заміну, воно може також скористатися зазначеними формами, хоча складання саме цих форм не є обов’язковим (

п. 2 наказу № 237). Загалом варіанти документального оформлення можуть бути різні. Наприклад, використані матеріали (двері, вікна, розчин для відкісів тощо) списуються на підставі Звіту про витрати основних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами (типова форма № М-29) у Матеріальному звіті (типова форма № М-19). Заробітна плата робітників оформляється відрядними нарядами та/чи табелями обліку робочого часу тощо.

Нові двері та вікна вставили, а куди подіти старі?

Якщо старі вже не становлять жодної цінності

, в обліку вони не відображаються тому, що не відповідають визначенню поняття «активи». Нагадаємо, що активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому (ст. 1 Закону про бухоблік).

Якщо ж двері та вікна можливо якось використати

, скажімо, продати тощо, їх слід оприбуткувати у складі запасів на субрахунку 209 «Інші матеріали» у кореспонденції із субрахунком 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» за чистою вартістю реалізації (очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію) (пп. 4, 24 П(С)БО 9).

У податковому обліку

вартість старих вікон та дверей у будь-якому разі не відображається. При подальшому продажу таких дверей до валових доходів буде віднесена вся вартість продажу (без ПДВ), а валові витрати будуть рівними нулю гривень. У перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток вартість старих вікон та дверей не братиме участі.

 

Утеплюємо стіни

Останнім часом почалося масове утеплення зовнішніх стін приміщень пінопластом та/чи іншими утеплюючими матеріалами, з наступним оштукатуренням та фарбуванням утеплених стін.

З позиції

Переліку № 150 ці работи також — капремонт, і кваліфікувати їх як поліпшення чи ні, знов-таки вирішує керівник (див. вище). Але це має значення лише для бухобліку. Що стосується податкового обліку, то будь-які види ремонту та поліпшень ураховуються однаково, згідно з правилами п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток.

Бухгалтерський, податковий облік та особливості документування тут такі самі, як і при заміні дверей, вікон.

 

Робимо автономну систему обігріву (опалення)

Варіантів такої системи багато. Наприклад, на даху приміщення установлюють окремий вагончик-котельню, від якої роблять розводку труб у приміщення. Або ж будують окрему прибудову-котельню до приміщення. Чи звичайний котел опалення встановлюють у відведеному для нього у будівлі місці тощо.

Таким чином, автономна система опалення може складатися з приміщення чи окремої будівлі котельні, джерела тепловіддачі (котла) та провідників тепла (труб). Тобто, це відносно складна система, яка в принципі може по-різному відображатися в обліку. Підтверджується цей висновок також визначенням поняття «об’єкт основних засобів» з

п. 4 П(С)БО7: «закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством».

У цій ситуації вибирають, як правило,

один з двох варіантів обліку:

1) на вартість автономної системи опалення

збільшують первісну вартість будівлі (приміщення). Тобто, установлення автономної системи розглядають як поліпшення будівлі;

2) автономну систему обліковують як окремий об’єкт ОЗ. Залежно від того, які складові входять до цього об’єкта, його можуть обліковувати на субрахунку

103 «Будинки та споруди» (якщо є окрема будівля котельні) чи субрахунку 104 «Машини та обладнання» (якщо якщо система складається тільки з котла та труб).

Податковий облік залежить від вибраного варіанту бухгалтерського обліку.

При першому варіанті

застосовуємо норми п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток: витрати на встановлення автономної системи разом з іншими подібними витратами в межах десятивідсоткового ліміту (10 % сукупної балансової вартості всіх груп ОФ станом на початок звітного року) відносяться до валових витрат, а перевищення збільшує балансову вартість об’єкта ОФ групи 1 (будівлі).

При другому варіанті

, коли бухоблік ведеться на субрахунку 103, витрати на автономну систему формують окремий об’єкт групи 1 ОФ, збільшуючи балансову вартість цієї групи. Коли ж бухоблік ведеться на субрахунку 104, витрати збільшують балансову вартість групи 3 ОФ.

Порядок документування

в цій ситуації аналогічний описаному вище. Наприклад, якщо роботи виконуються сторонньою організацією, складається Акт приймання виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та/чи Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3). При виконанні робіт власними силами списання матеріалів може оформлятися звітами за типовою формою № М-29 та № М-19, зарплата працівників — відрядними нарядами та/чи табелями обліку робочого часу тощо. При другому варіанті, окрім наведених документів, уведення ОЗ в експлуатацію оформляють Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1).

Приклад

.

Підприємство здійснило цілий комплекс робіт з підготовки власних приміщень до холодів:

були ущільнені вікна та двері адмінбудівлі. Вартість витрачених матеріалів та зарплата з нарахуваннями працівників на цій роботі склали 300 грн.;

придбано обігрівач для адмінбудівлі за 960 грн., у т. ч. ПДВ — 160 грн.;

у приміщенні виробничого цеху замінили вікна та двері. Вартість нових вікон та дверей разом з установкою склала 18000 грн., у т. ч. ПДВ — 3000 грн.;

утеплено стіни адмінбудівлі. Вартість утеплення — 24000 грн., у т. ч. ПДВ — 4000 грн.;

установлено автономну систему опалення адмінбудівлі (що складається тільки з котла та труб опалення). Вартість системи склала 12000 грн., у т. ч. ПДВ — 2000 грн.

Вартісна межа на підприємстві для виокремлення МНМА встановлена на рівні 1000 грн.

Усі роботи, окрім ущільнення, виконувалися сторонніми організаціями.

 

Облік підготовки приміщень до зими

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Понесено витрати на ущільнення

92

209, 66, 65

300

300

2

Придбано обігрівач для адмінбудівлі

153

631

800

800*

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

160

4

Уведено обігрівач в експлуатацію

112

153

800

**

5

Нарахована амортизація на обігрівач за методом «100 %»

92

132

800

6

Отримані роботи із заміни вікон та дверей

152

631

15000

***

7

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

3000

8

Отримано роботи з утеплення стін

152

631

20000

***

9

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

4000

10

Відображено збільшення первісної вартості будівлі

103

152

35000

11

Отримано роботи з встановлення автономної системи опалення

152

631

10000

****

12

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

2000

13

Уведено систему опалення в експлуатацію

104

152

10000

14

Оплачено постачальникам та підрядникам (960 + 18000 + 24000 + 12000)

631

311

54960

*Підлягає перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

**На 800 грн. через перерахунок залишків за п. 5.9 Закону про прибуток зменшується оподатковуваний прибуток (у бухобліку амортизація нараховуюється методом «100 %»).

***Ці суми (15000 та 20000) відображаються згідно з п.п. 8.7.1 Закону про податок прибуток — у межах 10 % ліміту відносяться до валових витрат, а перевищення збільшує балансову вартість відповідного об’єкта групи 1 ОФ.

****На 10000 грн. збільшено балансову вартість групи 3 ОФ.

 

Ось і усі облікові премудрості утеплення. Залишилась справа за малим: виконати всі необхідні заходи і перезимувати у комфорті, чого вам і бажаємо!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі