Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Працівник звільнився і не повернув спецодяг

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2009/№ 79
Друк
Стаття

Працівник звільнився і не повернув спецодяг

 

При звільненні працівник зобов’язаний повернути підприємству виданий йому для виконання трудових обов’язків спецодяг. Іноді працівник з відома підприємства не повертає спецодяг. Про те, якими є податкові наслідки таких дій, ітиметься в цій статті.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Згідно з

п. 4.1 Положення № 53 спецодяг видається працівникам безплатно, є власністю підприємства і підлягає обов’язковому поверненню при:

звільненні з підприємства;

— переведенні на цьому ж підприємстві на іншу роботу або інше робоче місце, зміні виду робіт, уведенні нових технологій, уведенні нових чи заміні наявних знарядь праці та в інших випадках, коли використання виданого спецодягу не є необхідним;

— після закінчення строків його використання замість отриманого нового спецодягу.

Отже, у разі звільнення працівника він зобов’язаний повернути спецодяг підприємству. Разом із тим, іноді працівник, який звільняється, залишає собі спецодяг з дозволу керівника підприємства.

Розглянемо податкові наслідки неповернення спецодягу працівником у разі його звільнення.

 

Податок на прибуток та ПДВ

Те, що звільнений працівник не здав на підприємство спецодяг, означає, що в подальшому він уже не використовуватиметься в господарській діяльності підприємства.

У цій ситуації, за логікою, залишкову вартість спецодягу необхідно з валових витрат виключити через перерахунок за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток. На жаль, механізму розрахунку залишкової вартості, яку необхідно виключити з валових витрат підприємства, Законом про податок на прибуток не передбачено. Найрозумніше тут, на наш погляд, відштовхуватися від строку, протягом якого спецодяг дійсно використовувався в господарській діяльності, тобто застосовувати своєрідну пропорцію.

Такий же підхід має бути і при визначенні суми «вхідного» ПДВ, що підлягає виключенню з податкового кредиту.

Наведемо умовний числовий приклад.

Згідно з Нормами № 126 електрозварнику ручного зварювання видано комплект спецодягу (костюм брезентовий) вартістю 240 грн., у тому числі ПДВ — 40 грн., і строком носіння 12 місяців. Через 8 місяців після отримання спецодягу працівник звільнився, не повернувши його підприємству.

У момент придбання спецодягу підприємство включило його вартість (без ПДВ) до валових витрат, а суму ПДВ — до податкового кредиту, оскільки спецодяг призначався для використання в господарській діяльності.

Оскільки працівник, який звільняється, спецодяг, строк носіння якого не закінчився, не повернув, його залишкову вартість підприємство виключає з валових витрат шляхом відображення у графі 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток, а пропорційну їй суму «вхідного» ПДВ — із податкового кредиту шляхом заповнення рядка 16.4 декларації з ПДВ зі знаком «мінус».

Залишкова вартість спецодягу в цьому випадку розраховується так:

1) визначаємо, скільки місяців залишилося до повного зносу спецодягу:

12 - 8 = 4 (місяці);

2) розраховуємо залишкову вартість спецодягу:

200 : 12 x 4 = 66,67 (грн.);

3) визначаємо суму ПДВ, що підлягає виключенню з податкового кредиту:

66,67 x 20 : 100 = 13,33 (грн.).

Крім цього, оскільки підприємство «прощає» працівнику неповернення спецодягу, крім коригування валових витрат та податкового кредиту, бухгалтеру необхідно здійснити ще дві операції — нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до

п. 4.2 Закону про ПДВ виходячи зі звичайної ціни та відобразити валовий дохід на підставі п.п. 7.4.3 Закону про податок на прибуток. Це пов’язане з тим, що в цьому випадку відбувається безоплатна передача товару неплатнику податку на прибуток. Як звичайну ціну можна розглядати залишкову вартість спецодягу.

 

Податок з доходів фізичних осіб

Згідно з

п.п. 4.3.14 Закону № 889 до оподатковуваного доходу працівника не включається вартість безплатного харчування, миючих та знешкоджуючих засобів, а також робочого одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, які надаються платнику податків роботодавцем згідно із Законом про охорону праці, та обмундирування, отриманих у тимчасове користування платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з роботодавцем, що надає таке майно, за переліком та граничними строками їх використання відповідно до порядку, що встановлені КМУ. Якщо платник податку, який припиняє трудові відносини з роботодавцем, не повертає йому такі робочий одяг, взуття, обмундирування, засоби індивідуального захисту, граничний строк використання яких не настав, то під час остаточного розрахунку первісна вартість такого майна включається до складу додаткових благ, наданих такому платнику податку.

На нашу думку, оскільки має місце негрошова форма доходу, база оподаткування визначається із застосуванням «натурального» коефіцієнта, що дорівнює 1,176471. На це вказують положення

п. 3.4 Закону № 889. Як звичайну ціну в цьому випадку слід застосувати первісну (купівельну) ціну майна.

Слід зауважити: ДПАУ у своїх листах (

лист від 08.10.2008 р. № 20454/7/17-0717 // «Податки і бухгалтерський облік», 2008, № 103, лист від 17.10.2008 р. № 10155/6/0716) наполягала на тому, що положення п. 3.4 Закону № 889 не діють. У своїх коментарях ми неодноразово висловлювалися проти такої позиції ДПАУ, і в цьому випадку, вважаємо, що «натуральний» коефіцієнт застосовувати необхідно.

Інформацію про розмір додаткового блага та про утриману з нього суму податку з доходів фізичних осіб роботодавець відображає в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «09».

Внески до соціальних фондів з суми такого додаткового блага не нараховуються та не утримуються.

Умовний числовий приклад

Згідно з Нормами № 126 електрозварнику ручного зварювання було видано комплект спецодягу (костюм брезентовий) вартістю 240 грн., у тому числі ПДВ — 40 грн., і строком носіння 12 місяців. Через 8 місяців після отримання спецодягу працівник звільнився, не повернувши його підприємству. Підприємство «пробачило» працівнику неповернення спецодягу.

Частина вартості спецодягу, що підлягає виключенню з валових витрат, становить 66,67 грн. Сума «вхідного» ПДВ, яку слід виключити з податкового кредиту, — 13,33 грн.

У цьому випадку вартість костюма брезентового підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб. База оподаткування з урахуванням натурального коефіцієнта становить:

240

x 1,176471 = 282,35 (грн.).

За останній місяць роботи працівнику, який звільняється, нараховано заробітну плату в сумі 2000 грн. та компенсацію за невикористану відпустку — 1200 грн.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції слід відобразити такими записами:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет

кредит

сума, грн.

валовий дохід

валові витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано передоплату постачальнику за спецодяг

371

311

240,00

200

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі суми передоплати за спецодяг

641/ПДВ

644

40,00

3

Оприбутковано придбаний спецодяг

22

631

200,00

— *

* Вартість придбаного спецодягу підлягає перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток на кінець звітного періоду.

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

40,00

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

240,00

6

Видано працівнику зі складу спецодяг

23

22

200,00

— *

* Вартість виданого працівнику спецодягу зменшує балансову вартість запасів на кінець звітного періоду.

7

Відкориговано суму податкового кредиту з ПДВ та відображено при придбанні спецодягу методом «червоне сторно»

641/ПДВ

644

13,33

66,67*

-66,67**

* Валовий дохід відображається виходячи із залишкової вартості спецодягу (звичайної ціни), оскільки працівник не є платником податку на прибуток.

** Валові витрати звітного періоду зменшуються на частину вартості спецодягу, недовикористаного в господарській діяльності, у розмірі 66,67 грн. через графу 4 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

8

Відображено у складі витрат підприємства відкориговану суму «вхідного» ПДВ

949

644

13,33

9

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з неповерненням спецодягу

949

641/ПДВ

13,33

10

Нараховано працівнику, який звільняється, заробітну плату за останній місяць та компенсацію за невикористану відпустку

23

661

3200,00

3200

11

Нараховано внески до соцфондів (загальна сума внесків — 37,26 %, у тому числі ставка внеску до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві — 1,06 %)

23

651, 652, 653, 656

1192,32

1192,32

12

Здійснено утримання:

— внеску до Пенсійного фонду

661

651

64,00

— внеску до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності

661

652

32,00

 

— внеску до Фонду страхування на випадок безробіття

661

653

19,20

— податку з доходів фізичних осіб

661

641/ПДФО

462,72

13

Виплачено працівнику зарплату та компенсацію за невикористану відпустку з каси підприємства

661

301

2622,08

14

Перераховано внески до соціальних фондів

65

311

1307,52

15

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

462,72

16

Відображено дохід працівника, який звільняється, у вигляді неповерненої вартості спецодягу

949

685

82,35

685

685

200,00

17

Утримано податок з доходів фізичних осіб з вартості неповерненого спецодягу

685

641/ПДФО

82,35

18

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

82,35

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді неповерненого спецодягу та утриманий податок з доходів слід відобразити так.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

15

1157273585

282

35

282

35

82

35

82

35

09

 

...

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі