Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо спецрежиму оподаткування ПДВ діяльності у сфері лісового господарства

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2009/№ 80
Друк
Лист від 14.08.2009 р. № 17532/7/16-1517

Щодо спецрежиму оподаткування ПДВ діяльності у сфері лісового господарства

Лист Державної податкової адміністрації України від 14.08.2009 р. № 17532/7/16-1517

 

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо застосування спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства (далі — спеціальний режим оподаткування), визначеного статтею 81 Закону України «Про податок на додану вартість» (далі — Закон) для суб’єктів господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері лісового господарства, і повідомляє.

Відповідно до статті 81 Закону спеціальний режим оподаткування може обрати

сільськогосподарське підприємство, яке провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства.

При цьому

сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (пункт 81.6 статті 81 Закону).

Сільськогосподарськими вважаються товари

, зазначені у групах 1 — 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про митний тариф України» (далі — УКТ ЗЕД), якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовлюються) безпосередньо платником податку — суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку — їх виробником (пункт 81.7 статті 81 Закону).

Згідно з підпунктом 81.15.3 пункту 81.15 Закону

діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):

а) залісення, вирощування і догляд за деревами або чагарниками чи вирубування дерев та/або чагарників;

б) збирання дикорослих грибів та ягід, інших дикорослих рослин, їх обробка та консервація.

Крім того, підпунктом 81.15.6 пункту 81.15 Закону визначено, що виходячи з норм цього пункту Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, на які поширюються норми цієї статті, згідно з Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженим відповідно до Закону України «Про стандартизацію».

Такий

Перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. № 23 «Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 81 Закону України «Про податок на додану вартість» (далі — Перелік).

Відповідно до зазначеного

Переліку у сфері лісового господарства визначені такі види діяльності, на які поширюються норми статті 81 Закону:

— вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка саджанців, охорона лісу та лісосік;

— вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини;

— вирощування лісосадивних матеріалів;

— вирощування різдвяних ялинок;

— лісозаготівлі, рубання лісу та виробництво ділової деревини такої як колоди, стовпи, жердини, одержування паливної деревини;

— вирубування (дерев) лісу з метою зробити землі придатними для сільськогосподарського виробництва;

— вирощування рослинних матеріалів для плетіння;

— збирання лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо);

— збирання соків (березового, кленового);

— збирання живиці, природних смол;

— збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень;

— збирання корка, шелаку, камеді, бальзамів, дикорослих луб’яних рослин;

— послуги з лісництва (таксація, оцінка промислового використання лісу, посадка саджанців, залісення та лісовідновлення тощо);

— захист лісу від пожеж;

— боротьба із шкідниками та хворобами лісу;

— послуги з лісозаготівлі (транспортування необробленої деревини у межах лісу).

Відповідно до норм Лісового кодексу ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

При цьому лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.

До лісових ресурсів також належать корисні властивості лісів (здатність лісів зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню тощо), що використовуються для задоволення суспільних потреб.

Згідно з товарною номенклатурою

лісові ресурси не є окремою позицією в УКТ ЗЕД і не можуть класифікуватися як сільськогосподарські товари.

При цьому

окремі продукти, що отримуються внаслідок життєдіяльності лісових ресурсів та їх обробки та переробки, класифікуються за окремими позиціями УКТ ЗЕД і відносяться як до груп 1 — 24 УКТ ЗЕД, так і до інших груп.

Так,

до групи 06 під кодом 0602 90 41 00 УКТ ЗЕД відносяться «дерева лісові» та «інші».

Поряд із цим у Примітці

до групи 06 визначено, що за умови дотримання винятків, зазначених у другій частині назви товарної позиції 0601, до цієї групи належать тільки живі дерева та рослини, включаючи розсаду овочів, що поставляються з парників, оранжерей чи розсадників для висадки чи для декоративних цілей.

Враховуючи зазначене,

для підприємств, які проводять діяльність у сфері лісового господарства, спеціальний режим оподаткування поширюється лише на операції, що здійснюються в межах видів діяльності, визначених Законом і Переліком та в результаті яких відбувається поставка сільськогосподарських товарів, що відповідають визначенню, наданому пунктом 81.7 статті 81 Закону.

Всі інші види діяльності та продукція

, що одержуватиметься суб’єктами спеціального режиму оподаткування, які здійснюють діяльність у сфері лісового господарства, повинні оподатковуватися податком на додану вартість поза межами спеціального режиму оподаткування у загальновстановленому порядку.

 

Заступник голови С. Чекашкінкоментар редакції

 

ПДВ-спецрежим для продукції лісництва: ДПАУ дозволяє тільки для поставок живих дерев та рослин

Хоча лист, що коментується, прямо адресований лісгоспам, на нього слід звернути увагу й іншим підприємствам, що претендують на застосування ПДВ-спецрежиму, установленого ст. 81 Закону про ПДВ. Цей лист, по-перше, демонструє тенденцію з боку податківців до звуження кола сільгосппідприємств, що допускаються до застосування ПДВ-спецрежиму, а по-друге, розкриває підхід ДПАУ до трактування критеріїв, що обмежують його застосування (що містяться у ст. 81 Закону про ПДВ).

ДПАУ доходить загалом фіскального, але формально правомірного висновку: для підприємств лісового господарства

спецрежим поширюється лише на операції, що здійснюються в межах видів діяльності, визначених п.п. 81.15.3 Закону про ПДВ та пп. 9, 10 і 15 Переліку № 23, у результаті яких відбувається поставка сільгосптоварів, що відповідає їх визначенню згідно з п. 81.7 Закону про ПДВ (читай — товарів, що належать до груп 1 — 24 УКТ ЗЕД), серед яких з дерев та рослин, що поставляються, на думку ДПАУ, спецрежимними можуть бути тільки живі. Цей акцент (тільки живі дерева та рослини) ДПАУ знайшла у Примітках до групи 06 УКТ ЗЕД. Усі інші види діяльності та продукції мають обкладатися ПДВ у загальному порядку. Інакше кажучи, у сфері лісництва межі застосування спецрежиму істотно звужуються — до поставок продукції, так би мовити, на корені, збору насіння, соків тощо (п. 10 Переліку № 23) та до надання послуг (п. 15 Переліку № 23). А на лісозаготівлі (колоди, стовпи, жердини, дрова), про які йдеться в п. 9 Переліку № 23, — з урахуванням їх «неживого» стану — спецрежим не поширюється.

Логіка міркувань ДПАУ, на яку і слід

звернути увагу не тільки лісгоспам, у цілому така.

Перше. Згідно з п. 81.1 Закону про ПДВ спецрежим може застосовувати тільки сільськогосподарське підприємство (у тому числі — лісгосп), що здійснює підприємницьку

діяльність у сфері сільського та лісового господарства і рибальства та відповідає критеріям, установленим у п. 81.6 Закону про ПДВ.

Друге. Згідно з п. 81.6 Закону про ПДВ сільськогосподарським вважається тільки підприємство, що переважно (тобто дотримуючи 75-відсотковий «критерій сільськогосподарськості») поставляє

сільськогосподарські товари (послуги).

Третє. Види

діяльності, про які йдеться в п. 81.1 Закону про ПДВ, розкриваються в пп. 81.15.2, 81.15.3, п.п. 81.15.4 Закону про ПДВ (конкретно для лісництва — у п.п. 81.15.3 Закону про ПДВ) та згідно з п.п. 81.15.7 Закону про ПДВ конкретизуються в Переліку № 23 (конкретно для лісництва — у пп. 9, 10 і 15 Переліку № 23).

Четверте. При цьому щодо поставки товарів, то, щоб вважатися

сільськогосподарськими товарами, останні згідно з п. 81.7 Закону про ПДВ повинні належати до груп 1 — 24 УКТ ЗЕД. І тільки на поставки таких товарів — сільськогосподарських товарів — поширюється спецрежим, установлений ст. 81 Закону про ПДВ (стосовно лісництва, наприклад, деревина та інші лісоматеріали класифікуються в УКТ ЗЕД у групі 44, тобто залишаються поза групами 1 — 24 УКТ ЗЕД, а отже, не є сільськогосподарськими товарами, тобто на операції з їх поставки спецрежим не поширюється).

Очевидно, що сільськогосподарських послуг (зазначених у Переліку № 23), ця дискримінація не стосується.

Особливо прикро, що ця заборонна позиція ДПАУ йде врозріз з розрекламованою Кабміном реформою лісового господарства, що передбачає, зокрема, і численні податкові пільги.

Авжеж, тут ДПАУ, як мовиться, зачепила «за живе»...

 

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі