Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

У працівника захворіла дитина

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2009/№ 80
Друк
Стаття

У працівника захворіла дитина

 

На жаль, діти часто хворіють, і в цей період їм особливо необхідний догляд батьків. Як бути, якщо обоє батьків працюють? Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.10.2001 р. № 2240-III у разі хвороби дитини віком до 14 років застрахована особа має право на оплачуваний листок непрацездатності. Особливості надання такого листка непрацездатності і будуть темою цієї статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.10.2001 р. № 2240-III.

Інструкція № 455

— Інструкція про порядок видачі документів, які підтверджують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455.

 

Відповідно до

ст. 35 Закону № 2240 одним зі страхових випадків, при настанні якого застрахованій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності, є необхідність догляду за хворою дитиною віком до 14 років.

Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною мають працюючі мати чи батько. Якщо вони не мають можливості доглядати хвору дитину, правом на отримання допомоги може скористатися інша особа, яка фактично доглядає дитину, наприклад, працююча бабуся, працюючий дідусь.

 

Яким документом посвідчується необхідність догляду за хворою дитиною до 14 років?

Тимчасова непрацездатність працівника, у тому числі пов’язана з необхідністю догляду за хворою дитиною віком до 14 років, підтверджується виданим у встановленому порядку листком непрацездатності, а в окремих випадках — довідкою лікувальної установи. Порядок видачі зазначених документів визначено в

Інструкції № 455.

Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, уключаючи санаторно-курортне лікування (

п. 3.3 Інструкції № 455).

Згідно з

п. 3.4 Інструкції № 455 у разі, якщо дитина продовжує хворіти після закінчення згаданого вище строку, то особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною після закінчення зазначеного строку, видається довідка за формою, установленою МОЗ України (ф. № 138/0).

Якщо в сім’ї хворіють двоє або більше дітей одночасно, то для догляду за ними видається один листок непрацездатності (

п. 3.5 Інструкції № 455), який є підставою для призначення допомоги. Якщо діти хворіють у різний час, то листок непрацездатності та довідка про догляд за хворою дитиною видається у кожному конкретному випадку окремо.

У разі коли в сім’ї двоє дітей і в період звільнення від роботи згідно з довідкою про догляд за хворою дитиною захворіла друга дитина або виникло нове (не пов’язане з попереднім) захворювання у першої дитини, то довідка закривається і видається новий листок непрацездатності (

п. 3.6 Інструкції № 455).

Відповідно до

п. 3.9 Інструкції № 455 у разі стаціонарного лікування дітей віком до 6 років одному з працюючих членів сім’ї чи іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною, листок непрацездатності видається на весь період перебування у стаціонарі разом із дитиною. У разі стаціонарного лікування тяжко хворих дітей віком 6 — 14 років листок непрацездатності видається одному з працюючих членів сім’ї чи іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною, на період, коли за висновком ВКК дитина потребує індивідуального догляду.

Листок непрацездатності не видається, якщо мати (інша працююча особа, яка доглядає хвору дитину) перебуває в цей час у щорічній (основній або додатковій) відпустці, відпустці без збереження заробітної плати, частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до 3 років, відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці.

У зазначених випадках листок непрацездатності видається

тільки з дня, коли мати (інша працююча особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною) повинна приступити до роботи (п. 3.11 Інструкції № 455).

 

Який порядок надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною?

Допомога по тимчасовій непрацездатності призначається комісією із соціального страхування.

Підставою для її призначення є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, завірена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи, та довідка про середню заробітну плату за основним місцем роботи (

ст. 51 Закону № 2240, абзац перший п. 21 Порядку № 1266). Якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом, для призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності додатково надаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

Допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) при лікуванні дитини в амбулаторних умовах з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але

не більше ніж за 14 календарних днів.

Період, протягом якого застрахована особа доглядає хвору дитину на підставі довідки за формою № 138/0, не оплачується.

Якщо дитина потребує

стаціонарного лікування, допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною надається застрахованій особі за рахунок коштів Фонду з першого дня за весь період її перебування у стаціонарі разом із хворою дитиною (ч. 3 ст. 35 Закону № 2240).

Відповідно допомога по тимчасовій непрацездатності надається за період, зазначений у листку непрацездатності.

 

У яких випадках допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною не надається?

Відповідно до

ч. 6 ст. 35 Закону № 2240 , а також як випливає з пп. 3.11, 3.15 Інструкції № 455, допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років не надається, якщо застрахована особа перебувала в цей час:

— у щорічній (основній або додатковій) відпустці;

— у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням;

— у творчій відпустці;

— у відпустці без збереження заробітної плати;

— у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до трирічного віку.

Звертаємо увагу: якщо дитина захворіла під час перебування застрахованої особи в додатковій відпустці на дітей, допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною їй також не надається. Тільки якщо хвороба дитини продовжується після закінчення такої відпустки, матері чи іншій особі, яка доглядає дитину, буде видано листок непрацездатності, що підлягає оплаті з дня, коли застрахована особа мала приступити до роботи.

На практиці можлива ситуація, коли на порушення норми

Інструкції № 455 листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною було видано в період перебування застрахованої особи в одній із згаданих відпусток. Таке можливе, якщо мати (інша особа, яка доглядає хвору дитину) при зверненні до лікаря не повідомила, що перебуває у відпустці. У такому разі листок непрацездатності оплачується тільки з дня, коли працівниця мала приступити до роботи після закінчення відпустки.

Приклад.

Працівниці надано навчальну відпустку з 1 вересня 2009 року на 30 календарних днів. З 24 вересня по 2 жовтня 2009 року в неї хворіла дитина, якій 4 роки. Оскільки працівниця не повідомила лікаря про те, що перебуває в навчальній відпустці, їй було видано листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною з 24.09.2009 р. по 02.10.2009 р.

Листок непрацездатності видано з порушенням вимог

п. 3.11 Інструкції № 455, згідно з яким у випадку якщо мати, яка доглядає дитину, перебуває в цей час у навчальній відпустці, листок непрацездатності видається з дня, коли вона повинна приступити до роботи. Отже, за період з 24 по 30 вересня 2009 року листок непрацездатності не оплачується (див. лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.03.2009 р. № 04-06/3-5/з-74). Допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду виплачується тільки за 2 робочі дні (1, 2 жовтня 2009 року).

Якщо у жінки, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, захворіє дитина, права на допомогу по тимчасовій непрацездатності вона не має, оскільки немає підстав для її надання. Це підтверджує Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в

листі від 26.03.2009 р. № 04-06/3-5/з-74.

Водночас у разі хвороби самої жінки, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років і яка працює на умовах неповного робочого часу, або хвороби іншої дитини віком старше 3 років, але молодше 14 років, листок непрацездатності видається і оплачується за місцем роботи на загальних підставах (

лист Мінпраці від 26.06.2007 р. № 412/020/153-07).

Приклад.

Жінка, яка має двох дітей віком 6 років і 1,5 року, перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років з другою дитиною і працює на умовах неповного робочого дня. Згідно з листком непрацездатності з 21 по 30 вересня 2009 року в неї хворіла старша дитина.

У цьому випадку листок непрацездатності оплачується в загальному порядку, а саме: за рахунок коштів Фонду з першого дня за період, протягом якого дитина згідно з висновком лікаря потребує догляду, надається допомога по тимчасовій непрацездатності. Тобто працівниці виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за 8 робочих днів (21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 вересня 2009 року).

 

Чи може бути продовжена або перенесена відпустка, якщо під час відпустки захворіла дитина працівника?

Відповідно до

п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки щорічну відпустку має бути продовжено або перенесено на інший період у разі настання тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку. Зазначена норма ст. 11 Закону про відпустки поширюється і на додаткову відпустку на дітей.

У період відпустки листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років не видається (

п. 3.15 Інструкції № 455).

Таким чином, якщо

хвороба дитини настала під час перебування матері (іншої особи, яка фактично доглядає дитину) у щорічній відпустці або в додатковій відпустці на дітей, немає підстав для продовження або перенесення відпустки на інший період відповідно до ст. 11 Закону про відпустки.

Приклад.

Працівниці надано щорічну відпустку з 14 вересня 2009 року на 14 календарних днів. До роботи вона має приступити 28 вересня 2009 року. 23 вересня в неї захворіла дитина віком 6 років. Хвороба тривала до 30 вересня.

У зв’язку з тим, що в цей час працівниця перебувала в щорічній відпустці, листок непрацездатності їй з 23 вересня 2009 року не надали. З урахуванням вимог

п. 3.11 Інструкції № 455 листок непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною видано жінці з 28 по 30 вересня 2009 року. Отже, їй має бути виплачено допомогу по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду за 3 робочі дні (28, 29, 30 вересня). Щорічну відпустку працівниці, що збіглася з хворобою її дитини, не може бути продовжено або перенесено на інший період згідно зі ст. 11 Закону про відпустки.

 

В якому розмірі виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності в разі хвороби дитини?

Згідно зі

ст. 37 Закону № 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною до 14 років, як і інші виплати по тимчасовій непрацездатності, виплачується залежно від страхового стажу працівника в таких розмірах:

60 % середньої заробітної плати — для осіб зі страховим стажем до 5 років;

80 % середньої заробітної плати — для осіб зі страховим стажем від 5 до 8 років;

100 % середньої заробітної плати — для осіб зі страховим стажем понад 8 років;

100 % середньої заробітної плати — застрахованим особам, віднесеним до 1 — 4 категорії осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, яка їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, постраждалу від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III, донорам, які мають право на пільгу, передбачену ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР.

Таким чином, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу застрахованої особи та визначається виходячи з середньої заробітної плати.

 

Який порядок розрахунку середньої заробітної плати?

Середня заробітна плата для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності розраховується відповідно до

Порядку № 1266. Зупинимося на основних положеннях порядку розрахунку середньої заробітної плати.

Щоб розрахувати середню заробітну плату, насамперед, необхідно визначитися з розрахунковим періодом, за який вона обчислюється.

Відповідно до

п. 3 Порядку № 1266 розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для оплати лікарняних, є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески.

У загальному випадку розрахунковим періодом для застрахованих осіб (уключаючи осіб, які працюють неповний робочий день або робочий тиждень, та добровільно застрахованих осіб) є останні

6 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (п. 4 Порядку № 1266).

Для осіб, робота яких пов’язана з

сезонним характером виробництва, за розрахунковий період приймається 12 календарних місяців підряд (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Якщо

застрахована особа працювала менше 6 календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється за фактичну кількість відпрацьованих календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку.

У разі якщо працівник

не відпрацював повний календарний місяць, середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку .

Якщо в

окремі місяці розрахункового періоду застрахована особа не працювала (з 1-го до 1-го числа) з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), такі місяці виключаються з розрахункового періоду . Те, що перелік поважних причин, зазначених у п. 4 Порядку № 1266, є вичерпним, підтверджує Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 20.03.2006 р. № 01-16-557 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 27).

Докладно про те, які виплати беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати, див. у статті «Виплати працівникам відповідно до Інструкції № 5» // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 23.

До розрахунку середньої заробітної плати включається нарахована заробітна плата

в межах максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування (у 2009 році — 10035 грн.).

Якщо працівник частину місяця працював, а частину — перебував у відпустці (або отримував виплати за невідпрацьований час) і при цьому загальна сума нарахованого доходу перевищувала максимальну величину, на яку нараховуються страхові внески, у розрахунку середньої заробітної плати враховується сума заробітної плати, з якої сплачено страхові внески,

у пропорційних розмірах між видами нарахувань.

Якщо будь-які

виплати (у тому числі за відпрацьований період) нараховано в місяці, коли працівник не відпрацював жодного дня з поважної причини, такі виплати участі в розрахунку не братимуть, оскільки цей місяць виключається з розрахункового періоду.

Якщо застрахована особа

не працювала з поважної причини, зазначеної вище, частину місяця в розрахунковому періоді, для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, не передбачені актами законодавства або що здійснюються понад норми, установлені зазначеними актами, ураховуються пропорційно відпрацьованому в цьому місяці часу.

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата

обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачуються страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у розрахунковому періоді.

При розрахунку середньоденної (середньогодинної)

заробітної плати слід ураховувати обмеження, установлене п. 14 Порядку № 1266. Так, середньоденна (середньогодинна) заробітна плата не може перевищувати максимальної суми заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески в розрахунку на один день (годину) та яка розраховується шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на норму робочого часу цього місяця (за виплатами, розрахунок яких здійснюється виходячи з кількості відпрацьованих днів (годин) у розрахунковому періоді).

 

Який бухгалтерський та податковий облік допомоги по тимчасовій непрацездатності?

Бухгалтерський та податковий облік допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною до 14 років розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад.

Працівниця економічного відділу перебувала на лікарняному по догляду за дитиною до 14 років з 16 по 25 вересня 2009 року, про що свідчить листок непрацездатності. Листок непрацездатності було подано до комісії із соціального страхування у вересні 2009 року. Страховий стаж працівниці — 8 років 6 місяців.

Працівниці призначено допомогу по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною до 14 років у розмірі 702,40 грн. Середньоденна заробітна плата за розрахунковий період (березень — серпень 2009 року) становить 87,80 грн. Кількість робочих днів, що припадають на період тимчасової непрацездатності, — 8.

Уся сума допомоги виплачується за рахунок коштів Фонду.

Заробітна плата, нарахована за відпрацьовані дні вересня 2009 року, — 1145,45 грн.

Загальна сума нарахованого доходу у вересні 2009 року — 1847,85 грн. (1145,45 + 702,40).

Бухгалтерський та податковий облік операцій, пов’язаних із нарахуванням та виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності, наведемо в таблиці.

Скорочення, прийняті в таблиці:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Нараховано заробітну плату за вересень 2009 року

92

661

1145,45

1145,45

2

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

652

663

702,40

3

Нараховано внесок до ПФ на заробітну плату

(1145,45 х 33,2 : 100)

92

651

380,29

380,29

4

Нараховано внесок до ПФ на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності

(702,40 х 33,2 : 100)

949

651

233,20

233,20

5

Нараховано внесок до ФТВП на заробітну плату

(1145,45 х 1,4 : 100)

92

652

16,04

16,04

6

Нараховано внесок до ФБ на заробітну плату

(1145,45 х 1,6 : 100)

92

653

18,33

18,33

7

Нараховано внесок до ФНВ на заробітну плату(1145,45 х 1,06* : 100)

92

656

12,14

12,14

8

Утримано внесок до ПФ із суми заробітної плати

(1145,45 х 2 : 100)

661

651

22,91

9

Утриманий внесок до ФТВП із суми заробітної плати

(1145,45 х 1 : 100)

661

652

11,45

10

Утримано внесок до ФБ із суми заробітної плати

(1145,45 х 0,6 : 100)

661

653

6,87

11

Утримано податок з доходів із суми заробітної плати

((1145,45 - 22,91 - 11,45 - 6,87) х 15 : 100)

661

641/ПДФО

165,63

12

Утримано внесок до ПФ із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності

(702,40 х 2 : 100)

663

651

14,05

13

Утримано податок з доходів із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності

((702,40 - 14,05) х 15 : 100)

663

641/ПДФО

103,25

14

Перераховано внески до фондів соціального страхування

(380,29 + 233,20 + 16,04 + 18,33 + 12,14 + 22,91 + 11,45 + 6,87 + 14,05)

651, 652, 653, 656

311

715,28

15

Перераховано податок з доходів

(165,63 + 103,25)

641/ПДФО

311

268,88

16

Виплачено заробітну плату за вересень 2009 року

(1145,45 - 22,91 - 11,45 - 6,87 - 165,63)

661

301

938,59

17

Виплачено допомогу по тимчасовій непрацездатності

(702,40 - 14,05 - 103,25)

663

301

585,10

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві прийнято умовно.

 

У Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ сума допомоги з тимчасової непрацездатності відображається з ознакою доходу «01» разом із сумою заробітної плати.

У звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною відображається в рядку 2 «По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї» Розділу IV «Витрати за рахунок страхових внесків». У колонці 3 відображаються дані про кількість робочих днів, протягом яких працівники не працювали внаслідок необхідності догляду за хворою дитиною, у колонці 4 — сума нарахованої допомоги. Допомога по тимчасовій непрацездатності відображається за фактом її нарахування наростаючим підсумком з початку року.

На завершення бажаємо міцного здоров’я всім нашим читачам та їх дітям!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі