Теми статей
Обрати теми

Аналіз помилок. Помилкове віднесення до основних фондів матеріальних цінностей вартістю менше 1000 грн.

Редакція ПБО
Стаття

Помилкове віднесення до основних фондів матеріальних цінностей вартістю менше 1000 грн.

 

Ситуація

Підприємство в березні 2009 року придбало принтер EPSON Stylus C65PE вартістю 870 грн. (без ПДВ — 725 грн.; ПДВ 20 % — 145 грн.) та телефонний радіоподовжувач вартістю 330 грн. (без ПДВ — 275 грн.; ПДВ 20 % — 55 грн.) для використання у своїй господарській діяльності. У цьому ж місяці ці прилади було передано в експлуатацію.

Ураховуючи, що очікуваний строк служби придбаних матеріальних активів більше ніж один рік, бухгалтер підприємства в податковому обліку включив їх до складу основних фондів, а саме до групи 4, збільшивши її балансову вартість станом на 01.04.2009 р. на 1000 грн. (725 грн. + 275 грн.).

Керуючись

ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97 (далі — Закон про податок на прибуток), підприємство на зазначені об’єкти нарахувало амортизацію за II квартал 2009 року в сумі 150 грн. (1000 х 15 % : 100 %).

Однак за правилами, установленими

п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток, матеріальні активи, строк служби яких перевищує 365 днів, а вартість менше 1000 грн., повинні відображатися в податковому обліку в порядку, передбаченому для обліку запасів. Ця помилка виявлена в жовтні до складання декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2009 року.

При подальшому аналізі ситуації враховуватимемо, що за підсумками I кварталу і півріччя діяльність підприємства була прибутковою.

 

Порушення

Підприємство порушило норми

п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток, зарахувавши без достатніх підстав придбані об’єкти вартістю до 1000 грн. до складу основних фондів.

У результаті за підсумками I кварталу занижено суму валових витрат на суму 1000 грн., а за підсумками півріччя завищено суму амортизації на 150 грн.

 

Аналіз ситуації

На сьогодні згідно з

п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток вартісний критерій для віднесення матеріальних цінностей зі строком використання більше року до основних фондів установлено на рівні 1000 грн . Отже, матеріальний актив, строк служби якого перевищує 365 днів, у податковому обліку:

— визнається об’єктом

основних фондів, якщо його вартість перевищує 1000 грн.;

— відображається в порядку, передбаченому для обліку

запасів, якщо його вартість не перевищує 1000 грн.

Ураховуючи, що вартість кожного з придбаних об’єктів (принтера та телефонного радіоподовжувача) «не дотягує» до 1000 грн., вони мали класифікуватися в податковому обліку як «податкова малоцінка» та обліковуватися за правилами обліку запасів. Тобто вартість таких матеріальних активів мала брати участь у перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток та обліковуватися в залишках запасів згідно з вибраним у бухгалтерському обліку методом амортизації (див. лист ДПАУ від 29.01.2007 р. № 1564/7/15-0217 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 11). Причому для того щоб відображені валові витрати не виявилися скоригованими за допомогою перерахунку за п. 5.9, достатньо було потурбуватися про своєчасне (до кінця звітного кварталу) введення в експлуатацію нових приладів та списанню їх з балансу в бухгалтерському обліку за 100 % методом амортизації*. Що і було зроблено підприємством у I кварталі.

* Ми припускаємо, що згідно з обліковою політикою підприємства такі об’єкти є малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА) і щодо них знос у розмірі 100 % нараховується відразу за фактом їх введення в експлуатацію. Нагадаємо: підприємства самі мають право вибирати бухгалтерський метод амортизації щодо МНМА із запропонованих у п. 27 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.

Здавалося б, віднесення малоцінних активів до складу основних фондів не повинне викликати нарікань з боку податкових органів, оскільки в результаті таких перекручень обділеним виявилося саме підприємство, а не бюджет — воно добровільно обмежило своє право на одномоментне збільшення валових витрат на 1000 грн. ще в I кварталі.

Тим часом, залишати так ситуацію далі не рекомендуємо, і от чому. Дійсно, за підсумками I кварталу помилка спричинила завищення оподатковуваного прибутку на 1000 грн. і відповідно переплату до бюджету на 250 грн. (1000 х 25 % : 100 %). Однак, як відомо, переплата не рятує платника податків від штрафних санкцій «на майбутнє», тобто не рятує від покарання за помилки, допущені в подальших періодах, якщо вони були не на користь бюджету. От і виходить, що переплата I кварталу не рятує від штрфу за необґрунтоване нарахування амортизації у II кварталі в розмірі 150 грн., яке призвело до недоплати податку в розмірі 38 грн. (150 х 25 % : 100 %).

Якщо цю помилку не виправити самостійно з 5 % штрафом, який становитиме 2 грн. (38 х 5 % : 100 %), то податківці допоможуть її виправити, але вже з дещо більшими втратами у вигляді фінсанкцій.

Крім того, якщо залишити все як є і помилку буде виявлено перевіряючими в майбутньому, у тому числі в наступному році, то

вона може спричинити:

— завищення «ремонтного» ліміту, який установлено

п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток та становить 10 % балансової вартості всіх груп основних фондів;

— завищення балансової вартості групи, якщо за результатами року буде проведено щорічну індексацію згідно з правилами

п.п. 8.3.3 Закону про податок на прибуток;

— заниження валових доходів у разі продажу будь-якого об’єкта з групи 4 у випадку, якщо його продажна вартість перевищить залишкову вартість групи (без урахування вартості об’єктів, що потрапили туди помилково, — принтера та радіоподовжувача) — див.

п.п. 8.4.4 Закону про податок на прибуток.

 

Виправлення помилки

Для самостійного виправлення помилки, пов’язаної із заниженням валових витрат та завищенням суми амортизації, платник податків може вибрати один із двох способів, запропонованих

п. 5.1 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ і п. 2.3 Порядку складання декларації з податку на прибуток, затвердженого наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. № 143:

уточнюючий розрахунок;

поточну декларацію.

Причому слід пам’ятати: якщо в уточнюючому розрахунку можна виправити помилку одного періоду, то в поточній декларації — помилки декількох періодів (див.

лист ДПАУ від 07.09.2006 р. № 16636/7/31-3017 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 83).

Зважаючи на те, що зараз йде період подання звітності за 3 квартали, доцільно виправити помилки попередніх двох періодів

в одній поточній декларації. Для цього суму виправлення в розмірі 850 грн. (різницю між сумою занижених валових витрат 1000 грн. та сумою завищеної амортизації 150 грн.) слід відобразити в рядку 05.2 зі знаком «+».

Однак, незважаючи на додатне значення рядка 05.2, усе одно необхідно відобразити суму штрафу — 2 грн. —

у рядку 22 декларації. У цьому випадку сума штрафу сплачується в ті самі строки, що і загальне податкове зобов’язання з податку на прибуток.

При цьому

в таблиці 2 додатка К1/1 у графах 3 і 4 має бути зазначено правильні показники (тобто без урахування вартості малоцінних активів), а до графи 5 та до рядка 07 таблиці 2, а також до рядка 07 декларації доведеться до кінця року вписувати суму амортизації, нарахованої на малоцінні активи. Інакше при обчисленні об’єкта оподаткування помилкову амортизаційну суму буде враховано двічі: вперше — через рядок 05.2, а вдруге — через рядок 07 декларації.

Покажемо, як заповнюється таблиця 2 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2009 року за умови, що помилка виправляється через рядок 05.2 поточної декларації.

Для спрощення прикладу припустимо, що станом на 01.04.2009 р. на балансі підприємства обліковувалися тільки основні фонди групи 4, балансова вартість якої становить 3000 грн., у тому числі малоцінні активи — 1000 грн.

Сума нарахованих амортвідрахувань за півріччя з урахуванням помилки становить 803 грн., у тому числі за II квартал 2009 року — 450 грн. (3000 х 15 % : 100 %).

Балансова вартість основних фондів групи 4 станом на 01.07.2009 р. без урахування помилково зарахованих об’єктів повинна скласти 1700 грн. (2000 - 2000 х 15 % : 100 %), відповідно правильні амортвідрахування за III квартал — 255 грн. (1700 х 15 % : 100 %).

 

Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Код рядка

Показники

Балансова вартість на початок розрахункового кварталу

Амортизаційні відрахування

Розрахунковий квартал

Звітний період наростаючим підсумком

1

2

3

4

5

Б1

Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки

Б2

Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків

Б3

Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків

Б4

Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків

1700

255

1058

(803 + 255)

Б5

Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків

Б6

Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків

Б7

Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків

Б8

Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків

В

Нематеріальні активи

07

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума рядків з Б1 до Б8 та рядка В графи 5)

1058

  

Матеріал підготувала економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» Наталя БІЛОВА

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі