Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ремонтуємо комп’ютер

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2009/№ 83
Друк
Стаття

Ремонтуємо комп’ютер

 

Комп’ютерна техніка, як і будь-яка інша, з часом може виходити з ладу, давати збої або навіть застарівати. Про те, як облікувати витрати на запобігання або усунення вже виниклих технічних неполадок, а також здійснення «комп’ютерних» удосконалень, зараз і поговоримо, виділивши при цьому найцікавіші пов’язані з ремонтом питання.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Як відомо, для облікових цілей важливі характер та спрямованість «ремонтних» операцій, що здійснюються. Як у такому разі розрізнити між собою операції з техобслуговування (ТО), ремонту та модернізації стосовно комп’ютерної техніки?

Отже, залежно від ситуації та мети, що ставиться, можливі такі види ремонтних операцій:

— техобслуговування (ТО);

— ремонти;

— модернізація комп’ютерної техніки.

Якщо перший вид операцій (

техобслуговування) має переважно профілактичну спрямованість (тобто супроводжується низкою заходів, що запобігають несправностям, сприяють утриманню техніки у справному стані та подовженню в такий спосіб строку її служби), то ремонт або модернізація, як правило, уже супроводжуються проведенням серйозних робіт — із заміною «комп’ютерних» складових або запчастин, їх полагодженням (відновленням ресурсу), а іноді навіть установленням при цьому більш досконалих (деколи додаткових, нових) компонентів. При цьому розмежовуючи між собою «ремонти» та «модернізацію», важливо визначити, з якою саме метою проводяться «ремонтні» операції з комп’ютером: для підтримання його в робочому стані («ремонти») чи з метою збільшення майбутніх економічних вигод («модернізація»). Щоправда, при цьому може виникнути запитання: а як же відокремити в такому разі витрати на підтримання комп’ютера в робочому стані від його поліпшення, якщо сьогодні практично будь-яка деталь, що вийшла з ладу, змінюється на нову, досконалішу? Вважаємо, у цьому випадку розумно керуватися таким: заміну на рівноцінні (подібні) комплектуючі варто розглядати як ремонт, тоді як прогресивніші «ремонтні» удосконалення (припустимо, заміна на комплектуючі із суттєво більшими можливостями або доукомплектування техніки, наприклад, додаткове встановлення DVD-привода тощо) більше відповідають модернізації.

У зв’язку з цим також нагадаємо, що згідно з

п. 29 Методрекомендацій № 561 рішення про характер та ознаки «ремонтних» робіт (тобто на що вони спрямовані: підтримання в робочому стані чи поліпшення) приймається керівником підприємства. При цьому, як правило, технічний висновок про спрямованість «ремонтних» заходів, що проводяться, для прийняття рішення керівником з точки зору подальшої експлуатації об’єкта можна отримати від фахівців підприємства, які ремонтували комп’ютерну техніку або ж, наприклад, від фірми, якщо така залучалася для виконання відповідних «ремонтних» робіт.

Підсумовуючи, поділ «ремонтних» операцій з комп’ютерною технікою можна зобразити таким чином:

 

«Ремонтні» операції з комп’ютерною технікою

Види операцій

Характеристика

Приклади

1

2

3

ТО (техобслуговування)

Спрямовані на підтримання комп’ютера в робочому стані

Переважно профілактичні операції, спрямовані на подовження працездатності комп’ютерної техніки, наприклад:

— чищення, продування системного блока від пилу та забруднень;

— чищення принтера;

— чищення та змащування підшипників кулера системного блока;

— чищення СD, DVD-приводів;

— витрати на заміну (придбання) картриджів для принтерів тощо

Ремонти

Заміна на подібні (як правило, з метою відновлення робочого ресурсу):

— монітора;

— клавіатури;

— миші;

— системного блока;

— окремих складових системного блока (на рівноцінні)

Поліпшення (модернізація)

Приводять до збільшення майбутніх економічних вигод від використання комп’ютера

До поліпшень, зокрема, відносяться:

— збільшення обсягу оперативної пам’яті;

— заміна старого процесора на новий з більш високою частотою;

— установлення додаткового накопичувача на жорсткому магнітному диску;

— установлення материнської плати, що підтримує більш нові пристрої;

— установлення досконалішої відеокарти тощо;

— установлення СD, DVD-приводів

 

Докладніше, мабуть, варто зупинитися на

заміні картриджів для принтера. Тут може виникнути запитання: до якого об’єкта зарахувати картридж (матеріали, МШП, МНМА) і чи є його заміна ремонтом? Вважаємо, що такий актив не відповідає поняттю основних засобів (оскільки не є закінченим пристроєм, що виконує певні самостійні функції, п. 4. П(С)БО 7), а отже, не може вважатися і МНМА. Також, на наш погляд, картриджі не можуть розцінюватися і як МШП (до яких згідно з Інструкцією № 291, насамперед, належать інструменти, госпінвентар, спеціальне оснащення, спецодяг тощо — тобто предмети, для яких характерна відокремленість та можливість виконання самостійної функції). Тому, вважаємо, найправильніший підхід — розглядати картридж як витратний матеріал незалежно від строку його використання, а його заміну класифікувати як технічне обслуговування принтера, а не як його ремонт. Адже заміна картриджа здійснюється не внаслідок поломки принтера, а через зношення картриджа.

 

Яке значення для обліку має вид «ремонтних» операцій, що проводяться? Якими є особливості податкового та бухгалтерського обліку «ремонтних» операцій кожного виду?

Оскільки кожний вид «ремонтних» заходів супроводжується своїми обліковими особливостями, зупинимося на них окремо.

Найпростіше з

техобслуговуванням. Витрати на його проведення і в бухгалтерському, і в податковому обліку є витратами періоду (валовими витратами — у цілях оподаткування).

Щодо інших «ремонтних» операцій слід зауважити, що

в бухгалтерському обліку згідно з нормами П(С)БО 7 витрати на:

ремонти (як заходи, спрямовані на підтримання об’єктів у робочому стані) є витратами періоду;

модернізацію (як такі, що спричинюють збільшення майбутніх економічних вигод від використання об’єктів) — капіталізуються, тобто збільшують первісну вартість об’єктів основних засобів (ОЗ), що ремонтуються.

А от

для податкового обліку жодної різниці між ремонтами та модернізаціями не існує. Так, у податковому обліку всі види таких «ремонтних» робіт (ремонт, модернізація, а також реконструкція, технічне переозброєння тощо) називаються «поліпшеннями» основних фондів (ОФ), облік яких регулюється єдиним «ремонтним» п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток.

Особливості обліку «ремонтних» витрат наведемо в таблиці.

 

Облік «ремонтних» витрат

Види операцій

Облікові особливості

бухгалтерський облік

податковий облік

ТО (техобслуговування)

Витрати включаються до складу витрат поточного періоду

(Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 20, 65, 66, 68)(п. 15 П(С)БО 7)

Витрати відносяться на валові витрати (п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток)

Ремонти

Усі види ремонтів та поліпшень у податковому обліку вважаються поліпшеннями ОФ, і пов’язані з цим витрати відносяться: — до валових витрат (у межах 10 % «ремонтного» ліміту); — у сумі перевищення (понад 10 %) — на збільшення балансової вартості груп ОФ, що ремонтуються (з відповідним розподілом — пропорційно понесеним витратам на їх поліпшення)(п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток)

Поліпшення (модернізація)

Витрати капіталізуються (відносяться на збільшення первісної вартості об’єкта ОЗ, що покращується)(Дт 15 — Кт 20, 65, 66, 68; Дт 10 — Кт 15)(п. 14 П(С)БО 7)

 

При цьому варто звернути увагу на такий момент: на відміну від техобслуговування (для якого викладене далі особливої ролі не відіграє), при відображенні в обліку ремонтів та модернізацій важливе значення також має

підхід, обраний підприємством до обліку комп’ютерної техніки, — єдиним об’єктом чи, приміром, окремими комп’ютерними складовими (окремими об’єктами)*. Так, наприклад, у разі «роздільного» обліку складових деякі з них можуть не дотягувати до основних фондів у податковому обліку (наприклад, «малоцінні» монітор, принтер, сканер можуть бути МНМА , що зараховуються на субрахунок 112, а отже, для податкового обліку виступати «валововитратною» податковою малоцінкою, що обліковується як запаси). А тому в такому разі розглянуті «ремонтні» податкові правила для них не працюватимуть, і в податковому обліку ремонт таких комп’ютерних об’єктів потрапить до валових витрат (на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток як витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності). Тоді як описаний «ремонтний» бухгалтерський підхід (зважаючи на те, що МНМА — це, по суті, малоцінні ОЗ) для них збережеться.

*Докладніше про підходи до обліку комп’ютера див. статтю «Облік комп’ютерного «заліза» на с. 16.

Або ж можливо, що при «роздільному» обліку окремі «комп’ютерні» складові і в бухгалтерському, і в податковому обліку взагалі виявляться звичайними

запасами (так, наприклад, ті ж миші та клавіатури можуть обліковуватися підприємством у складі МШП). У такому разі операції з їх ремонту, по суті, зведуться до заміни на нові ТМЦ. А отже, у податковому обліку такі «ремонтні» витрати, пов’язані з придбанням нових запасів, також потраплять до валових витрат (знову ж таки згідно з п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток, а не за правилами п.п. 8.7.1). Докладніше такі ситуації розглядатимуться далі у запитаннях.

 

У зв’язку з поломкою виникла необхідність у заміні миші для комп’ютера. Як відобразити таку операцію в обліку, якщо на підприємстві складові комп’ютера обліковуються окремими об’єктами, при цьому миші значаться у складі МШП та в податковому обліку є звичайними запасами?

У цьому випадку

в бухгалтерському обліку (зважаючи на пооб’єктний облік «комп’ютерних» складових) придбання нової миші буде відображено як придбання запасів (МШП) із зарахуванням на рахунок 22. При передачі миші в експлуатацію її вартість буде списано на витрати періоду (Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 22).

У податковому обліку

витрати на заміну миші (придбання нової) фактично будуть витратами на придбання запасів (хоча знову ж таки зауважимо, що податківці не схвалюють податкового обліку комп’ютера за окремими складовими). Тому їх сума потрапить до валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток. При цьому суму вхідного ПДВ підприємство зможе віднести до податкового кредиту (згідно з п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ — за умови використання комп’ютера в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності).

Отже, за умови, що нова миша закуповується через підзвітну особу, в обліку операції відобразяться так (до речі, аналогічно може бути відображено в обліку і заміну клавіатури, за умови, звісно, що згідно з вибраним підприємством підходом вона також є самостійним об’єктом обліку, що значиться у складі МШП):

 

Заміна миші для комп’ютера

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Видано грошові кошти підзвітній особі для придбання миші

372

301

100

2. Оприбутковано мишу на баланс підприємства після затвердження авансового звіту

22

372

60

60*

3. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

372

12

4. Повернено підзвітною особою до каси невитрачений залишок суми (100 грн. - 72 грн. = 28 грн.)

301

372

28

5. Передано мишу в експлуатацію (для заміни)

23, 91, 92, 93, 94

22

60

* У податковому обліку вартість миші до моменту передачі в експлуатацію бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

 

Для порівняння зазначимо: якби комп’ютер (з усіма складовими, уключаючи мишу) обліковувався на підприємстві єдиним об’єктом (основним засобом — у бухгалтерському обліку та об’єктом ОФ групи 4 — у податковому), то «ремонтні» витрати на заміну миші у бухгалтерському обліку як витрати на проведення ремонту та підтримання комп’ютера в робочому стані було б відображено аналогічно (тобто з віднесенням на витрати періоду). А от у податковому обліку в такому разі (як при ремонті ОФ) підприємству слід було б керуватися «ремонтним»

п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток і витрати на заміну миші відносити до валових витрат (у межах 10 % «ремонтного» ліміту) або, якщо його в поточному році вже вичерпано, — на збільшення балансової вартості ОФ групи 4 на початок кварталу, наступного за кварталом проведення ремонту (а якщо при цьому ремонтувалися ОФ декількох груп — то з відповідним розподілом понадлімітної суми витрат).

 

Підприємство здало в ремонт сторонній організації, що займається ремонтом комп’ютерної техніки, принтер. Вартість послуг з ремонту склала 420 грн. (у тому числі ПДВ — 70 грн.). Як урахувати такі «ремонтні» витрати, якщо в бухгалтерському обліку принтер значиться у складі МНМА, а в податковому обліку він є запасами? Крім того, були придбані:

— картридж для принтера вартістю 300 грн. (у тому числі ПДВ — 50 грн.);

— серветки для чищення комп’ютерів вартістю 36 грн. (у тому числі ПДВ — 6 грн.).

Як відобразити такі операції в обліку?

Ремонт принтера.

Оскільки принтер зараховано до складу МНМА (субрахунок 112), то витрати на його ремонт у бухгалтерському обліку враховуються як витрати на ремонт основних засобів. А отже, у бухобліку такі витрати (як на ремонт ОЗ) потраплять до витрат періоду.

Схожа ситуація і в податковому обліку: тут (ураховуючи, що принтер у цілях оподаткування не є ОФ, а розглядається як запаси) витрати на ремонт буде віднесено до валових витрат згідно з

п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток.

Техобслуговування принтера та комп’ютерної техніки.

Витрати на придбання картриджа для принтера та «комп’ютерних» серветок для чищення є витратами на техобслуговування. У бухгалтерському обліку вартість таких витратних матеріалів зараховується на субрахунок 209 «Інші матеріали», звідки потім списується на витрати (Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 209). У податковому обліку вартість картриджів та серветок уключається до складу валових витрат (п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток) і перераховується за п. 5.9. При цьому суму «вхідного» ПДВ підприємство має право віднести до податкового кредиту (п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ).

В обліку операції з ремонту та техобслуговування відобразяться так:

 

Ремонт і техобслуговування принтера

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

Ремонт принтера

1. Відображено витрати на ремонт принтера

23, 91, 92, 93, 94

631

350

350

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

70

3. Оплачено вартість ремонтних робіт

631

311

420

Техобслуговування принтера та комп’ютерної техніки

1. Оприбутковано:

— картридж

209

631

250

250*

641

631

50

— серветки для чищення комп’ютера

209

631

30

30*

641

631

6

2. Перераховано оплату за картридж та серветки для чищення комп’ютера (300 грн. + 36 грн.)

631

311

336

3. Здійснено заміну картриджа

23, 91, 92, 93, 94

209

250

4. Видано серветки для чищення комп’ютера відділам підприємства

23, 91, 92, 93, 94

209

30

* У податковому обліку вартість картриджа та серветок для чищення комп’ютера до моменту передачі в експлуатацію бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

 

Підприємство уклало договір з фірмою технічної підтримки на виконання робіт з модернізації комп’ютера (проведено заміну процесора на новий, більш високочастотний, збільшено обсяг оперативної пам’яті, а також додатково встановлено DVD-привід). Вартість робіт склала 1800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.). Як облікувати такі операції?

Здійснені поліпшення комп’ютера є його

модернізацією. А отже, у такому разі пов’язані з цим витрати:

— у бухгалтерському обліку відносяться на збільшення первісної вартості комп’ютера;

— у податковому обліку — відображаються в порядку, передбаченому

п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток.

При цьому в обліку буде зроблено такі записи:

 

Модернізація комп’ютера

(із залученням послуг сторонньої організації)

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Перераховано передоплату фірмі техпідтримки за роботи з модернізації комп’ютера

371

311

1800

1500*

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

300

3. Відображено (капіталізовано) витрати на модернізацію комп’ютера

152

631

1500

4. Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

644

631

300

5. Відображено залік заборгованості

631

371

1800

6. Витрати з модернізації комп’ютера віднесено на збільшення його первісної вартості

104

152

1500

* Припустимо, що 10 % «ремонтний» ліміт (п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток) у поточному році ще не вичерпано, а отже, підприємство має право за першою подією віднести вартість витрат на модернізацію (поліпшення) комп’ютера до валових витрат. Щоправда, якщо фірма, яка надає послуги техпідтримки, при цьому не є платником податку на прибуток, то валові витрати можна буде збільшити тільки за фактичним отриманням послуг та отриманням акта (п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток).

 

Підприємство орендує комп’ютер у працівника (оформлено договір оренди). З відома працівника (силами підприємства) здійснено поліпшення комп’ютера: установлено більш досконалі відеокарту, процесор та материнську плату. При цьому витрати на їх придбання склали 1920 грн. (у тому числі ПДВ — 320 грн.). Як облікувати такі вдосконалення?

У бухгалтерському обліку

витрати на ремонти та поліпшення орендованих основних засобів відображаються відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 14 та їх облік також залежить від спрямованості «ремонтних» робіт, що проводяться. Так, згідно з цими документами:

— вартість

ремонтів об’єктів оренди (як витрат, пов’язаних з підтриманням об’єктів у робочому стані) відноситься на витрати періоду (п. 15 П(С)БО 7);

— вартість

поліпшень (модернізації) орендованих об’єктів (що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод від використання об’єкта) ураховується орендарем як створення об’єкта інших необоротних матеріальних активів (Дт 117 — Кт 153, п. 8 П(С)БО 14, п. 21 Методрекомендацій № 561).

Податковий облік

«ремонтних» витрат при оренді застережено п. 8.8 Закону про податок на прибуток. Так, згідно з п.п. 8.8.1 цього пункту ремонтуючи або покращуючи (з відома орендодавця*) орендовані об’єкти, орендар має право (так само, як і при ремонті власних ОФ) керуватися положеннями п.п. 8.7.1 цього Закону і витрати на ремонти та поліпшення орендованого майна в межах 10 % «ремонтного» ліміту включити до валових витрат. А от витрати на ремонти та поліпшення орендованої комп’ютерної техніки, що перевищують цю межу, орендар відносить на збільшення (створення) балансової вартості ОФ групи 4. При цьому, на відміну від ситуації з власними ОФ, розподіляти понадлімітні «ремонтні» витрати за орендованими ОФ не потрібно, оскільки п. 8.8 Закону про податок на прибуток такого розподілу не передбачає (також на це зверталася увага ще в консультації податківців у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 76, с. 47).

* Важливо мати на увазі: щоб орендарю скористатися положеннями «орендно-ремонтного» п.п. 8.8.1 Закону про податок на прибуток, необхідно (як зазначається в цьому підпункті) заручитися згодою на здійснення таких поліпшень від орендодавця. Тому краще цей момент застерегти в договорі. До речі, аналогічну вимогу можна зустріти і в ч. 3 ст. 773 ЦКУ, згідно з якою орендар має право змінювати стан майна, що орендується, тільки з відома орендодавця. А от підтримання орендованого об’єкта в робочому стані та проведення його поточного ремонту, як правило, — обов’язок орендаря (ч. 1 ст. 776 ЦКУ), щоправда, про це також краще зазначити в договорі.

І ще один момент. На думку податківців, вартість поліпшень майна, що орендується у працівника, підлягає обкладенню ПДФО (у складі загального оподатковуваного доходу за ставкою 15 %) у місяці завершення ремонту (

п. 6 лист ДПАУ від 18.07.2007 р. № 8838/5/15-0316 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 72). На наш погляд, у цьому випадку правильніше виходити з того, що про дохід фізосіб можна говорити тільки після закінчення договору оренди, коли працівнику-орендодавцю власне і буде повернено майно (об’єкт оренди). При цьому, вважаємо, реальний дохід виникне не в повній сумі вартості здійснених поліпшень, а вже з урахуванням зносу (на що ми звертали увагу і в редакційному коментарі до листа).

З урахуванням викладеного операції з поліпшення (модернізації) орендованого комп’ютера в обліку підприємства відобразяться так (припустимо, за домовленістю сторін поліпшення при цьому здійснюються без відшкодування таких витрат орендодавцем):

 

Поліпшення (модернізація) орендованого комп’ютера

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

1. Перераховано оплату постачальнику за комп’ютерні комплектуючі

371

311

1920

1600*

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

320

3. Отримано комп’ютерні запчастини від постачальника

207

631

1600

4. Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

644

631

320

5. Відображено витрати з поліпшення комп’ютера (що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод)

153

207

1600

153

66, 65

400 (умовно)

400*

6. Із витрат на поліпшення сформовано об’єкт інших необоротних матеріальних активів

117

153

2000

7. Нараховано амортизацію за створеним об’єктом інших необоротних матеріальних активів

23, 91, 92, 93, 94

132

100 (умовно)

* Припустимо, що в податковому обліку 10 % «ремонтний» ліміт підприємством ще не вичерпано, і тому всю суму витрат на поліпшення орендованого комп’ютера (за першою подією) підприємство в податковому обліку відносить до валових витрат.

 

Нагадаємо також, що особливості обліку ремонту та поліпшень орендованих ОЗ докладно розглядалися в тематичному випуску газети «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 50.

 

Підприємство, що орендує комп’ютер (для використання в господарській діяльності), оплатило послуги сторонньої сервісної організації з техобслуговування орендованої комп’ютерної техніки. Їх вартість склала 360 грн. (у тому числі ПДВ — 60 грн.). Чи можна в податковому обліку віднести таку суму до валових витрат? Як відобразити таку операцію в обліку?

Облік витрат на

техобслуговування орендованих ОЗ аналогічний обліку витрат на техобслуговування власних ОЗ. Так, у бухгалтерському обліку — це витрати періоду, а в податковому обліку — валові витрати згідно з п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток (як витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності). Адже, як випливає зі ст. 785 і 776 ЦКУ, підтримання об’єкта оренди в робочому стані — обов’язок орендаря.

При цьому в обліку витрати з техобслуговування орендованої комп’ютерної техніки відобразяться так:

 

Техобслуговування орендованої комп’ютерної техніки

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Відображено витрати з техобслуговування орендованого комп’ютера

23, 91, 92, 93, 94

631

300

300

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

60

3. Оплачено послуги з техобслуговування

631

311

360

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі