Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про порядок застосування штрафних санкцій при консолідованій сплаті податку на прибуток

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2009/№ 84
Друк
Лист від 19.09.2009 р. № 20375/7/15-0217

Про порядок застосування штрафних санкцій при консолідованій сплаті податку на прибуток

Лист Державної податкової адміністрації України від 19.09.2009 р. № 20375/7/15-0217

 

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо порядку застосування штрафних санкцій при консолідованій сплаті податку на прибуток і повідомляє наступне.

Відповідно до положень пункту 7.5 статті 7 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон № 2181) забороняється будь-яка уступка податкового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам, а також уступка контролюючим органом права вимоги податкового боргу платника податків іншим особам.

Положення цього пункту не поширюються на випадки, коли гарантами повного та своєчасного погашення податкових зобов’язань платника податків виступають інші особи, якщо таке право передбачено цим Законом або іншими законами України з питань оподаткування.

Виходячи з норм підпункту 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон № 334) платник податку, який має філії і перейшов на консолідовану сплату податку, несе відповідальність за сплату податку на прибуток до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням своїх філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням.

Згідно з пунктом 17.1 статті 17 Закону № 2181 за порушення податкового законодавства на платника податків накладаються штрафні санкції у розмірах, визначених цією статтею, крім штрафних санкцій за порушення валютного законодавства, що встановлюються окремим законодавством.

Зважаючи на те що при консолідованій сплаті податку на прибуток обов’язок по нарахуванню і сплаті податку на прибуток за філії покладається на головний офіс, тому

відповідальність за неподання за свої філії податкових декларацій у строки, визначені законодавством, а також несплату за філії узгоджених сум податкового зобов’язання протягом граничних строків покладається на головний офіс (підпункти 17.1.1 та 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону № 2181).

При цьому філії залишаються платником податку на прибуток за своїм місцезнаходженням і мають картки особових рахунків. Головний офіс при консолідованій сплаті податку на прибуток здійснює нарахування цього податку у Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, форму якого затверджено наказом ДПА України від 10.02.2003 № 68.

Одночасно слід зазначити, що податкове зобов’язання визначається щодо кожної філії окремо. Тому у графі 4 «Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ» вказується код ЄДПРОУ філії, яка подає такий Розрахунок (наказ ДПА України від 19.12.2008 № 784).

Отже, штрафні санкції, що накладаються органом державної податкової служби, зокрема за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності з податку на прибуток, а також несвоєчасну сплату цього податку, обліковуються у картках особових рахунків філій або головного офісу за фактом порушення.

Ураховуючи вищевикладене,

при консолідованій сплаті податку на прибуток відповідно до підпунктів 17.1.1 та 17.1.7 статті 17 Закону № 2181 застосовувати штрафні санкції необхідно до головного офісу. Інформація про факт порушення передається з інспекції, де на обліку перебуває філія, до податкової інспекції за місцезнаходженням головного офісу, де на підставі отриманої інформації складається акт та виписується податкове повідомлення-рішення.

У випадку застосування штрафної санкції за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності з податку на прибуток (п.п. 17.1.1 ст. 17 Закону № 2181) складається єдиний

акт, в якому за відповідний звітний період вказуються всі наявні факти порушення в розрізі філій. За цим актом на головний офіс виписується повідомлення-рішення із зазначенням штрафу у сумі, що розраховується як добуток кількості порушень на розмір штрафу за одне порушення.

Під час застосування штрафної санкції, встановленої підпунктом 17.1.7 ст. 17 Закону № 2181, отриману інформацію групують за звітними податковими періодами, в яких виникли непогашені податкові зобов’язання, та за часовими періодами (до 30 календарних днів; від 31 до 90 календарних днів; більше 90 календарних днів), в яких відбувається погашення цих зобов’язань. По кожній з визначених груп складається

акт (приклад форми акта додається), в якому в розрізі філій зазначається погашена сума податкового боргу та кількості днів затримки сплати. За кожним актом на головний офіс виписується повідомлення-рішення із зазначенням штрафу у сумі, що розраховується як добуток погашеної суми в цілому по акту (по всіх філіях і головному офісу) та відповідної процентної ставки.

При цьому до запровадження автоматичного режиму таке податкове повідомлення-рішення формується в «ручному режимі». Після відправки повідомлення-рішення платнику (головному офісу), до інспекції, де на обліку перебуває філія, передається інформація про застосування штрафної санкції, яка є підставою для зменшення (зняття) умовно розрахованих штрафних санкцій по відповідній філії.

 

Заступник голови О. Любченко

 

 

АКТ

№_____ від ___ _________» 20__ р.

про результати невиїзної документальної перевірки своєчасності
сплати податку на прибуток до бюджету

 

На підставі п. 1 ст. 11 Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-ХII «Про державну податкову

службу в Україні», зі змінами та доповненнями,


(посада, назва структурного підрозділу, назва органу державної податкової служби, звання, прізвище, ім’я, по батькові
посадової особи, яка проводить перевірку)

проведена невиїзна документальна перевірка в приміщенні ДПІ

(район, місто)                                             


платника податку на прибуток

(повне найменування суб’єкта господарювання)                               

ідентифікаційний код платника податків

місцезнаходження


з відома та в присутності посадових осіб підприємства

(посада, прізвище ініціали, заповнюється за необхідності)     
з питання своєчасності сплати податку на прибуток за

(звітний податковий період)                         

з граничним терміном сплати ______________________

                                                                                (число, місяць, рік)

із строком затримки до 30 календарних днів; від 31 до 90 календарних днів;

більшою 90 календарних днів (вибирається один із запропонованих періодів, а непотрібні закреслюються)

 

Перевіркою встановлено:

На порушення п. 16.4 ст. 16 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», зі змінами та доповненнями, п.п. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», зі змінами та доповненнями, платником податку на прибуток несвоєчасно сплачено податок на прибуток:

 

Назва філії та її місцезнаходження

Податкове зобов’язання, грн.

Дата та № документа, на підставі якого здійснено сплату податкового зобов’язання

Погашена сума, грн.

Кількість днів затримки

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Головний офіс

 

 

 

 

В цілому по юр. ос.

Х

Х

 

Х

 коментар редакції

Як головне підприємство відповідає за консолідовані філії

У листі ДПАУ роз’яснила механізм притягнення до відповідальності за помилки під час подання та сплати зобов’язань за консолідованою звітністю.

Як відомо, при адмініструванні податку на прибуток у тандемі «головне — філії» є деякі особливості (докладніше про них див. у статті «Вибираємо сплату консолідованого податку на прибуток: повідомляємо про це податковий орган до 1 липня» // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 48).

По-перше

, і головне підприємство, і філія в термінології Закону про податок на прибуток є платниками, навіть при консолідованій сплаті податку (а ми говоримо саме про консолідовану сплату).

По-друге

, весь податковий облік та всю податкову звітність (уключаючи декларацію з податку на прибуток та розрахунки філій) складає головне підприємство, але подає: декларацію — головне до своєї ДПІ, а філія — свій Розрахунок до своєї ДПІ.

По-третє

, платежі здійснює головне підприємство, як за себе, так і за філію, тільки не до бюджетів територіальних громад, як зазначено у листі (адже податок на прибуток — уже давно загальнодержавний), а до держбюджету через казначейські рахунки відповідних громад, де розташовані платники. Для здійснення оплати податку на прибуток за філію головне підприємство у відповідному платіжному документі в полі «Призначення платежу» має вказати ідентифікаційний код ЄДРПОУ філії (п. 4.1 Методичних рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників окремих видів податків, затверджених наказом ДПАУ від 19.12.2008 р. № 784).

Таким чином, виходить, що особовий рахунок за філією ведеться в податковій філії, нарахування за яким здійснюються на підставі Розрахунку філії, а відмітка про сплату — на підставі перерахувань головним підприємством.

Як бачите, у цій схемі є і податкова декларація — це Розрахунок філії, і відповідальний платник — це головне підприємство. Тобто за

неподання Розрахунку та несплату податкових зобов’язань штраф накладатимуть на головне підприємство. У разі таких порушень ДПІ філії повідомляє про це ДПІ головного підприємства, та, у свою чергу, складає акт і виписує повідомлення-рішення, штрафуючи за п.п. 17.1.1 Закону № 2181. Майте на увазі: якщо у вас декілька філій, і Розрахунок не було подано жодною з них, то сума штрафу за неподання помножується на кількість таких філій.

Якщо ДПІ філії зафіксовано

факт порушення строків оплати, то знову-таки за її повідомленням ДПІ головного підприємства складає акт (додається до листа) та штрафує за кожним таким порушенням залежно від суми недоплати та строків затримки, як це передбачено п.п. 17.1.17 Закону № 2181.

 

Наталія Яновська

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі