Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Нараховуємо індексацію за минулі місяці

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2009/№ 84
Друк
Стаття

Нараховуємо індексацію за минулі місяці

 

Про порядок проведення індексації грошових доходів населення ми розповідали у статті «Індексація грошових доходів громадян: правила проведення», яку опубліковано в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 6. У сьогоднішньому номері йтиметься про те, чим загрожує ненарахування індексації заробітної плати, і як виправитися, якщо індексація не нараховувалася.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

Закон № 491

— Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Порядок № 1078

— Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Нагадаємо, що індексацію зобов’язані проводити всі роботодавці, у тому числі фізичні особи — підприємці, які використовують працю найманих працівників (

п. 1 Порядку № 1078, лист Мінпраці від 06.09.2007 р. № 556/13/155-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 83). При цьому проведення індексації не залежить від того, своєчасно виплачується заробітна плата працівникам чи ні.

Відразу з’ясуємо, що загрожує роботодавцю, який не проводив індексацію заробітної плати своїх працівників.

 

Яку відповідальність передбачено за непроведення індексації?

Відповідно до

ст. 15 Закону № 491 за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягуються до відповідальності згідно із законом.

Непроведення індексації заробітної плати є порушенням законодавства про працю, оскільки обов’язок роботодавця проводити індексацію встановлено

ст. 95 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р., ст. 33 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Відповідальність за порушення трудового законодавства передбачено

ст. 41 КпАП. Так, за вказане порушення на посадових осіб підприємств та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності може бути накладено штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.). Такий штраф загрожує в разі якщо до роботодавця прийдуть з перевіркою посадові особи Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю (Держнаглядпраці) та територіальних державних інспекцій праці (ТДІП). Згідно з п. 1.4 Порядку проведення перевірки стану дотримання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що проводиться посадовими особами Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю, затвердженого наказом Мінпраці від 21.03.2003 р. № 72, такі перевірки можуть бути плановими та позаплановими; за дорученням керівництва Держнаглядпраці і ТДІП; за дорученням правоохоронних органів; за пропозицією установ, організацій; за зверненнями громадян.

При прийнятті рішення про притягнення посадових осіб підприємства (підприємця) до адміністративної відповідальності посадові особи Держнаглядпраці і ТДІП складають Протоколи про адміністративне правопорушення.

Після оформлення та підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду. Рішення про накладення адміністративного штрафу за

ст. 41 КпАП може бути винесене тільки судом.

Тепер розглянемо, як проводиться донарахування сум індексації.

 

В якому місяці проводиться донарахування сум індексації за минулі місяці?

Відповідно до

п.п. 1.6.2 Інструкції № 5, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилки, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому були здійснені нарахування. У свою чергу, сума індексації включається до фонду оплати праці на підставі п.п. 2.2.7 Інструкції № 5.

Таким чином, незважаючи на те що в ситуації, що розглядається, індексація нараховуватиметься за минулі місяці у зв’язку з виправленням помилки, суму донарахування слід уключати до фонду оплати праці місяця проведення такого донарахування. Наприклад, якщо індексація не проводилася в червні — вересні 2009 року і помилку виявлено в жовтні 2009 року, суму донарахованої індексації має бути включено до фонду оплати праці жовтня 2009 року та в бухгалтерському обліку відображено за кредитом субрахунку 661.

У бухгалтерській довідці, яка складається, як правило, при виправленні помилки, необхідно зазначити, за які місяці та які суми індексації нараховано в поточному місяці.

 

Чи підлягає компенсації сума донарахованої індексації?

Судячи з усього, компенсація сум індексації, яка донараховується за минулі місяці, не проводиться. Пояснимо чому.

В

абзаці п’ятому п. 4 Порядку № 1078 зазначається: у разі несвоєчасної виплати суми індексації грошових доходів громадян здійснюється їх компенсація відповідно до законодавства.

У свою чергу, відповідно до

п. 2 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159, компенсація громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати проводиться в разі затримки на один і більше календарних місяців виплати грошових нарахованих громадянам доходів.

Сума компенсації розраховується як

добуток суми нарахованої, але не виплаченої працівнику заробітної плати за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) та приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100.

Як бачимо, доходи громадян, у тому числі заробітна плата, компенсуються у випадку, якщо їх було нараховано, але не виплачено своєчасно.

У ситуації, що розглядається, індексація за минулі місяці нараховується в місяці виявлення помилки та відображається згідно з

п.п. 1.6.2 Інструкції № 5 у фонді оплати праці цього місяця. Отже, компенсація не проводиться, оскільки не було нарахування сум індексації.

Фахівці Мінпраці у своїх усних роз’ясненнях підтвердили нашу точку зору.

 

Який порядок оподаткування донарахованої індексації?

У зв’язку з тим, що нарахування сум індексації за минулі місяці здійснюється у звітному періоді (місяці), то для цілей обкладення податком з доходів донараховані суми індексації є доходом звітного періоду (місяця). Це випливає з визначення доходу, наведеного в

п. 1.2 Закону № 889.

Як уже зазначалося, суми індексації входять до фонду оплати праці, тому вони обкладаються податком з доходів у складі заробітної плати. Отже, суми індексації, донараховані за минулі місяці, ураховуються при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП) та при визначенні об’єкта оподаткування зменшуються на суму внесків до фондів соціального страхування.

Нагадаємо: згідно з

п.п. 6.5.2 Закону № 889) роботодавці за місцем застосування ПСП повинні проводити перерахунок сум доходів , нарахованих платнику податків у вигляді заробітної плати, а також сум наданих ПСП:

— за результатами кожного звітного податкового року;

— при проведенні розрахунку за останній місяць застосування ПСП при зміні місця її застосування за самостійним рішенням платника податків або у випадках, визначених у

п.п. 6.3.3 Закону № 889;

— при проведенні остаточного розрахунку з працівником, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Для цілей перерахунку суми донарахованої індексації відносяться

до відповідних місяців, за які проводиться донарахування. Такої ж думки дотримується ДПАУ (див. лист від 18.02.2005 р. № 3059/7/17-3117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 17).

Щодо внесків до фондів соціального страхування, зазначимо таке.

Об’єктом для нарахування внесків до фондів соціального страхування є фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, визначені відповідно до нормативно-правових актів, прийнятих на виконання

Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. На сьогодні єдиним документом, розробленим на виконання зазначеного Закону, є Інструкція № 5, із положень якої випливає, що суми індексації, донараховані за минулі місяці, уключаються до фонду оплати праці місяця, в якому проводиться донарахування.

Базою для утримання внесків є сума заробітної плати, що обкладається податком з доходів фізичних осіб.

Таким чином, суми індексації, які нараховуються за минулі місяці, включається до бази для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування. При цьому об’єкт для

обкладення внесками виникає в місяці, коли провадиться донарахування сум індексації. Ставки внесків до фондів соціального страхування застосовуються ті, що діють на момент нарахування сум індексації за минулі місяці.

На нашу думку, у зв’язку з тим, що об’єкт обкладення внесками до фондів соціального страхування та податком з доходів суми донарахованої індексації виникає тільки у місяці, коли здійснюється таке донарахування, немає підстав для застосування фінансових санкцій за порушення порядку нарахування та сплати податку з доходів і соціальних внесків за місяці, коли не нараховувалася індексація. Адже в цих місяцях не було ані нарахування, ані виплати доходу у вигляді індексації.

 

Як суми донарахованої індексації відображаються у звітності?

Суми індексації, нараховані за минулі місяці,

відображаються у звітності за періоди, в яких їх було нараховано.

Наприклад, індексацію за червень — вересень 2009 року було нараховано в жовтні 2009 року.

Сума донарахованої індексації відображається в Розрахунку сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, які підлягають сплаті за жовтень 2009 року. Такий підхід до відображення в пенсійній звітності сум донарахованої заробітної плати відповідає роз’ясненням, наведеним у

листі Пенсійного фонду України від 06.03.2006 р. № 2584/03-02 («Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 35 — 36, «Податки та бухгалтерський облік», 2009, спецвипуск № 8).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ суми донарахованої індексації відображаються у складі заробітної плати за 4 квартал 2009 року.

Сума індексації, нарахована в жовтні 2009 року за червень — вересень 2009 року, відображається у звіті за формою Ф4-ФССзТВП за 2009 рік та Розрахункових відомостях за 2009 рік, які подаються до Фонду соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. При цьому донараховані суми індексації відображаються у складі заробітної плати того місяця (кварталу), коли їх було нараховано.

Порядок відображення сум донарахованої індексації в податковому та бухгалтерському обліку розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад.

У жовтні 2009 року проводиться індексація заробітної плати за минулі місяці (серпень — вересень 2009 року) та за жовтень 2009 року. Заробітна плата працівника апарату управління за жовтень 2009 року склала 1500 грн. Заробітна плата працівника не підвищувалася з жовтня 2008 року.

Величини приросту індексів споживчих цін для проведення індексації становлять: за серпень — 12,5 %, за вересень — 12,5 %, за жовтень — 12,5%.

У всіх трьох місяцях величина приросту індексу споживчих цін не змінювалася. Тому розрахуємо суму індексації за серпень — жовтень 2009 року таким чином:

1. 669 х 12,5 : 100 = 83,63 (грн.);

2. 83,63 х 3 = 250,89 (грн.).

Загальна сума оподатковуваного доходу працівника за жовтень 2009 року: 1500 + 250,89 = 1750,89 (грн.).

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Нараховано заробітну плату за жовтень 2009 року та індексацію за серпень — жовтень 2009 року

92

661

1750,89

1750,89

2

Здійснено нарахування на суму заробітної плати за жовтень 2009 року та індексацію за серпень — жовтень 2009 року:

— внеску до Пенсійного фонду

(1750,89 х 33,2 %)

92

651

581,30

581,30

— внеску до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1750,89 х 1,4 %)

92

652

24,51

24,51

— внеску до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (1750,89 х 1,6 %)

92

653

28,01

28,01

— внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (1750,89 х 1,06 %*)

92

656

18,56

18,56

3

Здійснено утримання із суми заробітної плати за жовтень 2009 року та індексації за серпень — жовтень 2009 року:

— внеску до Пенсійного фонду(1750,89 х 2 %)

661

651

35,02

— внеску до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1750,89 х 1 %)

661

652

17,51

— внеску до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (1750,89 х 0,6 %)

661

653

10,51

— податку з доходів фізичних осіб ((1750,89 - 35,02 - 17,51 - 10,51) х 15 %)

661

641/ПДФО

253,18

4

Перераховано внески до фондів соціального страхування (581,30 + 24,51 + 28,01 + 18,56 + 35,02 + 17,51 + 10,51)

651, 652, 653, 656

311

715,42

5

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

253,18

6

Виплачено працівнику заробітну плату за жовтень 2009 року та індексацію за серпень — жовтень 2009 року (1750,89 - 35,02 - 17,51 - 10,51 - 253,18)

661

301

1434,67

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві прийнято умовно.

 

Незважаючи на те що особливих труднощів донарахування індексації за минулі місяці не викликає, непроведення індексації є порушенням трудового законодавства. Тому щоб уникнути штрафних санкцій, необхідно проводити індексацію заробітної плати своєчасно.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі