Теми статей
Обрати теми

Пошта редакції. Розрахунок виплат при звільненні

Редакція ПБО
Відповідь на запитання

Розрахунок виплат при звільненні

 

Трудовий договір з працівницею підприємства розривається 17 вересня 2009 року на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці). Працівниця в червні 2009 року перебувала в щорічній відпустці (з 15.06.2009 р. по 29.06.2009 р.), а з 01.07.2009 р. по 31.08.2009 р. — хворіла. Які виплати має бути виплачено працівниці при звільненні? Як розрахувати такі виплати?

(м. Київ)

 

При звільненні працівника на підставі

п. 6 ст. 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці) йому має бути виплачено:

— заробітну плату за фактично відпрацьований час у місяці звільнення (у цьому випадку — заробітну плату за відпрацьовані дні вересня 2009 року);

— компенсацію за невикористану відпустку (

ст. 83 КЗпП, ст. 24 Закону про відпустки);

— вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку (

ст. 44 КЗпП).

Компенсація за невикористані дні щорічної відпустки і додаткової відпустки на дітей, а також вихідна допомога розраховуються відповідно до

Порядку № 100.

Компенсація за невикористані дні відпустки розраховується шляхом множення середньоденної заробітної плати на кількість невикористаних днів відпустки.

У свою чергу, середня заробітна плата розраховується згідно з

п. 2 Порядку № 100 виходячи із сумарного заробітку за останні 12 календарних місяців роботи, що передували місяцю виплати компенсації.

Якщо працівник, звільнений у зв’язку зі зміною в організації виробництва та праці, відпрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з

виплат за фактичний час роботи з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення заробітної плати за 12 календарних місяців або за інший розрахунковий період (якщо працівник відпрацював менше року) на кількість календарних дні за 12 місяців (інший розрахунковий період) без урахування святкових та неробочих днів, установлених

ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період.

У цьому випадку розрахунковим періодом є вересень 2008 року — серпень 2009 року.

Виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати, перелічено в

п. 3 Порядку № 100. Виплати, що не беруть участі в розрахунку, зазначено в п. 4 Порядку № 100.

У розрахунковому періоді працівниці було нараховано відпусні (за червень 2009 року) та лікарняні (за липень, серпень 2009 року).

Відповідно до

абзацу четвертого п. 3 Порядку № 100 і сума відпускних, і суми виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми компенсації за невикористану відпустку.

На відміну від відпускних, лікарняні нараховуються в місяці надання листка непрацездатності. Оскільки в нашому випадку працівниця хворіла з 1 липня по 31 серпня 2009 року, то найімовірніше, що листок непрацездатності за весь період хвороби вона надала у вересні 2009 року, тобто в місяці звільнення. Відповідно оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомога по тимчасовій непрацездатності нараховуються у вересні 2009 року. Однак при розрахунку компенсації за невикористані дні щорічної відпустки суми виплат по тимчасовій непрацездатності розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні хвороби у відповідному місяці, за які ці суми нараховано. Таким чином, уся сума лікарняних, що нараховані у вересні 2009 року, але припадають на липень та серпень 2009 року, має брати участь у розрахунку компенсації за невикористану відпустку.

При визначенні кількості днів відпустки, не використаних працівником, слід ураховувати, що відповідно до

ст. 6 Закону про відпустки щорічна основна відпустка тривалістю не менше 24 календарних днів надається за відпрацьований робочий рік, що відлічується з дня укладення трудового договору. Якщо працівник звільняється, відпрацювавши не повну кількість місяців, кількість днів, що підлягають компенсації за останній рік роботи, можна розрахувати за формулою, яка дозволяє врахувати кожен день:
Дкомп = Двідп х
Квідпр - Свідпр

Крік - Срік
,

де Дкомп — кількість днів невикористаної відпустки, за які надається компенсація;

Двідп — загальна тривалість відпустки, установлена на підприємстві;

Квідпр — кількість календарних днів до дня звільнення, за які не надавалася відпустка;

Свідпр — кількість святкових та неробочих днів, установлених

ст. 73 КЗпП;

Крік — кількість календарних днів у поточному році;

Срік — кількість святкових та неробочих днів у поточному році, установлених

ст. 73 КЗпп.

Розглянемо порядок розрахунку вихідної допомоги. Оскільки трудовий договір з працівницею припиняється на підставі

п. 6 ст. 36 КЗпП, відповідно до ст. 44 КЗпП їй має бути виплачено вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку. Згідно з абзацом другим п. 8 Порядку № 100, якщо середню місячну заробітну плату визначено законодавством як розрахункову величину для нарахування виплат і допомог, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячну кількість робочих днів у розрахунковому періоді.

Розрахунковим періодом для розрахунку середньої місячної заробітної плати є

останні два календарні місяці роботи (з 1-го до 1-го числа), що передували місяцю звільнення (абзац третій п. 2 Порядку № 100). У разі якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Оскільки в нашій ситуації працівниця протягом двох останніх місяців, що передували місяцю звільнення (липень — серпень 2009 року), перебувала на лікарняному, розрахунковим періодом для розрахунку середнього місячного заробітку будуть травень 2008 року — червень 2009 року.

При обчисленні середньої заробітної плати враховуються виплати, перелічені в

п. 3 Порядку № 100. Зауважимо, що квартальні премії, а також премії, нараховані за триваліший проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці включаються до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Не беруть участі в розрахунку

середньої заробітної плати виплати, зазначені в п. 4 Порядку № 100, а також виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних та громадських обов’язків, щорічної та додаткової відпусток, відрядження тощо), і допомога по тимчасовій непрацездатності (абзац другий п. 4 Порядку № 100).

Таким чином, сума відпускних, нарахованих у червні 2009 року, не бере участі в розрахунку середньої заробітної плати. А отже, розрахунок провадитиметься виходячи із заробітної плати, нарахованої працівниці за відпрацьовані дні травня 2008 року та за відпрацьовані дні червня 2009 року.

Середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні (інший фактично відпрацьований період, що включається до розрахунку) на кількість відпрацьованих за цей період робочих днів.

Середньомісячна кількість робочих днів розраховується діленням на 2 сумарної кількості робочих днів за останні два календарні місяці відповідно до графіка роботи підприємства, установленого з дотриманням вимог законодавства.

Для зручності розрахунок середньомісячної заробітної плати для визначення розміру вихідної допомоги (ЗПсер) покажемо у вигляді формули:

ЗПсер = ЗПф : РДф х РДг : 2,

де ЗПф — заробітна плата за фактично відпрацьовані працівником робочі дні протягом двох місяців, що передували місяцю звільнення (фактично відпрацьованого періоду, що включається до розрахунку);

РДф — кількість робочих днів, фактично відпрацьованих протягом двох місяців, що передували місяцю звільнення (фактично відпрацьованого періоду, що включається до розрахунку);

РДг — кількість робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установленим відповідно до вимог законодавства.

Порядок розрахунку компенсації за невикористану відпустку і вихідної допомоги виходячи з даних, наведених у запитанні, розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад.

Передбачимо, що компенсацію за невикористану відпустку має бути виплачено працівниці за період з 16.02.2009 р. по 17.09.2009 р.

Дані, необхідні для розрахунку компенсації за невикористані дні відпустки та вихідної допомоги, наведемо в таблиці.

 

Місяці

Заробітна плата, грн.

Відпускні, грн.

Лікарняні, грн.

Разом, грн.

Вересень 2008 року

1700,00

 

 

1700,00

Жовтень 2008 року

1700,00

 

 

1700,00

Листопад 2008 року

1700,00

 

 

1700,00

Грудень 2008 року

1700,00

 

 

1700,00

Січень 2009 року

1700,00

 

 

1700,00

Лютий 2009 року

1700,00

 

 

1700,00

Березень 2009 року

1700,00

 

 

1700,00

Квітень 2009 року

1700,00

 

 

1700,00

Травень 2009 року

1700,00

 

 

1700,00

Червень 2009 року

850,00

802,20

 

1652,20

Липень 2009 року

 

 

1955,00*

1955,00

Серпень 2009 року

 

 

1700,00*

1700,00

Усього

16150,00

802,20

3655,00

20607,20

* Незважаючи на те що лікарняні нараховуються в місяці надання листка непрацездатності, для розрахунку середньоденної заробітної плати для визначення суми компенсації за невикористану відпустку сума лікарняних розподіляється пропорційно часу, який припадає на дні хвороби у відповідному місяці, за які їх нараховано.

 

Розрахуємо компенсацію за невикористану відпустку.

Кількість календарних днів, що припадають на розрахунковий період (вересень 2008 року — серпень 2009 року), без урахування святкових та неробочих днів дорівнює 355 (365 кален. дн. - 10 кален. дн.).

Розрахуємо середньоденну заробітну плату для визначення суми компенсації за невикористану відпустку: 20607,20 грн. : 355 кален. дн. = 58,05 грн.

Кількість днів, що підлягають компенсації, становить: 24 х ((13 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 17) - 8) : (365 - 10) = 14 (кален. дн.)

Визначимо суму компенсації за невикористані дні щорічної відпустки: 58,05 грн. х 14 кален. дн. = 812,70 грн.

Розрахуємо суму вихідної допомоги.

Як уже зазначалося вище, у зв’язку з тим, що протягом останніх двох місяців роботи, які передували місяцю звільнення, працівниця не працювала, розрахунковим періодом для обчислення середньомісячної заробітної плати є травень 2009 року — червень 2009 року.

Кількість фактично відпрацьованих днів у розрахунковому періоді: 18 роб. дн. — у травні 2009 року, 10 роб. дн. — у червні 2009 року.

Кількість робочих днів у розрахунковому періоді за графіком роботи підприємства: 18 роб. дн. — у травні 2009 року, 20 роб. дн. — у червні 2009 року.

Визначимо середньоденну заробітну плату для нарахування вихідної допомоги:

(1700 грн. + 850 грн.) : (18 роб. дн. + 10 роб. дн.) = 91,07 грн.

У розрахунку середньої заробітної плати для нарахування вихідної допомоги відпускні участі не беруть.

Визначимо середньомісячну кількість робочих днів згідно з установленим на підприємстві режимом роботи:

(18 роб. дн. + 20 роб. дн.) : 2 = 19 роб. дн.

Розрахуємо середньомісячну заробітну плату:

91,07 грн. х 19 роб. дн. = 1730,33 грн.

Сума вихідної допомоги, що підлягає виплаті працівнику, становить 1730,33 грн.

Нагадаємо, що сума компенсації за невикористану відпустку обкладається в тому ж порядку, що й заробітна плата, тобто всіма внесками до соціальних фондів та податком з доходів.

Сума вихідної допомоги обкладається тільки податком з доходів за ставкою 15 %. До бази для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування сума вихідної допомоги не включається, оскільки згідно з

п. 3.8 Інструкції № 5 ця виплата не входить до фонду оплати праці.

 

Катерина Скрипкіна, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі