Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів позапланових перевірок окремих видів діяльності суб’єктів господарювання

Редакція ПБО
Наказ від 21.08.2009 р. № 453

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів позапланових перевірок окремих видів діяльності суб’єктів господарювання

Наказ від 21 серпня 2009 року № 453

(витяг)

 

З метою удосконалення державного контролю за організацією і проведенням контрольно-перевірочної роботи Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України (далі — Департамент) та його регіональними управліннями, за дотриманням суб’єктами господарювання організаційних, технічних та технологічних вимог провадження господарської діяльності щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового та забезпечення єдиного порядку оформлення матеріалів таких позапланових перевірок на підставі частини 1 ст. 16 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України, затвердженого наказом ДПА України від 10.02.2007 № 71,

наказую:

1.

Затвердити Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів позапланових перевірок діяльності суб’єктів господарювання у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового (далі — Методичні рекомендації), що додаються.

<...>

4. Визнати таким, що

втратив чинність, наказ ДПА України від 14.08.2002 № 388/дск «Про затвердження Порядку оформлення матеріалів перевірок додержання суб’єктами підприємницької діяльності вимог, встановлених законодавством України, які є обов’язковими до виконання при здійсненні оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами».

<...>

 

В. о. голови В. Кайзерман

 

 

Затверджено наказом ДПА України від 21 серпня 2009 р. № 453

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів позапланових перевірок діяльності суб’єктів господарювання у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового

 

Методичні рекомендації та додатки до них розроблено на підставі статті 16 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Законів України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», від 15 вересня 1995 року № 329/95-ВР «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби», постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 567 «Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів», відповідно до Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України, затвердженого наказом ДПА України від 10.02.2007 № 71, та інших нормативно-правових актів, які регулюють виробництво, зберігання та обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні, з метою удосконалення форм і методів при організації проведення контрольно-перевірочної роботи, поліпшення якості проведення перевірок суб’єктів господарювання.

Норми цих Методичних рекомендацій

при організації та оформленні матеріалів позапланових перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання організаційних, технічних та технологічних вимог провадження господарської діяльності щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового є спеціальними по відношенню до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 27.05.2008 № 355, та мають пріоритет у застосуванні.

Зразки форм актів (довідок) перевірки розроблено з метою їх використання посадовими (службовими) особами Департаменту САТ ДПА України та його регіональних управлінь при оформленні матеріалів позапланових перевірок суб’єктів господарювання та застосовуються при складанні актів (довідок) позапланових перевірок за дотриманням суб’єктами господарювання організаційних, технічних та технологічних вимог провадження господарської діяльності щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового. У матеріалах перевірок можливе викладення більш розширеної інформації щодо перевірених даних.

За результатами проведення позапланових виїзних перевірок у разі встановлення порушень законодавства оформляється акт перевірки, а в разі відсутності порушень — довідка

.

У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у такому значенні:

акт

— службовий документ, який стверджує факт проведення виїзної позапланової перевірки господарської діяльності суб’єкта господарювання і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог законодавства, яке регулює виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів з використанням спирту етилового;

довідка

— службовий документ, який стверджує факт проведення виїзної позапланової перевірки господарської діяльності суб’єкта господарювання і є носієм доказової інформації про невстановлення фактів порушень вимог законодавства, яке регулює виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів з використанням спирту етилового.

Акт перевірки (разом із додатками) повинен містити інформацію щодо діяльності суб’єкта господарювання із посиланням на фактично перевірені відповідні первинні документи, ліцензії, документи бухгалтерського обліку тощо.

Акт перевірки та довідка складаються державною мовою.

 

Щодо оформлення розпорядчого документа на проведення перевірки

З метою проведення перевірки керівником Департаменту (регіонального управління Департаменту) видається наказ про здійснення посадовими особами (у складі не менше двох осіб) перевірки визначеного суб’єкта господарювання.

На підставі наказу про здійснення перевірки Департаментом (регіональним управлінням Департаменту) видається

направлення на проведення перевірки суб’єкта господарювання (додаток 3*), яке підписується керівником Департаменту (регіонального управління Департаменту) і скріплюється гербовою печаткою.

* Додатки, за винятком додатка 9, не публікуються. —

Прим. ред.

У направленні на перевірку зазначаються дата видачі, назва Департаменту (регіонального управління Департаменту), мета, вид перевірки, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання, прізвища та ініціали посадових осіб Департаменту (регіонального управління Департаменту), які проводитимуть перевірку.

Направлення на проведення позапланової виїзної перевірки реєструється в Департаменті або регіональному управлінні Департаменту, що його виписав, у спеціально заведеному для цих цілей Журналі обліку видачі направлень на перевірку посадовим особам, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції Департаменту (регіонального управління Департаменту), за формою згідно з додатком 8.

У журналі обліку видачі направлень, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою, в обов’язковому порядку вказуються вид перевірки, підстави для її проведення (частина або пункт статті закону), дата початку та дата закінчення.

Перший примірник направлення (при проведенні позапланових виїзних перевірок — разом з копією наказу) вручається суб’єкту господарювання під розписку. Якщо позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі рішення суду, копія зазначеного рішення надається суб’єкту господарювання разом із направленням на перевірку та копією наказу керівника Департаменту (регіонального управління Департаменту) про проведення такої виїзної позапланової перевірки. Другий примірник направлення після закінчення перевірки долучається до матеріалів перевірки.

До складу перевіряючих, крім представників Департаменту, регіональних управлінь Департаменту, можуть залучатися фахівці органів державної податкової служби (за рішенням керівників ОДПС відповідного рівня за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами ДПА України), інших контролюючих органів і організацій (за згодою).

У разі залучення до перевірки працівників органів державної податкової служби, інших контролюючих органів і організацій, вони також включаються до направлення на проведення перевірки (додаток 3).

У разі зміни термінів

, визначених у наказі на проведення перевірки, видається новий наказ та направлення із зазначенням дати початку і закінчення проведення перевірки з дотриманням тривалості її проведення, визначеної попереднім наказом. При цьому у наказі вказуються причини зміни термінів проведення перевірки.

Підставою для прийняття рішення (оформлення наказу) про продовження терміну проведення позапланової виїзної перевірки є

доповідна записка керівника структурного підрозділу Департаменту (регіонального управління Департаменту), який організував (очолив) таку перевірку, на ім’я керівника Департаменту (регіонального управління Департаменту) з викладенням об’єктивних причин необхідності такого продовження (факти зволікання суб’єктом господарювання у наданні документів на перевірку, значні обсяги операцій, проведених суб’єктом господарювання у періоді, що перевіряється, відсутність обліку або ведення його з порушенням встановленого порядку, значний період, що перевіряється, а також необхідність залучення до перевірки інших працівників або зміна за об’єктивних причин складу перевіряючих тощо).

 

Щодо оформлення акта (довідки) про результати позапланової виїзної перевірки

Оформлення результатів позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання стосовно організаційних, технічних та технологічних вимог провадження господарської діяльності щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового, контроль за виконанням якого покладено на Департамент та його регіональні управління, здійснюється згідно з додатками 1 і 2 до Методичних рекомендацій та з урахуванням особливостей діяльності суб’єкта господарювання та питань, що підлягають перевірці.

Акт перевірки (довідки)

складається у двох примірниках. Перша сторінка першого примірника акта (довідки) складається на номерному бланку органу, який здійснює перевірку (Департаменту або регіонального управління Департаменту). Усі інші сторінки акта перевірки (довідки), у тому числі перша сторінка другого примірника акта (довідки), — складаються на аркушах паперу, що нумеруються і підписуються перевіряючими та іншими учасниками перевірки (представниками суб’єкта господарювання, свідками).

Номер на зворотньому боці першої сторінки другого примірника акта (довідки) повинен відповідати номеру, зазначеному на зворотньому боці номерного бланка Департаменту (регіонального управління Департаменту) та проставляється власноручно представником органу (Департаменту або регіонального управління Департаменту), який здійснює перевірку.

Один перший примірник акта перевірки (довідки) надається під розпис керівнику суб’єкта господарювання або його уповноваженому представнику, другий примірник — зберігається в органі, який проводив перевірку (Департамент або регіональне управління Департаменту).

У разі коли при організації виїзної позапланової перевірки встановлено відсутність суб’єкта господарювання за місцезнаходженням, у той же день складається акт (довільної форми) щодо невстановлення місцезнаходження суб’єкта господарювання, який реєструється в Журналі реєстрації актів (додаток 7) відповідно до встановленого порядку оформлення та реалізації матеріалів перевірок. Не пізніше наступного робочого дня після складання цього акта підрозділу податкової міліції органу державної податкової служби, на обліку в якому перебуває суб’єкт господарювання, передається окремий запит на встановлення місцезнаходження суб’єкта господарювання. Копія акта щодо невстановлення місцезнаходження суб’єкта господарювання надається підрозділу обліку платників податків та підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб органу державної податкової служби, на обліку в якому перебуває суб’єкт господарювання, для зміни стану платника податків.

У разі коли представники суб’єкта господарювання відмовляються від підписання акта перевірки, складається

акт відмови від підписання акта перевірки, який підписується не менш як двома працівниками органу, який здійснює перевірку (додаток 4).

У разі коли представники суб’єкта господарювання відмовляються від отримання акта перевірки, складається

акт відмови від отримання акта перевірки, який підписується не менш як двома працівниками органу, який здійснює перевірку (додаток 5).

При недопуску до перевірки, за наявності визначених законами України підстав для її проведення, умисному створенні неналежних умов для проведення перевірки, ігнорування законних вимог працівників Департаменту (регіонального управління Департаменту), які здійснюють перевірку, працівником підрозділу, який здійснює (очолює) перевірку, у той же день складається

акт відмови від допуску до перевірки, який підписується не менш як двома працівниками органу, який здійснює перевірку (додаток 6).

Одночасно підрозділ Департаменту (регіонального управління Департаменту), який здійснює (очолює) перевірку, забезпечує вжиття заходів для забезпечення проведення перевірки та не пізніше наступного робочого дня надає до підрозділу податкової міліції письмове повідомлення про викладені факти, а також відповідні матеріали для оперативного реагування.

 

Структура акта перевірки (довідки)

Акт перевірки (довідка) складається з чотирьох розділів: розділу I — «Вступна частина»; розділу II — «Загальні положення»; розділу III — «Результати перевірки»; розділу IV — «Висновок»; інформативні додатки.

При складанні акта перевірки (довідки) у верхній його частині зазначається дата та номер акта перевірки (довідки) і фактичне місцезнаходження суб’єкта господарювання або місце розташування об’єкта права власності, щодо якого проводиться перевірка.

Датою акта перевірки (довідки) є дата реєстрації акта перевірки (довідки) в єдиному журналі реєстрації актів, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація перевірок суб’єктів господарювання.

Номер акта складається через дріб із порядкового номера журналу реєстрації актів, коду структурного підрозділу, відповідального за проведення перевірки, та коду суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ/ДРФО.

1. Рекомендації щодо розділу I «Вступна частина»

У вступній частині акта перевірки в обов’язковому порядку зазначаються назва Департаменту (регіонального управління Департаменту), який видав направлення на проведення позапланової виїзної перевірки, назви структурних підрозділів, посади, прізвища, імена, по батькові посадових (службових) осіб, що проводили перевірку. У разі продовження термінів перевірки та виписки нового направлення зазначаються його реквізити.

Вказується правова підстава для проведення перевірки (відповідний пункт (частина), стаття Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», пункти та статті інших законодавчих актів), тип перевірки, з яких питань та період, за який проведено перевірку.

Також вказується інформація про посадових осіб суб’єкта господарювання, з відома та/або у присутності яких проведено перевірку, та про вчинення запису в журналі реєстрації перевірок суб’єкта господарювання.

Ненадання суб’єктом господарювання журналу реєстрації перевірок фіксується в акті перевірки.

 

2. Рекомендації щодо розділу II «Загальні положення»

У розділі 2 «Загальні положення» зазначаються такі дані:

2.1. Термін проведення перевірки (дата початку і закінчення перевірки).

Якщо термін проведення перевірки продовжувався, вказується термін такого продовження, а також дата та номер наказу Департаменту (регіонального управління Департаменту) про продовження перевірки та/або назви суду, що прийняв рішення про продовження терміну проведення перевірки, дата та номер рішення (постанови тощо).

2.2. Дані про реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта господарювання в органах виконавчої влади (назва органу, яким видано свідоцтво, дата і реєстраційний номер). Для державних підприємств також зазначається центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство).

2.3. Код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ/ДРФО.

2.3.1. Місцезнаходження суб’єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію.

Якщо фактичне місцезнаходження суб’єкта господарювання та місцезнаходження відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію не співпадають, в акті перевірки вказується також фактично встановлене місцезнаходження суб’єкта господарювання (адреса, на яку у разі необхідності буде направлено акт перевірки, та прийняті рішення про застосування фінансових санкцій) та документи, відповідно до яких суб’єкт господарювання знаходиться за встановленою адресою.

2.3.2. Інформація про попередні позапланові виїзні перевірки суб’єкта господарювання, проведені Департаментом або його регіональними управліннями, усунення виявлених недоліків (у разі необхідності).

У випадку якщо результати будь-яких інших попередніх перевірок суб’єкта господарювання впливають на висновки та результати перевірки, що проводиться, необхідно також зазначити їх результати.

 

3. Рекомендації щодо розділу III «Результати перевірки»

Перевіряються та описуються питання, які наведені в додатку 9 до Методичних рекомендацій, з урахуванням виду перевірки і специфіки діяльності суб’єкта господарювання. При цьому перелік наведених у додатку 9 питань не є виключним. У разі необхідності Департамент (регіональне управління Департаменту) у межах компетенції може визначити також інші питання, які необхідно з’ясувати при проведенні перевірки певного суб’єкта господарювання.

 

При описі встановленого(их) порушення(нь) в обов’язковому порядку зазначаються:

пункти та статті Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а також інших законодавчих і нормативно-правових актів, якими встановлено відповідні норми, що були порушені;

період, у якому дане порушення здійснено;

зміст встановленого порушення;

первинні та (або) інші документи (їх відсутність), які зафіксовані (повинні бути зафіксовані) в бухгалтерському і податковому обліку та підтверджують наявність встановлених фактів;

у разі необхідності — перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, проведеної перевірки відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб’єктом господарювання тощо);

запис про відібрання та опечатування зразків продукції відповідними компетентними органами;

посадові особи суб’єкта господарювання, що були відповідальними за додержання законодавства у періоді вчинення порушення.

У разі надання посадовими особами суб’єкта господарювання письмових пояснень щодо встановлених фактів порушень та (або) причин ненадання документів, в акті здійснюється запис про їх отримання та короткий зміст таких пояснень. При цьому письмові пояснення посадових осіб щодо встановлених порушень додаються до акта.

Факт відмови посадових осіб суб’єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених фактів порушень та (або) причини ненадання документів також відображаються в акті.

 

4. Рекомендації щодо розділу IV «Висновок»

Зазначається узагальнений перелік виявлених перевіркою порушень законодавства суб’єктами господарювання організаційних, технічних та технологічних вимог провадження господарської діяльності щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового.

Будь-який висновок акта перевірки щодо дотримання (недотримання) суб’єктом господарювання вимог нормативно-правових актів, які регулюють відповідну сферу діяльності, має ґрунтуватись на відповідних доказах, отриманих у ході перевірки.

Останній абзац акта виїзної позапланової перевірки повинен містити інформацію про права суб’єкта господарювання на подання заперечень (зауважень) до акта перевірки у випадку незгоди з його висновками.

Після підписів посадових осіб, які здійснювали перевірку, вчиняється запис, що первинні документи, використані при проведенні перевірки, є достовірними, надані в повному обсязі, додаткових (інших) документів, які свідчать про діяльність суб’єкта господарювання (спростовують викладені в акті перевірки факти) за період, що перевірявся, немає, а також зазначаються посади, ініціали, прізвища посадових осіб суб’єкта господарювання.

Вказується кількість примірників складеного акта (акт складається у двох примірниках).

У разі відмови суб’єкта господарювання від підписання акта перевірки такий факт фіксується в акті за підписом перевіряючих органу, який проводив перевірку. При цьому зазначаються посадові особи, які відмовились від його підписання.

У разі наявності заперечень (зауважень) до акта перевірки такий факт зазначається в акті за підписом посадових осіб суб’єкта господарювання. При цьому надані у встановленому порядку суб’єктом господарювання заперечення (зауваження) додаються до акта перевірки (матеріалів перевірки) та є його невід’ємною частиною

.

При відмові посадової особи суб’єкта господарювання від отримання одного примірника акта перевірки з відповідними додатками робиться запис на останній сторінці обох примірників, складається акт відмови від отримання (додаток 5) та один примірник акта перевірки з відповідними додатками направляється не пізніше наступного робочого дня після проведення перевірки суб’єкту господарювання поштою з повідомленням про вручення.

При цьому до примірника акта, який зберігається в органі, який очолював перевірку (Департаменті, регіональному управлінні Департаменту), додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення акта адресату.

 

Інформативні додатки

До акта перевірки (довідки) додаються:

пояснення представників суб’єкта господарювання (за наявності);

матеріали (описи, відомості, протоколи, інвентаризаційний опис) про результати проведених у ході перевірки обстежень;

чеки РРО, розрахункові квитанції, копії накладних;

інші матеріали, що підтверджують наявність фактів порушень нормативно-правових актів.

Усі додатки, які містять інформацію про діяльність суб’єкта господарювання, підписуються представниками суб’єкта господарювання.

Про наявність додатків у обов’язковому порядку зазначається в акті перевірки (довідці) та вказується їх перелік.

 

5. Прийняття рішення за результатами перевірки

5.1. У разі виявлення порушень вимог Закону, щодо встановлених ним організаційних, технологічних, технічних та інших умов провадження відповідного виду господарської діяльності, керівник органу (Департаменту або регіонального управління Департаменту), що здійснив перевірку, приймає рішення про застосування до суб’єкта господарювання фінансових санкцій у вигляді штрафів.

5.2. У разі незгоди суб’єкта господарювання з висновками, фактами і даними акта перевірки та надання ним заперечень до акта перевірки, такі заперечення розглядаються у порядку та строки, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

За результатами розгляду складається обґрунтований висновок, який підписується посадовими особами Департаменту (регіонального управління Департаменту), що проводили перевірку, їх безпосередніми керівниками та затверджується керівником (заступником керівника) Департаменту або регіонального управління Департаменту, працівники якого проводили (очолювали) перевірку.

Висновок в обов’язковому порядку враховується при прийнятті рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій.

5.3. Рішення про застосування фінансових санкцій приймаються у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 року № 790 «Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», та відповідно до Інструкції про порядок застосування фінансових санкцій, затвердженої наказом Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПА України від 08.07.2003 № 80.

5.4. Якщо у ході перевірки суб’єкта господарювання встановлено обставини, які містять ознаки складу злочинів підслідних підрозділам податкової міліції, матеріали перевірки в установленому порядку протягом 10 днів від дати складання акта перевірки передаються до оперативного підрозділу податкової міліції для вжиття відповідних заходів.

5.5. Акт перевірки знімається з контролю після одержання інформації про фактичне надходження сум фінансових санкцій до бюджету та письмового підтвердження про усунення виявлених порушень.

 

Директор Департаменту САТ ДПА України М. Зальотін

 

 

Додаток 9 до Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів позапланових перевірок діяльності суб’єктів господарювання у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового

Примірний перелік питань, які необхідно відпрацювати при здійсненні позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання організаційних, технічних та технологічних вимог провадження господарської діяльності щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового

 

1. Перевірка реєстраційних, дозвільних та розпорядчих документів суб’єкта господарювання.

2. Перевірка щодо наявності ліцензій, довідок та інших дозвільних документів.

3. Наявність документів, які підтверджують обсяги наявних у суб’єкта господарювання на момент проведення перевірки спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції (товарно-транспортні накладні, наряди, рахунки-фактури, прибутково-видаткові накладні, податкові накладні тощо).

4. Наявність документів, які підтверджують безпеку та належну якість алкогольних напоїв, тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції.

5. Дотримання правил маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками акцизного збору встановленого зразка.

6. Наявність відповідного маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

7. Відповідність місць торгівлі і місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановленим нормативно-правовими актами вимогам.

8. Торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами через РРО, зазначені у ліцензіях.

9. Наявність у місці зберігання алкогольних напоїв і тютюнових виробів довідки про внесення місця зберігання до єдиного державного реєстру (ЄДР).

10. Наявність документів, що підтверджують право власності, оренди або іншого використання суб’єктом господарювання складських, торгових та інших приміщень.

11. Достовірність інформації у документах, поданих суб’єктом господарювання при одержанні ліцензії або довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв і тютюнових виробів до ЄДР.

12. Відповідність даних, поданих суб’єктами господарювання у звітах за формами № 1-ОА, № 1-ОТ, документам, на підставі яких ці звіти виконані (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, прибутково-видаткові накладні, податкові накладні та інші документи).

13. Виявлення випадків продажу тютюнових виробів поштучно, крім сигар.

14. Оптова або роздрібна торгівля коньяком, алкогольними напоями, виготовленими за коньячною технологією, горілкою та лікеро-горілчаними виробами за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на коньяк, алкогольні напої, виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби.

15. Дотримання максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів.

16. Дотримання обмеження щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

17. Зберігання, транспортування, реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору встановленого зразка або з підробленими марками акцизного збору.

18. Наявність у суб’єкта господарювання відповідної матеріально-технічної бази (реєстраторів розрахункових операцій у разі розрахунків із споживачами готівкою, або книг обліку розрахункових операцій у випадках, передбачених законодавством; необхідних засобів та обладнання для забезпечення умов реалізації, зберігання продукції відповідно до вимог законодавства, встановленого для продукції такого виду).

19. Наявність статусу підприємств громадського харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів у разі продажу алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці, продажу на розлив виноградних натуральних сухих вин з тари місткістю від 50 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями.

20. Наявність у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями відповідного запису органу, що видав таку ліцензію, щодо дозволу підприємствам первинного та змішаного виноробства виключно за місцем розташування таких підприємств у межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) із сплатою акцизного збору у розмірі, встановленому Законом України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої», здійснювати таку торгівлю.

21. Використання спирту-сирцю виноградного або спирту-сирцю плодового у спосіб, не передбачений Законом України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

22. Наявність довідки про внесення до Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв або тютюнових виробів.

23. Наявність фактів зберігання, транспортування, реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору встановленого зразка або з підробленими марками акцизного збору.

24. Своєчасність реєстрації суб’єкта господарювання як платника акцизного збору.

25. Відповідність виробництва, виробничих цехів, дільниць, лабораторій і інших структурних підрозділів, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Наявність атестованого виробництва й акредитованої лабораторії.

26. Документи на право володіння та/або користування приміщенням та обладнанням, що забезпечує повний технологічний цикл виготовлення продукції, у тому числі місць зберігання спирту, за умови, що використання таких приміщень (у тому числі місця зберігання спирту) та обладнання здійснює тільки один суб’єкт підприємницької діяльності.

27. Використання спирту за цільовим призначенням.

28. Дотримання «Инструкции по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта», затвердженої Мінхарчопромом СРСР 29 вересня 1985 року, при виготовленні продукції з його вмістом.

29. Правильність ведення первинного обліку сировини, матеріалів, тари, реєстрації параметрів технологічних процесів та результатів хіміко-технологічного контролю.

30. Повнота і своєчасність надання Департаменту та його структурним підрозділам встановленої законодавством звітності.

31. Забезпечення підприємства технологічною документацією (стандартами, технологічними регламентами, технологічними інструкціями, рецептурами).

32. Дотримання технологічних та технічних норм при виготовленні продукції згідно з вимогами нормативної документації.

33. Забезпечення виробництва обладнанням для дотримання технологічного режиму відповідно до стадій технологічного циклу.

34. Забезпечення виробництва контрольно-вимірювальною апаратурою, лабораторним обладнанням і реактивами для проведення контролю якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції в обсязі, передбаченому чинною нормативно-технічною документацією, наявність свідоцтв про повірку обладнання.

35. Дотримання при виробництві алкогольних напоїв (тютюнових виробів) асортименту, який зазначається в додатках до ліцензій на право виробництва алкогольних напоїв (тютюнових виробів).

36. Аналіз витрат електроенергії, газу, води на виробництво продукції.

37. Правомірність та підтвердження здійснення експортних операцій з підакцизною продукцією.

38. Наявність на підприємстві спеціалістів відповідних кваліфікацій, працівників технологічного контролю, які мають спеціальну вищу або середню освіту та стаж роботи у галузі.

39. Виконання розпоряджень (за результатами попередньої перевірки) про усунення виявлених порушень вимог нормативно-правових актів.

40. Перевірка суб’єкта господарювання з інших питань, контроль, за дотриманням яких покладено на Департамент та регіональні управління Департаменту.коментар редакції

Контроль за виробництвом та обігом спирту,
 алкогольних напоїв і тютюнових виробів:
 вимоги до оформлення результатів перевірки

Питання проведення перевірок органами державної податкової служби не виходять з поля зору ДПАУ, підтвердженням чому стали Методрекомендації, що коментуються.

Насамперед, привертає до себе увагу, умовно кажучи, ідеологічний бік питання. У зв’язку з цим знову доводиться констатувати, що ДПАУ докладає максимум зусиль, щоб вивести податкові органи тепер уже не лише зі сфери дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877), а й зі сфери дії постанови Кабміну «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року» від 21.05.2009 р. № 502 (далі — постанова № 502). Остання, нагадаємо, установлює заборону на проведення планових перевірок до 31.12.2010 р., за винятком перевірок у деяких сферах, у тому числі в межах контролю за дотриманням податкового законодавства, та вводить обмеження в частині підстав проведення позапланових перевірок. Оскільки законодавство, що регулює виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, не є податковим, то ми первісно говорили про те, що в разі гострої необхідності суб’єкти господарювання можуть не допускати перевіряючих до перевірки за винятком випадків, коли вона позапланово проводиться за заявою фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства або за заявою самого суб’єкта господарювання (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 46, с. 30).

Тепер зупинимося на більш конкретних моментах.

1.

Документами, наявність яких є обов’язковою для проведення перевірки, ДПАУ обґрунтовано називає наказ про здійснення посадовими особами перевірки та направлення на перевірку, підписане керівником Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПАУ (або його регіонального управління) та скріплене гербовою печаткою.

Як

реквізити направлення названо такі: дата видачі, назва органу контролю (Департамент або його регіональне управління), мета, вид перевірки, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання, прізвища та ініціали посадових осіб, які проводитимуть перевірку. Такий набір реквізитів відповідає приписам Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII (далі — Закон № 509), але не повною мірою відображає вимоги Закону № 877, який передбачає необхідність додаткової вказівки найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу; його місцезнаходження; номера та дати наказу, на виконання якого здійснюється перевірка; предмета здійснення перевірки; інформації про попередню перевірку. Однак змушені визнати, що недопуск перевіряючих до перевірки на підставі такої невідповідності, найімовірніше, призведе до судового спору з податківцями. І як показує аналіз судової практики, у цій категорії справ перемога далеко не завжди на боці платників податків (докладніше див. статтю на с. 37).

Методрекомендації № 453 окремо обумовлюють випадок, коли серед документів, що підтверджують право на проведення перевірки, фігурує

рішення суду. Однак при цьому нічого не сказано щодо того, за яких обставин може виникнути необхідність в отриманні податківцями рішення суду, що підтверджує їх право на проведення перевірки. Якщо знову ж таки керуватися позицією судів з цього питання, то рішення суду може бути підставою проведення перевірки тільки у випадку, коли воно стає результатом оскарження дій платника податків щодо недопуску перевіряючих до перевірки та підтверджує наявність законних підстав для її проведення (ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 11.04.2009 р. у справі № 22-а-11888/08). При цьому ДПАУ, намагаючись запобігти поширеній на практиці помилці, звертає увагу регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів на те, що само по собі рішення суду є лише підставою для видання наказу про проведення перевірки.

2. У Методрекомендаціях, що коментуються, ДПАУ

допускає можливість зміни строків перевірки, зазначених у наказі на її проведення. Для цього контролюючий орган має видати новий наказ із зазначенням причин зміни строків проведення перевірки та видати нове направлення з дотриманням тривалості перевірки, визначеної в первісному наказі. Нагадаємо: щодо планових податкових перевірок ДПАУ не допускає зміни строків проведення перевірки, про які первісно було повідомлено платника податків, керуючись, напевно, необхідністю забезпечення для суб’єктів господарювання визначеності умов провадження ними підприємницької діяльності. Оскільки перевірки в межах контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів проводяться в порядку, передбаченому для позапланових податкових перевірок, і не передбачають попереднього повідомлення платника податків про їх проведення, ця вимога до них не застосовується.

3. Як і в Оглядовому листі від 06.07.2009 р. № 14082/7/23-4017/354 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 70, с. 5), ДПАУ визнає можливість

продовження строків перевірок, що проводяться податковими органами, та пропонує аналогічний розглянутому раніше механізм узгодження необхідності такого продовження (шляхом подання доповідної записки керівника структурного підрозділу Департаменту (регіонального управління), який організовував перевірку, на ім’я керівника Департаменту (регіонального управління) з викладенням об’єктивних причин необхідності такого продовження). Ми, зі свого боку, як і раніше, наполягаємо на незаконності фактів продовження перевірок, пряму заборону на що встановлено в ч. 5 ст. 5 та ч. 4 ст. 6 Закону № 877.

4. Спірним залишається питання про

підстави проведення перевірок дотримання законодавства про виробництво і обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. На практиці для відповіді на нього самі податківці часто посилаються на ч. 6 ст. 111 Закону № 509, у якій перелічено підстави проведення позапланових податкових перевірок. Однак, як справедливо зазначають суди, названі підстави застосовні виключно до перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). На наш погляд, оскільки спеціальна норма в цьому випадку не може бути застосована, для визначення підстав проведення перевірок дотримання законодавства про виробництво і обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів слід звертатися до загального переліку підстав, а саме: подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу держнагляду про проведення перевірки за його бажанням; виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання в документах обов’язкової звітності; перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок органом держнагляду; звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства; неподання в установлений строк суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, що перешкоджають поданню таких документів (див. ухвали ВАСУ від 02.02.2009 р. № К-151/07, від 14.04.2009 р. № К-5742/07). Хоча, слід визнати, є рішення тієї ж судової інстанції з протилежними висновками (див. ухвали ВАСУ від 17.03.2009 р. № К-5125/07, від 28.04.2009 р. № К-5218/07).

5. У Методрекомендаціях також розкрито алгоритм дій податківців у разі встановлення відсутності суб’єкта господарювання за місцезнаходженням, тобто за адресою його державної реєстрації. При цьому, нагадаємо, місцезнаходженням юрособи вважається адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів або згідно із законом виступають від її імені (ст. 93 Цивільного кодексу України). Якщо за адресою державної реєстрації такого органу (особи) не буде, податковий орган, що прийшов на перевірку, складає акт (довільної форми) про невстановлення місцезнаходження суб’єкта господарювання та передає податковій міліції запит про його встановлення. І тільки якщо підрозділом податкової міліції після вжиття заходів щодо встановлення місцезнаходження суб’єкта господарювання буде підтверджено його відсутність, відповідна інформація передається до підрозділу з обліку платників податків, який направляє державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 18-ОПп. Після отримання такого повідомлення держреєстратор, у свою чергу, повинен направити рекомендованим листом юрособі повідомлення про необхідність подання держреєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу (див. лист Держкомпідприємництва від 12.01.2007 р. № 134 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 22, с. 13). У разі повернення до держреєстратора рекомендованого листа з відміткою відділення зв’язку про відсутність юрособи за зазначеною адресою держреєстратор повинен внести до Єдиного держреєстру запис про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (ч. 7 ст. 19 Закону про держреєстрацію), що може стати підставою для подання позову про скасування державної реєстрації такої юридичної особи. Перспектива вельми ілюзорна, оскільки юридична особа має можливість у будь-який момент подати держреєстратору інформацію про своє місцезнаходження.

6. Щодо рекомендацій ДПАУ своїм регіональним підрозділам звертатися в разі недопуску перевіряючих до перевірки до податкової міліції з метою застосування нею заходів оперативного реагування варто нагадати, що згідно з ч. 14 ст. 111 Закону № 509 працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених щодо таких платників податків (їх посадових осіб). На практиці в таких випадках податківці використовують більш обґрунтований метод —

звертаються до суду з вимогою зобов’язати платника податків допустити до перевірки.

7. Відзначимо також як позитивний момент визнання ДПАУ необхідності проведення перевірок у присутності посадових осіб суб’єкта господарювання та обов’язковості занесення до журналу реєстрації перевірок суб’єкта господарювання. Факт ненадання такого журналу окремо фіксується в акті перевірки.

Як бачимо, ДПАУ досить уважно ставиться до докладного розкриття різних процедурних моментів проведення перевірок дотримання законодавства. Однак укотре змушені підкреслити: судова практика, як і раніше, не дає однозначної відповіді на запитання, чи є порушення порядку проведення перевірки достатньою підставою для скасування прийнятого на її підставі рішення про застосування штрафних санкцій. У рішеннях судів є як позитивні відповіді на це запитання (див. наприклад, ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 10.02.2009 р. у справі № 22-а-10464/08), так і негативні (див. ухвалу ВАСУ від 03.06.2009 р. № К-38739/06, від 03.06.2009 р. № К-26770/06). Найбільш надійним варіантом дій в такій ситуації є недопуск перевіряючих до перевірки, якщо є на те достатні підстави.

Наприкінці нагадаємо, що акт перевірки не підлягає оскарженню. Тому в разі незгоди з його висновками суб’єкт господарювання може викласти свої заперечення як при підписанні акта перевірки, так і протягом трьох днів після його підписання, та у вигляді окремого документа направити органу контролю. Оскарженню підлягатиме рішення про застосування до суб’єкта господарювання санкцій, прийняте на підставі акта перевірки (ухвала ВАСУ від 09.04.2009 р. № К-36513/06).

 

Олена Уварова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі