Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Презентація як крок до успіху

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2009/№ 87
Друк
Стаття

Презентація як крок до успіху

 

Для успішного просування товару на ринку та забезпечення його конкурентоспроможності однієї тільки високої якості вже не достатньо. Без інтересу покупців та ділових партнерів до запропонованих товарів тепер не обійтися. Щоб сформувати цей інтерес та гідно представити нову продукцію і проводяться презентації. Про документальне оформлення таких заходів та порядок їх відображення в податковому та бухгалтерському обліку йтиметься в запропонованій публікації.

Марина САФРОНОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Презентація

(від англ. presentation — представлення, пред’явлення) — це рекламний захід щодо представлення засобам масової інформації, громадськості або потенційним споживачам чогось нового (наприклад, проекту, продукції, товару).

За своєю економічною суттю витрати на організацію та проведення презентацій близькі до

представницьких витрат, визначення яких можна знайти в наказі № 88. І хоча для госпрозрахункових підприємств та організацій цей документ втратив чинність, звертатися до нього все ж можна (у зв’язку з відсутністю тлумачення цього терміна в інших документах). Отже, згідно з п. 1 наказу № 88 представницькі витрати — це витрати на приймання та обслуговування іноземних представників та делегацій, а також представників інших підприємств, які прибули на запрошення для проведення переговорів з метою здійснення міжнародних зв’язків, установлення та підтримки взаємовигідної співпраці та вирішення питань, пов’язаних з комерційною діяльністю.

Простіше кажучи, представницькими витратами вважаються витрати приймаючої сторони, пов’язані з прийманням та обслуговуванням представників інших підприємств та організацій (як вітчизняних, так і зарубіжних). До таких витрат можуть відноситися витрати на:

— проведення офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері);

— транспортне забезпечення представників;

— організацію культурної програми;

— буфетне обслуговування під час переговорів;

— оплату послуг перекладача, який не перебуває у штаті підприємства;

— оплату номерів у готелях.

Перш ніж перейти до порядку відображення всіх цих витрат у податковому та бухгалтерському обліку, спочатку приділимо увагу питанням їх документального оформлення.

 

Документальне оформлення

Ні для кого не секрет, що будь-яка господарська операція в діяльності підприємства повинна оформлятися первинним документом. Організація презентацій не є винятком. Без правильно складених первинних документів, що підтверджують рекламний характер презентації, підприємство просто не зможе включити пов’язані з нею витрати до складу валових. Перелічимо, які документи має бути оформлено в ході презентації:

1)

наказ про проведення презентації, в якому необхідно вказати дату і місце її проведення, коло осіб, відповідальних за організацію та виконання підготовчих робіт, строки їх виконання, порядок отримання грошових коштів і подання звіту про хід проведеного заходу та його результати;

2)

програма проведення презентації, в якій крок за кроком необхідно розписати весь хід рекламного заходу. Це дозволить довести рекламну спрямованість кожної статті витрат і як наслідок їх зв’язок з господарською діяльністю;

3)

кошторис очікуваних витрат. Складається він на підставі програми проведення презентації із зазначенням планових статей витрат. До кошторису слід додати договори з перевізниками, закладами ресторанного господарства тощо;

4) після закінчення презентації відповідальні особи складають

звіт про її проведення із зазначенням фактичних витрат.

ККрім усіх цих перелічених документів, наявними мають бути рахунки, платіжні доручення, накладні, акти виконаних робіт тощо. Про вимоги до їх оформлення ми писали у статті «Первинна документація: що необхідно знати про неї», опублікованій у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 19.

Наведемо приклад складання наказу про проведення презентації та кошторису витрат.

 

 

ТОВ «Софія»

Наказ

01.10.2009 р.

м. Харків № 89

 

Про проведення презентації оздоблювальних матеріалів/p>

 

ЗЗ метою просування оздоблювальних матеріалів на ринку та укладення контрактів на поставку продукції на 2010 рік наказую:

1. Провести презентацію оздоблювальних матеріалів 05.11.2009 р. у головному офісі ТОВ «Софія», розташованому за адресою, просп. Московський, б. 154.

2. Призначити відповідальним за проведення презентації Смирнова Р. Р., начальника відділу маркетингу ТОВ «Софія». Подати на затвердження Петрову В. Д., комерційному директору, програму презентації у строк до 12.10.2009 р./p>

3. Кирилюк Л. М., головному бухгалтеру, на підставі програми презентації подати на затвердження Прохорову М. К., генеральному директору, кошторис витрат на проведення презентації у строк до 15.10.2009 р.

4. Оплату витрат здійснювати в межах кошторису за безготівковим розрахунком.

5. Оформити результати презентації актом установленої форми не пізніше 09.11.2009 р. та подати Петрову В. Д., генеральному директору, для затвердження.

6. Контроль за виконання наказу доручити Смирнову Р. Р., начальнику відділу маркетингу.

 

Генеральний директор

  Прохоров М. К.
     

З наказом ознайомлені:

____________________ (Смирнов Р. Р.)
    (Петров В. Д.)
    (Кирилюк Л. М.)

 

 

Затверджую:

Генеральний директор

Прохоров М. К.

 

М.П.                                          

 

Кошторис витрат на проведення презентації оздоблювальних матеріалів 05.11.2009 р.

№ з/п

Стаття витрат

Сума, грн.

1

Буфетне обслуговування під час презентації в офісі

1800 грн.

2

Культурна програма (музичний супровід)

2400 грн.

3

Транспортне забезпечення

600 грн.

4

Оформлення залу

1200 грн.

 

Разом:

6000 грн.

 

Головний бухгалтер

Кирилюк Л. М.

 

 

Податковий облік

Податок на прибуток

. У Законі про податок на прибуток витрати, пов’язані з організацією та проведенням презентацій, згадуються відразу у двох підпунктахпп. 5.3.1 і 5.4.4. Перший з них забороняє відносити до складу валових витрат витрати на презентації, не пов’язані з веденням господарської діяльності. А другий підпункт містить виняток із цього правила щодо зазначених витрат, але тільки якщо вони здійснюються з рекламною метою. На це, до речі, звертали увагу і представники головного податкового відомства в листі від 07.03.2000 р. № 1159/6/15-1116, де зокрема зазначалося таке: збільшення валових витрат на суму витрат, здійснених у зв’язку з організацією та проведенням прийомів (презентацій) у встановлених межах, можливе тільки в разі, якщо ці витрати пов’язані з проведенням її рекламної діяльності, мета якої — пряме або опосередковане отримання прибутку, і яку можна чітко ідентифікувати як рекламу.

Нагадаємо: рекламою в розумінні

Закону про рекламу є інформація про особу або товар, поширена в будь-якій формі та будь-яким способом та призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи або товару. Отже, презентація матиме рекламний характер, якщо на ній буде представлена продукція, що випускається підприємством, а також товари або послуги, які ним пропонуються.

Ураховуючи вимогу

Закону про податок на прибуток про рекламну спрямованість презентації, підприємству слід приділити увагу правильності оформлення підтверджуючих документів, про які вже зазначалося. Із них має бути чітко видно, що презентація проводиться саме з рекламною метою (просування нового товару на ринку, укладення договорів на поставку товару тощо).

Маючи в наявності всі необхідні документи, підприємство має право розраховувати на валові витрати. От тільки слід пам’ятати, що розмір таких витрат

Законом про податок на прибуток обмежено. Згідно з абзацом другим п.п. 5.4.4 цього Закону він не може перевищувати 2 % оподатковуваного прибутку платника податків за попередній звітний (податковий) рік (тобто 2 % показника рядка 11 декларації з податку на прибуток минулого року).

Рекламні витрати в межах 2 % ліміту відобразяться в рядку

04.13 декларації з податку на прибуток. А от сума перевищення обмине податковий облік.

Слід зауважити, що через 2 % ліміт, установлений

абзацом другим п.п. 5.4.4 Закону про податок на прибуток, деякі підприємства взагалі не зможуть включити до валових витрат витрати на проведення презентацій, а саме:

— підприємства, які торік спрацювали зі збитком або підприємства-новачки. У них оподатковуваного прибутку просто немає;

— суб’єкти господарювання, які змінили спрощену систему оподаткування на загальну. У таких підприємств показник «оподатковуваний прибуток за попередній звітний податковий рік» відсутній.

І ще один момент. Щоб спокійно відобразити валові витрати та уникнути зайвих питань при перевірках, усі витрати, пов’язані з організацією та проведенням презентацій, краще оплачувати

в безготівковій формі. Річ у тім, що п.п. 5.4.4 Закон об податок на прибуток містить заборону на включення до валових витрат готівкових грошових коштів, витрачених на цілі, визначені пп. 5.3.1 і 5.4.4 Закону про податок на прибуток. Представники головного податкового відомства витлумачили цю норму буквально, зазначивши, що при здійсненні представницьких витрат* за готівку, такі витрати не включаються до складу валових витрат (лист ДПАУ від 07.10.99 р. № 5654/6/15-0216).

* Як уже зазначалося, витрати на проведення презентацій близькі за своєю економічною суттю до представницьких витрат.

Звичайно, на це можна відказати, що норми

п.п. 5.4.8 Закону про податок на прибуток присвячено виключно витратам на відрядження, а отже, установлена ними заборона поширюється на витрати, понесені у відрядженні. Однак, на нашу думку, такого спору простіше уникнути, ніж виграти. Тому оплату витрат на організацію та проведення презентацій готівковими грошовими коштами краще не здійснювати.

ПДВ

. Тут усе, як завжди. Сума «вхідного» ПДВ за витратами, пов’язаними з організацією та проведенням презентацій, уключається до складу податкового кредиту на підставі п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ без будь-яких обмежень (тобто незалежно від того, потрапили такі витрати до складу валових чи ні). Зрозуміло, право на податковий кредит виникає тільки за наявності належним чином оформленої податкової накладної чи іншого документа, що її замінює.

І ще один момент, про який слід попередити наших читачів. При буфетному обслуговуванні є небезпека нарахування зобов’язань з ПДВ на підставі

п. 4.2 Закону про ПДВ. А привід для таких побоювань надали самі податківці. Так, у консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 23, с. 30, вони наполягають на відображенні податкових зобов’язань з ПДВ при забезпеченні працівників обідами за рахунок коштів підприємства. Подібну думку вони вже висловлювали раніше стосовно ситуації з видачею молока окремим категоріям працівників із важкими та шкідливими умовами праці. Цю операцію вони прирівняли до операції поставки та вимагали нарахувати зобов’язання з ПДВ (див. консультацію, опубліковану в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 23, с. 27).

Виходячи з такої логіки, поширення продуктів харчування на презентації може спричинити виникнення не тільки зобов’язань з ПДВ, але й валового доходу за звичайними цінами (

пп. 7.4.1, 7.4.3 Закону про податок на прибуток).

ПДФО.

Як правило, презентації нового виду товарів та послуг супроводжуються буфетним обслуговуванням, а також розповсюдженням зразків нової продукції. Чи можуть витрати на цю частину програми презентації розглядатися як оподатковувані доходи фізичних осіб — учасників презентації?

Свою думку з цього приводу податківці висловили в

листі від 29.09.2004 р. № 18835/7/17-3117. Вони вважають, що якщо витрати на організацію проведення конференцій, симпозіумів, офіційних прийомів та бізнес-зустрічей, у тому числі на фуршетне обслуговування запрошених осіб — учасників зазначених заходів, на проведення рекламних акцій здійснюються в порядку та в межах, визначених п.п. 5.4.4 Закону про податок на прибуток, то їх вартість не розглядається як дохід фізичних осіб — учасників зазначених заходів і відповідно не є об’єктом обкладення ПДФО. Тобто, на думку ДПАУ, не оподатковується лише сума доходу в межах 2 % ліміту.

Цей підхід є, м’яко кажучи, спірним. На нашу думку, тут усе залежатиме від

можливості персоніфікації доходу. Так, якщо в ході презентації закуски та напої надаються всім бажаючим, то об’єкта для утримання податку з доходів через неможливість персоніфікації не виникає. Те саме можна зазначити і щодо розповсюдження недорогих подарунків серед учасників конференції, коли конкретні їх одержувачі не фіксуються в жодних документах. Вартість цих подарунків не потрапить до оподатковуваного доходу учасників конференції.

Інша справа, коли досить коштовні подарунки роздаються конкретним особам і інформація про них відображається в первинних документах (наприклад, в акті видачі подарунку). У цьому випадку є можливість персоніфікації. Тому подарунок буде класифіковано як додаткове благо з усіма наслідками, що звідси випливають.

Водночас варто зауважити, що в одному з останніх своїх роз’яснень, присвяченому рекламним розіграшам, ДПАУ підтримала ідею персоніфікації, зазначивши, що вартість призів, виграшів є об’єктом обкладення податком з доходів фізичних осіб тільки у випадку, якщо розіграші призів або виграшів

здійснюються з персоніфікацією одержувача (лист від 04.09.2009 р. № 539/4/16-1510 (див. на с. 44 цього номера). І хоча цей лист присвячено рекламним розіграшам, підхід, викладений в ньому, можливо, стане в нагоді підприємствам, що відстоюють неутримання податку з доходів при безоплатних роздачах на презентації.

 

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку витрати, пов’язані з організацією та проведенням презентацій, незалежно від їх величини та порядку відображення в податковому обліку, списуються на витрати звітного періоду та відображаються у складі:

витрат на збут, якщо презентація спрямована на представлення потенційним покупцям нового виду продукції (товарів, робіт, послуг). Облік таких витрат ведеться з використанням рахунка 93. За дебетом цього рахунка відображається визнання витрат, а за кредитом — їх списання на рахунок 79 «Фінансові результати»;

адміністративних витрат (п. 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.99 р. № 318). Це стосується витрат на проведення презентацій нових відділень (офісів) підприємств. Для обліку таких витрат слід використовувати однойменний рахунок 92. За дебетом цього рахунка відображається сума визнаних адміністративних витрат, а за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

Узагальнимо все викладене на прикладі.

Приклад

. З метою просування нового товару на ринку та укладення контрактів на його поставку підприємство організувало презентацію. Загальна сума витрат на її проведення склала 8400 грн. (у тому числі ПДВ — 900 грн.). Із них:

— ресторанне обслуговування під час презентації — 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.);

— музичний супровід — 2400 грн. (у тому числі ПДВ — 400 грн.)

Загальна сума оподатковуваного прибутку підприємства за попередній рік — 300000 грн. Тому до складу валових витрат потрапить тільки 6000 грн. (300000

х 2 %).

 

Облік витрат на організацію та проведення презентації

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Оплачено послуги ресторанного обслуговування

371

311

6000

5000

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

1000

3

Відображено витрати на ресторанне обслуговування

93

685

5000

4

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

685

1000

5

Відображено залік заборгованостей

685

371

6000

6

Отримано послуги музичного супроводу (підписано акт)

93

685

2000

1000*

* З огляду на те, що фактичні витрати перевищили 2 % ліміт, установлений п.п. 5.4.4. Закону про податок на прибуток, із 2000 грн. до валових витрат можна віднести тільки 1000 грн.

7

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

400

8

Оплачено послуги музичного супроводу

685

311

2400

 

От, мабуть, і все, що необхідно знати про порядок документального оформлення презентацій та їх відображення в обліку. Як бачите, нічого складного. Бажаємо успішних презентацій та задоволених клієнтів!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі