Теми статей
Обрати теми

Рекламний розіграш призів

Редакція ПБО
Стаття

Рекламний розіграш призів

 

Одним з найпоширеніших та найефективніших способів проведення рекламних акцій є розіграш призів. Такий захід проводиться з метою залучення покупців, рекламування товарів та підвищення попиту на них. Про те, як оформляється проведення розіграшу призів та як відображаються в податковому та бухгалтерському обліку пов’язані з ним операції, ітиметься в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документальне оформлення рекламного розіграшу

Якщо підприємство прийняло рішення провести розіграш призів серед покупців, насамперед слід визначити, чи не підлягає така діяльність ліцензуванню та патентуванню.

Ліцензуванню підлягають випуск та проведення лотерей*, організація діяльності з проведення азартних ігор (

п. 29 ст. 9 Закону про ліцензування).

* Згідно із Законом України «Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» від 02.06.2005 р. № 2630-IV на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей накладено мораторій до прийняття закону про державне регулювання діяльності з випуску та проведення лотерей і грошових розіграшів.

Рекламний розіграш не є лотереєю, оскільки покупці стають його учасниками безоплатно, тоді як лотерея передбачає продаж гравцю за гроші або в обмін на інші цінності права на участь у розіграші призу, що випливає з

п. 1.33 Закону про податок на прибуток. Підтвердженням цієї позиції є п. 1.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску і проведення лотерей, затверджених наказом Держкомпідприємництва та Мінфіну від 12.12.2002 р. № 128/1037, в якому зазначено, що ці Ліцензійні умови не поширюються на проведення на безоплатній основі розіграшів серед покупців товарів (послуг) з видачею виграшів у готівковій та майновій формі, які проводяться з метою реклами.

Розіграші на безоплатній основі з метою реклами (популяризації) окремого товару, послуги, торговельної марки, знаків для товарів та послуг, найменування або напрямів діяльності суб’єктів господарювання, комерційної програми з видачею виграшів у грошовій або майновій формі не належать до азартних ігор (

ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 р. № 1334-VI), які заборонені в Україні згідно із зазначеним Законом.

Отже, діяльність з проведення розіграшів з рекламною метою ліцензуванню не підлягає.

Ще одним важливим моментом, що потребує з’ясування, є питання щодо необхідності придбання

торгового патенту для здійснення діяльності з проведення розіграшів.

Відповідно до

ст. 5 Закону про патентування патентуванню підлягають операції з надання послуг у сфері грального бізнесу, які здійснюються суб’єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами.

Розіграші призів, що проводяться з рекламною метою, не мають відношення до грального бізнесу. Тому такі розіграші патентуванню не підлягають. Це підтверджує ДПАУ в

листах від 14.02.2006 р. № 48/2/15-0410 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 31, від 07.07.2006 р. № 4499/6/15-0416 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 102, від 28.07.2009 р. № 8984/5/15-0416 // «Податки та бухгалтерський облік, 2009, № 82).

Дуже важливо, щоб у підприємства були докази, що розіграш має рекламний характер. Для цього необхідно:

1) оформити розіграш як рекламну кампанію із стимулювання продажу товарів (робіт, послуг) та призначити відповідального за його проведення;

2) при підготовці документів захід, що проводиться, слід визначати як акцію, не використовуючи термін «лотерея»;

3) дотримати безоплатність участі покупців у розіграші;

4) проінформувати потенційних покупців про те, що за підсумками акції вони зможуть отримати подарунок тільки в майновій формі.

Таким чином, дуже важливо, щоб

усі оформлені документи свідчили саме про рекламну мету розіграшу, що проводиться.

Тепер конкретизуємо список необхідних документів. Отже, при проведенні рекламного розіграшу підприємство-організатор оформляє такі документи:

1. Наказ керівника про проведення розіграшу призів. У наказі зазначаються:

— дата, місце та мета проведення розіграшу призів;

— коло осіб, відповідальних за організацію акції;

— перелік товарів, які передбачається вручати у вигляді призів;

— умови проведення розіграшу;

— способи доведення інформації про розіграші, що проводяться, до покупців (оголошення про розіграш призів на видному місці в магазині, у листівках, у засобах масової інформації);

— склад комісії (відповідальних осіб) для підведення підсумків розіграшу.

2. Кошторис витрат на проведення розіграшу призів. У цьому документі вказується асортимент, кількість і вартість товарів, які розігруватимуться як призи.

3. Накладні на відпуск ТМЦ зі складу. Відповідальна особа отримує товари, які видаватимуться як призи, на складі підприємства під звіт. Відпуск ТМЦ оформляється накладною.

4. Рішення комісії. Документ складається після проведення розіграшу та відображає його результати, відповідність проведеної акції вимогам та умовам, передбаченим у наказі керівника, а також оголошуються переможці.

5. Акт про вручення призу. Цей документ складає комісія при передачі призів одержувачам із зазначенням необхідних реквізитів підприємства, паспортних даних одержувача призу та його ідентифікаційного номера, П. І. Б. працівника підприємства, уповноваженого вручати приз, вартість призу.

6. Звіт про фактичні витрати на проведення розіграшу призів. Цей документ складається після проведення рекламного розіграшу.

 

Податок з доходів фізичних осіб

У зв’язку з тим, що в рекламних розіграшах призів беруть участь фізичні особи, виникає запитання щодо необхідності оподаткування доходів у вигляді вартості таких призів. Для відповіді на нього звернемося до норм

Закону № 889.

Відповідно до

п.п. 4.2.12 Закону № 889 доходи фізичної особи у вигляді призів уключаються до його загального місячного оподатковуваного доходу.

Порядок оподаткування призів, зокрема отриманих фізичними особами в результаті рекламних акцій (з персоніфікацією одержувачів), регулюється

п.п. 9.5.1 Закону № 889. На те, що при оподаткуванні призів, отриманих у ході рекламних розіграшів, слід керуватися п.п. 9.5.1 Закону № 889, указували і податківці (див. листи ДПАУ від 14.10.2005 р. № 9924/6/17-3116, від 04.09.2009 р. № 539/4/16-1510 (с. 44)).

Податковим агентом при нарахуванні на користь платника податків доходу у вигляді призу є особа, яка здійснює таке нарахування. У цьому випадку такою особою є продавець, який проводить рекламний розіграш.

Доходи у вигляді призів, отримані в результаті проведення рекламних розіграшів, обкладаються за

подвійною ставкою податку з доходів — 30 % (п. 7.3 Закону № 889).

Оскільки при рекламних розіграшах призи надаються в негрошовій формі, при визначенні об’єкта оподаткування необхідно враховувати вимоги

п. 3.4 Закону № 889. Відповідно до зазначених вимог об’єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування, помножена на «натуральний» коефіцієнт (1,428571).

Слід зауважити, що податківці дотримуються іншої точки зору. У своїх листах ДПАУ роз’яснює, що «натуральний» коефіцієнт при оподаткуванні доходів у негрошовій формі не застосовується (

листи ДПАУ від 08.10.2008 р. № 20454/7/17-0717, від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717). Як аргумент наводиться той факт, що підприємства ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність виключно у грошовій одиниці України.

Однак ми з цією позицією не згодні, оскільки, отримуючи приз у натуральній формі, учасник розіграшу отримує фактично «чистий» дохід. Щоб утримати з такого доходу податок з доходів, при визначенні об’єкта оподаткування необхідно застосувати «натуральний» коефіцієнт.

Податок з доходів, утриманий з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів та призів, підлягає сплаті до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем виплати доходу, тобто видачі призу (

п.п. 8.1.4 Закону № 889).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ доходи фізичних осіб у вигляді розіграшів та призів відображаються

з ознакою «13». Для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ переможець розіграшу має надати копію ідентифікаційного номера.

Звертаємо увагу: за

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення податковим органам відомостей про доходи громадян згідно зі ст. 1634 КпАП передбачається адміністративне покарання посадових осіб підприємств та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності у вигляді:

— попередження або накладення штрафу в розмірі від 2 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 51 грн.);

— накладення штрафу від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 грн.) за таке ж повторне порушення протягом року.

Рішення у справі про адміністративне правопорушення виноситься районними (міськими) судами на підставі протоколів, складених органами податкової служби. При цьому слід мати на увазі, що адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому порушенні — три місяці з дня його виявлення (

ст. 38 КпАП).

 

Податковий та бухгалтерський облік

Для цілей податкового обліку призи розглядаються як безоплатно надані товари (

п. 1.23 Закону про податок на прибуток). При включенні витрат на придбання товарів, які вручатимуться у вигляді призів, до складу валових витрат слід керуватися п.п. 5.4.4 Закону про податок на прибуток. Згідно із зазначеною нормою Закону про податок на прибуток витрати на придбання призів потраплять до складу валових витрат тільки в розмірі 2 % оподатковуваного прибутку підприємства за попередній звітний (податковий) рік.

При безоплатній передачі призів неплатнику податку на прибуток, у тому числі фізичній особі, платнику-пільговику або пов’язаній особі в підприємства виникає валовий дохід виходячи зі звичайних цін (

пп. 7.4.1, 7.4.3 Закону про податок прибуток). Як випливає з положень п. 1.20 ст. 1 Закону про податок на прибуток, звичайною ціною в цьому випадку вважатиметься вартість цих або аналогічних їм товарів, за якою вони реалізовувалися б покупцям за грошові кошти у звичайних ринкових умовах. При визначенні звичайної ціни, зокрема, ураховуються знижки, пов’язані з маркетинговою політикою підприємства*.

* Докладніше про обґрунтування звичайної ціни при безоплатних передачах товарів (робіт, послуг) див. статтю на с. 8.

Щодо ПДВ зауважимо таке. Товари, придбані для рекламних розіграшів, фактично використовуються в господарській діяльності підприємства. Тому підприємство має право включити суми сплаченого (нарахованого) при придбанні таких товарів ПДВ до податкового кредиту.

У зв’язку з тим, що формування податкового кредиту не залежить від розміру валових витрат платника податків (див.

лист ДПАУ від 15.05.2006 р. № 9120/7/16-1517-15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 55), підприємство не повинне коригувати суму «вхідного» ПДВ за безоплатно наданими призами, вартість яких перевищила 2-відсоткову межу і яку не було включено до валових витрат.

При безоплатній передачі товарів (у цьому випадку призів) підприємство зобов’язане нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ. База оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче звичайної ціни (

п. 4.2 Закону про ПДВ)

Приклад.

Підприємство «Електрон» з рекламною метою провело розіграш призу серед покупців, які протягом жовтня 2009 року придбали товари на суму не менше 1000 грн. Як приз переможцю (ідентифікаційний номер — 2777777777) надається праска, яку було придбано за 360 грн. (у тому числі ПДВ — 60 грн.). Ціна придбання є звичайною ціною. Вручення призу оформлене шляхом складання акта-передачі із зазначенням його вартості. Оподатковуваний прибуток підприємства за 2008 рік — 200000 грн.

Сума витрат, яку може бути включено до валових витрат, становить 4000 грн. (200000 грн. x 2 %).

Визначимо об’єкт оподаткування: 360 х 1,428571 = 514,29 (грн.).

Сума податку з доходів: 514,29 х 30 % = 154,29 (грн.).

У податковому та бухгалтерському обліку операції, пов’язані з проведенням рекламного розіграшу, відображаються так.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Придбано праску з метою передачі у вигляді призу

281

631

300,00

300,00*

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості придбаної праски

641/ПДВ

631

60,00

3

Перераховано постачальнику грошові кошти за придбану праску

631

311

360,00

4

Вручено приз покупцю за результатами проведення розіграшу

377

281

300,00

300,00

5

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

377

641/ПДВ

60,00

6

Нараховано податок з доходів фізичних осіб

377

641/ПДФО

154,29

7

Списано заборгованість покупця до складу витрат на збут

93

377

514,29

8

Перераховано до бюджету податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

154,29

* Оскільки 2-відсоткову межу не перевищено, витрати на придбання товару, що передається як приз, уключаються до складу валових витрат підприємства в повному обсязі на підставі п.п. 5.4.4 Закону про податок на прибуток.

 

Дохід фізичної особи — покупця у вигляді призу має бути відображено підприємством, яке проводило розіграш, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2009 року так.

 

Витяг із Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2009 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу дд/мм/рррр

звільнення з роботи дд/мм/рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

15

2777777777

514

29

514

29

154

29

514

29

13

...

 

На завершення ще раз нагадаємо: щоб уникнути труднощів, розіграш призів має бути оформлено як рекламну акцію. У цьому випадку бухгалтер легко відобразить усі операції, пов’язані з проведенням рекламного розіграшу, у податковому та бухгалтерському обліку.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі