Теми статей
Обрати теми

Невиконання нормативу робочих місць для інвалідів неприбутковими організаціями тягне накладення на посадових осіб адмінштрафу

Редакція ПБО
Лист від 06.07.2007 р. № 1/6-313

Невиконання нормативу робочих місць для інвалідів неприбутковими організаціями тягне накладення на посадових осіб адмінштрафу

Лист Фонду соціального захисту інвалідів від 06.07.2007 р. № 1/6-313

(витяг)

 

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Згідно з частиною 1 статті 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньорічної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю.

Положення цієї частини не поширюються на підприємства, установи і організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

.

Сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, проводять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов’язкових платежів).

<...>

Відповідно до підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» неприбутковими організаціями вважаються:

а) органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

б) благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів та їх місцевими осередками, створені згідно з Законом України «Про об’єднання громадян», науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III — IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідниками, музеями-заповідниками;

в) пенсійні фонди, кредитні спілки, створені у порядку, визначеному законом;

г) інші, ніж визначені у абзаці «б» цього підпункту, юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів;

д) спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів;

є) релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом;

є) житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, створені у порядку, визначеному законом;

ж) професійні спілки, їх об’єднання та організаціях профспілок, утворені в порядку, визначеному законом.

Підтвердженням «неприбутковості» організації є відповідним чином оформлені статутні документи, які, крім звичних для всіх положень, мають містити також і положення, що діяльність створюваної організації спрямовано на отримання прибутку.

Чіткого визначення терміна «неприбуткова організація» у чинному законодавстві не існує. Але виходячи з того, що є, можна сформулювати загальне поняття неприбуткової організації.

Неприбуткова організація —

це організація, діяльність якої не передбачає отримання прибутку.

Для того щоб організація вважалася неприбутковою та мала нагоду скористатися спеціальним порядком оподаткування, їй необхідно також пройти реєстрацію у податкових органах. Після проходження такої реєстрації організації буде присвоєно певний код неприбутковості відповідно до Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України № 355 від 03.07.2000 р. (далі — Наказ № 355), і її внесуть до Реєстру неприбуткових організацій (далі — Реєстр) на підставі Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України № 232 від 11.07.97 р. (далі — Наказ № 232).

Відповідно до Наказу № 355 структура ознаки неприбутковості має такі коди.

1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів:

— 0001 — органи державної влади України;

— 0002 — установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

— 0003 — органи місцевого самоврядування;

— 0004 — установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

2. Благодійні фонди і благодійні організації, у тому числі громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III — IV рівнів акредитації:

— 0005 — благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності;

— 0006 — громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;

— 0007 — творчі спілки;

— 0008 — політичні партії.

3. Пенсійні фонди, кредитні спілки:

— 0009 — пенсійні фонди;

— 0010 — кредитні спілки;

— 0011 — інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку;

— 0012 — спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не провадять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів;

— 0013 — релігійні організації;

— 0014 — науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III — IV рівнів акредитації.

Отже, для визначення відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів виконання нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів неприбуткові організації, крім форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 р. № 42, мають подавати копію Рішення Державної податкової адміністрації України про внесення, виключення, відмову у включенні організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ) відповідно до Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженого Наказом № 232, з якого видно, що дана організація належить до неприбуткових. Оригінал Рішення (довідки) пред’являється під час звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів. У разі надсилання звіту поштою копія Рішення (довідки) засвідчується нотаріально.

Крім того, хотіли б зауважити, що згідно з частиною другою статті 1881 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У випадку невиконання нормативу штраф накладатиметься на посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників, а також на фізичну особу, яка використовує найману працю.

У випадку неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів штраф накладатиметься на посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників, а також на фізичну особу, яка використовує найману працю.

Статтею 255 зазначеного Кодексу визначено, що Міністерство праці та соціальної політики України та його органи при виявленні правопорушення складають протокол про адміністративне правопорушення, який є юридичною підставою для звернення до суду.

Таким чином,

неприбуткові організації згідно з частиною першою статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» не звільняються від виконання вимог цієї статті та повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, а у разі його невиконання на посадову особу, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичну особу, яка використовує найману працю, накладається адміністративний штраф.

 

Директор Е. Скібінський

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі