Теми статей
Обрати теми

Оподаткування зарплати працівників-інвалідів

Редакція ПБО
Стаття

Оподаткування зарплати працівників-інвалідів

 

Крім трудових і соціальних пільг, чинним законодавством для такої категорії працівників, як інваліди, а також для їх роботодавців передбачено низку податкових пільг. Про те, яким чином обкладається основний дохід працюючих інвалідів, зокрема зарплата, і йтиметься в цій статті.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Заробітна плата працівників згідно з чинним законодавством обкладається:

— податком з доходів фізичних осіб (у частині утримань);

— внесками до Пенсійного фонду (у частині нарахувань та утримань);

— внесками до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності (у частині нарахувань та утримань);

— внесками до Фонду страхування на випадок безробіття (у частині нарахувань та утримань);

— внесками до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві (у частині нарахувань).

Далі розглянемо окремо, які пільги надаються працівникам-інвалідам та їх роботодавцям у частині обкладення зазначеними податком і внесками до соціальних фондів.

 

Податок з доходів фізичних осіб

Ставка оподаткування, що застосовується до заробітної плати інвалідів, така сама, як і для звичайних платників податків, —

15 %.

У

ст. 6 Закону № 889 для певних категорій осіб установлено податкові соціальні пільги (далі — ПСП).

Перш за все слід зазначити, що ПСП застосовується до нарахованої зарплати, якщо її розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженій на 1,4 і округленій до найближчих 10 гривень.

У 2009 році граничний розмір зарплати, до якої застосовується ПСП, становить 940 грн.

Спеціальною нормою, що стосується застосування ПСП до зарплати працівника-інваліда, є

п.п. «є» п.п. 6.1.2 Закону № 889. Згідно з цим підпунктом ПСП у розмірі 150 % від звичайної ПСП застосовується до заробітної плати платника податків, який є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства. Оскільки звичайна ПСП в 2009 році становить 302,50 грн., то ПСП для інвалідів I або II групи, у тому числі з дитинства, у 2009 році становить відповідно 453,75 грн. (302,50 xх 1,5).

Документи, які необхідно надати для отримання права на ПСП у розмірі 453,75 грн., такі:

— заява на застосування ПСП, установленої

наказом № 461 форми;

— пенсійне посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи.

Слід зазначити, що право на застосування підвищеної ПСП не поширюється на платників податку — інвалідів III групи (

лист ДПАУ від 11.10.2006 р. № 5380/З/17-0715, від 11.04.2007 р. № 1753/З/17-0715).

Інваліди III групи можуть скористатися звичайною ПСП у розмірі 302,50 грн., якщо їх нарахована заробітна плата не більше 940 грн.

Крім того, необхідно врахувати, що згідно з

п. 6.2 Закону № 889 якщо платник податків має право на застосування податкової соціальної пільги на двох і більше підставах, зазначених у п. 6.1 Закону № 889, застосовується одна податкова соціальна пільга на підставі, що передбачає її більший розмір. Інакше кажучи, якщо працівник — інвалід I або II групи одночасно має право на отримання ПСП, розмір якої більший, ніж той розмір ПСП, на яку він має право як інвалід I або II групи, то до зарплати такого працівника застосовується ПСП більшого розміру.

 

Внески до Пенсійного фонду

Законом № 400

передбачено надання пільг роботодавцям, у яких працюють інваліди, у вигляді зниженої ставки внеску до Пенсійного фонду.

Нарахування.

Роботодавці нараховують і сплачують внесок до Пенсійного фонду в таких розмірах:

— для підприємств, установ та організацій, на яких працюють інваліди, — за ставкою 4 % від об’єкта обкладення для працюючих інвалідів і за ставкою 33,2 % від об’єкта обкладення для інших працівників такого підприємства;

— для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, за ставкою 4 % від об’єкта обкладення для всіх працівників таких підприємств.

У цьому випадку слід урахувати, що об’єктом обкладення внеском до Пенсійного фонду в частині нарахувань за ставкою 4 % є сума фактичних витрат на оплату роботи працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з

Інструкцією № 5, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, і допомоги по тимчасовій непрацездатності (п. 4.2 Інструкції № 21-1).

Щодо винагороди за виконані роботи за договорами цивільно-правового характеру, що виплачується будь-якій фізичній особі, у тому числі й інваліду, то ставка внеску до Пенсійного фонду становить 33,2 %. Аналогічне роз’яснення було надано у «Віснику податкової служби», 2009, № 23, с.19.

Підставою для застосування ставки 4 % є завірена копія виписки з акта огляду МСЕК (

лист ПФУ від 20.08.2008 р. № 14722/03-20). Нотаріального засвідчення така копія не вимагає, вона завіряється самим підприємством (лист ПФУ від 25.03.2008 р. № 13183/03-20).

Пільгова ставка 4 % застосовується з дня встановлення групи інвалідності, але не раніше дати подання страхувальнику завіреної копії виписки з акта огляду МСЕК (

лист Головного управління ПФУ в м. Києві від 27.02.2007 р. № 3424/03 // «Праця і зарплата», 2007, № 11).

Звертаємо увагу: пільгову ставку внеску до Пенсійного фонду в розмірі 4 % передбачено тільки для підприємств, установ та організацій. У зв’язку з цим приватні підприємці страхові внески до Пенсійного фонду на заробітну плату працівників-інвалідів нараховують на загальних підставах, тобто за ставкою 33,2 % (

лист ПФУ від 07.03.2007 р. № 3855/03-30).

Утримання.

Утримання внеску до Пенсійного фонду із зарплати працівників-інвалідів здійснюється в загальному порядку. Загальна ставка становить 2 % від суми доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат і винагород, нарахованих (виплачених) платнику згідно з умовами трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального оподатковуваного доходу.

 

Внески до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності

Нарахування.

Розміри внеску до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності для роботодавців визначено Законом № 2213:

— для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працівників і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці, — 0,7 % суми фактичних витрат на оплату праці працівників-інвалідів, 1,4 % — для інших працівників таких підприємств та організацій;

— для підприємств та організацій УТОГ та УТОС — 0,5 % суми фактичних витрат на оплату праці всіх найманих працівників;

— для інших роботодавців — 1,4 % суми витрат на оплату праці

Утримання.

Законом № 2213 для найманих працівників установлено такі розміри внеску:

— для працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ та УТОС, — 0,25 % сум оподатковуваного доходу;

— для всіх інших категорій працівників, у тому числі й інвалідів, які працюють на інших підприємствах та в організаціях, — 0,5 % сум оподатковуваного доходу — якщо заробітна плата менше чи дорівнює прожитковому мінімуму на одну працездатну особу (669 грн.), 1 % — якщо зарплата вище прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (669 грн.)

 

Внески до Фонду страхування на випадок безробіття

Нарахування.

Розмір внесків до Фонду страхування на випадок безробіття для роботодавців установлено Законом № 2213:

— підприємства та організації громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працівників і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці, — звільнені від сплати внесків у частині витрат на оплату праці працівників-інвалідів, для інших працівників таких підприємств та організацій застосовується загальна ставка внесків — 1,6 %;

— підприємств та організацій товариств УТОГ та УТОС звільнено від сплати внесків до Фонду страхування на випадок безробіття

— інші роботодавці застосовують загальну ставку 1,6 % від суми витрат на оплату праці.

Щодо обкладення внеском до Фонду страхування на випадок безробіття винагород за виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру, то в разі, якщо такі роботи (послуги) виконує фізична особа, яка одночасно є й працівником такого підприємства, ставка внеску становить 1,6 %. Якщо роботи (послуги) виконує фізична особа, яка не є працівником підприємства, то ставка внеску до Фонду страхування на випадок безробіття становить 2,2 %.

Утримання.

Згідно з чинним законодавством на сьогодні всі наймані працівники, у тому числі й працівники-інваліди сплачують внески до Фонду страхування на випадок безробіття в загальному порядку, тобто за ставкою 0,6 % від заробітної плати.

 

Внески до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві

Нарахування.

Розміри тарифів залежать від класу професійного ризику виробництва. Розмір страхових тарифів установлено ст. 1 Закону № 2272.

Чинним законодавством передбачено пільги щодо сплати цього внеску тільки для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, де чисельність інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працівників, а частина створеного інвалідами фонду оплати праці не менше 25 %, і для фізичних осіб, які використовують працю інвалідів (фонд оплати праці яких не менше 25 %).

Для таких роботодавців передбачено пільгову ставку внеску у розмірі 50 % від тарифів, що сплачуються звичайними платниками внеску (

ст. 5 Закону № 2272).

Для бюджетних установ та організацій страховий тариф становить 0,2 %.

Для узагальнення викладеної вище інформації наведемо в табличній формі розміри ставок внесків до соціальних фондів, що застосовуються

до заробітної плати, як для роботодавців, у яких працюють інваліди, так і для самих працівників-інвалідів.

 

Ставки внесків у частині нарахувань на зарплату

Назва внеску

Підприємства, на яких чисельність інвалідів не менше 50 % від загальної кількості працівників

Підприємства, де працюють інваліди

Внесок до Пенсійного фонду

4 % для всіх працівників підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів

4 % — для працюючих інвалідів;

33,2 % — для інших працівників

Внесок до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності

На підприємствах і в громадських організаціях інвалідів за умови, що фонд оплати праці інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці:

0,7 % — для працюючих інвалідів;

1,4 % — для інших працівників

1,4 % — для всіх працівників

0,5 % — для всіх працівників підприємств та організацій товариств УТОГ та УТОС

Внесок до Фонду страхування на випадок безробіття

На підприємствах і в громадських організаціях інвалідів за умови, що фонд оплати праці інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці:

0 % — для працюючих інвалідів;

1,6 % — для інших працівників

1,6 % — для всіх працівників

0 % — для всіх працівників на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ та УТОС

Внесок до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві

Для підприємств та організацій, заснованих громадськими організаціями інвалідів за умови, що фонд оплати праці інвалідів не менше 25 %, страхові тарифи встановлюються у розмірі 50 % страхових тарифів, установлених для звичайних підприємств;

0,2 % — для бюджетних установ та організацій

Страхові тарифи встановлюються залежно від класів професійного ризику виробництва

 

Ставки внесків і податку з доходів фізичних
осіб у частині утримань із зарплати

Назва внеску

Підприємства та організації товариств УТОГ та УТОС

Підприємства, на яких працюють інваліди

1

2

3

Внесок до Пенсійного фонду

2 % — для найманих працівників

2 % — для найманих працівників

Внесок до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності

0,25 % — для найманих працівників — інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОС та УТОГ;

0,5 % — для найманих працівників, заробітна плата яких нижча за прожитковий мінімум, установлений для працездатної особи;

1 % — для найманих працівників, заробітна плата яких вища за прожитковий мінімум, установлений для працездатної особи

0,5 % — для найманих працівників, заробітна плата яких нижча за прожитковий мінімум, установлений для працездатної особи;

1 % — для найманих працівників, заробітна плата яких вища за прожитковий мінімум, установлений для працездатної особи

Внесок до Фонду страхування на випадок безробіття

0,6 % — для найманих працівників

0,6 % — для найманих працівників

Податок з доходів фізичних осіб

15 % — для найманих працівників

15 % — для найманих працівників

 

Розглянемо порядок розрахунку зарплати, що підлягає виплаті працівнику-інваліду, на умовному числовому прикладі.

Приклад.

Працівник бухгалтерії Остапенко П.  П., інвалід II групи, працює на підприємстві, що не є підприємством всеукраїнського товариства інвалідів. Оклад працівника у вересні за штатним розписом становить 900 грн. Копію виписки з акта огляду МСЕК було надано працівником на підприємство при прийнятті на роботу в січні 2009 року. Працівником було надано заяву та всі необхідні документи для отримання підвищеної ПСП при прийнятті на роботу.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

Дт

Кт

1

Нараховано заробітну плату за вересень 2009 року

92

661

900,00

2

Нараховано на заробітну плату:

— внесок до Пенсійного фонду (4 %)

92

651

36,00

— внесок до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності (1,4 %)

92

652

12,60

— внесок до Фонду страхування на випадок безробіття (1,6 %)

92

653

14,40

— внесок до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві (1,06 %)

92

656

9,54

3

Утримано з нарахованої зарплати працівника:

— внесок до Пенсійного фонду (2 %)

661

651

18,00

— внесок до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності (1 %)

661

652

9,00

— внесок до Фонду страхування на випадок безробіття (0,6 %)

661

653

5,40

— податок з доходів фізичних осіб (900 - 18 - 9 - 5,40 - 453,75) x 15 %

661

641/ПДФО

62,08

4

Перераховано внески до фондів соціального страхування: — до Пенсійного фонду

651

311

54,00

— до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності

652

311

21,60

— до Фонду страхування на випадок безробіття

653

311

19,8

— до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві

656

311

9,54

5

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

62,08

6

Отримано грошові кошти до каси підприємства

301

311

805,52

7

Виплачено заробітну плату працівнику

661

301

805,52

 

Упевнені, що цей матеріал допоможе бухгалтерам розібратися з усіма пільгами щодо обкладення заробітної плати внесками до соціальних фондів і податком з доходів фізичних осіб у разі, якщо на підприємство було прийнято працівника-інваліда.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі