Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Працівник захворів під час відпустки

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2009/№ 74
Друк
Стаття

Працівник захворів під час відпустки

Працівник захворів  під час відп

 

На жаль, трапляється так, що, перебуваючи в довгоочікуваній відпустці, працівник захворів. Чи передбачено чинним законодавством гарантії для працівника при настанні такого випадку, як оплачується відпустка та період тимчасової непрацездатності — на ці запитання наші читачі знайдуть відповіді в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки

— Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Інструкція № 455

— Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455

 

Гарантії для працівника у випадку його хвороби під час щорічної відпустки передбачено

п. 1 ч. 2 ст. 80 КЗпП та п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки. Якщо тимчасова непрацездатність працівника, засвідчена в установленому порядку, настала в період перебування працівника в щорічній відпустці, то відпустку має бути перенесено на інший період чи продовжено.

Таким чином, відпустка переноситься на інший період чи продовжується в разі настання тимчасової непрацездатності при виконанні таких умов:

1) така відпустка належить до щорічних;

2) тимчасову непрацездатність засвідчено в установленому порядку.

При цьому згідно з

п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про  відпустки до щорічних відпусток належать: основна відпустка, додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий характер праці, інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Також продовжується або переноситься в разі хвороби працівника додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (

ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки).

Якщо тимчасова непрацездатність працівника настала в період відпустки без збереження заробітної плати, творчої відпустки, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, а також додаткової відпустки, що надається працівникам-чорнобильцям на підставі

ст. 20 та 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII (див. лист Мінпраці від 17.11.2006 р. № 415/13/116-06), такі відпустки продовженню чи перенесенню не підлягають, оскільки вони не належать до щорічних відпусток.

Щодо другої умови, то відповідно до

п. 1.1 Інструкції № 455 тимчасова непрацездатність працівників посвідчується листком непрацездатності.

Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання, зокрема, під час перебування у відпустці, листок непрацездатності видається за місцем їх тимчасового перебування з дозволу лікаря лікувально-профілактичного закладу на число днів непрацездатності (п.

1.10 Інструкції № 455).

Зазначимо:

якщо в період щорічної відпустки у працівника захворіла дитина, листок непрацездатності видається лише з дня, коли застрахована особа має приступити до роботи. У цій ситуації тимчасову непрацездатність працівника, що настала під час відпустки, не буде засвідчено в установленому порядку, як того вимагає п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки, оскільки лікарняний листок у цей період не видається. Таким чином, якщо під час перебування працівника в щорічній відпустці у нього настає тимчасова непрацездатність у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, відпустку не може бути перенесено чи продовжено.

 

Яким чином оплачується лікарняний?

Листок непрацездатності, виданий працівнику в період його перебування у відпустці, оплачується роботодавцем у загальному порядку. Згідно із

Законом України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-III перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства. Допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати виплачується із шостого дня тимчасової непрацездатності за весь період непрацездатності.

Нагадаємо, що й оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачується залежно від страхового стажу в таких розмірах:

— 60 % середньої заробітної плати (доходу) — працівникам, які мають страховий стаж до п’яти років;

— 80 % середньої заробітної плати (доходу) — працівникам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

— 100 % середньої заробітної плати (доходу) — працівникам, які мають страховий стаж понад вісім років.

Середня заробітна плата для оплати лікарняного розраховується відповідно до

Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266*.

* Детальніше про порядок оплати лікарняних читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 87.

Листок непрацездатності підлягає оплаті й у разі, якщо тимчасова непрацездатність настала в період перебування працівника в додатковій відпустці «на дітей», передбаченій

ст. 19 Закону про відпустки. Це підтверджує Мінпраці в листі від 19.02.2009 р. № 34/13/116-09.

Якщо тимчасова непрацездатність працівника настала в період щорічної відпустки, листок непрацездатності оплачується в загальному порядку

 

Як оформляється продовження й перенесення відпустки та як розраховуються відпускні?

Відповідно до положень

ст. 11 Закону про відпустки працівник має право після закінчення своєї хвороби:

— продовжити відпустку на кількість днів, на які припала тимчасова непрацездатність;

— перенести частину відпустки, що дорівнює періоду тимчасової непрацездатності, на інший період.

Якщо тимчасова непрацездатність настала у працівника в період щорічної оплачуваної відпустки, то термін відпустки збільшується на кількість календарних днів його непрацездатності. При цьому про бажання продовжити відпустку працівник має сповістити роботодавця. Наказ про продовження відпустки не видається.

Якщо працівник хоче перенести відпустку на інший період, то після закінчення хвороби він виходить на роботу та звертається до керівника підприємства із заявою-проханням перенести частину відпустки на інший період. Якщо керівник погоджується, він видає наказ про перенесення відпустки.

Щодо розрахунку відпускних, то в першому випадку (коли відпустка продовжується) відпускні не перераховуються незалежно від того, припали дні, на які продовжено відпустку, на той же місяць чи на наступний.

Якщо дні відпустки, протягом яких працівник хворів, на його прохання переносяться на інший період, оплата їх здійснюється виходячи з нової середньої заробітної плати, розрахованої згідно з

Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100. Сума відпускних, нарахована працівнику виходячи з кількості календарних днів, зазначених у наказі про надання працівнику відпустки, підлягає перерахунку у зв’язку з перенесенням днів відпустки, що збіглися з тимчасовою непрацездатністю працівника, на іншій період**.

** Детально про порядок розрахунку відпускних читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, спецвипуск № 5.

Приклад 1.

Працівник підприємства (АУП) згідно з наказом повинен був перебувати в щорічній відпустці з 7 по 20 вересня 2009 року (14 календарних днів). Під час перебування у відпустці працівник хворів з 16 по 22 вересня 2009 року, про що свідчить наданий працівником листок непрацездатності. У зв’язку з цим на прохання працівника після закінчення непрацездатності щорічну відпустку було продовжено йому на кількість календарних днів, протягом яких працівник хворів та які припали на період щорічної відпустки, а саме на 5 календарних днів (з 23 по 27 вересня 2009 року включно).

Оклад працівника становить 2500 грн. Страховий стаж — 9 років 3 місяці.

Розрахуємо суму відпускних.

Розрахунковий період для обчислення відпускних — вересень 2008 року — серпень 2009 року. Заробітна плата, нарахована за розрахунковий період, становить 30000 грн.

Кількість календарних днів без урахування святкових і неробочих днів — 355 к. дн. (365 к. дн. -  10 святк. та нероб. дн.)

Визначимо середню заробітну плату для розрахунку відпускних: 30000 грн. : 355 к. дн. = 84,51 грн.

Сума відпускних становить: 84,51 грн. х 14 к. дн. = 1183,14 грн.

Згідно з вимогами

ч. 3 ст. 115 КЗпП відпускні було виплачено працівнику за три дні до початку відпустки, тобто 3 вересня 2009 року. Розрахуємо суму внесків до фондів соціального страхування та суму податку з доходів, що мають бути сплачені при виплаті відпускних.

Наведемо умовні позначення:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

 

№ з/п

Назва внеску, податку

Сума, що підлягає перерахуванню із суми відпускних, грн.

Разом, грн.

1

Внесок до ПФ

нарахування

392,80

(1183,14 х 33,2 : 100)

416,46

утримання

23,66

(1183,14 х 2 : 100)

2

Внесок до ФТВП

нарахування

16,56

(1183,14 х 1,4 : 100)

28,39

утримання

11,83

(1183,14 х 1 : 100)

3

Внесок до ФБ

нарахування

18,93

(1183,14 х 1,6 : 100)

26,03

утримання

7,10

(1183,14 х 0,6 : 100)

4

Внесок до ФНВ

нарахування (умовно 1,06 %)

12,54(1183,14 х 1,06 : 100)

12,54

5

ПДФО

утримання

171,08

(1183,14 - 23,66 - 11,83 - 7,10) х 15 : 100

171,08

 

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з виплати відпускних наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Перераховано внески до фондів соціального страхування (416,46 + 28,39 + 26,03 + 12,54)

651, 652, 653, 656

311

483,42

2

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

171,08

3

Виплачено відпускні(1183,14 - 23,66 - 11,83 - 7,10 - 171,08)

661

301

969,47

 

Перебуваючи у відпустці, працівник повідомив, що він захворів. Згідно з листком непрацездатності тимчасова непрацездатність тривала з 16 по 22 вересня 2009 року. Таким чином, оплаті підлягають 5 робочих днів, що припадають на період хвороби, з них 3 дні оплачується за рахунок коштів підприємства, 2 дні — за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Розрахуємо суму лікарняних.

Розрахунковий період: березень — серпень 2009 року. Заробітна плата, нарахована за розрахунковий період, становила 15000 грн. Кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді — 123 роб. дн.

Визначимо середню заробітну плату для розрахунку виплат з тимчасової непрацездатності: 15000 грн. : 123 роб. дн. = 121,95 грн.

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності становитиме: 121,95 грн. х 3 роб. дн. = 365,85 грн.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності становитиме: 121,95 грн. х 2 роб. дн. = 243,90 грн.

У зв’язку з тим, що на прохання працівника відпустку було продовжено, сума відпускних не перераховується. П’ять календарних днів, на які продовжено відпустку, припали на вересень 2009 року, тому вся сума відпускних, розрахована при їх виплаті, нараховується у вересні.

Отже, у кінці вересня 2009 року необхідно здійснити нарахування заробітної плати за 7 відпрацьованих днів (2500 грн. : 22 роб. дн. х 7 роб. дн. = 795,45 грн.), відпускні за 14 календарних днів (з 7 по 15 та з 23 по 27 вересня 2009 року), оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності. Відображення відповідних операцій у бухгалтерському обліку наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Нараховано заробітну плату за вересень 2009 року

92

661

795,45

2

Нараховано відпускні

471

661

1183,14

3

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

949

661

365,85

4

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

652

661

243,90

5

Здійснено нарахування до ПФ

— на суму заробітної плати(795,45 х 33,2 : 100)

92

651

264,09

— на суму відпускних

471

651

392,80

— на суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності((365,85 + 243,90) х 33,2 : 100)

949

651

202,44

6

Здійснено нарахування до ФТВП:

— на суму заробітної плати(795,45 х 1,4 : 100)

92

652

11,14

— на суму відпускних

471

652

16,56

7

Здійснено нарахування до ФБ:

— на суму заробітної плати(795,45 х 1,6 : 100)

92

653

12,73

— на суму відпускних

471

653

18,93

8

Здійснено нарахування до ФНВ:

— на суму заробітної плати(795,45 х 1,06 : 100)

92

656

8,43

— на суму відпускних

471

656

12,54

9

Утримано внесок до ПФ із заробітної плати, відпускних та лікарняних((795,45 + 1183,14 + 365,85 + 243,90) х 2 : 100)

661

651

51,77

10

Утримано внесок до ФТВП із заробітної плати та відпускних((795,45 + 1183,14) х 1 : 100)

661

652

19,79

11

Утримано внесок до ФБ із заробітної плати та відпускних((795,45 + 1183,14) х 0,6 : 100)

661

653

11,87

12

Утримано ПДФО із заробітної плати, відпускних і лікарняних((795,45 + 1183,14 + 365,85 + 243,90 - 51,77 -  19,79 - 11,87) х 15 : 100)

661

641/ПДФО

375,74

13

Перераховано внесок до ПФ(264,09 + 392,80 + 202,44 + 51,77 - 416,46)

651

311

494,64

14

Перераховано внесок до ФТВП

652

311

Розрахункова величина*

15

Перераховано внесок до ФБ(12,73 + 18,93 + 11,87 - 26,03)

653

311

17,50

16

Перераховано внесок до ФНВ(8,43 + 12,54 - 12,54)

656

311

8,43

17

Перераховано ПДФО(375,74 - 171,08)

641/ПДФО

311

204,66

18

Виплачено працівнику суму, що належить до видачі на руки (795,45 + 1183,14 + 365,85 + 243,90 - 51,77 - 19,79 - 11,87 - 375,74 - 969,47)

661

301

1159,70

*Страхувальники сплачують до ФТВП різницю між нарахованими страховими внесками та витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення й соціальних послуг застрахованим особам.

 

Законом про відпустки

передбачено право працівника на перенесення відпустки на інший період. Розглянемо на конкретному прикладі, як оплачується відпустка в цьому випадку.

Приклад 2.

Видозмінимо приклад 1 та припустимо, що працівник звернувся до керівника із заявою з проханням перенести дні відпустки, що збіглися з його хворобою (5 календарних днів), на жовтень 2009 року. Керівник видав наказ про перенесення відпустки. Оклад працівника у вересні 2009 року — 2500 грн.

У цьому випадку працівнику має бути нараховано відпускні за період з 7 по 15 вересня 2009 року, тобто за 9 календарних днів.

Розрахуємо суму відпускних за вересень 2009 року: 84,51 грн. х 9 кален. дн. = 760,59 грн.

Отже, працівнику було виплачено більшу суму відпускних (за 14 календарних днів), ніж належить йому у зв’язку з перенесенням відпустки. Відповідно, виникла переплата за внесками до фондів соціального страхування та з податку з доходів. Оскільки всі події відбулися в межах одного місяця, це відкоригується за підсумками вересня 2009 року.

Кількість відпрацьованих днів у вересні 2009 року — 10.

Заробітна плата за відпрацьовані дні вересня становить 1136,36 грн. (2500 грн. : 22 роб. дн. х 10 роб. дн.).

Операції щодо нарахування та виплати заробітної плати, відпускних і лікарняних за вересень 2009 року наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Нараховано заробітну плату за вересень 2009 року

92

661

1136,36

2

Нараховано відпускні

471

661

760,59

3

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

949

661

365,85

4

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

652

661

243,90

5

Здійснено нарахування до ПФ:

— на суму заробітної плати(1136,36 х 33,2 : 100)

92

651

377,27

— на суму відпускних(760,59 х 33,2 : 100)

471

651

252,52

— на суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності((365,85 + 243,90) х 33,2 : 100)

949

651

202,44

6

Здійснено нарахування до ФТВП:

— на суму заробітної плати(1136,36 х 1,4 : 100)

92

652

15,91

— на суму відпускних(760,59 х 1,4 : 100)

471

652

10,65

7

Здійснено нарахування до ФБ:

— на суму заробітної плати(1136,36 х 1,6 : 100)

92

653

18,18

— на суму відпускних(760,59 х 1,6 : 100)

471

653

12,17

8

Здійснено нарахування до ФНВ:

— на суму заробітної плати(1136,36 х 1,06 : 100)

92

656

12,05

— на суму відпускних(760,59 х 1,06 / 100)

471

656

8,06

9

Утримано внесок до ПФ із заробітної плати, відпускних і лікарняних((1136,36 + 760,59 + 365,85 + 243,90) х 2 : 100)

661

651

50,13

10

Утримано внесок до ФТВП із заробітної плати та відпускних(1136,36 + 760,59) х 1 : 100

661

652

18,97

11

Утримано внесок до ФБ із заробітної плати та відпускних(1136,36 + 760,59) х 0,6 : 100

661

653

11,38

12

Утримано податок з доходів із заробітної плати, відпускних і лікарняних((1136,36 + 760,59 + 365,85 + 243,90 - 50,13 -  18,97 - 11,38) х 15 : 100)

661

641/ПДФО

363,93

13

Перераховано внесок до ПФ(377,27 + 252,52 + 202,44 + 50,13 - 416,46)

651

311

465,90

14

Перераховано внесок до ФТВП

652

311

Розрахункова величина*

15

Перераховано внесок до ФБ(18,18 + 12,17 + 11,38 - 26,03)

653

311

15,70

16

Перераховано внесок до ФНВ(12,05 + 8,06 - 12,54)

656

311

7,57

17

Перераховано ПДФО(363,93 - 171,08)

641/ПДФО

311

192,85

18

Виплачено працівнику суму, що належить до видачі на руки (1136,36 + 760,59 + 365,85 + 243,90 -  50,13 - 18,97 - 11,38 - 363,93 - 969,47)

661

301

1092,82

*Страхувальники сплачують до ФТВП різницю між нарахованими страховими внесками та витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

 

У жовтні працівник іде у відпустку на 15 календарних днів, 5 з яких перенесено з вересня 2009 року.

Розрахуємо суму відпускних жовтня 2009 року.

Розрахунковим періодом у цьому випадку є жовтень 2008 року — вересень 2009 року.

Загальний дохід за розрахунковий період становить 30006,70 грн. (2500 х 11 + 1136,36 + 760,59 + 609,75), у тому числі 760,59 — відпускні за вересень 2009 року, 609,75 — лікарняні за вересень 2009 року.

Кількість календарних днів без урахування святкових і неробочих, що припадають на розрахунковий період, — 355 (365 - 10).

Середня заробітна плата становитиме: 30006,70 : 355 = 84,53 (грн.).

Розрахуємо суму відпускних за 15 календарних днів жовтня 2009 року: 84,53 х 15 = 1267,95 (грн.).

У бухгалтерському обліку операції з нарахування та виплати відпускних за жовтень відображатимуться в загальному порядку.

Такі особливості оплати відпустки та лікарняного у разі, якщо тимчасова непрацездатність настала в період перебування працівника в щорічній відпустці.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі