Теми статей
Обрати теми

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Редакція ПБО
Постанова від 27.12.2008 р. № 1164

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1164

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

1. Ці критерії застосовуються для оцінювання ступеня ризику для безпеки життя і здоров’я населення та навколишнього природного середовища від провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання ними вимог технічних регламентів, стандартів, норм і правил (крім будівельних, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних і ветеринарних норм і правил) та законодавства України щодо захисту прав споживачів під час розроблення, виробництва, випуску, зберігання, транспортування, використання, експлуатації, реалізації та утилізації продукції, в тому числі під час реалізації товарів у сфері роздрібної, оптово-роздрібної і оптової торгівлі, та продукції на підприємствах громадського харчування, а також під час надання послуг громадянам як споживачам.

2.

Ступінь ризику від провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), оцінюється за такими критеріями:

виробництво, випуск і реалізація продукції (виконання робіт, надання послуг), щодо якої нормативно-правовими актами та нормативними документами встановлені вимоги до забезпечення її безпеки для життя і здоров’я та навколишнього природного середовища;

складність і тривалість виробничого процесу, який застосовується під час виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг);

виробництво, випуск і реалізація продукції підвищеної небезпеки (отрути, отрутохімікати, вибухо- та вогненебезпечні речовини тощо);

виробництво, випуск і реалізація продукції, яка може застосовуватися не за призначенням;

введення в обіг нової споживчої продукції або періодичність оновлення виробництва різних видів (найменувань) продукції (виконання робіт, надання послуг);

кількість виявлених протягом року порушень суб’єктом господарювання вимог технічних регламентів, стандартів, норм і правил під час виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), а також законодавства у сфері захисту прав споживачів під час її реалізації;

строки провадження господарської діяльності.

3. Відповідно до критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), суб’єкти господарювання належать до високого, середнього та незначного ступеня ризику.

4. Державному нагляду (контролю) підлягають суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у Державному класифікаторі продукції та послуг ДК 016-97 (далі — ДКПП).

5. До суб’єктів господарювання з

високим ступенем ризику належать суб’єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у ДКПП за такими кодами:

1)

продукція сільського господарства, мисливства та лісового господарства:

продукція рослинництва — код 01.1;

продукція тваринництва — код 01.2;

продукція змішаного сільського господарства — код 01.3;

послуги в сільському господарстві — код 01.4;

послуги в мисливстві — код 01.5;

продукція лісового господарства та пов’язаних з нею послуг — код 02.0;

2)

продукція рибного господарства та пов’язаних з нею послуг — код 05.0;

3)

продукція добувної промисловості:

вугілля кам’яне, вугілля буре та торф — коди 10.1, 10.2, 10.3;

нафта сира та газ природний — код 11.1;

послуги з видобування нафти та газу — код 11.2;

руда залізна — код 13.1;

руда кольорових металів — код 13.2;

камінь будівельний — код 14.1;

пісок та глина — код 14.2;

мінерали для хімічної промисловості та виробництво добрив — код 14.3;

сіль — код 14.4;

продукція добувної промисловості — код 14.5;

4)

продукція харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів:

м’ясо, м’ясопродукти та продукти забою тварин — код 15.1;

продукція рибна — код 15.2;

продукція перероблення овочів та плодів — код 15.3;

жир тваринний та олія — код 15.4;

продукти молочні та морозиво — код 15.5;

продукція борошномельно-круп’яної промисловості та крохмалопродукти — код 15.6;

корми готові для тварин — 15.7;

продукти харчові інші — код 15.8;

напої — код 15.9;

вироби тютюнові — код 16.0;

5)

вироби текстильної та швейної промисловості:

пряжа та нитки текстильні — код 17.1;

тканини текстильні — код 17.2;

послуги з кінцевого оброблення текстилю — код 17.3;

вироби з текстилю — код 17.4;

матеріали з текстилю інші — код 17.5;

полотна трикотажні машинного чи ручного в’язання — код 17.6;

вироби трикотажні машинного чи ручного в’язання — код 17.7;

одяг шкіряний — код 18.1;

одяг з текстилю — код 18.2;

хутро та вироби з нього — код 18.3;

6)

шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття:

шкіра — код 19.1;

вироби шкіряні галантерейні та дорожні — код 19.2;

взуття — 19.3;

7)

деревина та вироби з неї:

деревина пиляна, стругана чи просочена — код 20.1;

панелі дерев’яні — код 20.2;

вироби столярні та теслярські — код 20.3;

тара дерев’яна — код 20.4;

вироби з деревини інші, вироби з корку, вироби плетені — код 20.5;

8)

продукція целюлозно-паперової промисловості, продукція друкована:

маса паперова, папір та картон — код 21.1;

вироби з паперу та картону — код 21.2;

продукція друкована — код 22.1;

продукція друкована, не введена в інші угруповання, та послуги, пов’язані з поліграфією — код 22.2;

9)

кокс, продукція нафтопереробки:

коксопродукти — код 23.1;

продукти нафтопереробки — код 23.2;

10)

продукція хімічна:

продукція хімічна основна — код 24.1;

продукти агрохімічні — код 24.2;

фарби, лаки, добавки друкарських фарб — код 24.3;

мило, парфуми та засоби догляду — код 24.5;

продукти хімічні інші — код 24.6;

волокна штучні та синтетичні — 24.7;

11)

вироби гумові та пластмасові — коди 25.1 і 25.2;

12)

вироби мінеральні неметалеві інші:

скло та вироби із скла — код 26.1;

вироби керамічні — код 26.2;

черепиця та плитка керамічна — код 26.3;

цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини — код 26.4;

цемент, вапно та гіпс будівельний — код 26.5;

вироби з бетону будівельні — код 26.6;

вироби з каменю — код 26.7;

вироби мінеральні різні — код 26.8;

13)

метали основні та металеві вироби, виготовлені заводським способом:

продукція чорної металургії — код 27.1;

труби та трубопроводи — код 27.2;

вироби перероблення сталі — код 27.3;

метали кольорові — код 27.4;

литво — код 27.5;

конструкції металеві для будівництва — код 28.1;

резервуари, цистерни та контейнери металеві — код 28.2;

котли нагрівальні — код 28.3;

послуги з кування, штампування карбування; виготовлення виробів з металевого порошку — код 28.4;

послуги з обробки металів — код 28.5;

вироби ножові, інструменти та вироби металеві загального призначення — код 28.6;

вироби металеві інші — код 28.7;

14)

машини та устаткування:

устаткування механічне — код 29.1;

машини загального призначення — код 29.2;

машини сільськогосподарські — код 29.3;

верстати — код 29.4;

машини та устаткування для металургійної промисловості — код 29.5;

прилади побутові — 29.7;

15)

устаткування електричне та електронне:

машини конторські та електронно-обчислювальні — код 30.0;

двигуни, генератори та трансформатори — код 31.1;

апаратура електророзподільна та контрольна — код 31.2;

провід та кабель ізольований — код 31.3;

акумулятори та батареї електричні — код 31.4;

лампи електричні та устаткування освітлювальне — код 31.5;

устаткування електричне інше — код 31.6;

компоненти електронні — код 32.1;

апаратура для трансляції та ретрансляції передач — код 32.2;

апаратура приймальна, записувальна та для відтворювання звуку і зображення — код 32.3;

устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне — код 33.1;

апаратура контрольно-вимірювальна — код 33.2;

устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване — код 33.3;

устаткування оптичне та фотографічне — код 33.4;

годинники — код 33.5;

16)

устаткування транспортне:

автомобілі — код 34.1;

корпуси та причепи автомобілів — 34.2;

устаткування автомобільне

34.3;

продукція суднобудування — код 35.1;

локомотиви залізничні, трамвайні та рейковий рухомий склад — код 35.2;

мотоцикли та велосипеди — код 35.4;

устаткування транспортне, не введене в інші угруповання — код 35.5;

17)

продукція промислова інша:

меблі — код 36.1;

монети та ювелірні вироби — код 36.2;

вироби спортивні — код 36.3;

ігри та іграшки — код 36.4;

18)

електрична енергія, газ, пара і гаряча вода:

послуги з виробництва і розподілу електричної енергії — код 40.1;

вироблений газ та послуги з розподілу газоподібного палива по магістралях — код 40.2;

послуги з постачання водяної пари і гарячої води — включно з холодоагентами — код 40.3;

зібрана та очищена вода, послуги з розподілу води — код 41.0;

19)

послуги з оптової та роздрібної торгівлі; послуги з ремонту автомобілів, мотоциклів, особистих і побутових товарів:

послуги з торгівлі автомобілями — код 50.1;

послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобілів — код 50.2;

послуги з торгівлі автомобільними деталями і приладдям — код 50.3;

послуги з торгівлі мотоциклами та їх ремонту — код 50.4;

послуги з роздрібної торгівлі пальним — код 50.5;

послуги з оптової торгівлі сільськогосподарською сировиною і живими тваринами — код 51.2;

послуги з оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами — код 51.3;

послуги з оптової торгівлі побутовими товарами — код 51.4;

послуги з оптової торгівлі промисловим обладнанням — код 51.6;

послуги з оптової торгівлі інші — код 51.7;

послуги з роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах — код 52.1;

послуги з роздрібної торгівлі продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах — код 52.2;

послуги з роздрібної торгівлі фармацевтичними, медичними, косметичними та гігієнічними товарами — код 52.3;

послуги з роздрібної торгівлі новими товарами в спеціалізованих магазинах інші — код 52.4;

послуги з роздрібної торгівлі вживаними товарами в магазинах — код 52.5;

послуги з роздрібної торгівлі поза магазинами — код 52.6;

послуги з ремонту особистих та побутових виробів — код 52.7;

20)

послуги готелів та ресторанів:

послуги готелів — код 55.1;

послуги кемпінгів та місць короткотермінового проживання інших — код 55.2;

послуги громадського харчування — код 55.3;

послуги з забезпечення напоями — код 55.4;

послуги їдалень, послуги з постачання готової їжі — код 55.5;

21)

послуги транспорту, складського господарства і зв’язку:

послуги залізничного транспорту — код 60.1;

послуги наземного транспорту іншого — код 60.2;

послуги з транспортування трубопроводами — код 60.3;

послуги морського транспорту закордонного і каботажного плавання — код 61.1;

послуги річкового транспорту — код 61.2;

послуги авіаційного транспорту, які надаються за розкладом — код 62.1;

послуги авіаційних перевезень, які не підпорядковуються розкладу — код 62.2;

послуги космічного транспорту — код 62.3;

послуги транспортної обробки і складування вантажів — код 63.1;

послуги транспортної інфраструктури — код 63.2;

послуги туристичних агентств і операторів — 63.3.

6. До суб’єктів господарювання із

середнім ступенем ризику належать суб’єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у ДКПП за такими кодами:

1)

продукція промислова інша:

інструменти музичні — код 36.3;

продукція обробки металевих відходів — код 37.1;

продукція обробки неметалевих відходів — код 37.2;

2)

послуги з оптової торгівлі несільськогосподарськими проміжними продуктами, відходами і брухтом — код 51.5;

3)

послуги транспорту, складського господарства і зв’язку:

організація вантажних перевезень — код 63.4;

послуги поштові та кур’єрські — код 64.1;

послуги засобів зв’язку — код 64.2.

7. До суб’єктів господарювання з

незначним ступенем ризику належать суб’єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у ДКПП за такими кодами:

1)

послуги посередників у торгівлі — 51.1.

2)

послуги із здавання під найм (в оренду) машин і обладнання без операторів, прокат побутових товарів і предметів особистого користування:

послуги із здавання під найм (в оренду) автомобілів — код 71.1;

послуги із здавання під найм (в оренду) інших транспортних засобів — код 71.2;

послуги із здавання під найм (в оренду) інших машин і обладнання — код 71.3;

послуги з прокату предметів особистого користування і побутових товарів — код 71.4;

інші послуги (коди з 72 по 92).

8.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю, пов’язаною з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), суб’єктів господарювання здійснюються в установленому порядку з такою періодичністю:

з

високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на рік;

з

середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на два роки;

з незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на три роки.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі