Теми статей
Обрати теми

Ви нам писали. Чи можливий перегляд ціни після виконання договору?

Редакція ПБО
Стаття

Чи можливий перегляд ціни після виконання договору?

 

У цій статті розглянемо питання, з яким до нас звернувся один із читачів. Підприємство не скористалося пільгою з ПДВ при поставці товару. Товар за договором уже відвантажено та оплачено покупцем. Запитання полягає в тому, чи може підприємство-постачальник звернутися до покупця з пропозицією переглянути ціну договору у бік її зменшення у зв’язку з необхідністю застосування пільги з ПДВ?

Олена УВАРОВА, юрист Видавничого будинку «Фактор»

 

Ситуацію, коли платник податків, не скориставшись пільгою, нарахував ПДВ, у зв’язку з чим було завищено загальну суму договору, ми досить докладно розглядали в коментарі до

п. 4 розділу V листа ДПАУ від 04.12.2009 р. № 27084/7/16-1517 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 21, с. 33). Нагадаємо: на думку ДПАУ, якщо товари реалізовано продавцем в операціях, щодо яких передбачено пільговий режим оподаткування, вартість договору підлягає зміні на суму неправильного нарахованого ПДВ. У цьому випадку продавець повинен повернути покупцю сплачену останнім при придбанні товару суму ПДВ.

Але це далеко не єдиний випадок, коли у сторін договору вже після виконання зобов’язань за ним виникає необхідність унести зміни до договору в частині загальної суми платежів за ним, у тому числі переглянути ціну в бік зменшення чи збільшення. Наприклад, часто з такою ініціативою виступають орендодавці, направляючи орендарям пропозицію внести зміни до договору, згідно з якими орендна плата збільшується заднім числом.

Здавалося б, оскільки питання лежить у площині договірних відносин і полягає лише в тому, чи можна зменшити або збільшити ціну за ініціативою однієї зі сторін договору, рішення має бути простим — сторони вільні у визначенні умов договору, а отже, за наявності згоди продавця та покупця ціну може бути змінено.

Але все зовсім не так однозначно. Звернемося до положень

ЦКУ.

Згідно зі

ст. 632 ЦКУ ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін (ч.1). Зміна ціни після укладення договору допускається тільки у випадках та на умовах, установлених договором або законом (ч. 2). Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається (ч. 3).

Як бачимо,

ЦКУ прямо вказує на неможливість зміни ціни договору після його виконання. Однак, слід визнати, наведена норма потребує додаткової конкретизації. Розглянемо можливі ситуації.

 

Зміна ціни в разі порушення договору

Згідно зі

ст. 599 ЦКУ зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Якщо зобов’язання порушено (не виконано або виконано неналежним чином), зобов’язання продовжує існувати, навіть якщо закінчився строк дії договору. У цьому випадку одним із наслідків порушення зобов’язання саме й може бути перегляд ціни з ініціативи сторони, на чию користь мало бути виконано зобов’язання (п. 2 ч. 1 ст. 611 ЦКУ).

Тому на ситуацію, коли ціна чи інші умови договору переглядаються у зв’язку з порушенням умов договору, встановлена

ч. 3 ст. 632 ЦКУ заборона на її зміну не поширюється, оскільки договір не вважається виконаним. Більше того, якщо порушення договору полягало в поставці товару неналежної якості, законодавство навіть пропонує можливі варіанти зміни умов договору, серед яких і зміна ціни.

У зв’язку з цим ми можемо зробити перший висновок:

у разі порушення умов договору ціну може бути змінено, заборона щодо її перегляду на такі ситуації не поширюється.

 

Зміна ціни за домовленістю сторін

Оскільки ціна договору — одна з його істотних умов, питання про можливість її зміни не може розглядатися без урахування

загальних правил, відповідно до яких повинні вноситися зміни до договору.

Загальне ж правило може бути сформульовано так: до договору може бути внесено зміни за згодою сторін або в односторонньому порядку, але тільки за підставами, прямо передбаченими договором або законом. Але, як бачимо, із цього правила зроблено виняток у вигляді заборони зміни ціни після виконання договору. Перше запитання, яке потребує відповіді у зв’язку з цим:

ідеться про недопустимість будь-якої зміни ціни, у тому числі за домовленістю сторін, чи все ж мається на увазі тільки зміна в односторонньому порядку?

На наш погляд, цей припис слід розцінювати як такий, що встановлює заборону на зміну ціни як з ініціативи однієї зі сторін, так і за їх взаємною домовленістю. Насамперед, такий висновок випливає з того, що законодавець не передбачає будь-яких винятків, як, наприклад, він це робить, розглядаючи питання про можливість зміни ціни договору після його укладення та прямо зазначаючи, що така зміна можлива тільки у випадках та на умовах, установлених договором або законом (

ч. 2 ст. 632 ЦКУ).

Однак це не все. Щоб з’ясувати повною мірою, як повинна діяти ця заборона на практиці, необхідно також установити, що розуміється під

виконанням договору. Зокрема, чи означає ця заборона, що ціну договору купівлі-продажу не може бути змінено, якщо обидві сторони — і продавець, і покупець — виконали свої зобов’язання, чи мається на увазі у тому числі й неможливість зміни кожного зобов’язання окремо, якщо воно вже виконане (наприклад, не можна змінити умови поставки, якщо товар поставлено, хоча ще не оплачено; або не можна змінити ціну, якщо товар оплачено, хоча поставка ще не відбулася)? Або таке питання: якщо договір передбачає виконання декількох зобов’язань (щомісячну поставку партій товару з їх попередньою або наступною оплатою), чи можна говорити про те, що, оскільки договір вважатиметься виконаним сторонами тільки після виконання всіх передбачених ним зобов’язань, зміна ціни щодо кожної поставленої партії товару допускається навіть після її оплати, головне — щоб зміна відбулася до закінчення строку договору?

Слід зазначити, що

ЦКУ термін «виконання» використовує переважно щодо кожного окремого зобов’язання, у тому числі в межах одного договору. Наприклад, у ст. 14 ЦКУ йдеться про виконання обов’язків у межах, установлених договором або актом цивільного законодавства. При цьому, якщо сторони наділені взаємними правами та обов’язками (одна сторона зобов’язана поставити товар, інша — оплатити його), то вони розглядаються як одне двостороннє зобов’язання (ч. 3 ст. 510 ЦКУ). Виконання зобов’язання є підставою для його припинення (ст. 599 ЦКУ). При цьому договір може продовжувати діяти, оскільки в межах одного договору може існувати декілька зобов’язань і припинення дії договору ЦКУ, за загальним правилом, пов’язує із закінченням його строку (ст. 631 ЦКУ).

Із цього можна зробити висновок, що заборона на зміну ціни договору після його виконання повинна застосовуватися щодо кожного окремого зобов’язання, яке припинилося виконанням. Підтверджує цей висновок і судова практика (див.

постанову ВГСУ від 17.01.2008 р. № 5/166, рішення Господарського суду м. Києва від 25.06.2009 р. у справі № 26/103, постанови Одеського апеляційного господарського суду від 23.12.2008 р. у справі № 20/152-08-2987, від 26.05.2009 р. у справі № 20/23-09-608, постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 31.08.2009 р. у справі № 3/179-09). Інакше кажучи, якщо зобов’язання виконала тільки одна з його сторін (наприклад, покупець оплатив товар), то у сторін ще зберігається можливість переглянути ціну до моменту, коли друга сторона теж виконає свій обов’язок (до моменту поставки товару). Це правило має діяти, навіть якщо договором передбачено декілька зобов’язань. Наприклад, якщо договір, укладений на один рік, передбачає щомісячну поставку товару з оплатою кожної його окремої партії, ціна не може бути переглянута щодо вже поставлених та оплачених партій, незважаючи на те що дія договору триває. Договір залишається діючим тільки щодо тих зобов’язань, які ще не виконано. Можливість перегляду ціни зберігається й у випадку, якщо сторони або одна зі сторін виконали свої зобов’язання тільки частково (постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 30.11.2009 р. у справі № 33/304-09).

Таку позицію в цілому підтримують і автори Науково-практичного коментаря до цивільного законодавства України, зазначаючи, що

ч. 3 ст. 632 ЦКУ забороняє сторонам домовлятися про зміну ціни договору після виконання передбаченого договором зобов’язання. Однак, на їх думку, це положення поширюється й на часткове виконання договору (див. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: У 2-х т. / Відп. ред. В. Г. Ротань. — 2-ге вид. — Х.: Фактор, 2010. — Т. 2. — С. 127).

Отже, підсумуємо.

Ціну може бути переглянуто в бік збільшення чи зменшення в таких випадках:

1) одна зі сторін порушила умови договору; її контрагент у зв’язку з цим може ініціювати перегляд ціни та в разі отримання відмови вимагати її зміни в судовому порядку;

2) виникли обставини, прямо передбачені законом або договором як підстава для перегляду ціни договору (подорожчання матеріалів, зміни в законодавстві тощо), але при цьому зміна ціни можлива тільки у випадку, якщо такі обставини мали місце до виконання сторонами своїх зобов’язань за договором (ціни на необхідні для виконання договору підряду комплектуючі змінилися до їх закупівлі підрядником тощо), та за умови, що зміни внесено також до моменту виконання договору;

3) якщо взаємні зобов’язання сторін у межах договору (поставка товарів / передача результатів робіт / надання послуг — їх оплата) виконано, перегляд умов їх виконання, у тому числі ціни, неможливий навіть за наявності згоди обох сторін та навіть за умови, що строк дії самого договору ще не закінчився.

Тепер повернемося до ситуації, з приводу якої власне і було поставлено запитання про можливість перегляду ціни.

Насамперед, слід відповісти на запитання про те, чи можна в цьому випадку говорити про

перегляд ціни, адже ціна товару в разі помилкового незастосування пільги з ПДВ не змінюється (згідно з п.п. 6.1.1 Закону про ПДВ податок становить 20 % бази оподаткування та додається до ціни товарів , робіт, послуг), чи відшкодування продавцем покупцю сплаченої останнім при придбанні товару суми ПДВ матиме інший статус?

Як видно з тексту

листа від 04.12.2009 р. № 27084/7/16-1517, який уже згадувався, ДПАУ таке запитання собі не ставить, кваліфікуючи дії продавця, який не скористався пільгою з ПДВ, як завищення ціни (абз. четвертий п. 4 розділу V). У зв’язку з цим у нього в подальшому виникає необхідність повернення відповідної суми коштів покупцю та виписування розрахунку коригування до податкової накладної, в якому має бути відкориговано вартість товару на суму податку.

З точки зору цивільного законодавства в цьому випадку перегляд ціни договору не здійснюється: ціна товару не змінюється, сплата ж покупцем доданої до ціни суми податку — передбачений податковим законодавством обов’язок, що не залежить від волевиявлення сторін і не встановлюється ними за їх розсудом у договорі. Тому закріплена у ч. 3 ст. 632 ЦКУ заборона на перегляд ціни договору після його виконання на цю ситуацію поширюватися не повинна.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі