Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо окремих питань ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2010/№ 31
Друк
Лист від 12.03.2010 р. № 5119/7/16-1617

Щодо окремих питань ведення реєстру отриманихта виданих податкових накладних*

Лист Державної податкової адміністрації України від 12.03.2010 р. № 5119/7/16-1617

 

* Див. статтю на с. 31. —

Прим. ред.

 

Державна податкова адміністрація України у зв’язку із надходженням численних запитів надає роз’яснення щодо окремих питань ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних з податку на додану вартість (далі — Реєстр).

1.

Облік податкових накладних, усі примірники яких залишаються в особи, що їх виписала (розділ II Реєстру)

Відповідно до статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість» (далі — Закон) податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов’язань продавця у двох примірниках. При цьому у випадках, визначених пунктом 8 Порядку заповнення податкової накладної (наказ ДПА України від 30.05.97 № 165) (далі — Порядок), усі примірники податкових накладних залишаються в особи, що їх виписала.

Такий же порядок визначено і для податкових накладних, виписаних на суму перевищення звичайної ціни поставки над фактичною (пункт 19 Порядку).

Факт здійснення операцій з поставки товарів на експорт засвідчується одночасно як податковою накладною, так і вантажною митною декларацією, оскільки підтвердженням експорту товарів є належним чином оформлена ВМД.

1.1.

При занесенні до Реєстру податкових накладних, виписаних у разі поставки товарів (послуг) покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ (пункт 8.1 Порядку):

у

графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;

до

граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;

у

графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПН»;

у

графі 5 «найменування (П. І. Б. — для фізичної особи) платника податку — покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;

у

графі 6 «індивідуальний податковий номер платника податку — покупця» проставляється позначка «Х»;

у

графах 7 — 12 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів (послуг).

1.2.

При занесенні до Реєстру податкової накладної, складеної на операції з експорту товарів (пункт 8.1 Порядку):

у

графі 1 проставляється порядковий номер запису в Реєстрі, який переноситься на податкову накладну та є її номером;

у

графі 2 — дата складання податкової накладної, що відповідає даті вивезення, фактично підтвердженої оригіналом ВМД МД-2 з позначкою 3/8;

у

графі 3 — порядковий номер ВМД МД-2 в журналі обліку ВМД (останні шість знаків гр. 7 ВМД МД-2);

у

графі 4 — позначення «ВМД»;

у

графі 5 — країна нерезидента та найменування (прізвище, ім’я, по батькові /за наявності/ — для фізичної особи) нерезидента;

у

графі 6 — позначка «Х»;

у

графах 7, 12 відображається фактурна вартість експортованих товарів у гривнях, обрахована за курсом НБУ, встановленим на дату складання ВМД.

1.3.

При занесенні до Реєстру податкових накладних, виписаних у разі отримання від нерезидента послуги, місце поставки якої припадає на митну територію України (пункт 8.2 Порядку):

у

графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;

до

граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;

у

графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПН»;

у

графі 5 вказується назва платника податку — покупця, що відповідає назві платника податку;

у

графі 6 зазначається індивідуальний податковий номер платника податку — покупця, що відповідає індивідуальному податковому номеру платника податку;

у

графах 7 — 12 відображаються вартісні показники щодо поставки послуг, на підставі цих даних в подальшому заповнюється рядок 7 податкової декларації з податку на додану вартість.

1.4.

При занесенні до Реєстру податкових накладних, виписаних у разі передачі товарів (послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання, використання товарів (послуг), за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, визнання умовного продажу товарних залишків та/або основних фондів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, ліквідації основних виробничих фондів або невиробничих фондів за самостійним рішенням платника податку, переведення основних фондів до складу невиробничих фондів (пункт 8.3 Порядку):

у

графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;

до

граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;

у

графі 4 проставляється позначення «ЗЦ», оскільки при зазначених операціях база оподаткування податком на додану вартість визначається відповідно до вимог Закону не нижче за звичайні ціни;

у

графі 5 вказується назва платника податку — покупця, що відповідає назві платника податку — продавця;

у

графі 6 зазначається індивідуальний податковий номер платника податку — покупця, який є однаковим з індивідуальним податковим номером платника податку — продавця;

у

графах 7 — 12 відображається інформація щодо оподаткування таких товарів.

1.5.

При занесенні до Реєстру податкових накладних, виписаних на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (пункт 19 Порядку):

у

графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;

до

граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;

у

графі 4 проставляється позначення «ЗЦ»;

у

графі 5 записується «Перевищення звичайної ціни над фактичною»;

у

графі 6 проставляється позначка «Х»;

у

графах 7 — 12 відображається інформація щодо оподаткування суми перевищення звичайної ціни над фактичною ціною поставки товарів (послуг).

1.6.

При занесенні до Реєстру податкових накладних, виписаних за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була виписана на ці операції) (пункт 8.4 Порядку):

у

графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;

до

граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;

у

графі 4 проставляється позначення «ПП»;

графа 5

заповнюється словами «Поставка за готівку», «Виписка транспортних квитків», «Виписка готельних рахунків» тощо («Підсумкова податкова накладна»);

у

графі 6 проставляється позначка «Х»;

у

графах 7 — 12 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів (послуг).

2.

Облік операцій з поставки товарів (послуг), які не є об’єктом оподаткування (розділ II Реєстру)

Відповідно до вимог статті 7 Закону платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з поставки та придбання товарів (послуг), які не є об’єктом оподаткування, при цьому податкові накладні складаються лише для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподаткування.

У разі, якщо здійснення операцій, які не є об’єктом оподаткування, є переважним видом діяльності та носить безперервний характер, виручка від таких операцій зареєстрованим платником податку може відображатися в Реєстрі загальним підсумком за звітний податковий період виходячи із даних бухгалтерського обліку.

2.1.

При занесенні до Реєстру документів, що засвідчують факт поставки товарів (послуг), які не є об’єктом оподаткування:

у

графі 1 записується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі;

у

графах 2, 3 — відповідні реквізити документа;

у

графі 4 зазначається прочерк;

у

графі 5 — найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи) покупця;

у

графі 6 — позначка «Х»;

у

графах 7, 11 — загальна сума поставки товарів (послуг), які не є об’єктом оподаткування;

у

графах 8, 9, 10, 12 — позначка «Х».

2.2.

При занесенні до Реєстру загальних підсумків операцій, які не є об’єктом оподаткування:

у

графі 1 записується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі;

у

графі 2 ставиться дата здійснення запису у Реєстрі, але не пізніше останнього календарного дня місяця здійснення операцій;

у

графах 3, 4 робляться прочерки;

графа 5

заповнюється словами «Загальний обсяг поставки, що не є об’єктом оподаткування»;

у

графі 6 — позначка «Х»;

у

графах 7, 11 — загальна сума поставки товарів (послуг), які не є об’єктом оподаткування;

у

графах 8, 9, 10, 12 — позначка «Х».

3.

Облік розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) (розділ II Реєстру)

У разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону постачальник товарів (послуг) виписує розрахунок коригування, при занесенні його до Реєстру:

у

графі 1 записується порядковий номер розрахунку коригування;

у

графі 2 — дата виписки розрахунку коригування;

до

графи 3 переноситься номер розрахунку коригування, який має вигляд дробу, чисельник якого відповідає порядковому номеру розрахунку коригування та номеру з графи 1, а знаменник — номеру податкової накладної, до якої виписано розрахунок коригування;

у

графі 4 «вид документа» проставляється позначення «РК»;

до

граф 5, 6 переносяться відповідні реквізити розрахунку коригування;

у

графах 7 — 12 відображаються вартісні показники щодо коригування обсягів поставки товарів (послуг) та сум податкового зобов’язання, на підставі цих даних в подальшому заповнюється рядок 8.3 податкової декларації з податку на додану вартість.

4.

Особливості заповнення розділу I Реєстру при обліку окремих операцій з придбання товарів (послуг)

4.1.

Оскільки податкова накладна, отримана платником податку — покупцем, який застосовує касовий метод податкового обліку, може бути включена до складу податкового кредиту датою списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) або датою надання інших видів компенсації вартості поставлених йому товарів (послуг), то така податкова накладна записується (реєструється) в розділі I Реєстру в звітному (податковому) періоді, на який припадає таке списання.

При занесенні до Реєстру податкових накладних, отриманих платником податку покупцем, який застосовує касовий метод податкового обліку:

у

графі 1 записується порядковий номер податкової накладної, який переноситься на податкову накладну як вхідний номер;

у

графі 2 указується дата отримання податкової накладної;

до

граф 3, 4, 6, 7 переносяться відповідні реквізити податкової накладної;

у

графі 5 проставляється позначення «ПН»;

у

графах 8 — 16 відображається інформація щодо придбання товарів (послуг).

4.2.

Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою 20 відсотків та визначається відповідно до підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону виходячи із договірної (контрактної) вартості отриманих товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін. Податкові накладні, договірна ціна отриманих товарів (послуг) за якими відрізняється від звичайної ціни на такі товари (послуги) більше ніж на 20 відсотків, записуються (реєструються) в розділі I Реєстру наступним чином:

у

графі 1 записується порядковий номер податкової накладної, який переноситься на податкову накладну як вхідний номер;

у

графі 2 указується дата отримання податкової накладної;

до

граф 3, 4, 6, 7 переносяться відповідні реквізити податкової накладної;

у

графі 5 проставляється позначення «ПН»;

у

графі 8 вказується загальна сума придбання, включаючи ПДВ;

у

графах 9, 10 відображаються суми, які відповідають вартості отриманих товарів (послуг) на рівні звичайних цін;

до

граф 13, 14 включаються суми перевищення вартості придбаних товарів (послуг) над рівнем звичайних цін та перевищення відповідної суми податку.

4.3. Відповідно до статті 7 Закону право на нарахування податку та складання податкових накладних надано виключно особам, зареєстрованим як платники податку на додану вартість. При цьому у податкових деклараціях з податку на додану вартість відображаються зведені результати обліку усіх операцій з придбання.

У разі відсутності індивідуального податкового номера постачальника у графі 7 розділу I Реєстру Порядком ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних (наказ ДПА України від 30.06.2005 № 244) передбачено вказування умовних ІПН.

4.3.1. Відповідно до положень підпунктів 7.2.6 (абзацу 6), 7.4.5 статті 7 Закону документом, що підтверджує суму сплаченого податку у зв’язку з придбанням товарів (послуг) для нарахування податкового кредиту, може бути касовий чек, який містить суму поставлених товарів (послуг) та суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера постачальника), то

запис таких документів у розділі I Реєстру здійснюється у розрізі документів з розрахунку загальної суми поставлених товарів (послуг) (без урахування ПДВ) за день не більше 200 гривень наступним чином:

у

графі 1 записується порядковий номер отриманого документа, який переноситься на документ як вхідний номер;

у

графі 2 указується дата отримання документа;

до

граф 3, 4, 6 переносяться відповідні реквізити документа;

у

графі 5 зазначається позначення «ЧК»;

у

графі 7 вказується умовний ІПН «100000000000»;

у

графі 8 відображається сума щодо придбання товарів (послуг);

у

графі 9 вказується сума отриманих товарів (послуг), але не більше 200 гривень за один день;

у

графі 10 — відповідна сума сплаченого податку (але не більше 40 гривень за один день);

у

графах 11 — 16 вказується прочерк.

При цьому слід мати на увазі, що з урахуванням вимог нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» касовий чек, який містить суму поставлених товарів (послуг) та суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера постачальника) — це фіскальний касовий чек. Фіскальний касовий чек на товари (послуги), відповідно до вимог Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 № 614, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за № 105/5296, для суб’єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані як платники ПДВ, в обов’язковому порядку повинен містити індивідуальний податковий номер платника ПДВ.

4.3.2.

При записі (реєстрації) у розділі I Реєстру документів, у разі придбання в нерезидента товарів (послуг), що не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою використання для поставки послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначається поза межами митної території України відповідно до підпункту «д» пункту 6.5 статті 6 Закону:

у

графі 1 записується порядковий номер отриманого документа, який переноситься на документ як вхідний номер;

у

графі 2 указується дата отримання документа;

до

граф 3, 4, 6 переносяться відповідні реквізити документа;

у графі 5

робиться відповідне позначення («ПН», «РК», «ВМД», або прочерк);

у

графі 7 вказується умовний ІПН «200000000000»;

у

графі 8 відображається сума щодо придбання товарів (послуг);

графи 9 — 14

прокреслюються прочерками;

у

графі 15 вказується сума придбання без ПДВ, на підставі цих даних в подальшому заповнюється рядки 14, 15 податкової декларації з податку на додану вартість;

у

графі 16 вказується сума ПДВ, у разі придбання з ПДВ (сплати ПДВ на митним органам або сплати ПДВ покупцем — отримувачем послуги від нерезидента на митній території України).

4.3.3.

При записі (реєстрації) у розділі I Реєстру документів, у разі придбання в нерезидента товарів (послуг), у випадках не передбачених абзацом третім пункту 9.7 Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних:

у

графі 1 записується порядковий номер отриманого документа, який переноситься на документ як вхідний номер;

у

графі 2 указується дата отримання документа;

до

граф 3, 4, 6 переносяться відповідні реквізити документа;

у

графі 5 робиться відповідне позначення («ПН», «РК», «ВМД», прочерк);

у

графі 7 вказується умовний ІПН «300000000000»;

у

графі 8 — 14 відображається сума щодо придбання товарів (послуг), на підставі цих даних в подальшому заповнюються рядки 12.1 — 13.3 податкової декларації з податку на додану вартість;

у

графах 15, 16 вказується прочерк.

4.3.4.

При занесенні до Реєстру документів, що засвідчують факт придбання товарів (послуг) на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники ПДВ:

у

графі 1 записується порядковий номер отриманого документа, який переноситься на документ як вхідний номер;

у

графі 2 указується дата отримання документа;

до

граф 3, 4, 6 переносяться відповідні реквізити документа;

у

графі 5 робиться прочерк;

у

графі 7 вказується умовний ІПН «400000000000»;

у

графах 10, 12, 14, 16 — позначка «Х»;

у

графі 8 відображається сума щодо придбання товарів (послуг);

графи 9, 11, 13, 15

заповнюються відповідно до характеру використання придбаних товарів (послуг).

Запис (реєстрація) у Реєстрі первинних документів податкового обліку, що включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, здійснюється в порядку наведеному вище з додаванням до виду документа літери «У».

Одночасно наголошуємо, що рекомендації щодо відображення платниками ПДВ окремих операцій з поставки в податковій звітності з податку на додану вартість було надано листом ДПА України від 03.07.2009 № 13995/7/16-1617.

Повідомляючи вищевикладене, Державна податкова адміністрація України:

— інформує, що

інші податкові роз’яснення можуть застосовуватися в частині, що не суперечить цьому роз’ясненню;

— зобов’язує довести зазначене роз’яснення до відома підпорядкованих підрозділів, забезпечити їх врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи і винесенні рішень в процесі апеляційних узгоджень та організувати роз’яснювальну роботу з платниками податків.

 

Заступник голови О. Любченко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі