Теми статей
Обрати теми

Батьки та діти: податкова соціальна пільга

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2010/№ 31
Друк
Стаття

Батьки та діти: податкова соціальна пільга

 

З 01.01.2010 р. до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV було внесено зміни, що стосуються порядку надання податкової соціальної пільги багатодітним батькам.

У цій статті розглянемо порядок надання податкової соціальної пільги працюючим батькам, у тому числі багатодітним.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

СКУ

— Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III .

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 1646

— Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VI.

Закон № 1343

— Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009 р. № 1343-VI.

Порядок № 2035

— Порядок надання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги, затверджений постановою КМУ від 26.12.2003 р. № 2035.

Порядок № 451

— Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від 29.09.2003 р. № 451.

Наказ № 461

— наказ ДПАУ «Щодо затвердження форм заяв та повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку» від 30.09.2003 р. № 461.

Лист № 1560

— лист ДПАУ від 29.03.2007 р. № 1560/к/17-0715.

Лист № 11125

— лист ДПАУ від 12.06.2006 р. № 11125/7/17-0717.

Лист № 14312

— лист ДПАУ від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717.

Лист № 28800

— лист ДПАУ від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217.

Лист № 160

— лист ДПАУ від 14.01.2010 р. № 160/6/17-0716).

Лист № 11496

— лист ДПАУ від 22.06.2004 р. № 11496/7/17-3117.

Лист № 955

— лист ДПАУ від 01.02.2010 р. № 955/к/17-0714 (див. с. 11).

 

Законом № 889

для працюючих батьків, які мають дітей, передбачено застосування до їх зарплати податкових соціальних пільг (далі — ПСП). Розглянемо, кому саме і в якому розмірі може бути надано ПСП.

 

Перелік платників податків — батьків, які мають право на ПСП, та розміри ПСП

Право на застосування ПСП до доходу, отриманого у вигляді заробітної плати, мають платники податків, які:

— є

самотньою матір’ю, самотнім батьком (опікуном, піклувальником) та мають дітей віком до 18 років (п.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889);

— платники податків, які

утримують дитину-інваліда віком до 18 років (п.п. «б» п.п. 6.1.2 Закону № 889);

мають та виховують трьох чи більше дітей віком до 18 років (п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889).

Нагадаємо: згідно з

Порядком № 2035 самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) є особи, які на момент застосування ПСП, мають дитину (дітей) віком до 18 років, і не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

Наведемо розміри ПСП на дітей, що застосовуються з 1 січня 2010 року з урахуванням роз’яснень ДПАУ, викладених у

листах № 28800 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 1 — 2) та № 160 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 13), в яких ДПАУ виходила з розміру мінімальної зарплати, установленої Законом № 1646.

 

Категорія платника податків

Розмір ПСП, %

Розмір ПСП, грн.

Підстава

Самотня мати або самотній батько (опікун, піклувальник), які мають дитину (дітей) до 18 років

150 — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

651,75 — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

П.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889

Особа, в якої на утриманні перебуває дитина-інвалід віком до 18 років

150 — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

651,75 — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

П.п. «б» п.п. 6.1.2 Закону № 889

Особа, яка має та виховує трьох чи більше дітей віком до 18 років

200 — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

869,00 — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

П.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889

 

Крім того, відповідно до

п. 6.2 Закону № 889, обоє батьків — платники податку з перелічених категорій (пп. «а» і «б» п.п. 6.1.2 та п. п «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889) додатково мають право на отримання ПСП у розмірі 100 % безпосередньо на себе за умови дотримання вимог щодо розміру доходу, який дає право на застосування ПСП (листи № 11125 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 16, № 1560 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 9).

Зазначені категорії платників мають право на ПСП при дотриманні певної умови, а саме: зарплата таких платників не повинна перевищувати граничного розміру. Далі розглянемо, як визначається граничний розмір зарплати у 2010 році.

 

Граничний розмір зарплати

ПСП застосовується

виключно до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та відшкодувань) за умови, що розмір такої заробітної плати не перевищує суми, що дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи на 1 січня податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10,00 грн. (частина перша п. п 6.5.1. Закону № 889).

ДПАУ у своїх

листах № 28800, № 160 рекомендувала для визначення граничного розміру зарплати, що застосовується у 2010 році, виходити з розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, установленого Законом № 1646 на 1 січня 2010 року, тобто з 869 грн.

Таким чином,

граничний розмір заробітної плати, до якої застосовується ПСП, у 2010 році становить 1220 грн.

Отже, за загальним правилом зарплата платників податків, які згідно з

п. 6.1 Закону № 889 претендують на ПСП, не повинна перевищувати 1220 грн.

Винятком із цього загального правила щодо визначення граничного розміру зарплати, який дає право на отримання ПСП, є саме випадок надання ПСП на дітей.

Так, згідно з

абзацом другим п.п. 6.5.1 Закону № 889 граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадках та розмірах, передбачених пп. «а», «б» п.п. 6.1.2 та п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889 , у 2010 році визначається як добуток 1220 грн. на відповідну кількість дітей.

Це означає, що

один із батьків, зазначений у перелічених підпунктах Закону № 889, за їх вибором, має право на визначення граничного розміру зарплати, до якої застосовуватимуться ПСП, кратно кількості дітей. Причому той, хто претендує на збільшення граничного доходу кратно кількості дітей, має в заяві роботодавцю на право застосування ПСП указати, що його дружина (чоловік) при отриманні ПСП за місцем своєї роботи не користується таким правом.

При цьому для

другого з батьків (опікуна, піклувальника) граничний розмір заробітної плати для отримання ПСП визначається на загальних підставах.

Однак, як уже згадувалося вище, право на отримання підвищеної ПСП (150 % або 200 %) у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років та на додаткове отримання ПСП (100 %)

безпосередньо на себе зберігається в обох батьків незважаючи на те, що граничний розмір доходу для права на отримання ПСП для них визначатиметься по-різному.

Щоб до зарплати працівника була застосована ПСП, йому необхідно подати роботодавцю відповідні документи. Розглянемо їх перелік.

 

Перелік документів, необхідних для застосування ПСП

ПСП застосовується до нарахованого місячного доходу платника податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати), яке платник податку вибирає самостійно, у зв’язку з чим, він подає роботодавцю заяву про застосування податкової соціальної пільги. Форму заяви затверджено

наказом № 461.

Наведемо приклад заповнення заяви про застосування ПСП.

 

img 1

 

Для фізичних осіб — платників податку, перелічених у

пп. «а», «б» п.п. 6.1.2 та п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889, обов’язковим для застосування ПСП, на яку вони мають право відповідно до Закону № 889, є надання роботодавцю за місцем застосування ПСП, не лише заяви за встановленою формою, а й документів, перелічених у Порядку № 2035.

Перш ніж навести в табличній формі перелік необхідних документів, проаналізуємо їх у розрізі категорій платників податків.

1.

Самотня мати або самотній батько (опікун, піклувальник), які мають дитину (дітей) віком до 18 років.

Як уже зазначалося, самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної

п.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у зареєстрованому згідно із законом шлюбі (останній абзац п. 12 Порядку № 2035).

Окремо зупинимося на випадку, коли батьки дитини розлучені.

ДПАУ у своєму

листі № 11496 зазначала, що особам, які розлучені, для застосування до їх зарплати ПСП на дітей необхідно довести свою участь у вихованні та утриманні дитини.

Насамперед до бухгалтерії підприємства, крім заяви на застосування пільги, необхідно подати також копію свідоцтва (дублікат свідоцтва) про народження дитини (дітей), копію свідоцтва про розлучення та копію паспорта з відміткою про розірвання шлюбу.

Крім того, згідно з нормами

СКУ (для цілей надання ПСП) під утриманням дитини слід розуміти, насамперед, її спільне проживання з одним із батьків. Документом, що підтверджує таке спільне проживання (утримання), може бути довідка ЖЕКу, довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишнім чоловіком та дружиною щодо реалізації батьківських прав та виконання обов’язків тим із них, який проживає окремо від дитини, наприклад, чоловіком.

Таким чином, якщо кожний із колишнього подружжя має намір скористатися правом на застосування до його зарплати ПСП на дітей, то разом із заявою та документами, зазначеними вище, він повинен подати документи, які підтверджують факт утримання ним дитини або опіки над нею.

2.

Особа, яка утримує дитину-інваліда віком до 18 років.

У переліку документів, надання яких є необхідною умовою для отримання ПСП особами, які утримують дітей-інвалідів, перелічених у

п.п. 3 п. 12 Порядку № 2035, є такі, що мають визначений строк дії, а саме:

— медичний висновок, виданий закладами та установами МОЗ у встановленому порядку (якщо із заявою поводиться платник податку, в якого на утриманні перебуває дитина-інвалід до 16 років);

— пенсійне посвідчення дитини — для платника податків, в якого на утриманні перебуває дитина-інвалід віком від 16 до 18 років;

— довідка медико-соціальної експертизи — для платника податків, в якого на утриманні перебуває дитина-інвалід віком від 16 до 18 років.

Причому, батькам, які утримують дитину-інваліда віком від 16 до 18 років, необхідно додати копію пенсійного посвідчення

або копію довідки медико-соціальної експертизи.

Слід мати на увазі, що в довідці медико-соціальної експертизи обов’язково вказується дата наступного переогляду, а в пенсійному посвідченні — строк його дії. Після проходження переогляду дитині-інваліду видається нова довідка медико-соціальної експертизи таі подовжується строк дії пенсійного посвідчення (якщо інвалідність залишається).

Таким чином, батькам, в яких є дитина-інвалід віком до 18 років, періодично необхідно оновлювати копії документів, що підтверджують право на отримання пільги згідно з

п.п. «б» п.п. 6.1.2 Закону № 889. Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

Роботодавцю при застосуванні ПСП згідно з

п.п. «б» п.п. 6.1.2 Закону № 889 необхідно чітко відстежувати період дії пільги.

3.

Особа, яка має та виховує трьох і більше дітей віком до 18 років.

Насамперед зауважимо, що з 1 січня 2010 року згідно із

Законом № 1343 відбулися зміни в порядку та розмірі надання ПСП багатодітним платника податку.

На ці зміни ДПАУ вказувала у своєму

листі № 14312. Процитуємо його:

«

…Так, починаючи із заробітної плати, нарахованої за січень 2010 року, особи, які мають та виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, матимуть право на податкову соціальну пільгу в розмірі 200 % від розміру, визначеного в п.п. 6.1.1 ст. 6 Закону № 889, — у розрахунку на кожну таку дитину.

Особливо підкреслюємо, що право на таку пільгу з 2010 року матимуть тільки багатодітні батьки (як мати, так і батько), які не тільки мають (за фактом народження), але й виховують неповнолітніх дітей.

При цьому за кожним із таких багатодітних платників податку продовжить зберігатися право на додаткове отримання податкової соціальної пільги, визначеної п.п. 6.1.1 ст. 6 Закону № 889 (100 %).

Так само, як і в минулі роки, в одного з багатодітних батьків — платників податку розмір місячного доходу (заробітної плати), що дає право на отримання 200 % податкової соціальної пільги, дорівнюватиме сумі, визначеній п.п. 6.5.1 ст. 6 Закону № 889, збільшеній кратно кількості неповнолітніх дітей, що виховуються.

Ураховуючи зазначені зміни в порядку та розмірі надання податкової соціальної пільги, платникам податку, які мають підстави для отримання цієї пільги, слід відновити свої заяви роботодавцю щодо отримання податкової соціальної пільги, зазначивши, що вони претендують на податкову соціальну пільгу, надану п.п. 6.1.3 «е» п. 6.1 ст. 6 Закону № 889. Крім заяви, слід надати документи, які підтверджують, що платник податку не лише має, а й виховує своїх неповнолітніх дітей…».

З викладеного зробимо два головні висновки:

— платники податків, які мають та

виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, для отримання права на ПСП у розмірі 200 % на кожну дитину та 100 % на себе повинні в січні 2010 року відновити свої заяви про застосування ПСП. Працівники, які не зробили цього, із січня 2010 року втрачають право на отримання ПСП на дітей та на себе;

— для отримання права на ПСП у розмірі 200 % на дітей і 100 % на себе багатодітним батькам необхідно підтвердити

факт виховання своїх неповнолітніх дітей.

Що це за документи, які підтверджують факт виховання неповнолітніх дітей, ДПАУ поки що не роз’яснила. До речі, і жодні відповідні зміни до

Порядку № 2035 поки що не внесено.

Звернемося до положень

СКУ. Права та обов’язки щодо виховання батьками своїх дітей, а також забезпечення права дитини на належне виховання визначено ст. 150, 151, 152 СКУ.

Виходячи з норм зазначених

статей СКУ, можна зробити висновок, що необхідність у будь-яких документах, що стосуються виховання дитини, виникає тільки у випадку, якщо один із батьків проживає окремо від дитини, якщо один із батьків (або обидва) ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків, якщо один з батьків (або обидва) позбавлений батьківських прав.

Виходить, що нормальна багатодітна сім’я, що займається вихованням своїх дітей та складається із двох батьків та трьох чи більше дітей, спеціально підтверджувати факт виховання не повинна.

Якщо багатодітні батьки розлучені, то згідно зі

ст. 157 і 158 СКУ той з них, хто проживає окремо від дітей, зобов’язаний брати участь у вихованні дітей та має право на особисте спілкування з дітьми.

Батьки

мають право укласти договір щодо здійснення ними батьківських прав та виконання обов’язків тим із них, хто проживає окремо від дитини (ч.4 ст. 157 СКУ).

Із цього випливає, що такий договір між розлученими батьками не обов’язковий, наприклад, у разі, коли виконання обов’язків та здійснення батьківських прав тим з батьків, хто проживає окремо від дитини, усіх влаштовує.

У разі ж наявності спору з цього питання можуть виникнути відповідні документи, а саме: рішення суду або нотаріально завірений договір між чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків з утримання дитини, рішення органу опіки та піклування.

Виходячи з усних роз’яснень податківців, до моменту врегулювання цього питання, можна як документ, що підтверджує факт виховання батьками своїх дітей, надати довідку з ЖЕКу.

На нашу думку, ураховуючи викладені положення

СКУ, немає необхідності в обов’язковому наданні якихось документів, що стосуються питань спільного виховання дітей (особливо в разі відсутності таких документів). Тому поки що, на наш погляд, для багатодітних батьків достатньо подати заяву на застосування ПСП та копії свідоцтв про народження дітей.

Для більшої наочності перелік документів, необхідних для застосування ПСП залежно від категорій платників податків, наведемо в таблиці:

 

Категорії фізичних осіб — платників податків

Перелік необхідних документів

Розмір ПСП

Підстава

1

2

3

4

Самотня мати або самотній батько (опікун, піклувальник), які мають дитину (дітей) до 18 років

— заява про застосування ПСП;

— копія свідоцтва (дублікат свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ про підставу запису про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують наявність та вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

— копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

— паспорт, свідоцтво про народження заявника;— копія свідоцтва про розлучення;

— копія паспорта з відміткою про розірвання шлюбу;

— документи, що підтверджують спільне проживання дитини з одним із батьків (довідка з ЖЕКу, довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишнім чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків з утримання дитини)

651,75 грн. — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

П.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889; п.п. 1 п. 12 Порядку № 2035; лист ДПАУ від 22.06.2004 р. № 11496/7/17-3117

Особа, яка утримує дитину-інваліда віком до 18 років

— заява про застосування ПСП;

— копія свідоцтва (дублікат свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує визнання (встановлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність та вік утриманця (утриманців), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

— копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

— пенсійне посвідчення дитини або довідка медико-соціальної експертизи для заявника, в якого на утриманні перебуває дитина-інвалід віком від 16 до 18 років;

— медичний висновок, виданий закладами та установами МОЗ у затвердженому порядку, але не більше ніж до місяця, в якому дитині-інваліду виповниться 16 років (якщо із заявою звертається платник податку, в якого на утриманні перебуває дитина-інвалід до 16 років)

651,75 грн. — у розрахунку на кожну дитину віком до

18 років

П.п. «б» п.п. 6.1.2 Закону № 889; п.п. 3 п. 12 Порядку № 2035

Особа, яка має та виховує трьох і більше дітей віком до 18 років

— заява про застосування ПСП;

— копія свідоцтва (дублікат свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує визнання (встановлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність та вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни в якій іноземна особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

— копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

869,00 грн. — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

П.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889; лист ДПАУ від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717

 

Строк дії ПСП

ПСП починає застосовуватися до нарахованої роботодавцем заробітної плати з податкового періоду (місяця), в якому отримано заяву на її застосування, та припиняє свою дію з податкового місяця, в якому платник податку подав заяву про відмову від застосування ПСП або припинив трудові відносини з роботодавцем. До зарплати за місяць, в якому працівник звільняється, пільга не застосовується незалежно від кількості відпрацьованих у такому місяці днів.

ПСП на дітей

(пп. «а», «б» п.п. 6.1.2 та п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889), надаються до кінця календарного року, в якому дитина досягла вісімнадцяти років, а в разі смерті дитини до досягнення нею такого віку — до кінця календарного року, в якому померла дитина (п.п. 6.4.2 Закону № 889, лист № 955).

Право на отримання ПСП на дітей втрачається у випадку:

— позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі до будинку маляти, дитини, інтернату, дитячого будинку сімейного типу, незалежно від того, береться плата за таке утримання чи ні;

— якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання починаючи з податкового місяця, на який припадає подія.

 

Податковий та бухгалтерський облік

Бухгалтерський та податковий облік операцій з нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які мають право на застосування ПСП, покажемо на числовому прикладі.

Приклад 1.

Николаєнко Н. В. (ідентифікаційний номер — 1111111111) та Николаєнко Т. А. (ідентифікаційний номер — 2222222222) є чоловіком і дружиною та працюють на одному підприємстві в торговельному відділі. У січні 2010 року ними були подані заяви встановленої форми та підтверджуючі документи на право застосування до їх зарплати ПСП у розмірі 200 %, у зв’язку з тим, що вони мають та виховують трьох дітей, та в розмірі 100 % на себе. Збільшений граничний розмір доходу кратно кількості дітей, виходячи з поданих заяв працівників, застосовуватиметься до заробітної плати Николаєнка Н. В.

Заробітна плата за січень 2010 року Николаєнка Н. В. — 3500,00 грн.

Заробітна плата за січень 2010 року Николаєнко Т. А. — 1200,00 грн.

Николаєнко Н. В. та Николаєнко Т. А. мають право на застосування ПСП в підвищеному розмірі як багатодітні батьки

п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889.

Відповідно до

частини другої п.п. 6.2 Закону № 889 ці працівники мають право на застосування ПСП у розмірі 100 % на себе та 200 % на кожну дитину віком до 18 років.

Розрахуємо граничний дохід Николаєнка Н. В., що дає право на застосування ПСП:

1220,00 х 3 = 3660,00 (грн.).

Граничний дохід Николаєнко Т. А., що дає право на застосування ПСП, — 1220,00 грн., оскільки правом на збільшення граничного розміру доходу кратно кількості дітей скористався її чоловік згідно із заявою.

Оскільки зарплата і Николаєнка Н. В., і Николаєнко Т. А. не перевищує відповідного граничного розміру, то до суми їх зарплат застосовується ПСП (200 %) на кожну дитину віком до 18 років і ПСП (100 %) на себе.

Розрахуємо розмір ПСП для кожного з батьків:

434,50 + 869,00 х 3 = 3041,50 (грн.),

де 869,00 — ПСП у розмірі 200 %.

Оскільки при визначенні бази обкладення податком з доходів фізичних осіб нарахована заробітна плата Николаєнко Т. А., зменшена на суму утримань до Пенсійного фонду, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та суму ПСП, має від’ємне значення, то податок з доходів фізичних осіб, що утримується з її зарплати, дорівнюватиме нулю.

 

№ з/п

Зміст операції

Сума,грн.

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Нараховано зарплату Николаєнку Н. В.

3500,00

93

661

2

Нараховано зарплату Николаєнко Т. А.

1200,00

93

661

3

Нараховано внесок на зарплату обох працівників до Пенсійного фонду

((3500,00 + 1200,00) х 33,2 %)

1560,40

93

651

4

Нараховано внесок на зарплату обох працівників до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

((3500,00 + 1200,00) х 1,4 %)

65,80

93

652

5

Нараховано внесок на зарплату обох працівників до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

 ((3500,00 + 1200,00) х 1,6 %)

75,20

93

653

6

Нараховано внесок на зарплату обох працівників до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

((3500,00 + 1200,00) х 1,06 %)*

49,82

93

656

Проведено утримання із заробітної плати Николаєнка Н. В.

7

Утримано внесок до Пенсійного фонду

(3500,00 х 2 %)

70,00

661

651

8

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

(3500,00 х 1 %)

35,00

661

652

9

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

(3500,00 х 0,6 %)

21,00

661

653

10

Утримано податок з доходів фізичних осіб

((3500,00 - 70,00 - 35,00 - 21,00 - 3041,50) х 15 %)

49,88

661

641/ПДФО

Проведено утримання із заробітної плати Николаєнко Т. А.

11

Утримано внесок до Пенсійного фонду

(1200,00 х 2 %)

24,00

661

651

12

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

(1200,00 х 1 %)

12,00

661

652

13

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

(1200,00 х 0,6 %)

7,20

661

653

14

Перераховано внески до Пенсійного фонду

(1560,40 + 70,00 + 24,00)

1654,40

651

311

15

Перераховано внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Розрахункова величина

652

311

16

Перераховано внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

(75,20 + 21,00 + 7,20)

103,40

653

311

17

Перераховано внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

49,82

656

311

18

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

49,88

641/ПДФО

311

19

Виплачено зарплату Николаєнку Н. В.

(3500,00 - 70,00 - 35,00 - 21,00 - 49,88)

3324,12

661

301

20

Виплачено зарплату Николаєнко Т. А.

(1200,00 - 24,00 - 12,00 - 7,20)

1156,80

661

301

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в розмірі 1,06 % прийнято умовно.

 

Інформація про отримання фізичними особами — платниками податку ПСП відображається роботодавцями — податковими агентами в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

Якщо у звітному періоді податковий агент здійснював нарахування ПСП фізичній особі — платнику податку, то він при заповненні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ щодо такого платника податку у графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» проставляє ознаку податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак соціальних пільг, наведеним у

Порядку № 451.

Перелік ознак соціальних пільг, зазначених у

Порядку № 451, наведемо у вигляді таблиці.

 

Ознака ПСП

Розміру ПСП

Сума,грн.

01

У розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі з урахуванням положень п. 22.4 Закону № 889, установленій законом на 1 січня звітного податкового року для доходу, отриманого як заробітна плата, якщо розмір доходу не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, затвердженого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10,00 грн.

434,50

02

У розмірі, що дорівнює 150 % суми пільги, визначеної для ознаки «01» за правилами п.п. 6.1.1 Закону № 889

651,75

03

У розмірі, що дорівнює 200 % суми пільги, визначеної для ознаки «01» за правилами п.п. 6.1.1 Закону № 889

869,00

04

Додаткова — у розмірі, що дорівнює 100 % суми пільги, визначеної для ознаки «01» за правилами п.п. 6.5.1 Закону № 889 (пільга для платників згідно з пп. «а», «б» п.п. 6.1.2, п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889)

434,50

 

Заповнимо фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2010 року. Припустимо, що зарплата Николаєнка Н. В. та Николаєнко Т. А. протягом 1 кварталу 2010 року не змінювалася.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2010 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн. коп.)

Сума утриманого податку

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу дд/мм/рр

звільнення з роботи дд/мм/рр

21

1111111111

10500,00

10500,00

151,20

151,20

01

03

22

1111111111

0,00

0,00

0,00

0,00

01

04

23

2222222222

3600,00

3600,00

0,00

0,00

01

03

24

2222222222

0,00

0,00

0,00

0,00

01

04

 

На кожного з працівників підприємства заповнено по два рядки, оскільки до доходу працівників застосовувалися ПСП з різними ознаками.

На завершення зауважимо, що у зв’язку зі змінами, унесеними до

Закону № 889 Законом № 1343, має бути внесено відповідні зміни до Порядку № 2035 стосовно переліку документів, необхідних для отримання ПСП багатодітними батьками.

Сподіваємося, що невдовзі такі зміни буде внесено, про що ми негайно проінформуємо наших читачів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі