Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо оподаткування ПДФО доходів працівників вугледобувних та шахтобудівних підприємств

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2010/№ 33
Друк
Лист від 04.03.2010 р. № 31-20040-4-18/4943

Щодо оподаткування ПДФО доходів працівників вугледобувних та шахтобудівних підприємств

Лист Міністерства фінансів України від 04.03.2010 р. № 31-20040-4-18/4943*

(витяг)

 

* Цей лист Мінфіну України доведено листом ДПАУ від 15.03.2010 р. № 5169/7/17-0717. —

Прим. ред.

 

<…>

Пунктом 7.4 статті 7 Закону № 889 установлено, що ставка податку становить 10 відсотків від об’єкта оподаткування з доходів шахтарів-працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі — Список № 1).

При цьому сфера дії Списку № 1, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. № 36, розповсюджується на всі категорії платників податку, зазначені у пункті 7.4 статті 7 Закону № 889, а вимога щодо зайнятості на підземних роботах повний робочий день стосується тільки працівників шахтобудівних підприємств.

Отже,

на думку Мінфіну, з метою оподаткування:

до шахтарів-працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, відносяться працівники, робота яких безпосередньо пов’язана з виробничими процесами із такого видобутку та з їх забезпеченням (виробничі працівники), а також за умов, якщо їх посади не включаються до адміністративного персоналу, а саме у підрозділі 1.1 Списку № 1: усі робітники, зайняті повний робочий день на підземних роботах (підпункт «а»), керівники та фахівці підземних дільниць (підпункт «б») та виробничі працівники, зайняті на підземних роботах 50 і більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому періоді) згідно із підпунктом «г» та «д»;

до працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, відносяться працівники, які визначені у підпункті «а» підрозділу 1.1 розділу I та підпункті «а» підрозділу 1.2 розділу I Списку № 1;

до працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості відносяться робітники, визначені у підрозділі 1.5 розділу I Списку № 1.

Крім того, згідно із пунктом 3.5 статті 3 Закону № 889 при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати

об’єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи. При цьому відповідно до абзацу третього пункту 1.1 статті 1 Закону № 889 для цілей цього Закону під терміном «заробітна плата» розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Тому

при вирішенні питання застосування ставки 10 відсотків у випадках, коли платниками, зазначеними у пункті 7.4 статті 7 Закону № 889, частина звітного місяця була відпрацьована на роботі за професією, що не входить до переліку відповідних професій із Списку № 1, необхідно врахувати, що:

— об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід (підпункт 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону № 889);

— податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платнику податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати) (підпункт 6.3.1 пункту 6.3 статті 6 Закону № 889);

— відповідно до законів з питань нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне забезпечення зазначені внески нараховуються на загальну місячну суму заробітної плати (доходу).

У зв’язку з цим об’єкт оподаткування у вигляді заробітної плати у такому випадку не розподіляється на відповідні частини для застосування ставки 10 або 15 відсотків, а застосовується тільки ставка 15 відсотків

.

На тих же підставах загальна ставка оподаткування 15 відсотків використовується, якщо

платник податку, професію якого згідно із підпунктом «г» та «д» підрозділу 1.1 Списку № 1 віднесено до переліку професій працівників, зайнятих на підземних роботах 50 і більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому періоді), протягом звітного податкового місяця без зміни професії був зайнятий на підземних роботах менше половини робочого часу.

Щодо питання оподаткування за ставкою 10 відсотків оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та інших виплат, які не входять до фонду оплати праці

відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713, то згідно із пунктом 1.1 зазначеної Інструкції вона не застосовується для визначення складових фонду оплати праці як бази (об’єкта) для нарахування внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Враховуючи що відповідно до законодавства роботодавці нараховують такі внески на суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб, зазначена Інструкція також не може бути застосована для цілей визначення об’єкта оподаткування цим податком.

<…>

Пільгове оподаткування згідно із пунктом 9.13 статті 9 та пунктом 7.4 статті 7 Закону № 889 розповсюджується на доходи платників податків — шахтарів, нараховані на підставі трудового договору та умов колективного договору.

 

Заступник міністра М. Полудьоннийкоментар редакції

Порядок застосування 10 % ставки податку з доходів фізичних осіб до доходів шахтарів

З 1 січня 2010 року до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці» від 25.06.2009 р. № 1564-VI було внесено зміни такого змісту.

Згідно з п. 9.13 Закону № 889 доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат і винагород, нарахованих (виплачених) платнику податків відповідно до умов трудового договору працівникам, зазначеним у п. 7.4 Закону № 889, обкладаються податком з доходів фізичних осіб за ставкою 10 % за правилами, установленими цим Законом.

У свою чергу, у п. 7.4 Закону № 889 визначено коло осіб, доходи яких обкладаються податком з доходів за ставкою 10 %.

З урахуванням роз’яснень Мінфіну, наведених у листі, що коментується, до таких осіб належать:

1) шахтарі — працівники, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівники, робота яких безпосередньо пов’язана з виробничими процесами із такого видобутку та з їх забезпеченням (виробничі працівники), а також за умов, якщо їх посади не включаються до адміністративного персоналу, а саме в підрозділі 1.1 Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, зайнятість на яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах: усі працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах (п.п. «а»), керівники та фахівці підземних дільниць (п.п. «б») та виробничі працівники, зайняті на підземних роботах 50 і більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому періоді) згідно з пп. «г» та «д»;

2) працівники шахтобудівних підприємств,

зайняті на підземних роботах повний робочий день (п.п. «а» підрозділу 1.1 розділу I і п.п. «а» підрозділу 1.2 розділу I Списку № 1);

3) працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості (підрозділ 1.5 розділу I Списку № 1).

Мінфін звертає увагу: якщо зазначені платники податків частину звітного місяця відпрацювали на роботі за професією, яка не входить до переліку відповідних професій зі Списку № 1,

заробітна плата не розподіляється на відповідні частини для застосування ставки 10 % або 15 %, а застосовується тільки ставка 15 %. Це пов’язане з тим, що згідно із Законом № 889 об’єктом оподаткування є загальний місячний оподатковуваний дохід.

На тих же підставах ставка 15 % використовується, якщо платники податків, професію яких згідно з пп. «г» і «д» підрозділу 1.1 Списку № 1 віднесено до переліку професій працівників, зайнятих на підземних роботах 50 і більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому періоді), протягом звітного податкового місяця без зміни професії були зайняті на підземних роботах менше половини робочого часу.

Щодо застосування ставки 10 % до лікарняних, то Мінфін обмежився лише вказівкою на те, що Інструкцію зі статистики заробітної плати, затверджену наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5, не можна використати для цілей визначення терміна «заробітна плата» для застосування норм Закону № 889.

Разом із тим, ДПАУ неодноразово зазначала, що для цілей Закону № 889 до поняття «заробітна плата» включаються і лікарняні, наприклад у листах від 25.05.2004 р. № 9402/7/17-3117, від 03.05.2006 р. № 2636/Ч/17-0215, 5107/5/17-0216. Судячи з усього, такої позиції дотримується і Мінфін, тому і до суми лікарняних зазначених платників податків можна застосовувати ставку податку з доходів фізичних осіб 10 %.

Зауважимо, що це роз’яснення Мінфіну було надано на запит ДПАУ, тому ним користуватимуться податківці на місцях.

 

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі