Теми статей
Обрати теми

Види матеріальної допомоги та порядок її оподаткування

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2010/№ 33
Друк
Стаття

Види матеріальної допомоги та порядок її оподаткування

 

Приводом для написання цієї статті стали листи фондів соціального страхування та Пенсійного фонду щодо обкладення страховими внесками сум матеріальної допомоги, виданої працівникам. Усі особливості нарахування та утримання внесків до цих фондів, а також податку з доходів фізичних осіб залежно від виду матеріальної допомоги розглянуто в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України « Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Національний перелік № 333

— Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затверджений постановою КМУ від 25.03.2009 р. № 333.

Порядок № 451

— Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від 29.09.2003 р. № 451.

Лист № 4168

— лист ДПАУ від 02.07.2004 р. № 4168/К/17-3115.

Лист № 639

— лист ДПАУ від 02.02.2005 р. № 639/Х/17-3115.

Лист № 11620

— лист ДПАУ від 24.09.2007 р. № 11620/5/17-0716.

Лист № 108-07-2

— лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23.02.2010 р. № 108-07-2 (див. с. 23).

Лист № 3285

— лист Пенсійного фонду України від 25.02.2010 р. № 3285/03-30 (див. с. 23).

Лист № 02-24-354

— лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.02.2010 р. № 02-24-354 (див. с. 22).

Лист № ДЦ-04-1412/0/6-10

— лист Державного центру зайнятості України, Мінпраці України від 04.03.2010 р. № ДЦ-04-1412/0/6-10 (див. с. 20).

Лист № 21312

— лист Пенсійного фонду України від 26.12.2007 р. № 21312/03-20.

Лист № ДЦ-03-7242/0/6-07

— лист Державного центру зайнятості України, Мінпраці України від 12.12.2007 р. № ДЦ-03-7242/0/6-07.

Лист № 2340-07-1

— лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.12.2007 р. № 2340-07-1.

 

Відповідно до

ст. 91 КЗпП підприємства установи, організації в межах своїх повноважень та за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціальні пільги працівникам, а саме надавати матеріальну допомогу.

Розглянемо, які види матеріальної допомоги можуть надаватися роботодавцями своїм працівникам на сьогодні.

Відповідно до

Інструкції № 5 розрізняють два види матеріальної допомоги:

— матеріальна допомога, що має

систематичний характер, надається всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом тощо) (п.п. 2.3.3 Інструкції № 5);

— матеріальна допомога

разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання (п. 3.31 Інструкції № 5).

Згідно із

Законом № 889 працівникам можуть надаватися такі види допомоги:

— допомога на лікування та медичне обслуговування працівника

(п.п. 4.3.22 Закону № 889);

— нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна

(п.п. 9.7.3 Закону № 889);

цільова благодійна допомога на лікування (п.п. «а» п.п. 9.7.4 Закону № 889);

— цільова благодійна допомога платнику податку (батьку чи матері), який виховує трьох чи більше дітей

(п.п. «ж» п.п. 9.7.4 Закону № 889).

Розглянемо порядок оподаткування та можливі варіанти поєднання зазначених видів матеріальної допомоги.

 

Матеріальна допомога, що має систематичний характер

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надається

всім або більшості працівників.

Підстави, періодичність (систематичність) надання такої матеріальної допомоги

застерігаються в колективному договорі підприємства або в індивідуальних трудових договорах.

Прикладами такої матеріальної допомоги можуть бути матеріальна допомога на оздоровлення при наданні відпустки, матеріальна допомога до Нового року тощо.

Для цілей

Закону № 889 матеріальна допомога систематичного характеру підпадає під поняття «заробітна плата». Оскільки відповідно до п.п. «д» п. 1.3 Закону № 889 заробітна плата — це дохід, нарахований (виплачений, наданий) унаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України від роботодавця. Під заробітною платою розуміються відповідно до п. 1.1 Закону № 889 також інші заохочувальні та компенсаційні виплати й винагороди, які виплачуються у зв’язку з відносинами трудового найму.

Аналогічної думки дотримується і ДПАУ. У своєму

листі № 8053 вона зазначає, що матеріальна допомога систематичного характеру з метою оподаткування розглядається як заробітна плата та вся сума такої допомоги має включатися до складу загального місячного оподатковуваного доходу працівника.

Матеріальна допомога систематичного характеру відповідно до

п.п. 2.3.3 Інструкції № 5 уключається до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Отже, така матеріальна допомога, що включається до фонду оплати праці

та обкладається податком з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО), є базою для нарахування та утримання страхових внесків до Пенсійного фонду (лист № 3285) та фондів соціального страхування (листи № 02-24-354, № 108-07-2, № ДЦ-04-1412/0/6-10).

Таким чином, матеріальна допомога, що має

систематичний характер:

обкладається ПДФО за ставкою 15 % (п. 7.1 Закону № 889);

— є базою для

нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування;

ураховується при визначенні граничного розміру доходу, що дає право на застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) (п.п. 6.5.1 Закону № 889);

— при визначенні бази обкладення ПДФО

зменшується на суму утриманих внесків до Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 3.5. Закону № 889).

На підставі

п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток сума матеріальної допомоги, що надається всім або більшості працівників, уключається до валових витрат підприємства .

Бухгалтерський облік матеріальної допомоги систематичного характеру розглянемо на прикладі.

Приклад 1.

Працівнику служби збуту підприємства було надано щорічну відпустку строком на 24 календарні дні з 07.04.2010 р. До щорічної відпустки йому надано матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 1500,00 грн. Оклад працівника становить 3000,00 грн.

За квітень 2010 р. працівнику були нараховано такі виплати:

— заробітну плату за фактично відпрацьований час (3 роб. дн.) — 428,58 грн.;

— відпускні за 24 календарні дні — 2433,80 грн.

— матеріальну допомогу — 1500,00 грн.

 

№ з/п

Зміст операції

Сума,грн.

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Нараховано зарплату, відпускні, матеріальну допомогу

4362,38

93

661

2

Нараховано внесок на зарплату працівника до Пенсійного фонду (4362,38 х 33,2 %)

1448,31

93

651

3

Нараховано внесок на зарплату працівника до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (4362,38 х 1,4 %)

61,07

93

652

4

Нараховано внесок на зарплату працівника до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (4362,38 х 1,6 %)

69,80

93

653

5

Нараховано внесок на зарплату працівника до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (4362,38 х 1,06 %)*

46,24

93

656

6

Утримано внесок до Пенсійного фонду (4362,38 х 2 %)

87,25

661

651

7

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (4362,38 х 1 %)

43,62

661

652

8

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (4362,38 х 0,6 %)

26,17

661

653

9

Утримано ПДФО ((4362,38 - 87,25 - 43,62 - 26,17) х 15 %)

630,80

661

641/ПДФО

10

Перераховано внески до Пенсійного фонду (1448,31 + 87,25)

1535,56

651

311

11

Перераховано внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Розрахункова величина

652

311

12

Перераховано внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (69,80 + 26,17)

95,97

653

311

13

Перераховано внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

46,24

656

311

14

Перераховано ПДФО

630,80

641/ПДФО

311

15

Виплачено зарплату, відпускні, матеріальну допомогу (4362,38 - 87,25 - 43,62 - 26,17 - 630,80)

3574,54

661

301

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в розмірі 1,06 % прийнято умовно.

 

У податковому розрахунку за формою № 1ДФ матеріальна допомога систематичного характеру відображається

з ознакою доходу «01».

 

Матеріальна допомога разового характеру

Матеріальна допомога

разового характеру надається підприємством окремим працівникам, наприклад, у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.

Необхідність отримання такої матеріальної допомоги виникає раптово, а рішення про її видачу та розмір на підставі заяви працівника приймається керівником підприємства на свій розсуд.

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання,

не включається до фонду оплати праці згідно з п. 3.31 Інструкції № 5.

Таким чином, для

не включення до фонду оплати праці матеріальної допомоги, що виплачується працівнику, а отже, для необкладення її внесками до фондів соціального страхування, мають виконуватися такі умови:

— допомога повинна мати

разовий характер;

— виплачуватися

окремому працівнику ;

— мати

певну спрямованість (у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання).

Розглянемо докладніше, що розуміють під виконанням цих умов фахівці різних фондів соціального страхування.

На думку Пенсійного фонду (

лист № 3285), під матеріальною допомогою разового характеру слід розуміти таку допомогу, яку було надано в непередбачуваних (екстрених) випадках, коли необхідність її отримання виникла раптово, за умови подання заяви, а її розмір визначається адміністрацією підприємства (лист № 3285), незалежно від того, скільки раз на рік працівнику виплачується така допомога (лист № 21312). Отже, під разовим характером Пенсійний фонд розуміє те, що необхідність отримання такої матеріальної допомоги виникає раптово. Ми з такою позицією Пенсійного фонду згодні.

Державний центр зайнятості в

листі № ДЦ-03-7242/0/6-07 указував на те, що під разовістю виплати необхідно розуміти виплату матеріальної допомоги одному працівнику один раз на рік за кожним цільовим напрямком. Тобто в разі, якщо матеріальна допомога з однією цільовою спрямованістю (наприклад, на лікування) виплачується кілька разів на рік одному працівнику, то таку матеріальну допомогу, нараховану повторно, необхідно відносити до матеріальної допомоги, що має систематичний характер (п.п. 2.3.3 Інструкції № 5). У більш пізньому листі № ДЦ-04-1412/0/6-10, присвяченому питанням нарахування страхових внесків на суму матеріальної допомоги, що надається роботодавцем найманим працівникам, Державний центр зайнятості, на жаль, обмежився лише цитуванням норм Інструкції № 5.

Фонд страхування з тимчасової втрати працездатності у своєму

листі № 02-24-354 зазначає, що під разовістю виплати слід розуміти виплату матеріальної допомоги один раз на рік, причому кількість працівників, які отримали цю допомогу, має бути меншою 50 % за штатним розписом.

Ми не згодні з позицією Державного центру зайнятості та Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності стосовно тлумачення разового характеру виплати. На нашу думку, разовий характер означає раптовість настання непередбачуваної події, а не кількість разів — один. Адже, наприклад, працівник може раптово захворіти і двічі на рік, що потребуватиме надання йому матдопомоги. Не говорячи вже про те, що в одного працівника протягом одного року можуть раптово виникнути

різні підстави для отримання разової матеріальної допомоги.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у

листі № 2340-07-1 зазначає, що під матеріальною допомогою разового характеру слід розуміти матеріальну допомогу, що надається підприємством у непередбачуваних випадках (коли необхідність її виплати виникла раптово). У пізнішому листі № 108-07-2 Фонд додає, що разова матеріальна допомога, види якої визначено п. 3.31 Інструкції № 5, не може надаватися більшості працівників підприємства з урахуванням її індивідуальної цільової спрямованості.

Варто звернути увагу, що всі три фонди соціального страхування у своїх

листах наполягають, що перелік цільових напрямів разової матеріальної допомоги (а саме: у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання), визначений п. 3.31 Інструкції № 5, є вичерпним. Отже, у разі надання разової матеріальної допомоги з іншою цільовою спрямованістю, ніж зазначена в п. 3.31 Інструкції № 5, така матеріальна допомога, на думку фондів соціального страхування, включатиметься до фонду оплати праці згідно з п.п. 2.3.3 Інструкції № 5.

Підсумовуючи викладене, на нашу думку, можна зробити висновок, що

не включається до фонду оплати праці і не обкладається внесками до фондів соціального страхування та Пенсійного фонду матеріальна допомога:

— яка видається окремому працівнику;

— необхідність видачі якої виникає раптово (нарахування здійснюється в непередбачуваних (екстрених) випадках);

— яка видається на цілі, визначені

п. 3.31 Інструкції № 5 (у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання).

Варто ще раз нагадати, що

підставою для видачі матеріальної допомоги разового характеру є заява працівника. Розмір матеріальної допомоги визначається адміністрацією підприємства на свій розсуд.

Щодо утримання ПДФО із суми разової матеріальної допомоги, то у

Законі № 889 немає поняття «матеріальна допомога разового характеру», однак під її визначення підпадає:

1) нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна (що надається у зв’язку із сімейними обставинами)

(п.п. 9.7.3 Закону № 889);

2) допомога на лікування та медичне обслуговування працівника

(п.п. 4.3.22 Закону № 889);

3) цільова благодійна допомога на лікування

(п.п. «а» п.п. 9.7.4 Закону № 889);

4) допомога на поховання (

п.п. 4.3.21 Закону № 889);

5) цільова благодійна допомога платнику податку (батьку чи матері), який виховує трьох чи більше дітей

(п.п. «ж» п.п. 9.7.4 Закону № 889).

Розглянемо особливості обкладення ПДФО кожної з перелічених видів допомоги.

 

Нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна

Відповідно до

п.п. 9.7.3 Закону № 889 не підлягає включенню до оподатковуваного доходу нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна, що надається резидентами — юридичними та фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року в сумі, що не перевищує граничного розміру доходу, визначеного відповідно до абзацу першого п.п. 6.5.1 Закону № 889, що діє на 1 січня звітного року, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги.

Такий граничний розмір доходу розраховується як добуток місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діє на 1 січня звітного податкового року, на коефіцієнт 1,4, округлений до найближчих 10 грн.

ДПАУ у своїх

листах № 28800, № 160 рекомендувала для визначення граничного розміру зарплати, що застосовується у 2010 році, виходити з розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, установленого Законом № 1646 на 1 січня 2010 року, тобто з 869 грн.

Отже,

сума нецільової благодійної допомоги, яка не обкладається ПДФО, у 2010 році становить 1220 грн.

Для надання такої матеріальної допомоги необхідно, щоб були виконані такі умови:

— роботодавець (фізична чи юридична особа) був резидентом України;

— працівник мав право на податкову соціальну пільгу. У 2010 році право на ПСП має працівник, заробітна плата якого не перевищує

1220,00 грн. Винятком із цього загального правила щодо граничного розміру зарплати, що дає право на отримання ПСП, є випадок надання ПСП на дітей (пп. «а», «б» п.п. 6.1.2 та п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889). Для таких категорій платників податків згідно з абзацом другим п.п. 6.5.1 Закону № 889 граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП одному з батьків, у 2010 році визначається як добуток 1220 грн. на відповідну кількість дітей ;

— сума такої неоподатковуваної допомоги сукупно за рік не повинна перевищувати

1220 грн.

Звертаємо увагу: у заяві працівник підприємства має вказати, що він просить надати саме

нецільову благодійну допомогу у зв’язку із сімейними обставинами, що буде підставою для її неоподаткування при дотриманні перелічених умов.

Сума нецільової благодійної допомоги не підсумовується із заробітною платою працівника. Це пов’язане з тим, що

нецільова благодійна допомога не включається до поняття «заробітна плата» для цілей Закону № 889. Такої ж думки дотримується і ДПАУ (див. лист № 11620 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 87). Тому працівник не позбавляється права на податкову соціальну пільгу, що застосовується до заробітної плати, у місяці надання нецільової благодійної допомоги.

Бухгалтерський облік неоподатковуваної матеріальної допомоги у зв’язку із сімейними обставинами розглянемо на прикладі.

Приклад 2.

Працівник підприємства подав заяву з проханням про надання йому нецільової благодійної допомоги у зв’язку із сімейними обставинами у квітні 2010 року. Заробітна плата працівника в місяці надання склала 1200 грн. Працівник користується податковою соціальною пільгою на підставі п.п. 6.1.1 Закону № 889 (заяву про застосування податкової соціальної пільги була подано до бухгалтерії підприємства). Нецільову благодійну допомогу надано в розмірі 1000 грн.

Оскільки виплачена допомога не має цільового характеру, її виплата здійснюється на підставі заяви працівника, то така матеріальна допомога не включається до фонду оплати праці.

Заробітна плата не перевищує 1220 грн. Працівник має право на ПСП.

Сума матеріальної допомоги, що надається, не перевищує 1220 грн.

Отже, ця матеріальна допомога не обкладатиметься ПДФО.

 

№ з/п

Зміст операції

Сума,грн.

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

Нараховано нецільову благодійну допомогу

1000,00

949

685

2

Видано нецільову благодійну допомогу

1000,00

685

301

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувану нецільову благодійну допомогу відображають

з ознакою доходу «14».

Якщо в місяці отримання нецільової благодійної допомоги працівник має право на застосування ПСП, але

розмір допомоги, що надається, перевищує встановлену межу, то сума допомоги, що перевищує таку межу, обкладається ПДФО.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувану частину нецільової благодійної допомоги (1220 грн.) відображають

з ознакою доходу «14», а оподатковувану — з ознакою доходу «17».

Якщо працівник, який подав заяву з проханням про надання нецільової благодійної допомоги, не має права на застосування ПСП, то надана матеріальна допомога

обкладається ПДФО в повному розмірі.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ таку оподатковувану нецільову благодійну допомогу відображають

з ознакою доходу «17».

До складу

валових витрат підприємства ця нецільова допомога не включається.

 

Матеріальна допомога на лікування

Законом № 889

передбачено два види допомоги, яку може бути надано роботодавцем на лікування працівників підприємства. Розглянемо кожний із них.

Допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку, що надається його роботодавцем

(п.п. 4.3.22 Закону № 889).

Основні вимоги для необкладення ПДФО цієї допомоги такі:

1) допомога надається виключно працівнику підприємства;

2) допомога надається за рахунок коштів, що залишаються після обкладення податком на прибуток. Отже, такий вид допомоги можуть надавати тільки підприємства, які є платниками податку на прибуток

(лист № 639 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 23) та які мають у розпорядженні чистий прибуток (лист № 4168 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, спецвипуск № 1) і тільки в межах свого чистого прибутку;

3) працівник повинен надати підтверджуючі документи про понесені ним витрати на лікування. Відповідно до

листа № 4168 такими документами можуть бути документи медичних установ щодо необхідності проведення такому працівнику конкретного лікування (медичного обслуговування), а саме:

— довідки;

— виписки з амбулаторних карток;

— рецепти;

— рахунки-фактури медичних установ;

— договори на медичне обслуговування тощо;

4) матеріальна допомога не може бути надана у зв’язку з випадками, переліченими в

п.п. 5.3.4 Закону № 889, а саме:

— косметичне лікування або косметична хірургія (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями);

— водолікування та геліотерапія, не пов’язані з лікуванням хронічних захворювань;

— лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та фарфору;

— аборти, крім абортів, що проводяться за медичними показаннями або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування;

— операції з переміни статі;

— лікування венеричних захворювань, крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування;

— лікування тютюнової або алкогольної залежності;

— клонування людини або її органів;

— придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплату вартості медичних послуг, не включених до переліку життєво необхідних, установлений Кабінетом Міністрів України

(Національний перелік № 333).

Підставою для надання матеріальної допомоги на лікування є

заява працівника, до якої має бути додано підтверджуючі документи.

Звертаємо увагу: така матеріальна допомога на лікування та медичне обслуговування, що надається за рахунок коштів роботодавця своєму працівнику,

не обмежена розміром і не ставиться в залежність від того, чи має працівник право на ПСП.

Розглянемо нарахування та виплату матеріальної допомоги на лікування та медичне обслуговування на числовому прикладі.

Приклад 3.

Працівник апарату управління звернувся до керівництва підприємства у квітні 2010 року з проханням про надання йому матеріальної допомоги на лікування. До заяви було додано виписку з історії хвороби, призначення лікаря з переліком необхідних для лікування ліків (усі необхідні ліки входять до Національного переліку № 333), чек РРО аптечної установи про придбання таких ліків на загальну суму 1280 грн.

Підприємство є платником податку на прибуток та згідно з декларацією попереднього звітного періоду (1 квартал 2010 року) його прибуток склав 50000 грн.

 

№ з/п

Зміст операції

Сума,грн.

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

Нараховано допомогу на лікування

1280,00

949

685

2

Виплачено допомогу на лікування

1280,00

685

301

 

У податковому розрахунку за формою № 1ДФ допомога на лікування та медичне обслуговування відображається

з ознакою доходу «39».

 

Цільова благодійна допомога на лікування

(п.п. «а» п.п. 9.7.4 Закону № 889).

Цільовою

згідно з п.п. 9.7.1 Закону № 889 є благодійна допомога, що надається під певні умови та напрями її використання.

Умови для надання

неоподатковуваної цільової благодійної допомоги на лікування такі:

— роботодавець (фізична або юридична особа), який надає допомогу, має бути резидентом;

— отримати неоподатковувану благодійну допомогу на лікування працівник може як для себе особисто, так і на лікування своїх членів сім’ї першого ступеня споріднення (своїх батьків, батьків чоловіка або дружини, дружини або чоловіка, своїх дітей та дітей чоловіка або дружини, у тому числі всиновлених ним дітей);

— допомога надається

безпосередньо закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг лікування, у тому числі на придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань;

— допомога не надається у зв’язку з випадками, переліченими в

п.п. 5.3.4 Закону № 889 (див. с. 36);

— набувач допомоги повинен

документально підтвердити необхідність отримання платних медичних послуг, а також вартість придбаних ліків. Така необхідність документального підтвердження пов’язана з тим, що цей вид неоподатковуваної допомоги надається виключно на лікування.

Підставою для надання матеріальної допомоги на лікування є

заява працівника з проханням оплатити його (або членів його сім’ї першого ступеня споріднення) лікування (вартість необхідних ліків), до якого має бути додано підтверджуючі документи про необхідність проведення такої оплати (наприклад, рахунок-фактура на оплату медпослуг).

Матеріальна допомога на лікування, що виплачується відповідно до

п.п. 9.7.4 Закону № 889, не обмежена розміром і не ставиться в залежність від того, чи має працівник право на ПСП.

Для цієї матеріальної допомоги

п.п. 9.7.5 Закону № 889 установлено граничний строк використання. Набувач цільової благодійної допомоги на лікування має право на її використання протягом строку, установленого умовами такої допомоги, але не більше 12 місяців, наступних за місяцем її отримання.

Якщо цільову допомогу не було використано і не повернено протягом зазначеного строку роботодавцю, її має бути включено в частині невикористаної суми до річного оподатковуваного доходу та

відображено в річній декларації працівника, який отримав таку допомогу.

Розглянемо на прикладі порядок нарахування та видачі цільової благодійної допомоги на лікування.

Приклад 4.

Працівник звернувся до керівництва підприємства з проханням оплатити лікування його доньки в медичному закладі в сумі 2000 грн. До заяви про надання цільової благодійної допомоги на лікування ним було додано виписку з амбулаторної картки доньки, рахунок-фактура на загальну суму 2000 грн.

Цільову благодійну допомогу на лікування перераховано закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває донька працівника.

 

№ з/п

Зміст операції

Сума,грн.

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

Нараховано цільову благодійну допомогу

2000,00

949

685/працівник

2

Перераховано цільову благодійну допомогу закладу охорони здоров’я

2000,00

377/заклад охорони здоров’я

311

3

Здійснено залік заборгованості

2000,00

685/працівник

377/заклад охорони здоров’я

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ цільова благодійна допомога на лікування відображається

з ознакою доходу «39» .

До складу

валових витрат підприємства сума наданої допомоги на лікування не включається.

 

Допомога на поховання

Неоподатковувана матеріальна допомога на поховання працівника, який помер, відповідно до

п.п. 4.3.21 Закону № 889 надається за його останнім місцем роботи роботодавцем у розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми, зазначеної в п.п. 6.5.1 Закону № 889.

Отже,

у 2010 році роботодавець може надати родичам працівника, який помер, неоподатковувану матеріальну допомогу на його поховання в розмірі 2440 грн.

Сума перевищення

обкладається ПДФО за ставкою 15 % .

Допомога на поховання

не включається до складу валових витрат підприємства.

Докладно порядок відображення допомоги на поховання працівника, який помер, у бухгалтерському та податковому обліку розглянуто в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 23, с. 22.

 

Цільова благодійна допомога, що надається платнику податку (батьку або матері), який виховує трьох та більше дітей

Цільова благодійна допомога платнику податку (батьку або матері), який виховує трьох та більше дітей, надається відповідно до

п.п. «ж» п.п. 9.7.4 Закону № 889. Ця норма Закону № 889 набрала чинності з 01.01.2010 р.

Умови для надання цієї пільгованої допомоги такі:

— роботодавець (юридична або фізична особа), який надає таку допомогу, має бути резидентом;

— працівник, який одержує допомогу, повинен виховувати трьох чи більше дітей;

— набувач допомоги повинен документально підтвердити понесені ним витрати на зазначені ним у заяві цілі.

Оскільки цей вид матеріальної допомоги зазначено в

п.п. 9.7.4 Закону № 889, то вона належить до виду цільових, тобто таких, що надаються під визначені умови та напрями її використання .

Підставою для надання такого виду допомоги є

заява працівника з проханням про її надання, до якої має бути додано документи, які підтверджують, що :

— такий платник податку виховує трьох та більше дітей (такими підтверджуючими документами можуть бути документи, що надаються багатодітними батьками для застосування до їх заробітної плати ПСП, а саме: копія свідоцтва (дублікат свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує визнання (встановлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність та вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну, копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

— отримані грошові кошти було (буде) використано на дітей. Хоча в

п.п. «ж» п.п. 9.7.4 Закону № 889 і не зазначено конкретну мету, на яку багатодітні батьки можуть витратити отриману матеріальну допомогу, на нашу думку, головна мета надання такої матеріальної допомоги — це допомога багатодітним батькам на утримання дітей. Такими документами, на нашу думку, можуть бути рахунки, чеки РРО, прибуткові ордери, товарні чеки тощо на дитячий одяг, дитяче харчування, лікування, оздоровлення дитини, навчання в гуртках, школах, секціях тощо.

Якщо матеріальна допомога видається як компенсація вже

понесених платником податків витрат, то підтверджуючі ці витрати документи додаються до заяви працівника. Якщо ж матеріальна допомога видається на потреби працівника, описані ним у заяві, за якими працівником ще не понесено витрати, підтверджуючі документи надаються керівництву підприємства після здійснення витрат.

Цільову благодійну допомогу батькам, які виховують трьох та більше дітей,

не обмежено розміром і вона не залежить від того, чи мають працюючі батьки право на ПСП.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з нарахування та виплати цільової благодійної допомоги, що надається платнику податку, який виховує трьох та більше дітей, здійснюється так само, як і в разі виплати допомоги на лікування та медичне обслуговування платника податку (приклад 3).

Щодо відображення цієї матеріальної допомоги в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ. На жаль, зміни, внесені до

Закону № 889 щодо виплати цільової благодійної допомоги, що надається відповідно до п.п. «ж» п.п. 9.7.4 Закону № 889 платнику податку, який виховує трьох та більше дітей, досі не відображено в Довіднику ознак доходів Порядку № 451. Тому, на нашу думку, до врегулювання цього питання таку цільову благодійну допомогу необхідно відображати з ознакою доходу «14».

До складу валових витрат

підприємства сума такої наданої допомоги не включається.

Сподіваємося, що ця стаття допоможе бухгалтерам розібратися в нюансах обкладення податками та внесками матеріальної допомоги, яка виплачується роботодавцями своїм працівникам, та вибрати найприйнятніший для вашої ситуації варіант видачі матдопомоги.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі