Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Думка фахівців офіційних органів. Відшкодування ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2010/№ 63
Друк
Стаття

Відшкодування ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики

Який механізм відшкодування сум ПДВ, задекларованих до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджених перевірками та не відшкодованих на дату набуття чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики?

Механізм відшкодування сум ПДВ, задекларованих до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджених перевірками та не відшкодованих на дату набуття чинності

Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (далі — Закон про держбюджет-2010), шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики визначений Порядком випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року № 368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість» (далі — постанова № 368)

 

Які умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум ПДВ?

Облігації внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років, випущені для відшкодування сум ПДВ, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності

Закону про держбюджет-2010, є середньостроковими амортизаційними облігаціями внутрішньої державної позики.

Номінальна вартість облігації становить 1 тис. гривень.

Загальний обсяг емісії визначається Мінфіном відповідно до затверджених ним реєстрів інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності

Законом про держбюджет-2010.

Погашення облігацій здійснюється шляхом проведення кожного півріччя виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 10 відсотків номінальної вартості облігації. Різниця між номінальною вартістю облігації та загальною сумою виплат з погашення основної суми боргу становить амортизаційну вартість облігації.

Облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців.

Ставка дохідності за облігаціями встановлюється на рівні 5,5 відсотка річних.

Нарахування доходів за облігаціями здійснюється кожного півріччя протягом строку обігу цінних паперів виходячи з їх амортизаційної вартості одночасно з проведенням виплати доходів.

 

Чи має право платник податку, який відповідає вимогам ст. 25 Закону про держбюджет-2010, не оформлювати відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики?

Статтею 25 Закону про держбюджет-2010

передбачено, що за допомогою облігацій внутрішньої державної позики здійснюватиметься відшкодування сум податку на додану вартість платникам, в яких суми ПДВ, задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Закону про держбюджет-2010.

Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість (далі — Основні умови) та Порядок випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років затверджені

постановою № 368*.

* Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 45. —

Прим. ред.

Ці Основні умови є публічною пропозицією платникам податку щодо оформлення відшкодування сум з податку на додану вартість.

При цьому відшкодування сум ПДВ здійснюється, зокрема, за бажанням на підставі поданої не пізніше 25 червня 2010 року платником податку до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації заяви про оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями, що складена за визначеною формою**.

** Див. також лист ВАСУ від 14.07.2010 р. № 1070/11/13-10 («Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 59, с.15). —

Прим. ред.

 

Чи має право платник ПДВ реалізувати облігації внутрішньої державної позики для відшкодування сум ПДВ на вторинному ринку?

Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість затверджені

постановою № 368

Законом України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 року № 1201-XII

(далі — Закон № 1201) передбачено, що облігації внутрішніх державних позик є одним із видів цінних паперів, які можуть випускатися в Україні.

Відповідно до

ст. 4 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 року № 710/97-ВР цінні папери, обіг яких дозволено на території України, і цінні папери, на які поширюється дія законів України, можуть випускатися в документарній та бездокументарній формах.

При цьому

ст. 38 Закону № 1201 визначено, що контроль за випуском та обігом цінних паперів за винятком приватизаційних, здійснюють Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та її відповідні територіальні органи***.

*** Вважаємо, що немає жодних перешкод для обігу облігацій на вторинному ринку. —

Прим. ред.

 

В які терміни органом ДПС подаються складені на підставі заяв платників ПДВ реєстри для їх затвердження Міністерством фінансів України, та яким органом видаються платникам ПДВ виписки з таких реєстрів?

Пунктом 3 постанови № 368

передбачено, зокрема, що державна податкова адміністрація повинна забезпечити подання складених на підставі заяв платників податку реєстрів інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом про держбюджет-2010 (далі — реєстри), для затвердження їх протягом червня 2010 року.

Крім того,

п. 4 постанови № 368 передбачено, що органам державної податкової служби за місцем реєстрації платника ПДВ необхідно забезпечити протягом п’яти робочих днів після затвердження Міністерством фінансів реєстрів подання платникам ПДВ виписки з реєстрів.

Ураховуючи зазначене, Державна податкова адміністрація подає складені на підставі заяв платників податку реєстри для їх затвердження Міністерством фінансів України протягом червня 2010 року. При цьому виписки з реєстрів платникам ПДВ надаються органами державної податкової служби за місцем їх реєстрації протягом п’яти робочих днів, після затвердження таких реєстрів Міністерством фінансів України.

 

В які терміни банком здійснюється зарахування належної кількості облігацій на рахунки платників податку, відкриті у цінних паперах?

Механізм відшкодування сум ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики визначений

Порядком випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років, затвердженим постановою № 368 (далі — Порядок № 368).

Відповідно до зазначеного

Порядку № 368 для зарахування облігацій на рахунки у цінних паперах:

1) платники податку надають до банку, в якому відкрито рахунок у цінних паперах, виписку з реєстру та заяву про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики;

2) банки на підставі поданих платниками податку документів формують перелік набувачів облігацій та передають його органам Державного казначейства в електронному вигляді та на паперових носіях;

3) Державне казначейство після перевірки відповідності переліків набувачів облігацій, поданих банками, даним, що містяться в реєстрах ДПА, дає розпорядження на переказ облігацій Національному банку;

4) банки у 

строк, що не перевищує трьох робочих днів після одержання інформації Національного банку про стан рахунків у цінних паперах, зараховують належну кількість облігацій на рахунки у цінних паперах платників податку на підставі їх розпоряджень на одержання облігацій.

 

Чи має право платник податку, який уже подав заяву про оформлення відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики, відмовитися від оформлення відшкодування ПДВ такими облігаціями?

Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість та Порядок випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років затверджені

постановою № 368.

Ці Основні умови є публічною пропозицією платникам податку щодо оформлення відшкодування сум з ПДВ.

Для платника податку, який самостійно виявив бажання на оформлення відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики та подав відповідну заяву до органу державної податкової служби, можливості відмови від такого способу оформлення відшкодування ПДВ

постановою № 368 не передбачено.

 

Чи затверджений Міністерством фінансів України реєстрів інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом про держбюджет-2010.

Реєстр інвентаризації № 1 платників податку, суми ПДВ, яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності

Законом про держбюджет-2010 за деклараціями, наданими до та після 01.07.2005 р. вже передано на погодження Міністерству фінансів України.

 

Чи встановлений перелік банків, що виконують функції агентів з оформлення відшкодування ПДВ облігаціями?

Міністерство фінансів відповідно до

п. 6 Порядку № 368 повідомленням від 08.06.10 інформував, що функції агентів з оформлення відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики можуть виконувати комерційні банки, що є клієнтами депозитарію Національного банку України.

У цьому повідомленні також наведений перелік банків — клієнтів депозитарію Національного банку станом на 26.05.2010 р.

В які терміни платнику податку необхідно подати до органів Державного казначейства реєстри і висновки органів державної податкової служби про відшкодування ПДВ?

На підставі

п. 3 постанови № 368 ДПА забезпечує подання:

Державному казначейству — зазначених реєстрів у дводенний строк після затвердження їх Міністерством фінансів;

органам Державного казначейства за місцем реєстрації платника податку на додану вартість — висновків органів державної податкової служби за місцем реєстрації платників ПДВ із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету згідно із зазначеними реєстрами, у дводенний строк після затвердження Міністерством фінансів таких реєстрів.

Тобто платнику податку подавати до органів Державного казначейства реєстри і висновки органів державної податкової служби про відшкодування ПДВ не потрібно.

Відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Спеціалізованої ДПІ по роботі з великими платниками податків у м. Харків

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі