Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Звернення до адміністративного суду: аналіз нововведень

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2010/№ 65
Друк
Стаття

Звернення до адміністративного суду: аналіз нововведень

«Не приведи вам Боже жити в часи змін». Цей вислів Конфуція, напевно, найбільш точно й лаконічно характеризує реформи, що сьогодні здійснюються з блискавичною швидкістю. Необхідність проведення судової реформи обговорювалася давно й активно. Тим не менше, прийняття відповідного Закону стало цілковитою несподіванкою. Зміни достатньо істотні та займають не один десяток сторінок. У цій статті ми маємо намір висвітлити ті з них, які становлять найбільший інтерес для наших читачів.

Олена УВАРОВА, юрист Видавничого будинку «Фактор»

Документи статті

КАСУ

 — Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV.

ГПК

 — Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.91 р. № 1798-XII.

Закон про судоустрій

 — Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI.

Значна частина змін, що передбачені новим

Законом про судоустрій, присвячена порядку зайняття суддями відповідних посад, дисциплінарним та організаційним питанням забезпечення їх діяльності тощо. Прямого впливу на життя пересічних громадян та суб’єктів господарювання такі зміни не мають. Набагато більше значення для них відіграватимуть зміни, пов’язані з порядком судового розгляду адміністративних, господарських, цивільних і кримінальних справ. До речі, серед вищих спеціалізованих судів уже цієї осені має з’явитись Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Новий

Закон про судоустрій набув чинності 30.07.2010 р., а отже, звертатися до суду після цієї дати потрібно з урахуванням усіх нововведень, що ним передбачено. Сьогодні розглянемо ті з них, про які слід знати при оскарженні рішень чи дій органів державної влади або місцевого самоврядування в адміністративному суді.

Розгляд справи в адміністративному суді: огляд основних змін

Для зручності наводимо основні зміни, що внесено до

КАСУ, у вигляді таблиці, для того щоб читачі мали можливість порівняти, як те чи інше процедурне питання було врегульовано до внесення змін і після них (див. таблицю).

Процедурне правило

До внесення змін

Після внесення змін

1

2

3

Строк звернення до адміністративного суду

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи

встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ст. 99 КАСУ).
Якщо законом встановлена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то обчислення строку звернення до адміністративного суду починається з дня, коли позивач дізнався про рішення суб’єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень

Скорочено строк звернення до адміністративного суду з річного до

шестимісячного (ст. 99 КАСУ). Крім того, встановлено низку винятків із цього загального правила, якими передбачено більш стислі строки для подання адміністративного позову.
Так, місячний строк встановлено:
— для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
— для звернення до адміністративного суду після застосування досудового порядку вирішення спору, якщо позивач дізнався про рішення суб’єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень;
— для оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів

Порядок складання адміністративного позову

Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою

Додатково передбачено

можливість складення позовної заяви шляхом заповнення бланка позовної заяви, наданого судом

Додатки до позовної заяви

До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів, документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати

До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання адміністративного позову суб’єктом владних повноважень. Суб’єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов’язаний додати до позовної заяви доказ надіслання відповідачу і третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів

Як бачимо, якщо до адміністративного суду звертається

суб’єкт владних повноважень, то тепер на нього покладено обов’язок самостійного направлення копій відповідних документів відповідачу
.

Строк розгляду справи адміністративним судом

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку,

але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено КАСУ (ст. 122 КАСУ)

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку,

але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено КАСУ. Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі (ст. 122 КАСУ)

У результаті внесення змін скорочено загальний строк розгляду справи адмінсудом з двох до одного місяця.

Порядок і строки апеляційного оскарження

Якщо особа мала намір оскаржити в апеляційному суді рішення суду першої інстанції, вона

спочатку могла подати заяву без викладення обґрунтування мотивів оскарження і вимог до суду апеляційної інстанції.
Строк на подання такої заяви становив 10 днів з дня проголошення постанови суду першої інстанції.
Сама апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції могла бути подана або протягом 10 днів з дня проголошення оскаржуваної постанови без попереднього направлення заяви про оскарження, або, якщо така заява подавалася, протягом 20 днів після неї.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подавалися до адміністративного суду апеляційної інстанції

через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилалася особою, яка її подавала, до суду апеляційної інстанції.
Якщо оскаржувалася ухвала суду першої інстанції, то заява мала бути подана протягом 5 днів з дня проголошення ухвали, апеляційна скарга — протягом 10 днів після подання заяви про апеляційне оскарження

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення

(або складення повного тексту постанови, якщо у судовому засіданні проголошувалися тільки вступна і резолютивна частини, або дня отримання копії постанови, якщо постанова приймалася у письмовому провадженні).
Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п’яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу було постановлено у письмовому провадженні або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

Як і раніше, апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції

У результаті внесення змін значно скорочено строк, протягом якого має бути подано апеляційну скаргу. Якщо раніше за умови попереднього подання заяви цей строк становив 30 днів, то тепер лише 10 днів. Заява про оскарження тепер не подається.
За тими рішеннями, які було прийнято ще до 30.07.2010 р., апеляційні скарги подаються за старими правилами.

Строк розгляду апеляційної скарги

Не встановлено

Апеляційна скарга

на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом одного місяця з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції — протягом п’ятнадцяти днів з дня внесення ухвали про відкриття апеляційного провадження.
У виняткових випадках апеляційний суд за клопотанням сторони та з урахуванням особливостей розгляду справи може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на п’ятнадцять днів, про що постановляє ухвалу (ст. 1951 КАСУ)

Порядок і строки касаційного оскарження

Касаційна скарга на судові рішення подається

протягом одного місяця після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених КАСУ.
Касаційна скарга подається безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції
(ст. 212 КАСУ)

Касаційна скарга на судові рішення подається

протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених КАСУ.
Як і раніше, касаційна скарга подається безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції (ст. 212 КАСУ)

Судові рішення, прийняті судами апеляційної інстанції до 30.07.2010 р., набирають законної сили та можуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом

одного місяця.

Строки розгляду касаційної скарги

Не встановлено

Касаційна скарга має бути розглянута

протягом одного місяця з дня одержання судом касаційної інстанції адміністративної справи (ст. 2141 КАСУ)

Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України

1. Неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що призвело до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.
2. Встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом

Строки подання заяви про перегляд судових рішень

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано

протягом одного місяця після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини (ст. 238 КАСУ)

Заява про перегляд судових рішень подається

протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених для перегляду, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
Заява про перегляд судових рішень з підстави встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного

Строк розгляду справи Верховним Судом України

Не встановлено

Строк розгляду справи Верховним Судом України

не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі

Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України

Рішення є обов’язковим для сторін у справі

Рішення ВСУ, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах,

є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначені норми права, та для всіх судів України. Суди зобов’язані привести свою судову практику у відповідність з рішенням Верховного Суду України.
Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом

Значно підсилено вплив ВСУ на формування судової практики України. Фактично на рівні КАСУ закріплено обов’язковість його правових позицій з тих чи інших питань. Крім того, якщо виходити із вимог ст. 2442 КАСУ тепер у разі виникнення спору з тим чи іншим контролюючим або іншим державним органом, будь-яким іншим суб’єктом, можна сміливо посилатися на рішення ВСУ, які тепер офіційно мають обов’язкову силу не тільки для учасників справи, але й для інших суб’єктів. Раніше такі посилання базувалися суто на авторитетності позиції ВСУ і загрозі того, що при розгляді аналогічного питання суд буде орієнтуватися на неї.

 

 

Скорочене провадження

У результаті внесення змін

КАСУ за окремими категоріями справ передбачає можливість їх розгляду за скороченим провадженням (ст. 1832 КАСУ). Серед них:

1) зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи;

2) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

3)

припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осіб чи фізичних осіб — підприємців у випадках, передбачених законом;

4)

стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений КАСУ строк оскарження.

Про відкриття скороченого провадження суд виносить ухвалу, копія якої невідкладно надсилається відповідачу разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів. В ухвалі в обов’язковому порядку зазначаються строк подання заперечення проти позову, порядок його подання, а також наслідки неподання такого заперечення. Відповідач

у десятиденний строк з дня одержання такої ухвали та копій документів може подати заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову. Якщо справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача, то заперечення проти позову чи заява про визнання позову мають бути подані безпосередньо до канцелярії суду.

Суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово,

без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем та відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне та обґрунтоване судове рішення. У разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення суд прийде до висновку про неможливість ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, суд розглядає справу за загальними правилами, про що виносить ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

У разі вирішення справи за правилами скороченого провадження, вона

підлягає розгляду у строки від одного до п’яти днів.

Це основні нововведення, про які слід знати, звертаючись до адміністративного суду. До аналізу змін у порядку розгляду господарських спорів ми повернемося в одному з найближчих номерів газети.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі