Теми статей
Обрати теми

Судовий розгляд господарських спорів: огляд нововведень

Редакція ПБО
Стаття

Судовий розгляд господарських спорів: огляд нововведень

 

В одному з попередніх номерів нами було розглянуто найбільш принципові зміни, що відбулися в адміністративному судочинстві. Настала черга для не менш значущого з точки зору суб’єктів господарювання питання — за якими правилами тепер відбувається розгляд господарських спорів?

Олена УВАРОВА, юрист Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ГПК

— Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.91 р. № 1798-XII.

Закон про судоустрій

— Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI.

Для зручності наводимо огляд основних нововведень у порядку розгляду господарських справ у вигляді порівняльної таблиці.

 

Процедурне правило

До внесення змін

Після внесення змін

1

2

3

Визначення судді, що розглядатиме справу

Не було передбачено порядок

Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності, який ураховує кількість справ, що перебувають у провадженні суддів, заборону брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну повноважень. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів (ст. 21 ГПК)

Подання зустрічного позову

Відповідач має право до прийняття рішення зі спору подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом (ст. 60 ГПК)

Відповідач має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом (ст. 60 ГПК)

Як бачимо, строк, протягом якого відповідач може подати зустрічний позов, суттєво зменшився: тепер зробити це можна лише до початку розгляду справи по суті, тобто до дати проведення засідання господарського суду, про час і місце проведення якого сторони повідомляють ухвалою про порушення провадження у справі.

Строки вирішення процесуальних питань

Скорочено з п’яти до трьох днів строки вирішення таких питань, як:
— направлення ухвали про відмову в прийнятті позовної заяви сторонам, прокурору чи його заступнику, якщо вони є заявниками (строк відраховується з дня надходження заяви);
— повернення позовної заяви для усунення недоліків (відраховується з дня надходження заяви до суду);
— винесення і направлення сторонам, прокурору, якщо він є заявником, ухвали про порушення провадження у справі (відраховується з дня надходження позову);
— направлення сторонам, прокурору, третім особам, які брали участь в судовому процесі, але не були присутні у судовому засіданні, судового рішення;
— направлення місцевим господарським судом отриманої апеляційної скарги
до відповідного апеляційного господарського суду;
— направлення сторонам постанови апеляційного суду (відраховується з дня прийняття постанови) тощо

Строк розгляду справи в суді першої інстанції

Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви (ст. 69 ГПК)

Можливість подовження строку вирішення справи

За клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою стороною, спір може бути вирішено у більш тривалий строк, ніж два місяці

У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш ніж на п’ятнадцять днів

Раніше вказаний припис давав можливість, не порушуючи вимог процесуального законодавства, подовжувати строк вирішення справи на надзвичайно тривалий термін. Після внесення змін, якщо вони запрацюють на практиці, строк розгляду справи у господарському суді першої інстанції у будь-якому разі не повинен перевищувати двох з половиною місяців.

Подання апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу (ст. 91 ГПК)

Строк подання апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів, а на ухвалу місцевого господарського суду — протягом п’яти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом (ст. 93 ГПК)

Форма і зміст апеляційної скарги

Вимоги до форми і змісту апеляційної скарги не змінилися.
Апеляційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:
1) найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга;
2) найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення;
3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково;
4) перелік документів, доданих до скарги.
Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її представником.
До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі (ст. 94 ГПК)

Строк розгляду апеляційної скарги

Апеляційна скарга (подання) на рішення місцевого господарського суду розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою (поданням) в апеляційну інстанцію (ст. 102 ГПК)

Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду розглядається у двомісячний строк з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження (ст. 102 ГПК).
Окремо обумовлено строк розгляду апеляційної скарги на ухвалу місцевого господарського суду. Така скарга розглядається протягом п’ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали
про прийняття апеляційної скарги
до провадження

Ухвали місцевого господарського суду, які можуть бути оскаржені окремо від рішення

Відповідний перелік не було передбачено

Перелік ухвал місцевого господарського суду, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення місцевого господарського суду, наведено у ст. 106 ГПК. Серед них зокрема:
1) про вжиття запобіжних заходів, відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, залишення без змін ухвали про вжиття запобіжних заходів, зміну чи скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів;
2) про повернення позовної заяви;
3) про відмову у прийнятті позовної заяви;
4) про передачу справи за підсудністю;
5) про забезпечення позову, скасування забезпечення позову;
6) про зупинення провадження у справі;
7) про припинення провадження у справі;
8) про залишення позову без розгляду;
9) про затвердження мирової угоди тощо

Право касаційного оскарження

Сторони у справі мають право подати касаційну скаргу, а прокурор касаційне подання на рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційного суду. Касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав і обов’язків (ст. 107 ГПК)

Сторони, прокурор, треті особи, особи, які не брали участі у справі, але щодо яких суд вирішив питання про їх права та обов’язки, мають право подати касаційну скаргу на (ст. 107 ГПК):
1) рішення місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;
2) ухвали місцевого господарського суду, які можуть бути оскаржені окремо від рішення суду, після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду

У результаті внесення змін зроблено важливе застереження: касаційну скаргу може бути подано тільки після апеляційного перегляду рішення суду першої інстанції. Раніше формулювання ст. 107 ГПК дозволяло суб’єктам господарювання, наприклад, у разі пропуску строку на апеляційне оскарження, подавати касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яке не було оскаржено в апеляційному суді.

Порядок подання касаційної скарги

Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) до Вищого господарського суду України через місцевий чи апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову.
Місцевий або апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення або постанову, зобов’язаний надіслати скаргу (подання) разом зі справою до Вищого господарського суду
України у п’ятиденний строк з дня
її надходження (ст. 109 ГПК)

Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України через апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення
чи постанову
.
Апеляційний господарський суд зобов’язаний невідкладно надіслати скаргу разом зі справою до Вищого господарського суду України (ст. 109 ГПК)

У зв’язку з тим, що після внесення змін подання касаційної скарги є можливим лише після проходження стадії апеляційного оскарження, подати скаргу до ВГСУ можна тільки через апеляційний суд.

Строк подання касаційної скарги

Касаційна скарга (подання) може бути подана (внесена) протягом одного місяця з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили (ст. 110 ГПК)

Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили (ст. 110 ГПК)

Строк розгляду касаційної скарги

Касаційна скарга (подання) розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом із касаційною скаргою (поданням) до Вищого господарського суду України (ст. 1118 ГПК)

Касаційна скарга на рішення господарського суду розглядається протягом одного місяця, скарга на ухвалу — протягом п’ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги до провадження Вищим господарським судом України (ст. 1118 ГПК)

Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України

Верховний Суд України переглядає у касаційному порядку постанови чи ухвали Вищого господарського суду України у випадках, коли вони оскаржені (ст. 11115 ГПК):
1) з мотивів застосування Вищим господарським судом України закону чи іншого нормативно-правового акта, що суперечить Конституції України;
2) у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права;
3) у зв’язку з виявленням різного застосування Вищим господарським судом України одного й того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акта в аналогічних справах;
31) з мотивів невідповідності постанов чи ухвал міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
4) на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом

Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно на таких підставах (ст. 11116 ГПК):
1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах;
2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом

Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України можуть бути подані не пізніше одного місяця з дня її прийняття (ст. 11116 ГПК)

Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення господарського суду, щодо якого подано заяву про перегляд судових рішень господарських судів, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, як на підтвердження підстави перегляду, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява (ст. 11117 ГПК)

Порядок подання

Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України подаються до Верховного Суду України через Вищий господарський суд України.
Вищий господарський суд України надсилає касаційну скаргу (подання) разом із справою до Верховного Суду України у десятиденний строк з дня надходження скарги (подання)

Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів суттєво ускладнився і передбачає значний вплив ВГСУ на цей процес. Так, як і раніше заява про перегляд судових рішень господарських судів подається до Верховного Суду України через Вищий господарський суд України.
Далі заява про перегляд судового рішення господарського суду розглядається суддею-доповідачем, який за наявності підстав повертає її для усунення недоліків.
Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого господарського суду України, яка формується без участі суддів, що прийняли рішення, яке оскаржується.
Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий господарський суд України протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску повинна бути обґрунтованою.
Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України протягом п’яти днів з дня її постановлення. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом з копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску — особі, яка подала заяву

Строк розгляду справи Верховним Судом України

Не було передбачено

Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі

Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України

Вказівки, що містяться у постанові Верховного Суду України, є обов’язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи та для Вищого господарського суду України під час розгляду матеріалів касаційної скарги чи касаційного подання (ст. 11121 ГПК)

Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із рішеннями Верховного Суду України.
Невиконання судових рішень Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом (ст. 11128 ГПК)

Значно підсилено вплив ВСУ на формування судової практики України. Фактично на рівні ГПК закріплено обов’язковість його правових позицій з тих чи інших питань. Крім того, якщо виходити із вимог ст. 11128 ГПК тепер у разі виникнення спору з тим чи іншим контролюючим або іншим державним органом, будь-яким іншим суб’єктом, можна сміливо посилатися на рішення ВСУ, які тепер офіційно мають обов’язкову силу не тільки для учасників справи, але й для інших суб’єктів. Раніше такі посилання базувалися суто на авторитетності позиції ВСУ і загрозі того, що при розгляді аналогічного питання суд буде орієнтуватися на неї.

Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами

Господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові (ст. 112 ГПК)

Якщо раніше вирішення питання, чи може та чи інша обставина бути підставою для перегляду рішення, було віднесено на розсуд суду, то тепер у ГПК наведено вичерпний перелік таких обставин (ст. 112 ГПК). Це:
1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;
3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;
4) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;
5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, поданням прокурора не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення (ст. 113 ГПК)

Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, прокурора, третіх осіб, поданою протягом одного місяця з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення

Строк перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

Заява, подання прокурора про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами розглядаються господарським судом у судовому засіданні у місячний строк з дня їх надходження

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі