Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Аналіз помилок. «Забули» минулорічні збитки: виправляємо помилки

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2010/№ 69
Друк
Стаття

«Забули» минулорічні збитки: виправляємо помилки

 

Ситуація

Підприємство не віднесло від’ємне значення об’єкта оподаткування за підсумками 2008 року в сумі 1000 грн. до складу валових витрат першого кварталу 2009 року. Причому 2009 рік був збитковим. Отримані за підсумками 2009 року збитки в сумі 2000 грн. підприємство знову не перенесло до валових витрат першого кварталу наступного року. Помилку виявлено в липні. Результати діяльності у 2010 році були такими:

 

Показник

Сума,грн.

I квартал

півріччя

3 квартали

Валові доходи

10000

21000

35000

Валові витрати

6000

12000

18000*

Нараховано зобов’язань (ряд. 14)

1000

2250

Підлягає розрахунку

* Без урахування минулорічних збитків.

 

Порушення

Порушено

ст. 6 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР, згідно з якою сума від’ємного значення об’єкта оподаткування резидента за підсумками року підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Фактично підприємство не відобразило в ряд. 04.9 декларації з податку на прибуток за перший квартал 2009 року суму 1000 грн. Та сама ситуація повторилася у 2010 році щодо суми 2000 грн. При цьому ці суми мали враховуватися в об’єкті оподаткування наступних звітних періодів (п. 6.1 Закону про податок на прибуток).

 

Аналіз ситуації

Заниження підприємством валових витрат у 2009 — 2010 рр. призвело до завищення об’єкта оподаткування (ряд. 8) відповідних звітних періодів:

— у 2009 році на 1000 грн.;

— у 2010 році на 3000 грн.

Дії підприємства не спричинили недоплат з податку на прибуток, отже, щодо цього порушення не застосовуються податкові штрафи за

ст. 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ (далі — Закон № 2181).

 

Виправлення помилки

Відповідно до

п. 5.1 Закону № 2181 та п.п. 2.1 Порядку заповнення декларації з податку на прибуток, затвердженого наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. № 143, якщо платник податків самостійно виявляє помилки, допущені в попередніх звітних періодах, то він має право:

— або подати уточнюючий розрахунок (далі — УР);

— або відобразити виправлені показники в декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого помилки було самостійно виявлено.

Виправлення шляхом подання УР

. За допомогою окремого уточнюючого розрахунку можна виправити значення лише однієї декларації. Тобто в нашій ситуації достатньо подати УР до декларацій за перші квартали 2009 та 2010 років.

УР за перший квартал 2009 року

необхідно заповнити так:

— ряд. 2. До поля «код» заноситься рядок декларації, що виправляється, — 04.9, до поля «сума» записуємо значення «1000»;

— ряд. 4. Цей рядок заповнюємо згідно з формулою, і в нашому випадку в ньому повинна відображатися сума «-1000» (тобто об’єкт оподаткування завищено);

— у рядок 5 заносимо ставку податку у відсотках, тобто 25.

Зауважте: решту рядків заповнювати не потрібно (ставимо прокреслення)! Ряд. 7 не потребує заповнення, адже об’єкт оподаткування був від’ємним. Ряд. 8 залишаємо з прокресленням, оскільки він заповнюється лише при додатному значенні в ряд. 7.

 

Приклад заповнення УР за перший квартал 2009 року

Показники

Код рядка

Загальна сума

1

2

3

Доходи не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні валового доходу попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки*:

1

код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні валових витрат попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки*:

2

1000

код

04.9

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизаційні відрахування не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні амортизації попереднього звітного періоду

3

Сума заниженого (+) або завищеного (-) об’єкта оподаткування  р. 1 - р. 2 - р. 3

4

-1000

Ставка оподаткування, що діяла на момент допущення помилки, у відсотках

5

25

Сума помилки, допущеної при зменшенні податкових зобов’язань, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки*:

6

код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої у зв’язку з виправленням помилки  р. 4 х р. 5 - р. 6 або р. 7.2 - р. 7.1

7

Сума податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.1

Сума виправленого (вірного) податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.2

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки**  р. 7 х 0,05

8

Помилки, допущені при заповненні рядків 19 — 23 декларації

9

код

19

19.1К7

19.2

19.3

20

21

22

23К4

сума (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УР за перший квартал 2010 року

заповнюємо так:

Спершу нагадаємо, що у зв’язку з прийняттям

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 20.05.2010 р. № 2275-VI протягом 2010 року діють особливі правила перенесення від’ємного значення попереднього податкового року (у розмірі 20 % від загальної суми). Зазначені зміни щодо оподаткування прибутку знайдуть своє відображення в декларації за підсумками трьох кварталів (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 50). До речі, зовсім недавно цю позицію підтвердило і податкове відомство (лист ДПАУ від 14.07.2010 р. № 14009/7/15-0417, ).

Рядок 2. До поля «код» заноситься рядок декларації, що виправляється, — 04.9, до поля «сума» записуємо 3000, оскільки до збитків за підсумками 2009 року додаються збитки 2008 року. Переносимо це значення до підсумку ряд. 2.

У ряд. 4. відображаємо суму «-3000».

До ряд. 5 заносимо ставку податку у відсотках, тобто 25.

До ряд. 7.1 заноситься сума «1000».

У ряд. 7.2 відображаємо суму відкоригованого податкового зобов’язання, тобто 250 ((10000 - 6000 - 3000) х 0,25).

У ряд. 7 відображаємо суму переплати «-750».

 

Приклад заповнення УР за перший квартал 2010 року

Показники

Код рядка

Загальна сума

1

2

3

Доходи не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні валового доходу попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки*:

1

код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні валових витрат попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки*:

2

3000

код

04.9

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизаційні відрахування не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні амортизації попереднього звітного періоду

3

Сума заниженого (+) або завищеного (-) об’єкта оподаткування  р. 1 - р. 2 - р. 3

4

-3000

Ставка оподаткування, що діяла на момент допущення помилки, у відсотках

5

25

Сума помилки, допущеної при зменшенні податкових зобов’язань, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки*:

6

код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої у зв’язку з виправленням помилки  р. 4 х р. 5 - р. 6 або р. 7.2 - р. 7.1

7

-750

Сума податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.1

1000

Сума виправленого (вірного) податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.2

250

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки**  р. 7 х 0,05

8

Помилки, допущені при заповненні рядків 19 — 23 декларації

9

код

19

19.1К7

19.2

19.3

20

21

22

23К4

сума (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступний етап полягає у відображенні виправлених значень у декларації. Як уже зазначалося, у декларації за півріччя відображається ще повна сума збитків попереднього року, а за три квартали — лише 20 % від неї. Для наочності наведемо приклад заповнення декларації за обидва звітні періоди:

 

Приклад заповнення декларації за підсумками півріччя та трьох кварталів

Рядок декларації

Сума

півріччя

3 квартали (помилку виявлено)

сума

коментар

сума

коментар

04.9

До цього моменту помилку ще не виявлено

600

У декларації за 3 квартали відображається тільки 20 % від збитків минулого року

14

2250

(21000 - 12000) х 0,25

4100

(35000 - 18000 - 600) х 0,25

15

1000

Сума нарахованого податкового зобов’язання попереднього періоду

1500

Сума нарахованого податкового зобов’язання попереднього періоду з урахуванням УР 2250 -750

16

Переплата не відображається, оскільки помилку ще не виявлено

750

 

17

1250

ряд. 14 - ряд. 16 - ряд. 17

1850

ряд. 14 - ряд. 16 - ряд. 17

 

Виправлення в декларації

. Перевагою виправлення помилки у складі декларації є можливість охоплення відразу декількох звітних періодів (брошура з питань оподаткування, що додається до листа від 07.09.2006 р. № 16636/7/31-3017 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 83).

У нашому випадку необхідно заповнити ряд. 05.2, але з урахуванням

п. 22.4 Закону про податок на прибуток — тобто збільшити суму валових витрат на 600. Тоді сума податку до сплати (ряд. 17) за півріччя становитиме 1850.

 

Матеріал підготував економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» Віталій СМЕРДОВ

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі