Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Послуги у ЗЕД. Послуги від нерезидента: відображення в ПДВ-обліку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2010/№ 100
Друк
Відповідь на запитання

Послуги від нерезидента: відображення в ПДВ-обліку

 

Підприємство на підставі договору з нерезидентом про надання послуг із сервісного обслуговування техніки з місцем їх поставки на митній території України 29.10.2010 р. перерахувало такому нерезиденту передоплату в сумі €10000. Послуги надано (акт приймання-передачі наданих послуг підписано) 23.11.2010 р. на суму €9000. Залишок коштів повернено підприємству. Нерезидент не має на території України постійного представництва. Як правильно за цією операцією визначити податкові зобов’язання та податковий кредит з ПДВ?

(м. Хмельницький)

 

Нарахування податкових зобов’язань з ПДВ.

При наданні нерезидентом українському підприємству послуг з місцем їх поставки на митній території України (без участі постійного представництва) на резидента — замовника таких послуг покладаються функції податкового агента такого нерезидента (див. п.п. «г» п. 10.1 Закону про ПДВ). Тобто підприємство-резидент зобов’язане нарахувати та сплатити до бюджету відповідну суму ПДВ за отриманими від нерезидента послугами.

При цьому базою обкладення ПДВ нерезидентських послуг з місцем їх надання на митній території України за ставкою 20 % є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням акцизного збору, а також інших податків, зборів (обов’язкових платежів), за винятком ПДВ, що включаються до ціни поставки робіт (послуг) згідно із законами України з питань оподаткування (див.

абзац другий п. 4.3 Закону про ПДВ). Така вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на кінець операційного дня, що передував дню складання документа, який підтверджує факт виконання робіт (надання послуг) нерезидентом.

Водночас

п.п. 7.3.6 Закону про ПДВ передбачає, що датою виникнення податкових зобов’язань при імпорті робіт (послуг) є дата першої з подій:

— або дата списання коштів з розрахункового рахунка платника податку в оплату робіт (послуг);

— або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом.

У ситуації, що розглядається, першою подією є перерахування передоплати нерезиденту, у зв’язку з цим податкові зобов’язання у платника податків виникають

на день перерахування коштів.

Суму податкових зобов’язань з ПДВ підприємству слід відобразити в рядку 7 декларації з ПДВ за жовтень виходячи із суми передоплати. Відповідно

датою сплати податкового зобов’язання вважатиметься дата подання декларації до податкового органу (див. лист ДПАУ від 17.10.2005 р. № 20667/7/16-1517-26 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 97).

Досить часто дата визначення податкових зобов’язань та дата, на яку обчислюється валютний (обмінний) курс НБУ для перерахунку бази оподаткування, не збігаються, тому при отриманні акта (тобто на дату другої події) потрібно здійснити перерахунок податкових зобов’язань. Остаточне визначення суми податкових зобов’язань здійснюється з урахуванням курсу НБУ

на день, що передує дню, в якому було складено акт, що засвідчує факт отримання послуг (див. абзац другий п. 4.3 Закону про ПДВ).

Результат такого перерахунку, за роз’ясненнями ДПАУ, викладеними в

листі ДПАУ від 27.05.2005 р. № 4804/6/15-2315, відображається в рядку 8.4 декларації з ПДВ (зі знаком «плюс» або «мінус» залежно від зміни курсу валюти).

Зауважимо, що це коригування не пов’язане з виправленням помилок платника податків, тому «самоштраф» тут не застосовується. Єдина умова — провести його в тому податковому періоді, в якому було оформлено акт приймання-передачі наданих послуг.

Право на податковий кредит з ПДВ

. Підприємство, яке зареєстровано платником ПДВ та сплатило до бюджету ПДВ з послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, має право на отримання податкового кредиту.

Згідно з

п.п. 7.5.2 Закону про ПДВ датою виникнення права на податковий кредит для операцій з поставки послуг нерезидентом на митній території України є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями відповідно до вимог п.п. 7.3.6.

Датою сплати податку до бюджету в цьому випадку вважається

дата надання до податкового органу декларації з ПДВ, у якій суму податку на додану вартість за отримані від нерезидента послуги включено до податкових зобов’язань (див. лист ДПАУ від 17.10.2005 р. № 20667/7/16-1517-26 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 97).

Таким чином, датою виникнення права на податковий кредит у ситуації, що розглядається, буде

наступний за відображенням податкових зобов’язань податковий період , тобто листопад 2010 року. Суму податкового кредиту підприємство відобразить в рядку 12.4 декларації з ПДВ за листопад.

А підставою для включення ПДВ до податкового кредиту буде податкова накладна, виписана резидентом (одержувачем) послуг самому собі у двох примірниках. При цьому в її рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» платник податків проставить відмітку «Х».

Приклад.

Підприємство «Меридіан» уклало договір з нерезидентом про надання послуг із сервісного обслуговування техніки.

Згідно з договором нерезиденту 29.10.2010 р. перераховано передоплату в сумі

10000. Припустимо, що для цієї мети підприємство 28.10.2010 р. придбало 10000 за комерційним курсом 10,98 грн./. Балансова вартість валюти дорівнює 109800 грн.

Послуги надано на суму

9000, про що 23.11.2010 р. підписано акт приймання-передачі наданих послуг.

Надмірно перераховану суму передоплати в розмірі

1000 повернено нерезидентом 26.11.2010 р.

Курс НБУ становив:

— на 28.10.2010 р. — 10,920381 грн./

;

— на 29.10.2010 р. — 10,963104 грн./

;

— на 22.11.2010 р. — 10,854011 грн./

;

— на 23.11.2010 р. — 10,832579 грн./

;

— на 26.11.2010 р. — 10,575142 грн./

.

Сума податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих на вартість нерезидентських послуг, розраховується так:

10000 х 10,963104 грн./ х 20 % : 100 % = 21926,21 грн.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Порядок відображення операцій з отримання послуг від нерезидента

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1. Перерахування передоплати нерезиденту (29.10.2010 р.)

1.1

Перераховано нерезиденту передоплату за послуги
(курс НБУ — 10,963104 грн./€)

€ 10000
109631,04 грн.

371

312

1.2

Відображено курсову різницю за валютою при перерахуванні нерезиденту
[(10,963104 грн./€ - 10,920381 грн./€) х €10000]

427,23

312

714

1.3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ
(€10000 х 10,963104 грн./€ х 20 % : 100 %)

21926,21

643

641/ПДВ

2. Отримання послуг від нерезидента (23.11.2010 р.)

2.1

Підписано акт приймання-передачі наданих послуг
(€9000 х 10,963104 грн./€)

€ 9000
98667,94 грн.

92

632

98820
(€9000 х 10,98 грн./€)

2.2

Здійснено залік заборгованості з нерезидентом
(€9000 х 10,963104 грн./€)

€ 9000
98667,94 грн.

632

371

2.3

Відкориговано податкові зобов’язання з ПДВ методом «червоне сторно»
[(€10000 х 10,963104 грн./€ х 20 % : 100 %) — (€9000 х 10,854011 грн./€* х 20 %: 100 %)]
(рядок 8.4 декларації з ПДВ зі знаком «-»)

2388,99

643

641/ПДВ

* Для розрахунку суми, на яку слід відкоригувати відображені за першою подією податкові зобов’язання з ПДВ, застосовується курс НБУ на день, що передує дню складання акта, тобто на 22.11.2010 р. (абзац другий п. 4.3 Закону про ПДВ). Курс НБУ на день, що передує дню складання акта, — 10,854011 грн./€.

3. Відображення податкового кредиту з ПДВ
(на дату подання декларації з ПДВ за жовтень 2010 року)

3.1

Відображено податковий кредит з ПДВ у розмірі податкових зобов’язань, відображених у попередньому звітному періоді

21926,21

641/ПДВ

644

3.2

Відображено закриття розрахунків з ПДВ

21926,21

644

643

3.3

Відкориговано суму податкового кредиту з ПДВ на суму коригування податкових зобов’язань попереднього звітного періоду методом «червоне сторно» (рядок 16.4 декларації зі знаком «-»)

2388,99

641/ПДВ

644

3.4

Відображено закриття розрахунків з ПДВ

2388,99

643

644

3.5

Повернено нерезидентом надмірно перераховану суму передоплати за послуги (курс НБУ на дату отримання коштів — 10,575142 грн./€)

€ 1000
10575,14 грн.

312

371

3.6

Відображено курсову
різницю за валютою
при поверненні від нерезидента надмірно перерахованої суми передоплати [(10,575142 грн./€ - 10,963104 грн./€) х €1000]

387,96

945

371

 

Наталя Білова, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі