Теми статей
Обрати теми

ЄСВ і підприємці

Редакція ПБО
Стаття

ЄСВ і підприємці

 

З набуттям чинності Законом № 2464, а саме з 01.01.2011 р., усі підприємці, незалежно від обраної ними системи оподаткування, зобов’язані будуть сплачувати ЄСВ не лише за своїх найманих працівників та за фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, а й за себе. Особливості обчислення та сплати фізичними особами — підприємцями ЄСВ «за себе» розглянемо в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Згідно зі

ст. 4 Закону № 2464 і п.п. 2.1.3 Інструкції № 21-5 фізичні особи — підприємці (далі — ФОП), у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, є платниками ЄСВ не лише за найманих працівників, а й безпосередньо «за себе».

Розглянемо порядок визначення бази нарахування ЄСВ, а також порядок обчислення та строки сплати ЄСВ залежно від того, на якій системі оподаткування працює ФОП.

 

ФОП на загальній системі оподаткування

База нарахування ЄСВ.

Для ФОП, які працюють на загальній системі оподаткування, базою для нарахування ЄСВ є чистий дохід (різниця між виручкою та витратами), що розраховується для сплати податку з доходів фізичних осіб (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

Порядок розрахунку ЄСВ та строки сплати.

Законом № 2464 та Інструкцією № 21-5 для ФОП на загальній системі оподаткування встановлено особливі вимоги до порядку розрахунку ЄСВ та строків сплати, які багато в чому нагадують підхід, що використовується сьогодні ФОП при визначенні суми внесків до Пенсійного фонду.

Згідно з

п.п. 4.5.2 Інструкції № 21-5 ФОП на загальній системі оподаткуванням сплачують ЄСВ протягом року до 15 березня, 15 травня, 15 серпня та 15 листопада у вигляді авансових платежів, розмір яких становить 25 % річної суми ЄСВ, обчисленої від суми, визначеної податковим органом для сплати авансових сум податку на доходи ФОП.

Остаточний розрахунок за ЄСВ здійснюється ФОП

до 1 квітня року, наступного за звітним роком, на підставі даних річної податкової декларації.

З метою проведення остаточного розрахунку за ЄСВ підприємцю необхідно вчинити такі дії.

1. Визначити

загальну суму ЄСВ, що підлягає сплаті за звітний рік. Для цього суму чистого доходу за звітний рік, зазначену в річній податковій декларації, необхідно розподілити за місяцями звітного року та розрахувати суму ЄСВ за кожним місяцем звітного року. Правила розрахунку ЄСВ визначено п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464 і полягають у такому:

1) якщо протягом місяця

чистий дохід, отриманий підприємцем, менше або дорівнює нулю, то ЄСВ за такий місяць не сплачується;

2) якщо протягом місяця

чистий дохід був більше нуля , але менше мінімальної заробітної плати, установленої законом на відповідний місяць, то ЄСВ за цей місяць підлягає сплаті до Пенсійного фонду в мінімальному розмірі, який визначається за такою формулою:

ЄСВ = МЗП х СЄСВ : 100,

де ЄСВ — сума ЄСВ за відповідний місяць, грн.;

МЗП — мінімальна заробітна плата, установлена законом на відповідний місяць, грн.;

СЄСВ — ставка ЄСВ залежно від обраного виду страхування, %;

3) якщо протягом місяця

чистий дохід був більше мінімальної заробітної плати, але менше максимальної величини бази нарахування ЄСВ , що дорівнює 15 розмірам прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, то сума ЄСВ, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду, визначається так:

ЄСВ = ЧД х СЄСВ : 100,

де ЧД — сума чистого доходу, отриманого ФОП за відповідний місяць, грн.;

4) якщо сума

чистого доходу, отриманого ФОП за відповідний місяць, перевищує максимальну величину бази нарахування ЄСВ, то ЄСВ за такий місяць розраховується за такою формулою:

ЄСВ = 15 х ПМ х СЄСВ : 100,

де ПМ — прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на відповідний місяць.

Загальна сума ЄСВ, що підлягає сплаті за звітний рік, визначається як сума ЄСВ, розрахована за кожний місяць звітного року.

2. Розрахувавши загальну суму ЄСВ за рік, підприємцю необхідно буде відняти з неї фактично сплачені протягом року суми ЄСВ (авансові платежі) і таким чином визначити, чи повинен він за підсумками року доплатити ЄСВ до Пенсійного фонду або Пенсійний фонд зобов’язаний повернути йому суму переплати.

ФОП, які працюють на загальній системі оподаткування, подають звітність до Пенсійного фонду «за себе» один раз на рік до 1 квітня року, наступного за базовим звітним періодом.

 

ФОП на спрощеній системі оподаткування

База нарахування та порядок розрахунку ЄСВ.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464 та п. 3.4 Інструкції № 21-5 ця категорія платників ЄСВ самостійно визначає суми для нарахування ЄСВ. Водночас при визначенні бази нарахування ЄСВ підприємцю необхідно мати на увазі таке: сума ЄСВ, що дорівнює добутку ставки ЄСВ та бази нарахування ЄСВ, самостійно визначеної ФОП за відповідний місяць, повинна бути:

1)

не менше мінімального розміру ЄСВ, що дорівнює добутку ставки ЄСВ та мінімальної заробітної плати, установленої законом на відповідний місяць;

2)

не більше максимального розміру ЄСВ, що дорівнює добутку ставки ЄСВ і 15 розмірів прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на відповідний місяць.

Звертаємо увагу: сума ЄСВ у підприємців на спрощеній системі оподаткування не залежить від того, отримано в поточному місяці дохід чи збиток, тобто ЄСВ потрібно сплачувати за кожний місяць календарного року.

Як і сьогодні, здійснюючи сплату ЄСВ в мінімальному розмірі, підприємець, який працює на спрощеній системі оподаткування, повинен розуміти, що при виході на пенсію він зможе розраховувати лише на мінімальний розмір пенсії. Ті ж ФОП, які бажають в майбутньому отримувати пенсію в більшому розмірі, мають право сплачувати ЄСВ у розмірі, що перевищує мінімальний. При цьому слід мати на увазі, що база нарахування ЄСВ, самостійно визначена ФОП, не повинна перевищувати 15 розмірів прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на відповідний місяць.

Можливість зарахування частини сум єдиного або фіксованого податку в рахунок сплати ЄСВ не передбачена

. Разом із тим, положення п. 15 р. XIX «Прикінцеві та перехідні положення» Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою України 18.11.2010 р., указують на те, що в першому кварталі 2011 року підприємці на спрощеній системі оподаткування сплачуватимуть на рахунок відповідного бюджету тільки частину єдиного (43 %) або фіксованого (90 %) податку, яка підлягає перерахуванню до відповідних бюджетів згідно з нормами Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 та Закону України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 13.02.98 р. № 129/98-ВР.

Строки сплати.

Відповідно до п. 4.6 Інструкції № 21-5 підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, повинні сплачувати ЄСВ щомісячно у вигляді авансових платежів у розмірі, який вони визначають самостійно (порядок розрахунку сум ЄСВ див. вище), до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який сплачується внесок. Звертаємо увагу: останнім днем сплати буде 19 число місяця, наступного за місяцем, за який сплачується соціальний внесок.

Суми ЄСВ, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються ФОП при остаточному розрахунку, що здійснюється ними

не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним періодом, яким є календарний рік. Тобто останнім днем сплати ЄСВ за календарний рік буде 20 січня року, наступного за звітним роком. При цьому звітність до Пенсійного фонду «за себе» ФОП на спрощеній системі оподаткування подають один раз на рік до 1 квітня року, наступного за базовим звітним періодом.

Незважаючи на те що порядок визначення бази нарахування ЄСВ, розрахунку сум ЄСВ залежить від обраної ФОП системи оподаткування, розміри ставок для ФОП установлені загальні.

 

Ставки ЄСВ

Розмір «обов’язкової» ставки ЄСВ для підприємців установлено на рівні

34,7 % бази нарахування. Застосовуючи ставку в розмірі 34,7 %, ФОП є особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового пенсійного страхування та соціального страхування на випадок безробіття. Водночас нормами Закону № 2464 та Інструкції № 21-5 визначена можливість ФОП добровільно брати участь у соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або в соціальному страхуванні від нещасного випадку. При цьому розмір ставки ЄСВ збільшиться.

Розміри ставок ЄСВ залежно від видів страхування, в яких ФОП бере участь, наведемо в таблиці.

 

Ставка ЄСВ

Види страхування, які включає ЄСВ

Розподіл за фондами (% від бази нарахування)

«Обов’язкове» страхування

34,7 %

Пенсійне страхування

ПФУ — 33,2 %

Страхування на випадок безробіття

ФБ — 1,5 %

«Обов’язкове» страхування + добровільне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

36,6 %

Пенсійне страхування

ПФУ — 33,2 %

Страхування на випадок безробіття

ФБ — 1,5 %

Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

ФТВП — 1,9 %

«Обов’язкове» страхування + добровільне страхування від нещасного випадку

36,21 %

Пенсійне страхування

ПФУ — 33,2 %

Страхування на випадок безробіття

ФБ — 1,5 %

Страхування від нещасного випадку

ФНВ — 1,51 %

«Обов’язкове» страхування + добровільне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності тавід нещасного випадку

38,11 %

Пенсійне страхування

ПФУ — 33,2 %

Страхування на випадок безробіття

ФБ — 1,5 %

Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

ФТВП — 1,9 %

Страхування від нещасного випадку

ФНВ — 1,51 %

 

Добровільне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності зі сплатою ЄСВ за більшою ставкою надає підприємцю право на отримання в разі настання страхового випадку матеріального забезпечення (допомог по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) та соціальних послуг (фінансування санаторно-курортного лікування його та членів його сім’ї тощо), передбачених

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240. Добровільно застрахувавшись від нещасного випадку, при настанні страхового випадку ФОП зможе розраховувати на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, пенсії по інвалідності в результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання тощо.

Вирішивши збільшити розмір ставки ЄСВ, підприємцю необхідно буде подати органу Пенсійного фонду за місцем проживання відповідну заяву за формою згідно з

додатком 2 до Інструкції № 21-5, а також копії таких документів: довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі наявності), трудової книжки (в разі наявності), документа, що засвідчує особу, свідоцтва про державну реєстрацію ФОП та укласти з Пенсійним фондом договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (додаток 3 до Інструкції № 21-5).

Строк, протягом якого ФОП братиме участь у добровільному страхуванні, визначається договором про добровільну участь, і

не може бути менше одного року (п. 5.5 Інструкції № 21-5). Отже, вирішивши добровільно збільшити розмір ставки ЄСВ, ФОП зобов’язаний буде сплачувати внески за обраною ним ставкою протягом року.

 

Порядок сплати ЄСВ

Сплата ЄСВ здійснюється ФОП:

у безготівковій формі — за наявності банківського рахунка у ФОП;

готівкою через каси банків або відділення зв’язку — якщо ФОП не має банківського рахунка.

Сподіваємося, що ця стаття допоможе підприємцям розібратися з порядком обчислення та сплати ЄСВ. Далі розглянемо, яка відповідальність загрожує платникам за порушення законодавства про ЄСВ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі