Теми статей
Обрати теми

Сплата ЄСВ при виплаті зарплати — банки контролюють

Редакція ПБО
Друк
Стаття

Сплата ЄСВ при виплаті зарплати — банки контролюють

 

На виконання норм Закону № 2464, який регулює, зокрема, порядок обчислення, нарахування та сплати єдиного внеску, Пенсійним фондом розроблено низку нормативно-правових документів, серед яких є і документ, що визначає порядок прийняття банками до виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати. Про те, як взаємодіятимуть банки та платники єдиного соціального внеску при отриманні (перерахуванні) останніми грошових коштів для виплати заробітної плати, ітиметься в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 2464

— Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Порядок № 21-3

— Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, затверджений постановою Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-3.

Інструкція № 21-5

— Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5.

 

Загальні положення

З 01.01.2011 р. набирає чинності

Закон № 2464, що визначає умови та порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування (далі — ЄСВ).

Згідно з

ч. 7 ст. 9 Закону № 2464 та п.п. 4.2.1 Інструкції № 21-5 сплата ЄСВ здійснюється роботодавцями шляхом перерахування безготівкових коштів з їх банківських рахунків.

Таким чином, банки є свого роду посередниками між платниками ЄСВ та управліннями Пенсійного фонду в районах, містах, районах у містах (далі — органи Пенсійного фонду) і роботодавцями. У зв’язку з цим

ст. 24 Закону № 2464 визначено обов’язки банків щодо дотримання законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ. Перелічимо їх:

1) банки

під час відкриття рахунків зобов’язані вимагати від юридичних та фізичних осіб — підприємців документи, що підтверджують їх узяття на облік в органі Пенсійного фонду як платників ЄСВ (повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску за формою згідно з додатком 1 до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування від 27.09.2010 р. № 216) (ч. 1 ст. 24 Закону № 2464);

2) банки

приймають від платників ЄСВ платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону № 2464 нараховується ЄСВ, та здійснюють їх видачу (перерахування) тільки за умови одночасного подання платником розрахункових документів про перерахування коштів на сплату відповідних сум ЄСВ або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум (ч. 2 ст. 24 Закону № 2464). На виконання цієї норми Закону № 2464 Пенсійним фондом було розроблено Порядок № 21-3 (див. на с. 6), який регулюватиме механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) грошових коштів для виплати заробітної плати, що підлягає обкладенню ЄСВ.

Порядок № 21-3,

як і Закон № 2464, набере чинності з 01.01.2011 р. З цієї ж дати чинний на сьогодні Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, затверджений постановою Пенсійного фонду України від 07.04.2009 р. № 12-1, утратить чинність.

Відповідно до

абзацу другого п. 1 Порядку № 21-3 його положення не застосовуються щодо:

— підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці;

— підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці;

— дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території України;

— платників, які перебувають на казначейському обслуговуванні в Державному казначействі України.

Зазначені підприємства та організації

щорічно станом на 1 січня надають банкам довідку, видану відповідним органом Пенсійного фонду, що підтверджує такий статус.

Дія

Порядку № 21-3 поширюється на
:

— юридичних осіб (підприємства, установи, організації), що використовують працю фізичних осіб, та їх філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи;

— фізичних осіб — підприємців (далі — ФОП), які використовують працю інших осіб;

— фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичних осіб, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту).

Отже, положення

Порядку № 21-3 діятимуть щодо «звичайних» роботодавців, у тому числі і ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування. Нагадаємо, що згідно з нормами Закону № 2464 з 01.01.2011 р. ФОП-єдиноподатники зобов’язані будуть обчислювати, нараховувати та сплачувати ЄСВ із сум заробітної плати найманих працівників у загальному порядку.

При отриманні (перерахуванні) сум на виплату заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності, лікарняних та винагород фізичним особам за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами роботодавцям доведеться дотримуватись вимог

Порядку № 21-3.

Умови, у разі виконання котрих роботодавці, на яких поширюється дія

Порядку № 21-3, зможуть отримати (перерахувати) кошти на виплату заробітної плати, розглянемо далі.

 

Як банки прийматимуть розрахункові документи на виплату зарплати

Згідно з вимогами

Порядку № 21-3 з 01.01.2011 р. приймання банками від роботодавців — платників ЄСВ грошових чеків, платіжних доручень чи інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати може здійснюватися:

1)

з перевіркою сум сплати ЄСВ;

2)

без перевірки сум сплати ЄСВ.

Розглянемо кожний із зазначених випадків докладно.

Видача (перерахування) грошових коштів на виплату заробітної плати з перевіркою сум ЄСВ

. Отримати кошти на виплату (перерахування) заробітної плати роботодавець зможе при виконанні двох умов:

1)

одночасно з розрахунковими документами на виплату заробітної плати має бути подано розрахункові документи (документи на перерахування готівки) про перерахування коштів на сплату ЄСВ;

2) суми, сплачені за такими документами, повинні складати

не менше 1/3 суми коштів на виплату заробітної плати, зазначеної в розрахункових документах.

Якщо в розрахункових документах або документах на переказ готівки сума ЄСВ

менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати (наприклад, у зв’язку із застосуванням максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 розмірам прожиткового мінімуму для працездатної особи на відповідний місяць та/або наявністю працюючих інвалідів, та/або у зв’язку з наявною переплатою за ЄСВ) прийняття банками на виконання розрахункових документів платників ЄСВ на виплату заробітної плати здійснюється тільки за умови одночасного подання з ними оригінала довідки-розрахунку, погодженої органом Пенсійного фонду.

Довідка-розрахунок

складається платником ЄСВ у трьох примірниках за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 21-3, та подається до органу Пенсійного фонду за місцем узяття на облік, який згідно з абзацом другим п. 3 Порядку № 21-3 зобов’язаний її невідкладно погодити. При цьому один примірник погодженої довідки залишається в органі Пенсійного фонду, другий — надається до банку, третій — залишається у платника ЄСВ.

Подання платником ЄСВ до банку разом з розрахунковими документами на виплату заробітної плати оригінала довідки-розрахунку, погодженої з органом Пенсійного фонду, є підставою для видачі (перерахування) зазначених у розрахункових документах коштів, за умови, що суми ЄСВ, зазначені в розрахунковому документі та довідці-розрахунку, збігаються.

Порядок заповнення довідки-розрахунку розглянемо на прикладі.

Приклад.

Платник ЄСВ отримує в банку грошові кошти для виплати працівникам заробітної плати за першу половину місяця. Загальна сума заробітної плати найманих працівників, зазначена в грошовому чеку, становить 15000 грн., із них 3000 — заробітна плата працюючих інвалідів. Крім того, у платника ЄСВ є переплата за ЄСВ у розмірі 200 грн. Заповнимо фрагмент довідки-розрахунку.

 

img 1

 

На практиці трапляються ситуації, коли роботодавці відкривають декілька рахунків у різних банках. При цьому сплата ЄСВ може здійснюватися роботодавцями з поточного рахунка, відкритого в одному банку, а виплата (перерахування) заробітної плати працівникам — із поточного рахунка в іншому банку. Крім того, платник ЄСВ може достроково сплатити страхові внески (наприклад, при виплаті заробітної плати за першу половину місяця сплатити авансом частину внесків із заробітної плати за другу половину місяця). У таких випадках для того, щоб банк видав суму заробітної плати, зазначену в грошовому чеку, та/або виконав платіжне доручення, та/або інший розрахунковий документ на виплату (перерахування) заробітної плати, роботодавцю достатньо подати до банку

одночасно з розрахунковими документами на виплату заробітної плати документальне підтвердження раніше сплаченого ЄСВ.

Згідно з

абзацом другим п. 4 Порядку № 21-3 таким документальним підтвердженням можуть бути платіжні доручення чи інші розрахункові документи (документи на переказ готівки) про перерахування ЄСВ (у тому числі з поточного рахунка, відкритого в іншому банку), в яких у реквізиті «Призначення платежу» платник указав період, за який нарахована заробітна плата, а банк платника заповнив реквізит «Дата виконання».

Однак, якщо сума перерахованого раніше ЄСВ, зазначена в розрахункових документах, наданих роботодавцем як документальне підтвердження, буде менше 1/3 суми коштів на виплату заробітної плати за відповідний період, то банк прийме на виконання розрахункові документи на виплату (перерахування) заробітної плати, тільки за погодженням цієї суми з відповідним органом Пенсійного фонду, тобто платник ЄСВ зобов’язаний буде надати банку довідку-розрахунок.

Видача (перерахування) грошових коштів на виплату заробітної плати без перевірки сум ЄСВ

. Згідно з п. 5 Порядку № 21-3 в окремих випадках платникам ЄСВ для подання до банку можуть видаватися органом Пенсійного фонду довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати ЄСВ за формою додатка 2 до Порядку № 21-3.

Такі довідки видаються платникам ЄСВ, які:

звертаються до органів Пенсійного фонду за погодженням довідки-розрахунку, де сума перерахування ЄСВ менше 1/3 суми коштів на виплату заробітної плати, зазначеної у грошовому чеку, та/або платіжному дорученні, та/або іншому розрахунковому документі, у зв’язку із застосуванням максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Зауважимо, що при застосуванні цієї умови на практиці виникає запитання: скільки разів повинен звернутися платник ЄСВ до органу Пенсійного фонду за погодженням довідки-розрахунку, щоб отримати довідку про видачу коштів для виплати зарплати без перевірки сум сплати ЄСВ, і з якою періодичністю? Адже застосування максимальної величини бази нарахування платників ЄСВ може бути зумовлено або встановленням працівникам посадового окладу (тарифної ставки) у розмірі, що перевищує 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, і тоді роботодавець повинен буде погоджувати довідку-розрахунок щомісячно, або нарахуванням премій чи доплат в окремих календарних місяцях, за які здійснюється виплата заробітної плати, і тоді платник ЄСВ звертатиметься за погодженням тільки в місяці такого нарахування, чи іншими причинами. Сподіваємося, що невдовзі Пенсійний фонд надасть свої роз’яснення щодо цього запитання;

— і протягом попереднього року

не допустили порушень законодавства про нарахування та сплату ЄСВ (внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування).

Довідка за формою

додатка 2 до Порядку № 21-3 дозволяє роботодавцю отримувати (перераховувати) суми коштів на виплату заробітної плати без перевірки банком сум сплати ЄСВ. Видача довідок здійснюється за рішенням керівника органу Пенсійного фонду на строк до одного року. Тобто згідно з нормами Порядку № 21-3 керівник Пенсійного фонду на власний розсуд приймає рішення, кому видавати такі довідки, а кому — ні, і якщо видавати, то на який строк. Отже, строк довідки може становити й один місяць, і тоді роботодавцю доведеться періодично звертатися до Пенсійного фонду за отриманням чергової довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати ЄСВ.

Якщо Пенсійним фондом буде виявлено порушення законодавства про ЄСВ роботодавцем, якому раніше було видано довідку про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум ЄСВ, то зазначена довідка відкликається Пенсійним фондом до закінчення строку її дії шляхом направлення платнику ЄСВ та його обслуговуючому банку відповідного повідомлення (

додаток 3 до Порядку № 21-3). З наступного робочого дня після отримання повідомлення про відкликання довідки банк починає здійснювати прийняття від платника ЄСВ грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на перерахування (видачу) заробітної плати в загальному порядку з перевіркою сум ЄСВ (див. вище).

Пенсійний фонд не передбачив аналогічну процедуру для платників ЄСВ, в яких працюють інваліди. Згідно з

ч. 13 ст. 8 Закону № 2464 на заробітну плату інвалідів роботодавці зобов’язані нараховувати ЄСВ у розмірі 8,41 %, тоді як у загальному випадку на заробітну плату звичайних працівників страховий внесок нараховується залежно від класу професійного ризику виробництва та становить від 36,76 до 49,7 %. Отже, якщо фонд оплати праці інвалідів складає істотний відсоток від загального фонду оплати праці інших працівників та суми в розрахункових документах на перерахування коштів на сплату ЄСВ становлять менше 1/3 суми коштів на виплату заробітної плати, для отримання (переказу) коштів на виплату заробітної плати роботодавцю доведеться щомісячно погоджувати суми ЄСВ з Пенсійним фондом.

На завершення статті варто звернути увагу платників ЄСВ на те, що згідно з ч. 1 ст. 12 Закону № 2464 контроль за правильністю нарахування, обчислення, повнотою та своєчасністю сплати ЄСВ здійснюють органи Пенсійного фонду шляхом проведення перевірки бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату ЄСВ. Банки не перевіряють правильність нарахування (обчислення) платежів, а тільки здійснюють видачу (переказ) коштів на заробітну плату, дотримуючись умов, визначених Порядком № 21-3.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі