Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Заява на спрощенку-2011: подаємо за старими правилами

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2010/№ 99
Друк
Стаття

Заява на спрощенку-2011: подаємо за старими правилами

 

Як відомо, за традицією, що склалася, бажаючим опинитися в числі єдиноподатників з майбутнього року або зберегти за собою в наступному році статус спрощенців необхідно своєчасно повідомити про це податкові органи шляхом подання заяви. Разом із тим, певну невизначеність у ситуацію вніс тривалий процес прийняття Податкового кодексу. Однак, ураховуючи, що після правок Президента спрощену систему оподаткування, що існує на сьогодні, поки що було вирішено залишити без змін, з наближенням нового року варто нагадати всім її прихильникам про таку важливу, але необхідну для застосування єдиного податку формальність, як подання заяви.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон № 2505

— Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деякі інші законодавчі акти України» від 25.03.2005 р. № 2505-IV.

Податковий кодекс

— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Порядок № 98

— Порядок складання Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, затверджений наказом ДПАУ від 28.02.2003 р. № 98.

Порядок № 476

— Порядок видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, затверджений наказом ДПАУ від 13.10.98 р. № 476 (у редакції наказу ДПАУ від 12.10.99 р. № 555).

Порядок № 599

— Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затверджений наказом ДПАУ від 29.10.1999 р. № 599.

Указ № 727

— Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. № 746/99).

 

З 1 січня 2011 року, як і раніше, — за Указом № 727

Отже, після пропозицій, унесених Президентом, якими підкориговано текст

Податкового кодексу, із нього було повністю вилучено главу 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» розділу XIV «Спеціальні податкові режими». Таким чином, звична спрощена система оподаткування (у тому її вигляді, в якому вона існує для фіз- та юросіб на сьогодні) поки що залишилася без змін. А отже, з 1 січня 2011 року для спрощенців, як і раніше, продовжує діяти Указ № 727 зі своїми критеріями єдиноподатковості та умовами провадження діяльності. Щоправда, при цьому продовжити його дію тепер передбачається «до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України» щодо спрощенців, що, у свою чергу, наводить на думку про те, що історію зі спрощеною системою оподаткування остаточно ще не закінчено і в майбутньому тут можливі свої сюрпризи.

Та все ж наразі вже

однозначно можна стверджувати, що з 1 січня 2011 року суб’єкти малого підприємництва (і приватні підприємці, і юрособи) поки що працюватимуть за старими правилами. А отже, у своїй діяльності їм, як і раніше, слід орієнтуватися на положення Указу № 727, дотримуючись обумовлених ним умов. Тому, зокрема, обрати спрощену систему оподаткування на 2011 рік (або зберегти за собою статус єдиноподатника) зможуть суб’єкти підприємницької діяльності, які, як і раніше, відповідають критеріям «єдиноподаткового» Указу № 727 (тобто юрособи — з річним доходом за 2010 рік до 1 млн грн. та середньообліковою кількістю працівників до 50 осіб; фізособи — з річним доходом до 500 тис. грн. та кількістю працівників, які перебувають із ними у трудових відносинах, уключаючи членів їх сімей, до 10 осіб).

При цьому відповідно жодних «

заборонених» видів діяльності для приватних підприємців, про які йшлося в ході формування проекту документа (див., наприклад, статтю «Податковий кодекс: знайомимося з проектом» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 81, с. 20), уже не запроваджуватиметься — вони вилучені з тексту Податкового кодексу разом зі «спрощеною» главою 1 розділу XIV. Жодних нових обмежень за видами діяльності для спрощенців з 01.01.2011 р. також не додасться. Отже, у цьому плані, як і раніше, для єдиноподатників такими, що обмежують діяльність, залишаться лише Указ № 727 із Законом № 2505 (що закривають, нагадаємо, єдиний податок для грального бізнесу; експорту, імпорту, оптової торгівлі підакцизними товарами; обміну іноземної валюти; роздрібної торгівлі підакцизними ПММ; торгівлі промисловими виробами з дорогоцінних металів, а також торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами — для підприємців тощо).

 

Подаємо заяву на єдиний податок

Отже, якщо суб’єкт підприємництва за підсумками 2010 року підпадає під зазначені вище умови єдиноподатковості з

Указу № 727 та вирішує з нового, 2011 року, обрати спосіб оподаткування своєї діяльності за єдиним податком (або зберегти за собою вже наявний статус спрощенця), то йому слід пам’ятати про необхідність відповідного повідомлення про це податкових органів. Із цією метою згідно зі ст. 4 Указу № 727 суб’єкт малого підприємництва повинен не пізніше ніж за 15 днів до початку нового звітного періоду (кварталу) подати письмову заяву до податкового органу за місцем державної реєстрації. Отже, з урахуванням відведеного 15-денного строку подати таку заяву для обрання спрощеної системи оподаткування на 2011 рік слід не пізніше за 16 грудня поточного року (тобто 16 грудня 2010 року є останнім днем її подання).

При цьому:

підприємства (юридичні особи) подають Заяву про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку за формою, наведеною в додатку до Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, затвердженого наказом ДПАУ від 13.10.98 р. № 476, обов’язково вказуючи в ній обрану ставку єдиного податку: 6 або 10 %;

фізичні особи — підприємці подають Заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності за формою, яку наведено в додатку 1 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599, зазначаючи в ній види здійснюваної підприємницької діяльності, а також додаючи до заяви копію платіжного документа про попередню сплату єдиного податку авансом не менше ніж за календарний місяць.

На підставі поданої заяви протягом 10 робочих днів податковий орган, у свою чергу, зобов’язаний безоплатно видати суб’єкту підприємництва Свідоцтво про сплату єдиного податку або надати письмову мотивовану відмову.

Щоправда, при цьому варто звернути увагу на такий момент. Іноді разом з поданням заяви податківці (апелюючи до

ст. 4 Указу № 727, що передбачає, нагадаємо, перехід на єдиний податок тільки за умови сплати всіх установлених податків і обов’язкових платежів за попередній звітний період) вимагають від суб’єктів підприємництва також підтверджувати відсутність заборгованості за внесками до Пенсійного фонду відповідною довідкою. Слід зауважити що такі вимоги контролюючих органів є неправомірними. Адже, як відомо, пенсійні внески не є податковим платежем (не входять до складу податків та зборів, що формують систему оподаткування) і на них не поширюється податкове законодавство (ч. 4 ст. 18 Закону № 1058). Тому наявність у суб’єкта підприємництва заборгованості за страховими внесками до Пенсійного фонду не може бути підставою для відмови в застосуванні спрощеної системи оподаткування. До речі, варто зауважити, що свого часу на це звертали увагу і самі податківці в консультації в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 33.

Необхідність щорічного подання заяви зумовлена тим, що Свідоцтво єдиноподатника, як відомо, видається строком на 1 рік (

п. 7 Порядку № 476, п. 2 Порядку № 599). Це, у свою чергу, змушує суб’єктів підприємництва щорічно з наближенням нового звітного року підтверджувати своє рішення залишатися в числі спрощенців (за умови, звісно, відповідності єдиноподатковим критеріям).

Для порівняння зауважимо, що для єдиноподатників, які вирішили з нового року

залишити спрощену систему, ситуація складається дещо інакше. Так згідно зі ст. 4 Указу № 727 за загальними правилами для відмови від застосування спрощеної системи оподаткування та переходу з наступного кварталу на загальну систему оподаткування суб’єкту малого підприємництва також слід подати до податкових органів відповідну заяву не пізніше ніж за 15 днів до закінчення останнього кварталу перебування на єдиному податку. Однак ця вимога про подання заяви на залишення спрощеної системи оподаткування стосується дострокової відмови суб’єкта малого підприємництва від єдиного податку з будь-якого кварталу протягом поточного календарного року. Тому суб’єктам підприємництва, які вирішили покинути єдиний податок та не застосовувати спрощену систему оподаткування з початку наступного календарного року (у яких при цьому в поточному році строк дії Свідоцтва єдиноподатника сам по собі закінчується), заяву про відмову від спрощеної системи подавати не потрібно. Після закінчення року (IV кварталу) їм достатньо здати Свідоцтво платника єдиного податку до податкового органу, що його видав, і з нового року суб’єкти господарювання автоматично вважатимуться такими, що перебувають на загальній системі оподаткування (що підтверджує і консультація податківців у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 35, с. 37).

На завершення, мабуть, залишається додати, що:

— з 2011 року єдиноподатники нарівні з рештою суб’єктів господарювання

сплачуватимуть ЄСВ (єдиний соціальний внесок) у порядку, установленому Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (опубліковано в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 67; також див. присвячений ЄСВ тематичний номер газети «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 96);

— починаючи з 1 січня 2011 року, як передбачено

пп. 3, 4 п. 1 підрозділу 8 «Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, єдиний податок сплачуватиметься на рахунки місцевого бюджету в розмірі частини єдиного податку, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до норм Указу № 727, тобто в розмірі 43 % (крім єдиного податку, що сплачується в січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, — для юрособ та крім авансової суми, що сплачується у грудні 2010 року за січень 2011 року, — для фізосіб; тобто в цих обумовлених випадках суб’єктам підприємництва потрібно сплачувати ще повні суми). При цьому розподіл коштів єдиного податку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється;

— звітувати єдиноподатники також будуть по-старому, тобто:

(а)

підприємства-єдиноподатники — подаючи Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом (ст. 4 Указу № 727, п. 1 Порядку № 98);

(б)

підприємці-єдиноподатники* також щоквартально, подаючи Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку протягом 5 днів після закінчення звітного кварталу (п. 9 Порядку № 599);

— а от

підприємцям-єдиноподатникам за несплату (неперерахування) сум єдиного податку в порядку та у строки, установлені законодавством, тепер може загрожувати штраф у розмірі 50 % ставки єдиного податку (ст. 122 «Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою — підприємцем» Податкового кодексу).

* При цьому підприємці-єдиноподатники вже не будуть платниками ПДВ.

Такими є справи зі спрощенкою на сьогодні. А як ситуація розвиватиметься далі — покаже час.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі