Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ви нам писали. Аванс та податкова соціальна пільга

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2010/№ 99
Друк
Стаття

Аванс та податкова соціальна пільга

 

Приводом для написання цієї статті стали численні запитання наших читачів щодо можливості застосування податкової соціальної пільги до зарплати за першу половину місяця. У сьогоднішній статті намагатимемося на них відповісти.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Податковий кодекс

— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ.

Закон про оплату праці

— Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2559

— Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати» від 23.09.2010 р. № 2559-VI.

 

Спершу нагадаємо історію питання. З 20 листопада 2011 року набрав чинності

Закон № 2559, яким було внесено зміни до ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про оплату праці, у зв’язку з чим з’явилися нові вимоги щодо порядку виплати заробітної плати.

З урахуванням нових вимог заробітна плата повинна виплачуватися працівникам:

1)

не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів;

2)

не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця має бути не менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника. При погодинній системі оплати праці

розмір авансу має бути не менше 50 % тарифної ставки (посадового окладу) працівника з урахуванням фактично відпрацьованого ним часу. Сума авансу для відрядників повинна визначатися виходячи з фактичного обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) за першу половину місяця та відрядних розцінок (лист Мінпраці від 22.11.2010 р. № 964/13/84-10).

Зазначені вимоги поширюються на всіх роботодавців: як на юридичних, так і на фізичних осіб — підприємців.

Виплата заробітної плати мінімум двічі на місяць є

обов’язком роботодавця, який він повинен виконувати незалежно від згоди працівника отримувати заробітну плату один раз на місяць.

Зауважимо, що норма

КЗпП щодо виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць існувала і раніше, але не всі про неї пам’ятали. Хтось просто не вважав за потрібне дотримуватись зазначеної норми КЗпП, а для когось і зовсім стало відкриттям, що заробітну плату потрібно виплачувати не менше двох разів на місяць.

Але і ті, й інші після набуття чинності гучним

Законом № 2559 вирішили, що дотримуватись законодавства про працю, зокрема щодо виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць, усе-таки потрібно. Звісно, у тих роботодавців, хто раніше виплачував заробітну плату тільки один раз на місяць, виникло чимало запитань, у тому числі які соціальні внески потрібно перераховувати в аванс, чи потрібно перераховувати податок з доходів та в які строки, чи можна застосовувати податкову соціальну пільгу (далі — ПСП) при виплаті авансу?

Відповіді на низку запитань щодо виплати авансу наші читачі знайдуть у статті «Даєш зарплату двічі на місяць!» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 91. А от можна чи ні застосовувати ПСП при визначенні суми податку з доходів, яку необхідно перерахувати при виплаті зарплати за першу половину, зараз розберемося.

Для цього звернемося до норм

Закону № 889, який визначає порядок застосування ПСП до 1 січня 2011 року, та до норм Податкового кодексу, який набере чинності та визначатиме порядок застосування ПСП з 1 січня 2011 року.

Відповідно до

п. 6.1 Закону № 889 платник податків має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого з джерел на території України від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП. Крім того, у п.п. 6.3.1 Закону № 889 зазначено, що ПСП застосовується до нарахованого місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем її нарахування (виплати). Аналогічні норми містить і Податковий кодекс (п. 169.1 та п.п. 169.2.1).

Як бачимо, застосовувати ПСП можна тільки до нарахованої місячної заробітної плати працівника. Саме місячна заробітна плата порівнюється з граничним розміром доходу, що дає право на застосування ПСП (у 2010 році — 1220 грн.). В аванс працівнику виплачується тільки частина місячної заробітної плати, порівняння якої з граничним розміром доходу буде некоректним.

З викладеного випливає, що застосування ПСП при виплаті авансу є неправомірним. Такої думки дотримуються і податківці.

Навіть якщо роботодавець заздалегідь знає, що у деяких працівників підприємства база оподаткування місячної заробітної плати буде менша або дорівнюватиме сумі ПСП, що до неї застосовується, тобто в кінці місяця сума податку з доходів дорівнюватиме нулю, при виплаті авансу слід перерахувати податок з доходів без урахування ПСП. Наприкінці місяця при нарахуванні заробітної плати розраховується сума податку з доходів щодо кожного працівника з урахуванням ПСП (за наявності права на неї). При виплаті заробітної плати за другу половину місяця до бюджету перераховується різниця між загальною сумою податку з доходів, утриманого з місячної заробітної плати працівників, та сумою податку з доходів, перерахованого в аванс. Отже, податок з доходів, сплачений в аванс за працівників, які мають право на ПСП, ураховується при визначенні загальної суми податку з доходів, що підлягає сплаті за підсумками місяця.

Водночас на практиці трапляються ситуації, коли всі працівники підприємства користуються правом на ПСП і при цьому база оподаткування доходу у вигляді заробітної плати за всіма працівниками дорівнює або менше ПСП. Особливо ця проблема актуальна для маленьких підприємств та фізичних осіб — підприємців, які встановлюють працівникам зарплату на рівні мінімальної зарплати та неповний робочий час. Як бути в такій ситуації, адже за підсумками місяця загальна сума податку з доходів, що підлягає сплаті до бюджету, дорівнюватиме нулю?

Як уже зазначалося, законних підстав для застосування ПСП при виплаті заробітної плати за першу половину місяця немає. На нашу думку, у зазначеній ситуації роботодавець може одноразово при виплаті авансу перерахувати суму податку з доходів із зарплати за першу половину місяця. За підсумками місяця на суму перерахованого в аванс податку з доходів утворюється переплата з податку з доходів, якою підприємство може користуватися при наступних виплатах авансу. У разі виникнення проблем з банком при отриманні (перерахуванні) коштів на виплату зарплати за першу половину місяця в наступних місяцях доведеться сплачувати 1 грн. На виконання вимог

п. 3.9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22, банки можуть вимагати платіжку на сплату податку, але правильність нарахування не перевірятимуть.

Зазначимо, що деякі фахівці вважають за можливе перераховувати при виплаті авансу суму податку з доходів у розмірі 1 грн., щоб не накопичувалася переплата з податку з доходів у таких ситуаціях. На наш погляд, цей варіант небезпечний, оскільки, перераховуючи в аванс податок з доходів у розмірі 1 грн., роботодавець фактично застосовує ПСП, що є порушенням законодавства.

Інша справа, що за таке порушення в цьому році навряд чи покарають. Сьогодні податківці досить лояльно ставляться навіть до ситуації, коли дохід було виплачено без сплати податку з доходів, указуючи, що при самостійному виправленні помилки та сплаті податку з доходів до перевірки податковими органами штрафу, передбаченого

п.п. 17.1.9 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III, не буде (див. роз’яснення Віктора Косарчука, директора Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА України // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 81, с. 62). Але залишається загроза накладення адмінштрафу на підставі ст. 1634 Кодексу про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X у розмірі від 2 до 3 нмдг.

Після 01.01.2011 р. зазначене порушення може спричинити штрафні санкції, передбачені

ст. 127 Податкового кодексу.

При виплаті авансу в роботодавців може виникнути ще одне запитання: чи можна при розрахунку суми податку з доходів (з 2011 року — податку на доходи) зменшувати суму зарплати за першу половину місяця на суму внеску до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, який сплачується обов’язково, або на суму всіх соціальних внесків, якщо для зручності вони сплачуються в аванс (із січня 2011 року — на суму єдиного соціального внеску)? На нашу думку, на підставі

п. 3.5 Закону № 889 (з 2011 року — на підставі п. 164.6 Податкового кодексу) при визначенні бази оподаткування суму зарплати може бути зменшено на суму соціальних внесків у частині утримань, що сплачуються в аванс (із січня 2011 року — на суму єдиного соціального внеску в частині утримань).

 

Числовий приклад

Згідно з положеннями колективного договору, укладеного на підприємстві:

— заробітна плата на підприємстві виплачується двічі на місяць 7 і 22 числа. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

— розмір заробітної плати за першу половину місяця становить 55 % від окладу з урахуванням фактичної зайнятості працівника.

Працівниця Іваненко користується ПСП у розмірі 3041,50 грн. (869 грн.

х 3 + 434,50 грн.) на підставі п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889 як особа, яка має і виховує трьох дітей віком до 18 років (ПСП «на дітей») та на підставі п.п. 6.1.1 Закону № 889 (ПСП «на себе»). У заяві про застосування ПСП Іваненко зазначено, що її чоловік не користується правом на визначення граничного розміру доходу кратно кількості дітей. Працівниця Писаренко користується ПСП у розмірі 1738 грн. (651,75 грн. х 2 + 434,50 грн.) на підставі п.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889 як одинока мати двох дітей віком до 18 років та на підставі п.п. 6.1.1 Закону № 889 (ПСП «на себе»).

Працівники Савенко і Дротенко користуються ПСП у розмірі 434,50 грн. на підставі п.п. 6.1.1 Закону № 889.

Дані про суми авансу за першу половину грудня 2010 року, суми нарахованої заробітної плати за грудень 2010 року, а також про розміри ПСП, якими користуються працівники підприємства, наведемо в таблиці.

Умовні позначення, прийняті в таблиці:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

 

Працівники

Аванс за грудень 2010 року

Утримання із суми авансу

Сума авансу, виплаченого на руки

Зарплата за грудень 2010 року

ПСП

Утримання із зарплати

Сума зарплати за другу половину місяця до виплати

ФБ

ПДФО

ПФ

ФТВП

ФБ

ПДФО

Кравченко

1650,00

9,90

246,02

1394,08

3000,00

60,00

30,00

18,00

433,80

1064,12

Зубенко

1540,00

9,24

229,61

1301,15

2800,00

56,00

28,00

16,80

404,88

993,17

Іваненко

1430,00

8,58

213,21

1208,21

2600,00

3041,50

52,00

26,00

15,60

0,00

1298,19

Толубенко

1100,00

6,60

164,01

929,39

2000,00

40,00

20,00

12,00

289,20

709,41

Писаренко

825,00

4,95

123,01

697,04

1500,00

1738,00

30,00

15,00

9,00

0,00

748,96

Савенко

660,00

3,96

98,41

557,63

1200,00

434,50

24,00

12,00

7,20

108,35

490,82

Дротенко

550,00

3,30

82,01

464,69

1000,00

434,50

20,00

10,00

6,00

79,43

419,88

Разом

7755,00

46,53

1156,28

6552,19

14100,00

282,00

141,00

84,60

1315,66

5724,55

 

У зв’язку з тим, що 7 січня є святковим днем згідно зі

ст. 73 КЗпП, заробітна плата за другу половину грудня 2010 року виплачується 6 січня 2011 року.

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з виплатою авансу та заробітної плати за другу половину грудня 2010 року, наведемо в таблиці.

Умовні позначення, прийняті в таблиці:

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків

 

Дата

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума

Дт

Кт

1

2

3

4

5

22.12.2010

Перераховано внесок до ПФ(7755 х 33,2 %)

651

311

2574,66

Перераховано внески до ФБ

нарахування(7755 х 1,6 %)

653

311

124,08

утримання

 

 

46,53

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

1156,28

Перераховано внесок до ФНВ(7755 х 1,06 %*)

656

311

82,20

Отримано грошові кошти з банку на виплату авансу

301

311

6552,19

Видано заробітну плату за першу половину грудня 2010 року

661

301

6552,19

31.12.2010

Нараховано заробітну плату за грудень 2010 року

92, 93

661

14100,00

Здійснено нарахування на фонд оплати праці

31.12.2010

Нараховано внесок до ПФ(14100 х 33,2 %)

92, 93

651

4681,20

Нараховано внесок до ФТВП(14100 х 1,4 %)

92, 93

652

197,40

Нараховано внесок до ФБ(14100 х 1,6 %)

92, 93

653

225,60

Нараховано внесок у ФНВ(14100 х 1,06 %)

92, 93

656

149,46

Здійснено утримання із заробітної плати працівника

31.12.2010

Утримано внесок до ПФ

661

651

282,00

Утримано внесок до ФТВП

661

652

141,00

Утримано внесок до ФБ

661

653

84,60

Утримано ПДФО

661

641/ПДФО

1315,66

Перераховано внески до фондів соціального страхування із суми заробітної плати працівника

06.01.2011

Перераховано внесок до ПФ(4681,20 + 282 - 2574,66)

651

311

2388,54

 

Перераховано внесок до ФТВП(197,40 + 141,00)

652

311

338,40

Перераховано внесок до ФБ(225,60 + 84,60 - 124,08 - 46,53)

653

311

139,59

Перераховано внесок до ФНВ(149,46 - 82,20)

656

311

67,26

Перераховано ПДФО(1315,66 - 1156,28)

641/ПДФО

311

159,38

Отримано грошові кошти з банку

301

311

5724,55

Виплачено заробітну плату працівнику за другу половину місяця

661

301

5724,55

* Ставку внеску до ФНВ прийнято умовно.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі