Дивіденди нерезиденту і від нерезидента

Редакція ПБО
Стаття

Дивіденди нерезиденту і від нерезидента

 

Поза сумнівом, приємним моментом співпраці із зарубіжними партнерами є дивіденди. Як бути в ситуації, коли учасником дивідендних операцій є нерезидент, і як урахувати суму виплачуваних йому (отримуваних від нього) дивідендів, розглянемо в цій статті.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Дивіденди нерезиденту

 

Чи потрібно нараховувати і сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток з дивідендів, що виплачуються нерезидентам?

Так, потрібно

. Адже будь-яких винятків стосовно дивідендів, що виплачуються нерезидентам, законодавством не передбачено. А отже, оподаткування таких сум здійснюється за правилами дивідендного п. 7.8 Закону про податок на прибуток і в порядку, установленому цим пунктом. Отже, підприємство, що приймає рішення про виплату дивідендів своїм засновникам, у тому числі й засновникам-нерезидентам (як юридичним, так і фізичним особам), має нарахувати авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 25 % від суми дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми дивідендів на суму авансового внеску і сплатити такий авансовий внесок до чи одночасно з виплатою дивідендів.

Додатково нагадаємо: згідно з

п.п. 7.8.2 Закону про податок на прибуток обов’язок щодо нарахування і сплати дивідендного авансового внеску покладається на будь-якого емітента, який є резидентом, виплачує дивіденди, незалежно від того чи є при цьому емітент чи одержувач платником податку на прибуток, чи користується він при цьому пільгами з його сплати або сплачує податок за іншою, ніж установлена п. 10.1 Закону про податок на прибуток, ставкою, у тому числі й на підприємства-єдиноподатників, що виплачують дивіденди.

Винятком, коли дивідендний авансовий внесок сплачувати не потрібно, є випадок

реінвестиції дивідендів з дотриманням умови незмінності пропорцій (часток) усіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента (п.п. 7.8.5 Закону про податок на прибуток). Однак у відносинах з нерезидентом зробити це не завжди можливо, адже, крім авансового внеску, є ще й податок на доходи нерезидента (так званий податок на репатріацію, про який докладніше йтиметься далі). Тому для дотримання незмінності пропорцій при реінвестиції доводиться шукати варіанти (виплачувати дивіденди нерезиденту частково грошовими коштами, із суми яких і утримувати податок; або утримувати його з інших доходів, що виплачуються нерезиденту; зауважимо, що докладніше випадок реінвестиції розглядався у статті «Виплачуємо дивіденди нерезиденту» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 7).

 

Підприємство виплачує дивіденди засновнику-нерезиденту (юридичній особі). Чи потрібно, крім сплати дивідендного авансового внеску, утримувати з таких сум податок з доходів нерезидента за ставкою 15 % ?

Так, потрібно

(при цьому оподаткування нерезидентських дивідендів часом може відбуватися за правилами міжнародного договору і податок з доходів утримуватися за передбаченою ним ставкою).

Так. Згідно з

п.п. «б» п. 13.1 Закону про податок на прибуток дивіденди, що виплачуються (нараховуються), є доходами нерезидента з джерелом їх походження з України, а отже, підлягають оподаткуванню в порядку, застереженому ст. 13 Закону про податок на прибуток. Це означає, що за загальним правилом, установленим п. 13.2 цієї статті, підприємство-емітент, що виплачує дивіденди нерезиденту (у тому числі в негрошовій формі, а також при реінвестиції — див. п. 2 листа ДПАУ від 20.03.2008 р. № 2531/6/15-0216 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 33), має утримати з них податок з доходів за ставкою 15 % від їх суми та за їх рахунок і перерахувати такий податок до бюджету під час виплати дивідендів, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, що набрали чинності (у цьому випадку оподаткування дивідендів може здійснюватися за правилами міжнародного договору).

Нагадаємо: перелік країн, з якими Україною укладено договори про уникнення подвійного оподаткування (станом на 01.01.2009 р.), наведено в

листі ДПАУ від 13.01.2009 р. № 405/7/12-0117. Більшість із них містить окрему статтю 10 «Дивіденди», котра, як правило, передбачає вигідніші умови оподаткування дивідендів — зниження ставки податку до 5 % (10 %)*. Водночас, щоб скористатися такою перевагою міжнародних договорів і застосувати до дивідендів нерезидента знижену ставку податку, нерезидент має підтвердити свій нерезидентський статус — надати емітенту, який виплачує йому дивіденди, довідку (або її нотаріальну копію), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування. Така довідка видається компетентним органом країни нерезидента за формою додатка 1 до Порядку № 470 або за формою, затвердженою законодавством такої країни, та є підставою для застосування правил оподаткування, установлених міжнародним договором.

*А наприклад, міжнародний договір із Кіпром узагалі передбачає неоподаткування дивідендів у державі, що їх виплачує.

Таким чином, якщо нерезидент підтвердить свій статус довідкою, то оподаткування виплачуваних йому дивідендів здійснюватиметься за правилами міжнародного договору, із застосуванням установлених таким договором знижених ставок оподаткування. У разі ж ненадання довідки дивіденди, що виплачуються нерезиденту, оподатковуватимуться за українськими правилами, тобто з утриманням податку з доходів згідно з

п. 13.2 Закону про податок на прибуток за ставкою 15 %.

 

Дивіденди виплачуються іноземним громадянам (нерезидентам — фізичним особам). За якою ставкою з них утримується ПДФО?

Доходи фізичних осіб підлягають оподаткуванню за правилами

Закону № 889, оподаткуванню доходів нерезидентів у якому відведено окремий пункт п. 9.11 (а от правила оподаткування з п. 13.2 Закону про податок на прибуток до дивідендів, що виплачуються нерезидентам — фізичним особам, не застосовуються, оскільки іноземні громадяни не належать до нерезидентів у розумінні Закону про податок на прибуток).

Як передбачено

п. 9.11 Закону № 889 , доходи нерезидентів із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню за правилами, установленими для резидентів. При цьому сторона-резидент, яка їх виплачує, вважається податковим агентом такого нерезидента і в разі нарахування на користь нерезидента доходів у вигляді дивідендів (п.п. 4.2.12 Закону № 889) застосовує для їх оподаткування ставку податку, установлену для нарахування таких доходів резиденту, тобто ставку 15 % (п.п. 9.11.3 Закону № 889; лист ДПАУ від 23.12.2009 р. № 28593/7/17-0717). Таким чином, з дивідендів нерезидентів — фізичних осіб необхідно утримати ПДФО за ставкою 15 %.

Проте якщо з країною нерезидента укладено

міжнародний договір, то можна вибрати порядок оподаткування дивідендів, установлений міжнародним договором (ст. 21 Закону № 889), і утримати податок з доходів за зниженою, передбаченою міжнародним договором, ставкою. Щоб скористатися такою перевагою і застосувати до дивідендів «міжнародні» правила оподаткування, фізична особа — нерезидент має надати підприємству-емітенту, що виплачує йому дивіденди, довідку, яка підтверджує його нерезидентський статус, тобто те, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.

Таким чином, із сум дивідендів, що виплачуються нерезидентам — фізичним особам, утримуватиметься ПДФО за ставкою 15 % або за ставкою, застереженою міжнародним договором (якщо при оподаткуванні використовуються його правила).

При цьому утриманий податок з доходів перераховується до бюджету відповідно до загальних строків з

п.п. 8.1.2 Закону № 889:

— при виплаті дивідендів (якщо дивіденди виплачуються в місяці їх нарахування або в наступному місяці, але не пізніше 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця їх нарахування);

— у строки, установлені для місячного податкового періоду, якщо дивіденди нараховуються, але не виплачуються (тобто щодо нарахованих, але не виплачених дивідендів податок має бути сплачено до бюджету протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця нарахування дивідендів)*.

* Лист ДПАУ від 18.01.2005 р. № 442/6/17-3116, див. с. 45 (про необхідність сплати податку з доходів до бюджету в місяці нарахування дивідендів) вважаємо таким, який не відповідає Закону № 889, що підтверджується ухвалою ВАСУ від 06.07.2006 р. № К-12328/06, див. с. 46.

Винятком є випадок

реінвестиції дивідендів з незмінністю пропорцій часток усіх учасників та збільшенням статутного фонду на сукупну номінальну вартість таких дивідендів. Згідно з п.п. 4.3.17 Закону № 889 сума реінвестованих у такий спосіб дивідендів не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб. Тому податок з доходів з них утримувати не потрібно. Проте знову-таки для цього важливо зберегти незмінність пропорцій, що можливо, наприклад, коли всі засновники-нерезиденти є фізичними особами.

Приклад

. За підсумками 2009 року підприємство прийняло рішення про виплату дивідендів. Серед засновників є два нерезиденти:

— нерезидент — юридична особа (резидент Росії), якому нараховано дивіденди в сумі 50000 грн.;

— нерезидент — фізична особа (громадянин Польщі), якому нараховано дивіденди в сумі 10000 грн.

Нерезидент — юридична особа (резидент Росії) підтверджує свій нерезидентський статус довідкою, у зв’язку з чим з виплачуваних йому дивідендів утримується податок за ставкою, установленою міжнародним договором з Росією, — 5 %.

Нерезидент — фізична особа (громадянин Польщі) подібної довідки, що підтверджує його нерезидентський статус, не надав, тому сума виплачуваних йому дивідендів оподатковується за українськими правилами з утриманням (згідно з п.п. 9.11.3 Закону № 889) ПДФО за ставкою 15 %.

В обліку підприємства-емітента операції з виплати дивідендів буде відображено таким чином:

 

Виплата дивідендів засновникам-нерезидентам

(юридичним та фізичним особам)

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

Нарахування дивідендів

1. Використано частину прибутку на виплату дивідендів

441

443

60000

2. Нараховано дивіденди нерезидентам:

— нерезиденту — юридичній особі

443

671/юр.

50000

— нерезиденту — фізичній особі

443

671/фіз.

10000

Авансовий внесок

3. Сплачено авансовий внесок з податку на прибуток із сум дивідендів, нарахованих засновникам-нерезидентам(60000 грн. х 25 % = 15000 грн.)

641

311

15000

Податок з доходів нерезидентів

4. Утримано та перераховано до бюджету податок з доходів з дивідендів:

— нерезидента — юридичної особи(50000 грн. х 5 % = 2500 грн.)

671/юр.

641

2500

641

311

2500

— нерезидента — фізичної особи (ПДФО)(10000 грн. х 15 % = 1500 грн.)

671/фіз.

641

1500

641

311

1500

Виплата дивідендів (в інвалюті)

Після утримання податку з доходів фактично підлягають виплаті:

— нерезиденту — юридичній особі — дивіденди в сумі 47500 грн. (50000 грн. - 2500 грн.);

— нерезиденту — фізичній особі — дивіденди в сумі 8500 грн. (10000 грн. - 1500 грн.).

Припустимо, загальними зборами вирішено, що дивіденди виплачуються засновникам-нерезидентам в іноземній валюті (євро) з перерахунком за офіційним курсом НБУ на момент виплати дивідендів. Отже, при виплаті дивідендів визначається їх валютний еквівалент; за умови, що курс НБУ на момент виплати склав 11,656225 грн./€ (умовно), відповідно підлягають виплаті:

— нерезиденту — юридичній особі — дивіденди в розмірі 4075 (47500 грн.: 11,656225 грн./);

— нерезиденту — фізичній особі — дивіденди в сумі 729 (8500 грн.: 11,656225 грн./).

Розглянемо подальший облік операцій за умови, що іноземну валюту для виплати дивідендів (у сумі 4804) підприємство придбало за комерційним курсом — 11,70 грн./ (умовно).

5. Перераховано банку кошти(60000 грн.) для купівлі іноземної валюти (€4804)

333

311

60000

6. Зараховано на поточний валютний рахунок придбану іноземну валюту(за курсом НБУ — 11,656225 грн./€)

312

333

4804

56000

7. Нараховано та включено до витрат збір до Пенсійного фонду(€4804 х 11,70 грн./€ х 0,5 %*)

651

333

281,03

281,03

92

651

* Як зазначалося в листах ПФУ від 31.12.2009 р. № 24746/03-02 і НБУ від 06.01.2010 р. № 25-111/38-171, у період до прийняття Закону про держбюджет на 2010 рік збір до Пенсійного фонду при купівлі безготівкової іноземної валюти в 2010 році справляється в розмірі 0,5 % (докладніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 5, с. 3, № 7. с. 4).

8. Відображено комісійну винагороду банку (200 грн. — умовно)

685

333

200

200

92

685

9. Відображено різницю між комерційним курсом купівлі та курсом НБУ на дату зарахування іноземної валюти(€4804 х (11,70 грн./€ - 11,656225 грн./€) = = 210,30 грн.)

949

333

210,30

10. Повернено банком залишок грошових коштів після купівлі інвалюти (60000 грн. -  56000 грн. - 281,03 грн. - 200 грн. -  210,30 грн. = 3308,67 грн.)

311

333

3308,67

11. Виплачено дивіденди(за курсом НБУ — 11,656225 грн./€):

— нерезиденту — юридичній особі

671/юр.

312

4075

47500

— нерезиденту — фізичній особі

671/фіз.

312

729

8500

 

Зауважимо: як варіант загальні збори можуть вирішити, що сума дивідендів, які виплачуються в іноземній валюті засновникам-нерезидентам, визначатиметься за офіційним курсом НБУ, що діяв на момент нарахування дивідендів. У такому разі в обліку заборгованість перед нерезидентами за дивідендами перераховується в іноземну валюту на момент їх нарахування. Відповідно при виплаті дивідендів виникне курсова різниця, що відображається тільки в бухгалтерському обліку (при цьому на податковий облік така різниця ніяк не вплине).

 

Як суми дивідендів, що виплачуються нерезидентам, і пов’язаних з ними податкових платежів відображаються в податковій звітності підприємства-емітента?

Підприємство, що виплачує дивіденди нерезидентам:

1) суму дивідендного

авансового внеску (у розмірі 25 % від суми дивідендів, нарахованих як юридичним, так і фізичним особам — нерезидентам) показує (аналогічно випадку виплати дивідендів резидентам):

— у

додатку К6 до декларації з податку на прибуток (по рядку 13.5 як суму, що зараховується у зменшення нарахованого податку на прибуток), а також

— по

рядку 20 декларації з податку на прибуток;

2) при цьому:

а) в разі

виплати дивідендів нерезиденту — юридичній особі:

— сума податку, утриманого з дивідендів нерезидента (згідно з

п. 13.2 Закону про податок на прибуток за ставкою 15 % або в розмірі, установленому міжнародним договором), відображається по рядку 19.2 декларації з податку на прибуток;

— а також незалежно від порядку оподаткування дивідендів (відповідно до міжнародного договору або за українськими правилами) підприємство-емітент, що виплачує у звітному періоді (кварталі) дивіденди нерезиденту — юридичній особі, подає

Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидента (за формою додатка 1 до Порядку № 28), в якому суму належних нерезиденту дивідендів та утриману з них суму податку відображає по рядку 1 «Дивіденди». Звіт подається у строки, установлені для квартального звітного періоду, тобто протягом 40 днів, наступних за кварталом виплати дивідендів, окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачувалися дивіденди (як роз’яснювалося в листі ДПАУ від 17.01.2005 р. № 826/7/15-1317, у разі оподаткування доходів за правилами міжнародного договору до Звіту також додається довідка, що підтверджує статус нерезидента). Якщо у звітному кварталі доходи нерезиденту не виплачувалися, Звіт не подається (п. 1.4 Порядку № 28);

б) у разі

виплати дивідендів нерезиденту — фізичній особі суму нарахованих дивідендів та утриману з них суму ПДФО (згідно з п.п. 9.11.3 Закону № 889 за ставкою 15 % або ставкою, установленою міжнародним договором) відображає у:

Податковому розрахунку резидента, який нараховує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб (за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 04.12.2003 р. № 586, у редакції наказу ДПАУ від 03.10.2007 р. № 560), що подається у строки, установлені для місячного звітного періоду, тобто протягом 20 календарних днів, наступних за місяцем нарахування дивідендів (п.п. 9.3.3 Закону № 889);

— у

Податковому розрахунку за формою № 1ДФ (затверджено наказом ДПАУ від 29.09.2003 р. № 451), що подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, в якому дивіденди відображаються з ознакою доходу «12» («34» — при реінвестиції).

Зауважимо: для підтвердження сплати податку з дивідендів в Україні нерезидент (фізична або юридична особа) має право отримати довідку про сплачений в Україні податок на прибуток (доходи), порядок видачі та форму якої затверджено

наказом ДПАУ від 03.09.2003 р. № 417. Така довідка допоможе нерезиденту зарахувати суму податку з дивідендів, сплаченого в Україні, у рахунок податкових зобов’язань у своїй країні.

 

Дивіденди від нерезидента

 

Чи може підприємство-резидент, отримуючи дивіденди від нерезидента, при їх оподаткуванні застосувати правила міжнародного договору?

Так, може. Міжнародні договори (з переліком яких станом на 01.01.2009 р. можна ознайомитися в

листі ДПАУ від 13.01.2009 р. № 405/7/12-0117) є двосторонніми та працюють для кожної з договірних сторін.

Однак, щоб скористатися нормами міжнародного договору, українському платнику податків необхідно підтвердити свій резидентський статус:

довідкою-підтвердженням статусу податкового резидента України, форму та порядок видачі якої встановлено наказом ДПАУ «Про підтвердження статусу податкового резидента України» від 12.04.2002 р. № 173. Таку довідку на своєму бланку видають податкові органи за місцезнаходженням платника податків протягом 10 робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи. Вона знадобиться резиденту для пред’явлення її нерезиденту в країні виплати дивідендів з метою їх оподаткування за міжнародним договором;

— шляхом проставляння

позначки, що підтверджує статус резидента, податковим органом за місцезнаходженням платника податків (за підписом начальника ДПІ та печаткою) безпосередньо на бланках відповідних заяв, що подаються платником податків, за формами, затвердженими компетентним органом зарубіжної держави, про звільнення (зменшення) «зарубіжних» доходів від оподаткування або відшкодування вже сплачених податків (п. 3 наказу ДПАУ «Про підтвердження статусу податкового резидента України» від 12.04.2002 р. № 173; лист ДПАУ від 22.09.2009 р. № 20463/7/12-0117).

 

Чи відображаються дивіденди, отримані від нерезидента, у податковому обліку підприємства-одержувача? Чи включається їх сума до валових доходів?

Так

, відображаються: їх суму необхідно включити до валових доходів.

Згідно з

п. 2.1 Закону про податок на прибуток платниками податку на прибуток є резиденти, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами. А отже, закордонна діяльність суб’єкта господарювання також підлягає оподаткуванню. При цьому до валових доходів платника податків уключаються доходи від її здійснення (п. 4.1 Закону про податок на прибуток), у тому числі й доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидента (п.п. 4.1.4 Закону про податок на прибуток).

Щодо моменту відображення валових доходів стосовно «зарубіжних» дивідендів, то його також уточнено

п.п. 7.8.6 Закону про податок на прибуток, згідно з яким платник податків збільшує валовий дохід у періоді отримання дивідендів від нерезидента. Таким чином, валові доходи виникнуть лише при отриманні дивідендів. Їх сума потрапить до рядка 01.6 декларації з податку на прибуток.

 

Чи можна зарахувати податок, сплачений з дивідендів за кордоном, при розрахунку поточних зобов’язань з податку на прибуток?

Так, можна, але

за умови , що Україною укладено міжнародний договір з країною нерезидента, що виплачує дивіденди.

Так, отримання доходів з-за кордону (у тому числі й дивідендів) супроводжується своїми особливостями оподаткування. З одного боку, «закордонні» дивіденди резидента оподатковуються за кордоном відповідно до законодавства іноземної держави, в якій вони виплачуються. З іншого боку, доходи, отримані

за межами України, також підлягають оподаткуванню за правилами українського законодавства (п.п. 2.1.1 Закону про податок на прибуток), і валові доходи має збільшувати у тому числі й сума дивідендів, отриманих від нерезидента (п.п. 4.1.4 Закону про податок на прибуток).

У результаті виходить, що «закордонні» дивіденди оподатковуватимуться двічі: у державі, де вони виплачуються, та в Україні. Усунути таку подвійну сплату податку мають на меті

міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, що передбачають можливість заліку платником податків сум податку, сплаченого за кордоном, при розрахунку податкових зобов’язань у своїй державі (при цьому, як правило, більшість договорів установлюють, що до заліку може бути віднесено суму «закордонного» податку в розмірі, яка не перевищує суму українського податку, нарахованого з таких доходів відповідно до вітчизняного законодавства, на це вказує і п. 19.1 Закону про податок на прибуток).

У такому разі платник податків, керуючись положеннями

ст. 18 «Спеціальні правила» Закону про податок на прибуток (які передбачають: якщо міжнародним договором установлено інші правила оподаткування, то застосовуються норми міжнародного договору), може скористатися наданою міжнародним договором можливістю і зарахувати сплачений за кордоном податок з дивідендів при розрахунку поточних зобов’язань з податку на прибуток.

У податковому обліку це буде відображено таким чином:

— з урахуванням вимог

п.п. 4.1.4 Закону про податок на прибуток сума «зарубіжних» дивідендів у періоді отримання включається до валових доходів по рядку 01.6 декларації (у сумі нарахування, тобто до утримання з них податку за кордоном);

— при цьому підприємство має право здійснити

залік: відобразити суму податку, сплаченого з таких дивідендів за кордоном, у додатку К6 до декларації з податку на прибуток по рядку 13.3 «податок, сплачений з пасивного прибутку за кордоном, у разі наявності міжнародного договору». Цим сума податку, сплаченого з дивідендів за кордоном, зменшить поточні зобов’язання з податку на прибуток. Щоправда, слід зауважити, що показник рядка 13.3 фактично зможе зменшити поточні податкові зобов’язання тільки у платників податків, діяльність яких є прибутковою, тобто які по рядку 12 декларації при цьому декларують податок на прибуток, у зменшення якого і може бути віднесено сплачений за кордоном податок з дивідендів. А от збитковим платникам податків зменшувати буде нічого. Також потрібно враховувати, що сума «закордонного» податку з дивідендів, яка не зіграла протягом року у зменшення податку на прибуток, на наступний звітний рік не переноситься, тобто пропадає.

Таким чином, залік сплаченої за кордоном суми податку на прибуток стає можливим

за наявності міжнародного договору, а також за умови надання письмового підтвердження податкового органу країни нерезидента про факт сплати такого податку за кордоном (п. 19.4 Закону про податок на прибуток).

Якщо ж між Україною та країною нерезидента, що виплачує дивіденди,

не укладено міжнародний договір, то зарахувати суму податку, сплаченого з дивідендів за кордоном, у рахунок українського податку на прибуток платник податків не зможе. Пояснюється це тим, що в загальному випадку, як передбачено п. 19.3 Закону про податок на прибуток, податки з пасивних доходів (у тому числі дивідендів), не підлягають заліку у зменшення податкових зобов’язань. Підтверджує це й форма самої декларації з податку на прибуток, рядки 13.2 і 13.3 додатка К6 якої допускають можливість заліку податків з пасивного прибутку тільки за наявності міжнародного договору. А отже, у цьому випадку платнику податків доведеться включити суму дивідендів у періоді отримання до валових доходів (по рядку 01.6 декларації) без можливості зменшення при цьому податку на прибуток на суму податку з дивідендів, сплаченого за кордоном.

Приклад

. За результатами 2009 року нерезидент Італії нарахував українському засновнику (резиденту України) дивіденди в сумі $10000 (курс НБУ на дату нарахування — 8,0040 грн./$). Оподаткування дивідендів відбувалося за правилами міжнародного договору, у зв’язку з чим з їх суми було утримано податок у розмірі 5 % (тобто $500). Суму дивідендів отримано українським платником податків у I кварталі 2010 року (курс НБУ на дату отримання дивідендів — 8,0055 грн./$).

В обліку підприємства отримання дивідендів буде відображено таким чином:

 

Отримання дивідендів від нерезидента

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Нараховано дивіденди від нерезидента (курс НБУ — 8,0040 грн./$)

373

731

$10000

80040

2. Відображено суму утриманого за кордоном податку з дивідендів($10000 х 5 % х 8,0040 грн./$ = 4002 грн.)

731

373

$500

4002

3. Отримано дивіденди від нерезидента (з урахуванням утриманого за кордоном 5 % податку)(курс НБУ — 8,0055 грн./$)

312

373

$9500

76052,25

80040*

4. Відображено курсову різницю, що виникла($9500 х (8,0055 грн./$ -  8,0040 грн./$) = 14,25 грн.)

373

714

14,25

5. Нараховано податок на прибуток за I квартал 2010 року

98

641/податок на прибуток

20998**

6. Сплачено податок на прибуток до бюджету

641/податок на прибуток

311

20998**

* У періоді отримання дивідендів платник податків відображає валові доходи в сумі нарахованих дивідендів.

** При розрахунку податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, ураховано суму податку, сплаченого з дивідендів за кордоном, тобто відображається показник рядка 12 за мінусом значень рядків 13.1 — 13.4 додатка К6 (здійснений залік докладніше описано нижче).

 

За умови, що діяльність підприємства за підсумками I кварталу 2010 року виявиться прибутковою, залік податку, сплаченого з отримуваних дивідендів за кордоном, при розрахунку поточних зобов’язань з податку на прибуток за I квартал відбудеться таким чином:

 

Фрагмент декларації з податку на прибуток за I квартал 2010 року

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

300040

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

220000

(умовно)

 

інші доходи, крім визначених у 01.1

÷ 01.5

01.6

80040*

 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (08 - 09 - 10)

11

100000

(умовно)

 

 

Нарахована сума податку, у тому числі:

12

25000

 

 

Зменшення нарахованої суми податку

13 К6

4002**

Податкове зобов’язання звітного періоду (12 - 13)

14

20998

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)

16

Сума податку до сплати (позитивне значення 14 - 15 - 16)

17

20998

* У періоді отримання сума дивідендів уключається до валових доходів по рядку 01.6 декларації.

** У зв’язку з наявністю міжнародного договору суму податку з дивідендів, сплаченого за кордоном, платник податків має право зарахувати у зменшення зобов’язань з податку на прибуток по рядку 13 декларації.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі