Теми статей
Обрати теми

Помилки при розрахунку авансового внеску з податку на прибуток

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2010/№ 10
Друк
Стаття

Помилки при розрахунку авансового внеску з податку на прибуток

 

Як правило, виплата дивідендів супроводжується сплатою авансового внеску з податку на прибуток. Помилки, допущені при обчисленні та сплаті цього внеску, можуть призвести до перекручення суми податкових зобов’язань звітного періоду і чималих штрафів. Виправлення таких помилок має свою специфіку, про яку і поговоримо у пропонованій статті.

Марина САФРОНОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Значення рядка 13 виявилося завищеним

 

Підприємство виплатило своїм учасникам дивіденди в сумі 200000 грн. При цьому до бюджету воно перерахувало не 50000 грн. авансового внеску (200000 х 25 %), а 60000 грн. Помилкова сума авансового внеску знайшла відображення в рядку 13 та в рядку 20 декларації з податку на прибуток. Опишіть порядок виправлення такої помилки.

Як відомо, сума сплаченого авансового внеску зараховується у зменшення нарахованої суми податку на прибуток. Так, відображаючись у рядку

13 декларації та додатку К6 до неї (рядок 13.5), сума авансового внеску «грає» у зменшення значення рядка 14 «Податкове зобов’язання звітного періоду (12 - 13). Тому помилки, допущені при заповненні цього рядка, як правило, призводять до заниження або завищення податкового зобов’язання звітного періоду.

У нашому випадку підприємство по рядку

13 помилково вказало суму 60000 грн. (замість 50000 грн.) і при виплаті дивідендів перерахувало помилкову суму до бюджету. А це, у свою чергу, спричинило заниження суми податкового зобов’язання на 10000 грн. відображеного по рядку 14 і як наслідок недоплату податку.

На жаль, фактична сплата такої суми у вигляді дивідендного податку не врятовує платника податків від штрафу, передбаченого

п.п. 17.1.3 Закону № 2181. Це пов’язане насамперед з тим, що в цій ситуації вона має статус переплати і в питаннях нарахування штрафних санкцій до уваги не береться (п.п. 6.1.10 Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації від 17.03.2001 р. № 110).

Негативних наслідків у вигляді штрафних санкцій за

п.п. 17.1.3 можна уникнути, виправивши допущену помилку. Відразу зауважимо, що зробити це можна тільки шляхом подання уточнюючого розрахунку, оскільки для помилок, пов’язаних зі зменшенням податкових зобов’язань (рядок 13 декларації), у ньому передбачено окремий рядок 6. А от у декларації з податку на прибуток для виправлення дивідендних помилок спеціальних рядків немає.

Перш ніж перейти до заповнення уточнюючого розрахунку стосовно нашої ситуації, зауважимо, що до рядка

6 УР платники податків самостійно вписують (п. 5 додатка 1 до Методрекомендацій № 761):

— коди рядків додатка К6 до декларації з податку на прибуток;

— суми виявлених помилок зі знаком «+» (при заниженні даних рядка 13 декларації) або зі знаком «-» (при завищенні даних рядка 13).

Нижче наведемо приклад заповнення уточнюючого розрахунку. При цьому виходитимемо з того, що сума податкового зобов’язання (рядок

14) звітного періоду, в якому і було допущено помилку, склала 28000 грн.

 

Фрагмент заповнення уточнюючого розрахунку до декларації з податку на прибуток

(значення рядка 13 виявилося завищеним)

Показники

Код рядка

Загальна сума

1

2

3

Сума помилки, допущеної при зменшенні податкових зобов’язань, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки:

6

-10000

код

13

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

-10000

 

 

 

 

 

 

 

Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої у зв’язку з виправленням помилки р. 4 х р. 5 - р. 6 або р. 7.2 - р. 7.1

7

10000

Сума податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.1

28000

Сума виправленого (вірного) податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.2

38000

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки р. 7 х 0,05

8

500

Помилки, допущені при заповненні рядків 19 — 23 декларації

9

код

19

19.1К7

19.2

19.3

20

21

22

23К4

сума (±)

-10000

 

Хоча допущена помилка призвела до заниження податкового зобов’язання і недоплати податку на прибуток (про що свідчить додатне значення показника рядка

7 УР), перераховувати до бюджету суму недоплати немає потреби, адже на ту саму суму по рядку 9 зменшується авансовий внесок, уже сплачений до бюджету при виплаті дивідендів. Тепер помилково перерахована сума набуває статусу податкової переплати і може бути спрямована в погашення донарахованої суми податку. А от що стосується 5 % штрафу, то сплатити його доведеться, і зробити це потрібно до подання УР до податкового органу, інакше така недоплата розглядатиметься як податковий борг із відповідним застосуванням штрафних санкцій.

І ще один момент. У деклараціях з податку на прибуток за наступні після виправлення такої помилки періоди слід відображати

виправлені показники (а не помилки), тобто дані рядків 13 і 20 цих декларацій буде зменшено на 10000 грн., а показник рядка 15збільшено на 10000 грн.

 

Значення рядка 13 виявилося заниженим

 

За результатами минулого року підприємство нарахувало своїм засновникам дивіденди в сумі 150000 грн. При цьому в рядках 13 і 20 декларації з податку на прибуток воно зазначило занижену суму авансового внеску — 35000 грн. (замість правильних 37500 грн.) і сплатило цю суму до бюджету. Чи можна виправити допущену помилку?

Незважаючи на те, що помилка, пов’язана із заниженням рядка 13, призводить до

завищення податкового зобов’язання звітного періоду, відображеного по рядку 14, органи ДПС усе одно можуть накласти на підприємство штраф. Справа в тому, що внаслідок допущеної помилки підприємство не сплатило авансовий внесок у повному обсязі, а це досить серйозне порушення, за яке платник податків зобов’язаний сплатити штраф у подвійному розмірі від суми зобов’язання з податку на прибуток (п.п. 17.1.9 Закону № 2181).

Про застосування в такій ситуації двократного штрафу за

п.п. 17.1.9 ДПАУ писала в листах від 28.05.2008 р. № 6208/5/15-0215 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 55, від 28.05.2008 р. № 197/2/15-0210 див. на с. 43. Причому в обох цих листах представники головного податкового відомства зауважили, що застосовується цей штраф незалежно від того, хто виявив таке порушення. До того ж застосування до такого підприємства інших штрафних санкцій із зазначеного питання Законом № 2181 не передбачено.

По суті це означає, що навіть якщо платник податків самостійно виявить таке порушення і сплатить до бюджету недостатню суму авансового внеску (

2500 грн.), податківці все одно застосують до нього двократний штраф. Це пов’язане насамперед з тим, що скористатися в подібній ситуації нормами пп. 5.1, 17.2 Закону № 2181 і виправити помилку у платника податків не вийде.

Як ви пам’ятаєте, підстави для зменшення нарахованої суми податку на прибуток виникають лише

в періоді сплати авансового внеску (п.п. 7.8.3 Закону про податок на прибуток), а в нашому випадку сплати недостатньої суми авансового внеску в розмірі 2500 грн. не сталося. Тому зарахувати несплачений авансовий внесок із зобов’язаннями з податку на прибуток, нарахованими у період виплати дивідендів, платник податків не зможе. А отже, й подавати уточнюючий розрахунок до такого помилкового періоду було б безглуздо.

У ситуації, що склалася, підприємству нічого не залишається, як доплатити недостатню суму авансового внеску (2500 грн.) у періоді виявлення помилки та врахувати цю суму при складанні декларації за відповідний звітний період, тобто збільшити на 2500 грн. показники рядків

13.5 таблиці 1 додатка К6 та рядка 20 поточної декларації.

 

Якщо авансовий внесок помилково не відобразили в рядку 20

 

При виплаті дивідендів у сумі 80000 грн. підприємство нарахувало і сплатило до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 20000 грн. (80000 грн. х 25 %). Сплачену суму авансового внеску воно відобразило в рядку 13.5 таблиці 1 додатка К6 до декларації, а от рядок 20 не заповнило. До яких наслідків це може призвести?

Перш ніж відповісти на це запитання, спочатку визначимося: чи є заповнення рядка 20

узгодженням податкового зобов’язання, у ньому відображеного?

Як випливає з

п. 5.1 Закону № 2181, подання податкової декларації вважається одним зі способів узгодження податкових зобов’язань платників податків. При цьому податковою декларацією в розумінні Закону № 2181 є документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки, установлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов’язкового платежу). Момент подання податкової декларації до податкових органів і є моментом узгодження відображеного в ній податкового зобов’язання.

Що стосується нарахування і сплати авансового внеску, то вони не пов’язані з датою подання декларації з податку на прибуток і заповненням рядка 20 цієї декларації. Ключовим тут буде факт нарахування і виплати дивідендів (

п.п. 7.8.2 Закону про податок на прибуток). У зв’язку з цим заповнення рядка 20 «Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів» декларації не може вважатися узгодженням суми цього внеску. Радує, що такого ж висновку дійшли і представники головного податкового відомства в консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2009, № 9. У ній вони зауважили, що в разі якщо підприємство сплатило авансовий внесок з податку на прибуток у повному обсязі, але не відобразило зазначену суму в рядку 20, то штрафні санкції, передбачені ст. 17 Закону № 2181, не застосовуються. Це означає, що якщо помилка в рядку 20 не вплинула ні на зменшення нарахованого авансового внеску, ні на його сплату, то штрафні санкції платнику податків не загрожують. Незаповнення рядка 20 є своєрідною методологічною помилкою, що полягає в порушенні правил ведення податкового обліку. За таку помилку на посадових осіб підприємства може бути накладено хіба що адміністративний штраф у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, передбачений ст. 1631 КУпАП.

Інша справа, коли з будь-яких причин підприємство не перерахувало до бюджету суму авансу або перерахувало його не в повному обсязі. Тоді суб’єкт господарювання зобов’язаний буде сплатити штраф у двократному розмірі від суми несплаченого авансового внеску, як того вимагає

п.п. 17.1.9 Закону № 2181. Однак у цьому випадку помилка в рядку 20 буде лише наслідком таких дій.

І ще один момент. Не варто забувати, що дані рядка 20

проводяться по особовому рахунку платника податків. А отже, у разі його помилкового незаповнення в картці особового рахунка платника податків значитиметься переплата. Виправити допущену помилку необхідно шляхом подання уточнюючого розрахунку, який буде заповнено таким чином:

 

Фрагмент заповнення уточнюючого розрахунку до декларації з податку на прибуток

(рядок 20 виявився незаповненим)

Показники

Код рядка

Загальна сума

1

2

3

Сума помилки, допущеної при зменшенні податкових зобов’язань, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки:

6

код

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

 

 

 

 

 

 

 

Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої у зв’язку з виправленням помилки р. 4 х р. 5 - р. 6 або р. 7.2 - р. 7.1

7

Сума податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.1

Сума виправленого (вірного) податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.2

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки р. 7 х 0,05

8

*

Помилки, допущені при заповненні рядків 19 — 23 декларації

9

код

19

19.1К7

19.2

19.3

20

21

22

23К4

сума (±)

+20000

* Оскільки допущена помилка не спричинила недоплату, потреби в нарахуванні 5 % штрафу не виникає.

 

Ось такий він — механізм виправлення дивідендних помилок. Звичайно, у межах цієї статті ми розглянули тільки найпоширеніші випадки, а от на практиці вони можуть бути набагато різноманітнішими. Та все-таки, керуючись викладеним тут підходом, ви без зусиль упораєтеся з їх виправленням.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі