Складаємо Розрахунок з транспортного податку

Редакція ПБО
Стаття

Складаємо Розрахунок з транспортного податку

 

Останнім часом правила обчислення, сплати та складання звітності з транспортного податку практично не змінювалися. Проте, ураховуючи, що строки подання такої звітності на цілий рік уперед неухильно наближаються, має сенс знову нагадати платникам про головні моменти, що стосуються порядку складання та подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Хто подає і в які строки

Відповідно до

ст. 6 та 1 Закону № 1963 Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (далі — Розрахунок транспортного податку) зобов’язані подавати юридичні особи — власники зареєстрованих в Україні транспортних засобів, які згідно зі ст. 2 Закону № 1963 підпадають під об’єкт оподаткування. А от на фізичних осіб (у тому числі й підприємців) ця вимога не поширюється, тому Розрахунок транспортного податку вони не подають.

Як зазначено в

частині другій ст. 6 Закону № 1963, підприємства складають Розрахунок транспортного податку на підставі бухгалтерських звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року. Подають його відповідному органу державної податкової служби за місцем реєстрації транспортних засобів. І хай вас не бентежить, що в самій формі Розрахунку транспортного податку все ще присутня вимога щодо двох місць подання — за місцезнаходженням платника податку та за місцем постійного базування транспортних засобів. Річ у тім, що форму Розрахунку досі не приведено у відповідність до оновленої редакції Закону № 1963. Тому звертати увагу на цю вимогу не варто. Розрахунок транспортного податку в будь-якому разі повинен подаватися за місцем реєстрації транспортних засобів.

Строки подання Розрахунку транспортного податку також обумовлено

частиною другою ст. 6 Закону № 1963. У ній зазначено, що ця форма звітності подається у строки, визначені законом для річного звітного періоду (протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року). Однак, якщо останній день строку подання Розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем такого строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день (п. 4 Порядку № 373). Щоправда, у 2010 році цим правилом скористатися не доведеться, оскільки останній 60-й день подання Розрахунку транспортного податку припадає на 1 березня 2010 року (понеділок). Якщо Розрахунок транспортного податку надсилається до податкової поштою (з повідомленням про вручення), то зробити це слід не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання документа. Так, наприклад, Розрахунок транспортного податку на 2010 рік має бути відправлено не пізніше 19 лютого 2010 року.

І майте на увазі, що подати один раз розрахунок на початку поточного року і забути про нього до наступного вийде не завжди. Принаймні, якщо в автомобільному парку підприємства було поповнення або вибуття. Так, необхідність заповнення та подання Розрахунку транспортного податку

щодо придбаних протягом року автомобілів прямо встановлена ст. 5 Закону № 1963. Там зазначено: Розрахунок за такими автомобілями подається в 10-денний строк після їх реєстрації в органах ДАІ.

Подати

уточнений розрахунок доведеться і в разі вибуття автомобіля (зняття його з реєстрації). Адже саме в такий спосіб підприємство зможе здійснити перерахунок транспортного податку, як того вимагає ст. 5 Закону № 1963, і більше не сплачувати транспортний податок за авто, що вибуло (зняте з реєстрації).

 

Строки сплати транспортного податку

Юридичні особи сплачують квартальну суму транспортного податку до

15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Причому правило про перенесення строків сплати в цьому випадку не застосовується. У зв’язку з цим граничними строками сплати транспортного податку на 2010 рік будуть за:

— I квартал — 14 квітня 2010 року;

— II квартал — 14 липня 2010 року;

— III квартал — 14 жовтня 2010 року;

— IV квартал — 14 січня 2011 року.

За придбані протягом року транспортні засоби (раніше зареєстровані в Україні) податок сплачується

перед їх реєстрацією за місяці, що залишилися до кінця року. А от за транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, податок справляється за весь рік (ст. 5 Закону № 1963).

Сплачують податок

за місцем реєстрації транспортних засобів (ст. 3 Закону № 1963):

— власники наземних транспортних засобів — на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджетів міст Києва і Севастополя;

— власники водних транспортних засобів — до бюджетів органів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів).

 

Порядок заповнення Розрахунку транспортного податку

Форму бланку Розрахунку транспортного податку затверджено

наказом ДПАУ від 17.09.2001 р. № 373 і відтоді вона не змінювалася. Вона є універсальною, оскільки з її допомогою можна подати відразу декілька варіантів Розрахунку: загальний на рік, загальний за придбаними транспортними засобами, а також уточнюючі їх Розрахунки.

Залежно від того, який тип розрахунку (загальний чи уточнений) подається, напроти відповідного поля ставиться позначка «Х». Трохи нижче вибирається ознака: «Розрахунок на 200_ рік» або «Розрахунок за придбані транспортні засоби». Так, якщо підприємство складає загальний розрахунок на 2010 рік, то позначки «Х» слід поставити напроти поля «Розрахунок на 20

10 рік» і поля «Загальний розрахунок».

Далі заповнюються графи розрахунку. До цих граф повинна потрапити інформація щодо всіх транспортних засобів,

що значаться на балансі підприємства станом на 1 січня поточного року та зареєстровані згідно з чинним законодавством. Це означає, що до розрахунку заноситься інформація про всі транспортні засоби, у тому числі й ті, що підпадають під пільгу (це не стосується авто, які не є об’єктом оподаткування, докладніше за див. «Думка фахівців офіційних органів» на с. 11), знаходяться в ремонті, здані в оренду або не експлуатуються з будь-яких інших причин. Розрахунок заповнюється у гривнях.

Порядок заповнення окремих граф розрахунку наведемо у вигляді таблиці.

 

Порядок заповнення граф Розрахунку транспортного податку

Графа Розрахунку

Що відображається

Примітка

1

2

3

2

Код транспортного засобу згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів

Такий код можна знайти в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Крім того, відповідні коди зазначено у ст. 2 Закону № 1963

3

Марка транспортного засобу

Ці дані переносяться з технічної документації на транспортний засіб (заводський паспорт) або з документа про реєстрацію транспортного засобу в ДАІ (технічний паспорт)

4

Модель транспортного засобу

5

Об’єм циліндрів двигуна; або потужність електродвигуна; або довжина плавзасобу

Такі дані вказуються в розрізі кожної марки та моделі транспортного засобу з його технічного паспорта

6

Кількість однорідних транспортних засобів

Необхідна інформація наводиться в розрізі марок та моделей. А міститься вона в бухгалтерських звітних даних (відповідних реєстрах або картках обліку необоротних активів)

7

Ставка податку на рік з кожних 100 см куб. об’ємів циліндрів двигуна; або з 1 кВт потужності електродвигуна; або 100 см довжини плавзасобу

Указується ставка податку, яка відповідає конкретному коду транспортного засобу за УКТ ЗЕД та наведена у ст. 3 Закону № 1963

8

Сума нарахованого податку

Щодо наземного та водного транспорту вона визначається за формулою: (гр. 5 х гр. 6) : 100 х x гр. 7.

Щодо транспортного засобу з електродвигуном розрахунок здійснюється за формулою: гр. 5 х гр. 6 х гр. 7

9

Код пільги відповідно до Довідника пільг

На сьогодні пільгу з транспортного податку встановлено тільки для платників фіксованого сільськогосподарського податку. Вони звільнені від сплати податку за трактори колісні — код 8701 (крім сідельних тягачів — код 8701 02) і вантажні автомобілі — код 8704 (ст. 4 Закону № 1963)

10

Сума пільги

Дорівнює сумі податку, яку довелося б сплатити за відсутності відповідної пільги

11

Сума податку, що підлягає сплаті

У разі відсутності пільги ця графа дорівнюватиме гр. 8. При цьому сума податку округляється (менше 50 копійок відкидаються, а 50 копійок і більше — округлюються до 1 грн.)

 

Сума транспортного податку з останньої графи Розрахунку (графи

11) розбивається платником податків на чотири рівні частини та відображається за квартальними строками сплати.

Складений у такий спосіб Розрахунок підписується керівником підприємства та головним бухгалтером із зазначенням їх прізвища, імені й по батькові (повністю), а також дати, місяця та року його складання. Наприкінці Розрахунок транспортного податку скріплюється печаткою підприємства.

А тепер проілюструємо викладене на прикладі.

Приклад

. На балансі підприємства ТОВ «Мрія» станом на 1 січня 2010 року значаться наступні транспортні засоби:

— легковий автомобіль Audi 100 1.8 (44) — 1 шт.;

— вантажний автомобіль DAF FA 95 XF 480 — 2 шт.

Згідно з умовами прикладу Розрахунок транспортного податку буде заповнений так:

 

img 1

 

Особливості віднесення транспортних засобів до конкретного коду УКТ ЗЕД

Щоб правильно розрахувати суму транспортного податку, власник авто повинен чітко знати, до якого коду УКТ ЗЕД належить його транспортний засіб. І якщо в деяких випадках визначити належність авто до того чи іншого коду УКТ ЗЕД особливих труднощів не складе, то щодо окремих позицій зробити це не дуже й просто. Прикладом таких транспортних засобів є вантажопасажирські автомобілі, пікапи, а також фургони.

Вважаємо, що внести ясність до цього питання допоможуть

Пояснення № 68, що містять уточнення щодо деяких товарних позицій УКТ ЗЕД. Так, відповідно до цього наказу вантажопасажирський автомобіль-фургон має бути віднесено до товарної позиції 8703, якщо він відповідає таким характеристикам:

— кількість місць для сидіння (уключаючи водія) не перевищує 9;

— внутрішній простір автомобіля може без конструктивних змін використовуватися для перевезення як пасажирів, так і вантажів.

Там же зазначено, що деякі моторні транспортні засоби товарної позиції

8703 характеризуються певними ознаками, які свідчать, що ці транспортні засоби сконструйовані для перевезення пасажирів, а не вантажів. Такі ознаки враховуються в разі, якщо моторний транспортний засіб має:

— повну масу, що не перевищує

5 т;

єдиний замкнутий внутрішній простір, який включає одну зону для водія та пасажирів і другу зону, яку може бути використано для перевозки як пасажирів, так і вантажів.

До цієї групи моторних транспортних засобів належать автомобілі, відомі як багатоцільові транспортні засоби (наприклад, транспортні засоби типу

фургон, автомобілі для активного відпочинку (sport utility vehicle — SUV), деякі автомобілі з кузовом типу «пікап»). Характерними ознаками конструкції цих транспортних засобів, як правило, є:

(a) наявність постійно встановлених сидінь з пристроями безпеки (наприклад, із ременями безпеки або з місцями для кріплення та/або пристосуваннями для встановлення ременів безпеки) для кожного пасажира, або наявність стаціонарних місць для кріплення та/або пристосувань для встановлення сидінь та пристроїв безпеки в задній зоні салону позаду зони для водія та передніх пасажирів, такі сидіння можуть бути фіксованими, такими, що складаються, такими, що знімаються, на анкерному кріпленні або виносними;

(b) наявність вікон у двох бокових панелях задньої частини кузова;

(c) наявність дверей з вікнами, що ковзають, відкриваються назовні або піднімаються вгору, розташованих на бічних панелях або в задній частині кузова;

(d) відсутність стаціонарної панелі або перегородки між зоною для водія з передніми пасажирами та задньою зоною, яка може бути використана для перевезення як пасажирів, так і вантажів;

(e) наявність ознак комфорту та оздоблення внутрішнього простору, а також пристосувань (аксесуарів) у внутрішньому просторі всього салону транспортного засобу, властиві пасажирським салонам транспортних засобів (наприклад, килимове покриття, вентиляція, внутрішнє освітлення, попільнички).

Особливу увагу в

Поясненнях № 68 приділено багатоцільовим транспортним засобам типу «пікап» та «фургон». У них, зокрема, зазначено, що транспортні засоби типу «пікап», зазвичай, обладнані більше, ніж одним рядом сидінь та мають дві окремі частини, зокрема, кабіну закритого типу для перевезення пасажирів та відкриту або закриту платформу для перевезення вантажів. Однак такі транспортні засоби повинні класифікуватися в товарній позиції 8704, якщо максимальна внутрішня довжина підлоги частини, яку призначено для перевезення вантажів, становить більше ніж 50 % довжини колісної бази транспортного засобу, або якщо транспортні засоби мають більше двох осей.

Транспортні засоби типу «

фургон», обладнані більше ніж одним рядом сидінь, повинні відповідати критеріям товарної позиції 8703. Водночас, транспортні засоби типу «фургон», обладнані одним рядом сидінь, але які при цьому не мають стаціонарних місць для кріплення та спеціальних пристосувань для встановлення сидінь та засобів безпеки (ремені безпеки тощо) у задній зоні транспортного засобу, незалежно від того, обладнані вони стаціонарною перегородкою між зоною для перевезення пасажирів та зоною для перевезення вантажів чи ні, а також незалежно від того, чи мають вони вікна в задній панелі, повинні класифікуватися в товарній позиції 8704.

Ось, мабуть, і всі основні моменти, пов’язані зі складанням Розрахунку з транспортного податку на 2010 рік. А нюанси можна уточнити в оглядовому листі № 14316 та коментарях, які публікуються в цьому номері.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі