Про затвердження форми Розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та Порядку заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Редакція ПБО
Наказ від 01.12.2009 р. № 671

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження форми Розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та Порядку заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ від 1 грудня 2009 року № 671

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2010 року за № 125/17420

(витяг)

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» та постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 «Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити форму Розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що додається*.

* Форма Розрахунку вкладена у середину номера газети. —

Прим. ред.

2.

Затвердити Порядок заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що додається.

<…>

6. Наказ набирає

чинності через 10 днів після офіційного опублікування .

7. Визнати таким, що

втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 28.03.2002 № 133 «Про затвердження форми звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та Порядку його заповнення і подання, а також форми довідки про суми зазначеного збору», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.04.2002 за № 369/6657 (зі змінами).

<…>

Голова С. Буряк

 

 

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України 01.12.2009 № 671

Порядок заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2010 року за № 125/17420

 

1.

Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів підприємницької діяльності, які відповідно до Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі — платник).

2.

У Розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі — розрахунок) платником збору щомісяця зазначається сума податкового зобов’язання зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

3.

У розрахунку вказуються всі передбачені в ньому показники. У разі незаповнення того чи іншого показника (через його відсутність) у відповідній графі розрахунку ставиться прокреслення. Розрахунок заповнюється чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарської машинки, принтерів.

4. Суми збору у розрахунку за кожний податковий (звітний) місяць проставляються у гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

5. Розрахунок складається з таких частин: загальна частина, розділ «Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» та спеціальна частина для службових відміток.

6.

У загальній частині розрахунку відображаються такі дані: вид розрахунку — звітний, новий звітний або уточнюючий (у кожному окремому випадку позначається через «х»); тривалість базового звітного (податкового) періоду (порядковий номер місяця зазначається арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється «0»)); найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця; ідентифікаційний код платника за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО (за наявності); місцезнаходження платника збору, телефон, поштовий індекс (факс, електронна адреса — на бажання); повна назва органу державної податкової служби, до якого подається розрахунок.

7. У відповідних клітинках

колонки 2 «Вид товару» зазначаються алкогольні напої та/або пиво окремими рядками.

8. У відповідних клітинках

колонки 3 «Сума виручки від реалізації товарів в оптовій торговельній мережі за договорами комісії» зазначається сума виручки, отримана на всіх етапах реалізації алкогольних напоїв та/або пива в оптовій торговельній мережі за договорами комісії.

9. У відповідних клітинках

колонки 4 «Сума виручки від реалізації товарів в оптовій торговельній мережі за іншими договорами» зазначається сума виручки, отримана на всіх етапах реалізації алкогольних напоїв та/або пива в оптовій торговельній мережі за іншими договорами.

10. У відповідних клітинках

колонки 5 «Сума виручки від реалізації товарів у роздрібній торговельній мережі за договорами комісії» зазначається сума виручки, отримана на всіх етапах реалізації алкогольних напоїв та/або пива в роздрібній торговельній мережі за договорами комісії.

11. У відповідних клітинках

колонки 6 «Сума виручки від реалізації товарів у роздрібній торговельній мережі за іншими договорами» зазначається сума виручки, отримана на всіх етапах реалізації алкогольних напоїв та/або пива в роздрібній торговельній мережі за іншими договорами.

12. У відповідних клітинках

колонки 7 «Сума виручки від реалізації товарів у мережі громадського харчування за договорами комісії» зазначається сума виручки, отримана на всіх етапах реалізації алкогольних напоїв та/або пива в мережі громадського харчування за договорами комісії.

13. У відповідних клітинках

колонки 8 «Сума виручки від реалізації товарів у мережі громадського харчування за іншими договорами» зазначається сума виручки, отримана на всіх етапах реалізації алкогольних напоїв та/або пива в мережі громадського харчування за іншими договорами.

14. У відповідних клітинках

колонки 9 «Всього виручки до оподаткування» зазначається загальна сума виручки, отримана за звітний місяць, яка підлягає оподаткуванню.

15. У відповідних клітинках

колонки 10 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету» зазначається сума в розмірі одного відсотка від загальної суми виручки, отриманої за звітний місяць.

16. Розрахунок підписується фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності або керівником і головним бухгалтером юридичної особи (із зазначенням прізвища, ініціалів та дати заповнення розрахунку) та скріплюється печаткою (за наявності). Дані, наведені в розрахунку, повинні підтверджуватися первинними документами обліку та звітності.

17. Після подання звітного розрахунку за податковий (звітний) період платник збору має право подати новий звітний розрахунок за цей самий період з виправленими показниками до закінчення граничного терміну подання розрахунку.

18. Якщо платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться у поданому ним раніше розрахунку, такий платник зобов’язаний подати уточнюючий розрахунок з виправленими показниками (далі — уточнюючий розрахунок).

19.

Уточнюючий розрахунок подається платником за формою та за звітний період, у якому було допущено помилку, із розкриттям інформації про суму податкового зобов’язання в результаті самостійно виявлених помилок.

20.

До кожного уточнюючого розрахунку додається окрема Довідка про суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка зменшує або збільшує податкове зобов’язання у результаті виправлення самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах* (далі — довідка).

* Форма Довідки вкладена у середину номера. —

Прим. ред.

21. Довідка може бути заповнена чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарської машинки, принтерів. У рядках, де відсутні дані для заповнення, ставиться прокреслення.

22.

У довідці зазначаються такі дані: тривалість базового податкового (звітного) періоду та податковий (звітний) період, за який виправляються помилки (порядковий номер місяця зазначається арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється «0»)); найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця; ідентифікаційний код платника за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО (за наявності); місцезнаходження платника податку, телефон, поштовий індекс (факс, електронна адреса — на бажання); повна назва органу державної податкової служби, до якого подається довідка.

23. Дані показників, що впливають на суму податку в картці особового рахунку платника збору, заносяться у довідку в такому порядку:

рядок 1

— сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що підлягає сплаті згідно з розрахунком, у якому виявлено помилку;

рядок 2

— сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що підлягає сплаті згідно з уточнюючим розрахунком;

рядок 3

— сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка зменшує податкові зобов’язання у результаті виправлення помилки, тобто різниця між сумою збору згідно з попередньо поданим розрахунком (звітним, новим звітним або уточнюючим) та сумою збору згідно з уточнюючим розрахунком, який подається;

рядок 4

— сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка збільшує податкові зобов’язання у результаті виправлення помилки, тобто різниця між сумою збору згідно з уточнюючим розрахунком, який подається, та сумою збору згідно з попередньо поданим розрахунком (звітним, новим звітним або уточнюючим);

рядок 5

— сума самостійно нарахованого штрафу в розмірі п’яти відсотків від суми недоплати;

рядок 6

— зміст помилки, яка призвела до збільшення або зменшення суми збору.

24. Довідка підписується фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності або керівником і головним бухгалтером юридичної особи (із зазначенням прізвища, ініціалів та дати заповнення довідки) та скріплюється печаткою (за наявності).

 

Начальник Управління адміністрування акцизного збору Ю. Марченко

 коментар редакції

Нова форма Розрахунку суми хмелезбору

Наказом, що коментується (далі — наказ № 671):

— затверджено нові форми

Розрахунку суми хмелезбору, Довідки до Уточненого розрахунку, яка подається у випадку виправлення самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах, та новий Порядок заповнення Розрахунку;

— скасовано форми попередніх Розрахунку, Довідки та Порядку.

Звернемо увагу на найбільш принципові моменти документа.

1. У п. 6 наказу № 671 указано, що він набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування. На момент підготовки цього коментаря наказ ще не опубліковано. Тому десятиденній термін, скоріше за все, спливе вже

після граничного строку подання звітности за січень (тобто після 22.02.2010 р.). Інакше кажучи, перший раз звітувати за новим Розрахунком слід буде у березні за лютий 2010 р.

Але можливо все. У зв’язку з цим, думаємо, что деякі інспекціі не будуть чекати так довго і навіть до набрання наказом № 671 чинності вимагатимуть від платників подавати Розрахунок за новою формою вже у лютому за результатами січня. Звісно, подібні вимоги суперечать закону, але ж для запобігання проблем у платників податків (у випадку коли ДПІ буде наполягати на поданні Розрахунку за січень уже за новою формою) вкладаємо бланк уже в поточний номер газети.

2. У попередньому Порядку в п. 8 зазначалося, що якщо суб’єкт підприємництва не здійснював оподатковувані хмелезбором поставки, звіт за цей місяць не подається. У новому Порядку аналогічна норма відсутня. То невже зараз за аналогічної ситуації Розрахунок потрібно подавати з прочерками?

На наш погляд, ні. Адже, якщо суб’єкт підприємництва не здійснював оподатковувані хмелезбором поставки, він не є платником збору. А згідно з п. 1 нового Порядку він поширюється тільки на платників збору.

3. У п. 5 старого Порядку було записано, що Розрахунок подається протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця. У новому — цього немає. Але це нічого не змінює. Адже Розрахунок подається за податковий (звітний)

місяць (п. 4 нового Порядку). А при місячному податковому періоді згідно з п.п. «а», п.п. 4.1.4 Закону № 2181 застосовується 20-денний період. Те ж саме зазначено в п. 11 Порядку справляння «хмільного» збору, затвердженого постановою КМУ від 15.07.2005 р. № 587.

4. Тепер що стосується самого Розрахунку. Його «шапка» (загальна частина) «побудована» так само, як і форми інших податкових декларації.

На відміну від старого Розрахунку, у новому є рядок 012 «новий звітний». Тому якщо у раніше поданому звітному Розрахунку виявлені помилки, платник має право подати новий звітний розрахунок за цей самий період з виправленими показниками до закінчення граничного терміну подання розрахунку — без нарахування штрафу.

Новий Розрахунок містить рядок 02 «Податковий (звітний) період». Зрозуміло, що тут зазначають рік та порядковий номер місяця, за який подається Розрахунок. Наприклад, у Розрахунку за лютий 2010 року стоятиме: «2010 02». А в п. 6 Порядку вказано, що в цьому рядку зазначається «тривалість базового звітного (податкового) періоду». Звісно, у Порядку допущено помилку. Слово «тривалість» зайве. Аналогічна помилка міститься в п. 22 Порядку, коли йдеться про Довідку.

Кардинально змінилася основна частина Розрахунку, в якій наводиться розрахунок збору. Замість двох простеньких рядків, які містив попередній Розрахунок, маємо цілу таблицю з десяти колонок.

Згідно з п. 7 Порядку у відповідних клітинках колонки 2 «Вид товару» зазначаються алкогольні напої та/або пиво

окремими рядками. Тобто таблиця міститиме два рядки даних — у першому будуть «Алкогольні напої», а у другому «Пиво». Нарешті, третій рядок буде підсумковим для даних останньої колонки.

Тепер сума виручки показується в розрізі різних видів діяльності — опт, роздріб, громадське харчування. Плюс кожний вид діяльності розбито на дві колонки — «за договорами комісії» та «за іншими договорами». Напевне, комісійну колонку буде заповнювати той комітент чи комісіонер, який буде платником збору.

На жаль, у новому Порядку не розкрито поняття виручки. Та ми детально писали про цей аспект, у тому чіслі і для комісійних операцій («Особливості стягнення хмелезбору» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 9).

Нарешті, у колонці 9 підсумовуються дані виручки за різними видами діяльності та видами договорів. А в останній десятій колонці знаходимо суму збору: гр. 9 х 1 % — окремо за кожним видом товарів і загальна сума в рядку 3.

Як бачите, усе просто, розрахункова таблиця жодних неясностей не містить.

5. Якщо платник самостійно виявляє помилки, що містяться у поданому ним раніше розрахунку, він зобов’язаний подати уточнюючий розрахунок з виправленими показниками — за формою та за звітний період, у якому було допущено помилку.

До кожного уточнюючого розрахунку додається окрема Довідка (п. 20 Порядку).

Розрахунковий блок нової Довідки порівняно зі старою майже не змінився. Тільки окремі рядки помінялися місцями. Отже, нова заповнюється майже так само, як і стара.

 

Олександр Золотухін

 

 

img 1

img 2

 

 

img 3

img 4

 

 

img 5

img 6

 

 

img 7

img 8

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі