Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Подаємо декларацію про доходи за 2009 рік

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2010/№ 16
Друк
Стаття

Подаємо декларацію про доходи за 2009 рік

 

Відповідно до чинного законодавства для окремих платників податків подання річної декларації є обов’язком, інші подають декларацію з метою отримання податкового кредиту. У цій статті нагадаємо основні правила декларування доходів та витрат, а також розглянемо особливості декларативної кампанії 2010 року.

Катерина ЧЕРНЕГА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Обов’язкове подання декларації про доходи

Платник податків, який протягом 2009 року отримував доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню відповідно до

Закону № 889, зобов’язаний подати декларацію про доходи. Перелік доходів, що підлягають обов’язковому декларуванню, наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Найменування
доходу, що підлягає декларуванню

Де
відображається

Примітки

1

2

3

4

1

Оподатковувані доходи, з яких при їх нарахуванні або виплаті не утримувався податок

1.1

Прибуток від операцій з інвестиційними активами (цінними паперами, корпоративними правами, банківськими металами, придбаними в банку, незалежно від місця їх подальшого продажу) (п. 9.6 Закону № 889)

Підрозділ 1.2 декларації, ряд. 24 р. III
додат. 2

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податків уключається додатне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за підсумками такого звітного року. Увага: відповідно до норм п.п. 9.6.8 Закону № 889 не підлягає оподаткуванню, а отже, і відображенню в декларації дохід, отриманий протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо його сума не перевищує суму, визначену в п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2009 році — 940 грн.). Крім того, у декларації не відображаються доходи, зазначені в пп. 4.3.3 і 4.3.18 Закону № 889. Інвестиційний прибуток не декларується в разі, коли платник податків укладає договір з торговцем цінними паперами на виконання останнім функцій податкового агента щодо оподаткування таких доходів

1.2

Невикористана цільова благодійна допомога у вигляді грошових коштів протягом 12 календарних місяців, наступних після її отримання (п.п. 9.7.5 Закону № 889)

Підрозділ 1.2 декларації, ряд. 24 додат. 2

Цільова благодійна допомога надається на лікування, а також для цілей, визначених у пп. «б» — «є» п.п. 9.7.4 Закону № 889. Декларуванню не підлягає невикористана благодійна допомога у вигляді ендавменту*

1.3

Страхове відшкодування внаслідок втрати застрахованого майна, не використане на заміну цього майна, у межах строків, установлених п. 15.1 Закону № 889 (п. 15.2 Закону № 889)

Підрозділ 1.2 декларації, ряд. 24 додат. 2 до декларації

Заміну (відновлення) має бути здійснено:
— для рухомого майна — до кінця календарного року, наступного за роком, в якому відбулася така страхова подія;
— для нерухомого майна — до кінця другого календарного року, наступного за роком, в якому відбулася така страхова подія

1.4

Заборгованість, за якою закінчився строк позовної давності (п.п. 4.2.11 Закону № 889)

Підрозділ 1.2 декларації, ряд. 24 р. III
додат. 2

У зв’язку зі змінами, унесеними Законом № 1533 до п.п. 4.2.11 Закону № 889, фізичні особи, які мають непогашену заборгованість, строк позовної давності** за якою закінчився 24.11.2009 р. і пізніше, зобов’язані відобразити такий дохід у декларації за 2009 рік. До оподатковуваного доходу фізичної особи включається заборгованість платника податків, за якою закінчився строк позовної давності та яка перевищує 334,50 грн. Однак із роз’яснень ДПАУ (див. лист від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 1 — 2) випливає, що декларувати потрібно і суму заборгованості, яка не перевищує 334,50 грн., але податок сплачується тільки із суми, що перевищує 334,50 грн.

1.5

Непогашені суми недоплати за податком з доходів фізичних осіб (п.п. 6.5.3 Закону № 889)

Ряд. 1 р. II додат. 2 (зі знаком «-»)

Відображаються в декларації, якщо з будь-яких причин сума недоплати податку та штраф не повністю стягнуті роботодавцем до закінчення граничного строку подання річної декларації. Недоплата за податком з доходів може виникнути унаслідок:
— проведення роботодавцем перерахунку сум доходу платника податків за місцем застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у випадках, установлених п.п. 6.5.2 Закону № 889;
— порушення платником податку порядку застосування ПСП, після чого він скористався процедурою відновлення права на таку пільгу відповідно до п.п. 6.3.4 Закону № 889;
— наявність заборгованості за податком з доходів, який підлягає утриманню у зв’язку з неповерненням або несвоєчасним поверненням сум, отриманих під звіт або на відрядження (п.п. 9.10.1 Закону № 889)

1.6

Виграші у гральних закладах (п.п. 9.5.2 Закону № 889)

Розділ 1.2 декларації, ряд. 24 додат. 2

У декларації зазначається додатна різниця між сумою доходу у вигляді виграшу та документально підтвердженими витратами, понесеними у зв’язку з його отриманням
у 2009 році

2

Доходи, отримані не від податкових агентів***

2.1

Оподатковувані доходи, не включені до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх звітних періодів
(п.п. 4.2.8 Закону № 889)

Відображаються у відповідних рядках декларації та додатка 2 залежно від видів доходів, отриманих у попередніх звітних періодах

Платник податків відображає самостійно виявлені оподатковувані доходи, які він помилково не включив до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих років

2.2

Нецільова благодійна допомога від благодійника — фізичної особи
(п.п. 9.7.3 Закону № 889)

Підрозділ 1.2 декларації та
ряд. 24 додат. 2

Підлягає декларуванню, якщо загальна сума такої допомоги перевищує граничний розмір (у 2009 році — 940 грн. сукупно за рік) або платник податків не має права на отримання податкової соціальної пільги. Докладніше про порядок оподаткування нецільової благодійної допомоги див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, спецвипуск № 5

2.3

Спадщина (ст. 13 Закону № 889)

Підрозділ 1.2 декларації, рядки 15, 16, 17, 18 р. III додат. 2

Докладно про порядок оподаткування доходів у вигляді спадщини див. статтю «Оподаткування доходів у вигляді спадщини та дарунків» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 16, с. 29

2.4

Подарунки (ст. 14 Закону № 889)

Підрозділ 1.2 декларації, рядки 22, 23, 24, 25 р. III додат. 2

Доходи, отримані фізичними особами у вигляді подарунків, обкладаються за правилами, які встановлено для оподаткування спадщини. Не підлягають оподаткуванню та відображенню в декларації кошти або майно (майнові чи немайнові права), подаровані одним членом подружжя іншому, у межах їх частини спільної часткової чи спільної сумісної власності, а також батьками дітям, у тому числі зачатим за життя та народженим після, і дітьми батькам, у межах їх частини спільної часткової власності згідно із законом (п. 14.2 Закону № 889)

2.5

Орендна плата від здавання майна в оренду (п.п. 9.1.4 Закону № 889)

Підрозділ 1.2 декларації, ряд. 4 р. III додат. 2 (доходи від здавання в оренду нерухомого майна), ряд. 10 р. III додат. 2 (доходи від здавання в оренду рухомого майна)

Фізична особа — орендодавець зобов’язана задекларувати доходи у вигляді орендної плати, отримані від фізичної особи, яка не є підприємцем. Згідно з п.п. 9.1.4 Закону № 889 у такому разі фізична особа — орендодавець є податковим агентом і зобов’язана самостійно сплачувати податок до бюджету протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу

2.6

Доходи, отримані платником податків при здійсненні операцій з продажу об’єктів рухомого майна без участі податкових агентів, зазначених у ст. 12 Закону № 889

Підрозділ 1.2 декларації, рядки 9, 10, 11 р. III додат. 2

Необхідність у декларуванні доходів виникає, якщо договір купівлі-продажу не посвідчується нотаріально і об’єкт рухомого майна продається без посередництва юридичної особи (його філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента. Про порядок оподаткування доходів від продажу об’єктів рухомого майна див. у статті «Обкладення податком з доходів операцій з придбання нерухомого та рухомого майна у фізичної особи» («Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 96)

3

Іноземні доходи
(п.п. 9.9.1 Закону № 889)

Підрозділ 1.4 декларації,
ряд. 28 р. III
додат. 2****

У декларації відображається сума таких доходів, перерахована за курсом НБУ на дату їх отримання (п. 3.3 Закону № 889). Якщо з країною, де отримано дохід, укладено договір про уникнення подвійного оподаткування, згода на обов’язковість якого дана Верховною Радою України, платник податків має право на зменшення податкового зобов’язання на суму сплаченого за кордоном податку. При цьому фізична особа зобов’язана отримати від державного органу країни, в якій виплачено дохід, уповноваженого утримувати податок, довідку про суму утриманого податку, а також про базу його нарахування. Така довідка має бути легалізована консульством України у відповідній країні (п.п. 9.9.4 Закону № 889). У разі отримання іноземних доходів у країнах колишнього СНД легалізовувати довідку про суму сплаченого податку в цих країнах не потрібно (див. лист ДПАУ від 23.02.2007 р. № 3635/7/12-0117)

* Під ендавментом розуміється сума коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту.

** Загальний строк позовної давності становить 3 роки (ст. 257 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV).

*** Відповідно до п.п. 8.2.2 Закону № 889 не є податковими агентами нерезиденти та фізичні особи, які не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності та не здійснюють незалежну професійну діяльність.

**** За наявності легалізованого документа сума утриманого за кордоном податку вказується у
гр. 4 і 5 підрозділу 1.4 розділу 1 декларації. Сума нарахованого податку з доходів, зменшена на суму утриманого податку за кордоном (за наявності легалізованої довідки), відображається в рядку 29 розділу III додатка 2. Якщо результат такого зменшення має від’ємне значення, то в рядку 29 розділу III додатка 2 ставиться прокреслення, оскільки залік сплаченого за кордоном податку може здійснюватися тільки в межах суми нарахованого податку з іноземних доходів за правилами Закону про податок з доходів.

 

Неоподатковувані доходи, зазначені в

п. 4.3 Закону № 889, отримані фізичними особами протягом 2009 року, у декларації не відображаються.

Звертаємо увагу: нерезиденти, які протягом звітного року отримували доходи з джерелом їх походження з території України, що підлягають обов’язковому декларуванню, також повинні подати декларацію про доходи. У

листі ДПАУ від 01.10.2007 р. № 4778/щ/17-0715 щодо доходів у вигляді спадщини, отриманої нерезидентом від резидента, зазначено, що нерезидент може подати декларацію та сплатити податок відразу при отриманні свідоцтва про право на спадщину.

 

Випадки звільнення від обов’язку подавати декларацію

Фізична особа — платник податків

звільняється від обов’язку подавати декларацію, якщо протягом року вона отримувала оподатковувані доходи виключно від податкових агентів.

Крім того, відповідно до

п. 18.4 Закону № 889 декларація не подається незалежно від видів та сум отриманих доходів, якщо платник податку:

— перебуває під арештом або є затриманим чи засудженим до позбавлення волі, перебуває у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

— перебуває у розшуку станом на кінець 2009 року;

— перебуває на строковій військовій службі станом на кінець 2009 року;

— є неповнолітньою або недієздатною особою і при цьому перебуває на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець 2009 року.

Якщо протягом 2009 року платник податків отримав дохід у вигляді спадщини (подарунку), який оподатковується з доходів за нульовою ставкою, він не зобов’язаний включати вартість такої спадщини (подарунку) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан за умови відсутності інших підстав для подання декларації. Згідно з

розпорядженням КМУ «Питання декларування фізичними особами майнового стану та доходів» від 26.08.2008 р.» № 527-р обов’язок платника податків з подання річної декларації в такому разі вважається виконаним.

Нагадаємо: дохід у вигляді спадщини (подарунку) підлягає оподаткуванню за нульовою ставкою в разі, коли його одержувач — спадкоємець, який є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (

п.п. 13.2.1 Закону № 889). При цьому членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти (п.п. 1.20.4 Закону № 889).

 

Добровільне подання декларації

Платник податків має право подати річну декларацію, якщо:

— він має намір скористатися правом на податковий кредит;

— бажає повернути надмірно сплачений протягом звітного року податок з доходів. Така ситуація може виникнути, якщо при звільненні працівника виявлено, що надмірно утримана сума податку з доходів, що підлягає поверненню, більше суми нарахованого в місяці звільнення податку. Зауважимо: податківці наполегливо зазначають цей випадок серед випадків обов’язкового подання декларації про доходи. На нашу думку, платник податку має право, але не зобов’язаний подати декларацію з метою повернення надмірно сплаченого податку з доходів. Однак громадянам, які мають намір повернути надмірно сплачений податок з доходів, рекомендуємо дотримуватися строків обов’язкового подання декларації, тобто подати декларацію до 1 квітня 2010 року.

Докладніше зупинимося на порядку подання декларації з метою реалізації права на податковий кредит.

Податковий кредит

— це сума (вартість) витрат, понесених платником податку — резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату ПДВ та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, отриманого за результатами такого звітного року у випадках, визначених Законом № 889. Порядок нарахування платником податків податкового кредиту з метою повернення надмірно сплаченого податку з доходів визначено в Інструкції № 442.

Нагадаємо основні правила декларування податкового кредиту.

1. Правом на податковий кредит може скористатися

тільки резидент, який має ідентифікаційний номер (п.п. 5.4.1 Закону № 889) та який отримував протягом 2009 року доходи у вигляді заробітної плати.

Особи, які

офіційно відмовилися від ідентифікаційного номера, не можуть претендувати на нарахування податкового кредиту. На це неодноразово вказувала ДПАУ, у тому числі й у листі № 14312. Фізична особа — підприємець може претендувати на отримання податкового кредиту, якщо така особа протягом року отримувала доходи у вигляді заробітної плати (у межах таких доходів).

Не мають права на отримання

податкового кредиту особи, які протягом року отримували тільки доходи, відмінні від заробітної плати (до них належать, зокрема, підприємці, які не одержують заробітну плату, військовослужбовці, співробітники органів внутрішніх справ).

2.

Сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу, отриманого протягом 2009 року у вигляді заробітної плати (п. 5.4 Закону № 889). Якщо сума нарахованого податкового кредиту перевищує суму доходу у вигляді заробітної плати, податковий кредит розраховується тільки в розмірі нарахованої заробітної плати.

3.

Право на включення до складу податкового кредиту витрат, понесених у 2009 році, на наступні податкові роки не переноситься, якщо платник податків не скористався правом на нарахування податкового кредиту за підсумками звітного податкового року.

4. Платник податків, який претендує на податковий кредит, зобов’язаний вести облік отриманих протягом року доходів та понесених витрат у Книзі обліку доходів та витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, форму якої затверджено

наказом № 490. Крім того, з декларацією подаються копії документів, що підтверджують витрати , які включаються до податкового кредиту: фіскальні або товарні чеки, касові ордери, товарні накладні, договори, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг).

5. І ще один важливий та спірний момент. ДПАУ продовжує наполягати на тому, що при розрахунку суми податку, який підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з реалізацією платником права на податковий кредит, сума нарахованої заробітної плати не зменшується на суму ПСП та суму внесків до фондів соціального страхування (див.

листи від 13.08.2007 р. № 9813/5/17-0716 // «Податки та бухгалтерський облік, 2008, № 17, від 18.02.2008 р. № 3057/7/17-0217 // «Податки та бухгалтерський облік, 2008, № 24, від 13.04.2009 р. № 4277/5/17-0716).

Аргументація «непохитної» позиції ДПАУ така: норми

п. 3.5 Закону № 889, а також ст. 6 Закону № 889, згідно з якими заробітна плата зменшується на суму соціальних внесків та суму ПСП (при виконанні визначених Законом № 889 умов), застосовуються виключно при визначенні об’єкта оподаткування в разі нарахування заробітної плати. У свою чергу, порядок нарахування податкового кредиту, установлений ст. 5 Закону № 889, не передбачає застосування зазначених норм. На думку податківців, якщо при розрахунку податку з доходів, що підлягає поверненню платнику податків у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту, використовується нарахована заробітна плата, зберігається принцип рівності всіх платників податку незалежно від того, користувалися вони протягом року податковою соціальною пільгою чи ні, та які розміри внесків до соціальних фондів були відраховані з їх зарплати.

При такому підході можлива абсурдна ситуація, коли платнику податків, який реалізує право на податковий кредит, доведеться повернути податок до бюджету (наприклад, якщо сума податкового кредиту виявиться менше суми утриманих соціальних внесків та ПСП).

На нашу думку,

для цілей податкового кредиту повинна використовуватися нарахована заробітна плата, зменшена на суму утримань до соціальних фондів та ПСП. Саме такий підхід відповідає нормам Закону № 889, згідно з якими податковий кредит зменшує суму нарахованого фізичній особі оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, яка, у свою чергу, при визначенні об’єкта оподаткування зменшується на суму утриманих з неї соціальних внесків та ПСП. Тобто суми соціальних внесків та ПСП не підлягають оподаткуванню, а отже, не повинні брати участь при розрахунку суми податку, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з реалізацією платником права на податковий кредит.

Водночас, ураховуючи зазначену позицію ДПАУ з цього питання, платнику податків, який при розрахунку суми податку, що підлягає поверненню з бюджету, зменшуватиме суму нарахованої зарплати на суму соціальних внесків та ПСП, доведеться відстоювати свою точку зору в суді. Позитивні судові рішення з цього питання вже є (

постанова районного суду в м. Києві від 26.01.2006 р., постанова районного суду м. Донецька від 01.12.2006 р. у справі № 2-2292, постанова Святошинського районного суду м. Києва у справі № 2а-18-1/07р.), вони були опубліковані в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 47 та 2008, № 14 відповідно.

Згідно з роз’ясненнями податківців (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби», 2010, № 4, с. 37) платник податків, який має намір реалізувати право на податковий кредит, заповнює в декларації про доходи підрозділ 1.1, додатки 1 і 2.

 

Перелік витрат, які платник податків має право включити до податкового кредиту за підсумками 2009 року

Перелік витрат, які платник податків має право включити до податкового кредиту за підсумками 2009 року, наведемо в таблиці.

 

Види витрат, які може бути включено до складу податкового кредиту

Норма
Закону № 889

Примітки

1

2

3

Частина суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податків

П.п. 5.3.1

Докладніше про особливості включення до податкового кредиту таких витрат див. статтю «Включаємо до податкового кредиту витрати на сплату процентів за іпотечним кредитом» на с. 18

Сума коштів або вартість майна, передані у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні

П.п. 5.3.2

Уключається до складу податкового кредиту в розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % від суми загального оподатковуваного доходу звітного року

Сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання платника податків, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення*

П.п. 5.3.3

Уключається до складу податкового кредиту в розмірі, що не перевищує суму, зазначену в п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2009 році — 940 грн.), у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. Докладніше про включення до складу податкового кредиту витрат на навчання див. у листі № 14312 на с. 24

Сума витрат на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади як платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення

П.п. 5.3.5

До складу податкового кредиту включається в розмірі, який не перевищує (у розрахунку за кожний повний або неповний місяць звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
а) при страхуванні платника податків або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку або на банківський пенсійний депозитний рахунок або за їх сукупністю — суму, визначену в п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2009 році — 940 грн.);
б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом або на банківський пенсійний депозитний рахунок на користь такого члена сім’ї або за їх сукупністю — 50 % суми, визначеної в п.п. 6.5.1 Закону № 889, у розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї (у 2009 році — 470 грн.)**

Сума витрат на штучне запліднення, незалежно від того, перебуває платник податку у шлюбі з донором чи ні

П.п. 5.3.6

Докладніше про особливості включення таких витрат до складу податкового кредиту див. у листі № 14312 та коментарі до нього на с. 44

Сума витрат з оплати вартості державних послуг, уключаючи сплату державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини

П.п. 5.3.6

* Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти.

** Якщо платник податків або члени його сім’ї першого ступеня споріднення були застраховані їх роботодавцями або роботодавці є вкладниками недержавних пенсійних фондів чи пенсійних депозитних рахунків на їх користь згідно з п.п. «в» п.п. 4.2.4 Закону № 889, гранична сума, зазначена в пп. «а» або «б», зменшується для відповідної застрахованої особи або учасника недержавного пенсійного фонду на суму страхових внесків або внесків до недержавних пенсійних фондів або на пенсійні депозитні рахунки, сплачених його роботодавцем протягом звітного податкового року.

Якщо член сім’ї платника податків першого ступеня споріднення самостійно застрахував такі ж ризики за окремим страховим договором або він є вкладником недержавного пенсійного фонду за окремим пенсійним контрактом, то платник податків не має права включати до складу податкового кредиту суму, визначену в п.п. «б» щодо такого члена сім’ї. Право включити до складу свого податкового кредиту суму страхових (пенсійних) внесків (премій), сплачених за таким окремим страховим договором або пенсійним контрактом, надається такому члену сім’ї на умовах, зазначених у п.п. «б».

 

Сума власних коштів, сплачених платником податків на користь закладу охорони здоров’я

для компенсації вартості лікування такого платника податків або членів його сім’ї першого ступеня споріднення не може бути включена до складу податкового кредиту за підсумками 2009 року. Річ у тім, що згідно з п.п. 22.1.2 Закону № 889 платник податків зможе скористатися правом на податковий кредит щодо таких витрат тільки за підсумками року, наступного за роком набуття чинності законом про медичне страхування. Але такий закон поки що не прийнято.

 

Форма декларації про доходи

Ситуація з формою декларації так і не змінилася — нову форму не затверджено. Згідно з роз’ясненнями ДПАУ (див.

лист від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 1 — 2) декларувати доходи, отримані у 2009 році, можна за старою формою, наведеною в додатку 1 до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом ГДПІ України від 21.04.93 р. № 12.

До декларації складаються ще два додатки, останні редакції яких наведено в

листі ДПАУ від 29.12.2009 р. № 29058/7/17-0217:

— додаток 1 «

Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009 року)» — заповнюється, якщо платник податків має намір скористатися правом на податковий кредит. Відображаються фактично понесені витрати фізичної особи, підтверджені документально;

— додаток 2 «

Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту». Провадиться остаточний розрахунок податку з доходів фізичних осіб, який підлягає поверненню платнику податків або сплаті до бюджету.

Згідно з

п. 18.5 Закону № 889 декларація заповнюється платником податку самостійно.

У випадках, визначених

Законом № 889, зобов’язання із заповнення та подання декларації покладаються на інших осіб, а саме:

— на опікуна або піклувальника — за доходами, отриманими неповнолітньою та недієздатною особою;

— на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) — за доходами, отриманими протягом 2009 року померлим платником податку;

— на державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, оголошеного в установленому порядку банкрутом.

Крім того, декларація може бути заповнена іншою особою,

нотаріально уповноваженою на це платником податків.

Якщо декларація заповнюється іншою особою, вона обов’язково повинна містити інформацію про таку особу.

Уповноважені платником податку особи, які заповнюють декларацію за винагороду, несуть відповідальність за порушення порядку заповнення та/або подання декларації на рівні відповідальності, установленої для платника податку. При цьому такий платник податку звільняється від зазначеної відповідальності.

Згідно з

п. 18.10 Закону № 889 у фізичної особи є можливість до 1 березня 2010 року звернутися до відповідного податкового органу з проханням заповнити декларацію. Податковий орган, у свою чергу, зобов’язаний надати безоплатні послуги з такого заповнення. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податків від будь-якої відповідальності за неповне або неправильне заповнення декларації.

Як зазначено в

п.п. 2.4.2 Інструкції № 442, запит платника податків щодо заповнення декларації про доходи податковим органом має бути складений у письмовій формі. При цьому такий запит не поширюється на розділ декларації, в якому відображаються відомості щодо нарахування податкового кредиту, оскільки безпосередньо платник податків повинен вказати підстави для нарахування податкового кредиту та конкретні (документально підтверджені) суми витрат.

Декларація може заповнюватися як українською, так і російською мовою.

 

Документи, які необхідно подавати з декларацією

Відповідно до

п.п. «в» п. 19.1 Закону № 889 при поданні платником податків декларації податковий орган може вимагати від платника податків надання документів та відомостей, пов’язаних з виникненням доходу або права на отримання податкового кредиту.

На вимогу податкового органу платник податків повинен пред’явити документи, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкового кредиту

З урахуванням роз’яснень податківців платники податків із декларацією подають:

— копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

— копії документів, що підтверджують витрати, які включаються до податкового кредиту: фіскальні або товарні чеки, касові ордери, товарні накладні, договори, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) (для платників податків, які претендують на податковий кредит);

— довідку від роботодавця про суми нарахованого загального оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати та утриманого податку з доходів. У довідці має бути зазначено: назву підприємства, ідентифікаційний номер платника податків, суми нарахованої протягом року заробітної плати, суми утриманих внесків до фондів соціального страхування, суми наданих ПСП та відомості про інші оподатковувані доходи фізичної особи.

— заяву щодо способу повернення податку з доходів: зарахування на банківський рахунок або перерахування поштовим переказом.

Оригінали підтверджуючих документів до податкового органу не надаються, але при цьому зберігаються платником податків до закінчення проведення податкової перевірки щодо нарахування податкового кредиту.

Нагадаємо також, що платники податків, які зобов’язані подавати декларацію або мають право на повернення надмірно сплаченої суми податку з доходів фізичних осіб, повинні вести облік доходів та витрат у Книзі обліку доходів та витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу за формою, затвердженою

наказом № 490. Книга обліку доходів та витрат ведеться самостійно платником податків.

Фізичні особи, які подають річну декларацію з метою отримання податкового кредиту, можуть вести облік документів та відомостей у реєстрі, записи в якому проводяться в довільній формі (

п. 4 Порядку № 490).

 

Строки подання декларації

Декларація про доходи подається до податкового органу

до 1 квітня року, наступного за звітним (абзац «г» п.п. 4.1.4 Закону № 2181). Отже, граничним строком подання декларації за підсумками 2009 року є 31 березня 2010 року. Зазначена дата є останнім днем подання декларації для платників податків, які зобов’язані задекларувати доходи, отримані у 2009 році.

Платники податків, які мають намір скористатися

правом на податковий кредит, можуть подавати декларацію протягом усього року, наступного за звітним (див. лист № 14312, консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2010, № 4, с. 22).

Подати декларацію можна особисто або поштою. Згідно з роз’ясненнями ДПАУ (див. Довідкову інформацію «Декларуємо доходи громадян у запитаннях та відповідях, на допомогу платникам податків» від 01.01.2008 р.)

датою подання декларації вважається:

дата її реєстрації в податковому органі, якщо декларація подається платником податків до податкового органу особисто;

дата здійснення поштового відправлення, зазначена на штампі відділення зв’язку, якщо декларація надсилається поштою.

 

Строки сплати або повернення з бюджету податку з доходів та відповідальність за неподання декларації

Сума податку з доходів фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету або поверненню з бюджету, розраховується самостійно платником податків у додатку 2 до декларації. Податкові органи здійснюють перевірку достовірності даних, наведених платником податків у декларації про доходи. Про результати розрахунку податкового зобов’язання за підсумками декларації платник податків дізнається з податкового повідомлення.

Платник податків повинен

погасити суму податку з доходів фізичних осіб, нараховану за підсумками річної декларації, протягом 30 календарних днів із дня отримання такого податкового повідомлення.

Сума податку, яка

підлягає поверненню платнику податків, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається у вигляді поштового переказу за адресою, зазначеною в декларації протягом 60 календарних днів із дня отримання такої декларації.

Відповідно до

ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи громадянам загрожує попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн.).

Штрафні санкції за подання декларації з метою отримання податкового кредиту після 1 квітня до платників податків не застосовуються.

Приклад.

Протягом 2009 року платник податків Нестеренко П. Р. (ідентифікаційний номер — 2543332555) отримав такі доходи:

1) заробітну плату за основним місцем роботи (ТОВ «Олімп») у сумі 36000 грн., з якої сплачено внески до фондів соціального страхування в сумі 1296,00 грн. та податок з доходів у сумі 5205,60 грн.;

2) інвестиційний прибуток у сумі 3500 грн.;

3) спадщину (житловий будинок, який знаходиться на території України, вартістю 175000 грн.). Спадщину отримано від матері.

У 2009 році Нестеренко П. Р. поніс витрати, які він має право включити до складу податкового кредиту, а саме:

1) оплата навчання у вищому навчальному закладі сина за 4 місяці навчання у 2009 році у сумі 6000 грн. (1500 грн.

х 4 міс.).

2) проценти за іпотечним кредитом у гривнях у сумі 14000 грн. Площа квартири не перевищує 100 кв. м.

Нестеренко П. Р. зобов’язаний подати декларацію про доходи до 1 квітня 2010 року, оскільки протягом року він отримував доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню: спадщину та інвестиційний прибуток.

Дохід у вигляді спадщини оподатковується за ставкою 0 %, оскільки Нестеренко П. Р. є спадкоємцем першого ступеня споріднення.

Інвестиційний прибуток оподатковується за ставкою 15 %.

Щодо витрат, які платник податків має право включити до складу податкового кредиту, зазначимо таке.

Витрати на оплату навчання сина може бути включено до податкового кредиту в сумі 3760 грн. (940 грн. х 4 міс.).

Проценти за іпотечним кредитом включаються в повній сумі, оскільки площа квартири, придбаної у кредит, не перевищує 100 кв. м. При цьому слід мати на увазі, що загальна сума податкового кредиту не повинна перевищувати суму заробітної плати без урахування внесків до соціальних фондів.

У прикладі заповнення додатка 2 у деяких рядках наводяться розрахунки показників. Звертаємо увагу: у додатку 2, який подається до податкового органу, такі розрахунки наводити не потрібно.

 

 

Декларація
про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009 року
або за інший період звітного року

 

Ідентифікаційний номер

2543332555

 

РОЗДІЛ 1

Повідомляю, що я,                                        Нестеренко Петро Романович                                                                                                         ,

(прізвище, ім'я та по батькові)

проживаю за адресою  

                       м. Харків, пр. Московський, буд. 196/2                                                                                                      

Телефони: квартирний

92-88-25, службовий 701-17-18

одержав у 200

9 році такі доходи:

 

1.1. Доходи, одержані мною ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (заробітна плата, дивіденди, премії, інші грошові та натуральні винагороди, доходи від роботи за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, авторські винагороди, а також доходи від виконання разових та інших робіт):

 

Місце основної роботи, де зберігається трудова книжка (повне найменування та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано доход
з  01.01.2009
по 31.01.2009

Сума нарахованого доходу

Сума утриманого податку

ТОВ «Олімп»
(код за ЄДРПОУ 26587521)

з 01.01.2009
по 31.01.2009

36000,00

5205,60

Всього

х

36000,00

5205,60

 

1.2. Доходи, одержані мною в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди):

Де одержано доходи і за що (підприємство або особа, зареєстрована як підприємець та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано доход
з 01.01.2009
по 31.001.2009

Сума нарахованого доходу

Сума утриманого податку

Прибуток від продажу цінних паперів (договір купівлі-продажу від 04.08.2009 р. № 96/09)

04.08.2009

3500,00

0,00

Спадщина (свідоцтво про право на спадщину від 11.06.2009 р. № 517)

11.06.2009

175000,00

0,00

Всього

х

178500,00

0,00

 

<…>

 

РОЗДІЛ 3

3.1. З урахуванням наведених вище даних, вважаю, що мій доход, з якого необхідно сплатити прибутковий податок за 2009 рік, становить

213204,00 грн. (36000,00 - 1296 + 3500,00 + 178500,00).

<…>

 

 

Додаток 1

Перелік

сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України
«Про податок з доходів фізичних осіб»
(до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009 року)

<…>

Витрати, фактично понесені платником податку протягом 2009 року

Код рядка

Реквізити документів, які підтверджують витрати

Сума (грн.)

1

2

3

4

<…>

Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, але не більше суми, розмір якої не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень, у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. У 2009 році цей розмір становив 940 грн. на місяць (669 грн. х 1,4)

02

ПКО 2617
від 02.08.2009 р.

3760,00

<…>

Частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно із статтею 10 Закону № 889-IV

05

Реєстр документів
(додається)

14000,00

Всього витрат (06 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05)

06

17760,00

 

 

Додаток 2

ДОВІДКОВО

Розрахунок

суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету,
у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту

<…>

Розділ I

(сума ПДФО до повернення з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту)


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками перевірки

1

Сума загального річного доходу, нарахованого протягом 2009 року у вигляді заробітної плати (зазначено у п. 1.1 розділу I Декларації), зменшена на суму податкового кредиту, зазначену у рядку 06 переліку сум витрат

16944,00
(36000,00 -
- 1296,00 -
- 17760,00)

 

2

Сума ПДФО з оподатковуваного доходу, визначеного у п. 1 цього розділу, за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону (15 %)

2541,60

 

3*

Сума ПДФО до повернення (сума ПДФО, утримана протягом 2009 р. та зазначена у п. 1.1 розділу I Декларації, зменшується на суму ПДФО, визначену у п. 2 цього розділу)

2664,00
(5205,60 -
- 2541,60)

 

* Сума податку до повернення не може перевищувати суми податку, перерахованого до бюджету окремим платником податку.

<…>

Розділ III

(суми податку з доходів фізичних осіб, які підлягають сплаті до бюджету)


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками перевірки

<…>

Доходи, отримані внаслідок прийняття у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав (ст. 13, код бюджетної класифікації 11011400)


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками перевірки

15

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 0 % (доходи, зазначені у п. 1.2 розділу I Декларації)

175000,00

 

15.15

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1 цього розділу

0,00

 

<…>

21**

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 розділу I Декларації (сума п. 15.15, 16.16, 17.17, 18.18 - п. 19 цього розділу)

0,00

 

Інші доходи, отримані платником ПДФО, які не ввійшли у попередні додатки цього розрахунку (код бюджетної класифікації 11010100)


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками перевірки

<…>

24

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 15 % (доходи, зазначені у п. 1.2 розділу I Декларації)

3500,00

 

24.24

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 24 цього розділу

525,00

 

<…>

27

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 розділу I Декларації (сума п. 22.22, 23.23, 24.24, 25.25 цього розділу)

525,00

 

<…>

30

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 та п. 1.4 розділу I Декларації

(сума п. 27 + п. 29 цього розділу), - п. 26 цього розділу

525,00

 

Розділ IV (податкове зобов'язання)


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками перевірки

1

Податкове зобов'язання (р. 30 розділу III - p. 1 розділу II -
- р. 3 розділу I) код 11010100. Позитивне значення цього підрахунку відповідає податковому зобов'язанню платника податку із сплати до бюджету сум ПДФО. Від'ємне значення відповідає сумі ПДФО, що належить до повернення платнику податку з бюджету, в т. ч. у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту

-2139,00
 (525,00 -
- 2664,00)

 

2

Податкове зобов'язання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 8 розділу III, код 11011200)

0,00

 

3

Податкове зобов'язання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 14 розділу III, код 11011300)

0,00

 

4

Податкове зобов'язання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 21 розділу III, код 11011400)

0,00

 

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі