Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2010/№ 3
Друк
Наказ від 10.11.2009 р. № 624

Міністерства та відомства України

 

Про внесення змін до Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку

Наказ від 10 листопада 2009 року № 624

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2009 р. за № 1230/17246

(витяг)

 

Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок», пункту 5.1 статті 5 та пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 658,

НАКАЗУЮ:

1.

Унести зміни до Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 27.04.99 № 230, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.99 за № 289/3582 (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.

2.

Унести зміни до форми* податкового розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 26.03.2004 № 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.04.2004 за № 469/9068, виклавши її у новій редакції, що додається.

* Див. у розділі "Бланки". —

Прим. ред.

<...>

5. Наказ набирає

чинності з 1 січня 2010 року .

<...>

 

Голова С. Буряк

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 27 квітня 1999 р. № 230 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 10 листопада 2009 р. № 624)

Порядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2009 р. за № 1230/17246

 

1. Цей Порядок визначає єдині правила обчислення фіксованого сільськогосподарського податку (далі — ФСП) і складання податкового розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку (далі — Розрахунок ФСП).

2. Платники ФСП визначають суму ФСП на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених Законом України «Про фіксований сільськогосподарський податок» (далі — Закон) виходячи з площі земельних ділянок сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди, а також земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими, риболовецькими господарствами, що займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), і нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, проведеної за станом на 1 липня 1995 року відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95 № 213.

3.

Складання Розрахунку ФСП здійснюється у такому порядку:

3.1. Розрахунок ФСП заповнюється друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору.

У Розрахунку ФСП не повинно бути підчисток, виправлень, дописок і закреслень.

3.2. У Розрахунку ФСП, що подається до органу державної податкової служби (далі — орган ДПС), заповнюються всі показники, що визначені у цьому Розрахунку ФСП.

3.3. При поданні платником ФСП Розрахунку ФСП (загального, нового загального, уточнюючого загального, звітного, нового звітного, уточнюючого звітного) у титульній частині Розрахунку ФСП

зазначається позначка «Х» у відповідній клітинці «Вид розрахунку», а також зазначається номер (послідовно наростаючим підсумком від кількості поданих у поточному році відповідних Розрахунків ФСП за рядком «1.1.Т. Порядковий номер за рік»).

3.4.

Позначка «Х» у відповідному рядку «Вид розрахунку» зазначається з урахуванням таких особливостей:

а) якщо у платника ФСП у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, є земельні ділянки, що розташовані в межах території

декількох органів місцевого самоврядування, то позначка «Х» зазначається у рядку «Вид розрахунку» — «Звітний» окремо в кожному Розрахунку ФСП, що подається до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок. Така сама позначка зазначається в окремому Розрахунку ФСП у рядку «Вид розрахунку» — «Загальний», що подається платником до органу ДПС за своїм місцезнаходженням;

б) якщо у платника ФСП у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, є земельна(і) ділянка(и), що розташована(і) в межах території

одного органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника податку, то позначка «Х» зазначається у рядку «Вид розрахунку» — «Звітний» і подається платником до органу ДПС за місцем розташування такої(их) земельної(их) ділянки(ок), що одночасно є звітним та загальним Розрахунком ФСП;

в)

у разі зміни площі земельних ділянок протягом базового звітного податкового періоду у зв’язку з набуттям або переходом права власності та/або користування, у тому числі на умовах оренди, в межах території декількох органів місцевого самоврядування (нові земельні ділянки), позначка «Х» зазначається у рядку «Вид розрахунку» — «Новий звітний» окремо в кожному Розрахунку ФСП, що подається до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок. Така само позначка зазначається в окремому Розрахунку ФСП у рядку «Вид розрахунку» — «Новий загальний»;

г)

при уточненні суми ФСП позначка «Х» зазначається у рядку «Вид розрахунку» — «Уточнюючий звітний» та окремо «Уточнюючий загальний» з урахуванням раніше зазначених позначок у звітному або загальному Розрахунку ФСП.

Платник ФСП виправляє самостійно виявлені ним помилки минулих податкових періодів

у порядку, установленому пунктом 5.1 статті 5 і пунктом 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Уточнюючий(і) Розрахунок(и) ФСП за податковий(і) період(и) минулого(их) року(ів)

у зв’язку із збільшенням або зменшенням податкових зобов’язань за наслідками уточнень за податковий(і) період(и) минулого(их) року(ів) складається(ються) окремо за кожен рік з урахуванням строків давності та їх застосування, визначених статтею 15 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

3.5. У відповідні рядки

колонки 2 записуються дані по землях сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) та землі водного фонду).

3.6. У відповідні рядки

колонки 3 записуються площі земельних ділянок у гектарах з чотирма десятковими знаками після коми згідно з правовстановлювальними документами.

3.7. У відповідні рядки

колонки 4 записується розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що встановлена на відповідній території.

3.8. У відповідні рядки

колонки 5 записуються ставки ФСП з одного гектара сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), встановлені у відсотках до їх нормативної грошової оцінки та/або для земель водного фонду, у відсотках до нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республіці Крим, передбачені статтями 3 і 4 Закону.

3.9. У відповідні рядки

колонки 6 записується результат добутку значень відповідних рядків за колонками 3, 4, 5, поділений на 100.

3.10. Значення за

рядком 3 дорівнює сумі значень відповідних рядків за колонками 7 — 18.

3.11. У

рядку 4 записуються показники раніше поданого відповідного Розрахунку ФСП, що уточнюється.

3.12. У

рядку 5 записуються різниці позитивних значень за рядками 3 та 4 у разі складання Розрахунку ФСП, який містить уточнення податкових зобов’язань минулих податкових періодів, за якими настав строк сплати, та/або майбутніх податкових періодів, за якими не настав строк сплати.

3.13. У

рядку 6 записується значення показників за відповідними колонками 7 — 18 рядка 5, за якими настав строк сплати.

3.14. У

рядку 7 записуються різниці позитивних значень за рядками 4 та 3 у разі складання Розрахунку ФСП, який містить уточнення податкових зобов’язань минулих податкових періодів, за якими настав строк сплати, та/або майбутніх податкових періодів, за якими не настав строк сплати.

3.15. У

рядку 8 записується значення показників за відповідними колонками 7 — 18 рядка 7, за якими настав строк сплати.

3.16. У

рядку 9 записується значення, яке становить п’ять відсотків від показника за рядком 6 колонок 7 — 18 уточнюючого Розрахунку ФСП, що містить виправлені показники.

3.17. У

рядку 10 записується кількість аркушів пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності.

4. У

рядках 11, 12 та 13 заповнюються суми значень за даними розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (за 20__ рік), затвердженого Міністерством аграрної політики України.

Рядки 11, 12 та 13

заповнюються один раз при поданні загального та/або звітного Розрахунку ФСП за станом до 1-го лютого.

5. Розрахунок ФСП підписується керівником підприємства, головним бухгалтером (вказуються їх прізвища, ініціали, проставляється дата заповнення) і скріплюється печаткою підприємства.

6. До органів ДПС подається

оригінал податкового Розрахунку ФСП.

7.

За добровільним рішенням платника ФСП Розрахунок ФСП може бути поданий до органу ДПС в електронній формі.

8.

У спеціальному полі для службових відміток посадова особа органу ДПС проставляє відмітку про внесення даних до електронної бази податкової звітності.

9. Посадова особа органу ДПС, яка здійснює камеральну перевірку, у спеціальному розділі Розрахунку ФСП ставить дату перевірки, прізвище та підпис.

У разі виявлення порушень за результатами камеральної перевірки складається акт камеральної перевірки, вказуються його номер та дата складання.

 

Директор Департаменту адміністрування податку на прибуток
 та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Н. Хоцянівськакоментар редакції

Нові Порядок та форма Розрахунку ФСП

Слідом за змінами форми Розрахунку так званої «сільгосп-частки» та Методрекомендацій щодо його складання, затвердженими наказом Мінагрополітики від 22.10.2009 р. № 752 (див, на с. 15 цього номера газети), новації сільгосппідприємствам — платникам ФСП підготувала і ДПАУ. Наказом, що коментується,

викладено у новій редакції:

Порядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку, затверджений наказом ДПАУ від 27.04.99 р. № 230 (далі — Порядок),

форму податкового розрахунку ФСП, затверджену наказом ДПАУ від 26.03.2004 р. № 170 (далі — Розрахунок).

Нова форма Розрахунку порівняно з попередньою, як бачимо, має іншу побудову (див. рубрику «Думка фахівців офіційних органів» на с. 46). Суттєві зміни внесено також і в порядок складання Розрахунку.

Щодо змін у титульній частині

нової форми Розрахунку слід відзначити, зокрема, такі:

— уведено

новий рядок «1.1.Т. Порядковий номер за рік», в якому зазначається номер (послідовно наростаючим підсумком від кількості поданих у поточному році відповідних розрахунків ФСП);

— у рядку 1

виключено клітинку «За нові земельні ділянки», але при цьому введено нові клітинки «починаючи з», які заповнюються у разі подання розрахунку за нові земельні ділянки (починаючи з /число/місяць/). Зазначимо, що при цьому п.п. «в» п. 3.4 Порядку встановлено, що у разі зміни площі земельних ділянок протягом базового звітного податкового періоду у зв’язку з набуттям або переходом права власності та/або користування, у тому числі на умовах оренди, у межах території декількох органів місцевого самоврядування (нові земельні ділянки), позначка «Х» зазначається у рядку «Вид розрахунку» — «Новий звітний» окремо в кожному Розрахунку ФСП, що подається до податкового органу за місцем розташування таких земельних ділянок. Така ж позначка зазначається в окремому Розрахунку ФСП у рядку «Вид розрахунку» — «Новий загальний»;

— у рядку 1 також уведено нові клітинки «

з урахуванням уточнень з», що заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/);

— рядок 2 «Найменування платника податку» нової форми

не містить, як було у минулій формі, дозволу на скорочення його організаційно-правової форми діяльності;

— замість рядка 6 «До державної податкової інспекції (адміністрації) в» минулої форми, в новій формі міститься два рядки. 7 «

Найменування органу ДПС, де платник перебуває на податковому обліку:» та. 8 «Найменування органу ДПС, до якого подається розрахунок за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок)

— приміткою до рядка 9 «Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ» титульної частини нової форми Розрахунку зазначено, що при поданні

загального або нового загального розрахунку цей рядок не заповнюється;

— нова форма Розрахунку

не передбачає зазначення назви та реквізитів документа, на підставі якого земельні ділянки надані у власність чи користування (постійне, тимчасове) на певний строк (рядок 8 колишньої форми).

Щодо особливостей зазначення позначок «Х» у відповідному рядку «Вид розрахунку» за кодами 01 — 06 звертаємо увагу на п. 3.4 Порядку. Зокрема, якщо у платника ФСП у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, є земельні ділянки, що розташовані в межах території

декількох органів місцевого самоврядування, то позначка «Х» зазначається у рядку «Вид розрахунку» — «Звітний» окремо в кожному Розрахунку ФСП, що подається до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок. Така сама позначка зазначається в окремому Розрахунку ФСП у рядку «Вид розрахунку» — «Загальний», що подається платником до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (п.п. «а» п. 3.4 Порядку).

Щодо змін у табличній частині

нової форми Розрахунку.

Порядок розрахунку

річної суми ФСП (рядок 3 (колонка 6) Розрахунку) загалом не змінився. Як і раніше, при цьому використовуються показники, зазначені у таких же колонках 3, 4 та 5, тобто відповідно площі та грошові оцінки окремих категорій земельних ділянок та ставки податку щодо земель сільськогосподарського призначення, а точніше сказати, — сільгоспугідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) (рядок 1) та земель водного фонду (рядок 2). У відповідних рядках колонки 3 зазначаються показники площі земельних ділянок у гектарах з чотирма десятковими знаками після коми згідно з правовстановлюючими документами (п. 3.6 Порядку).

Значення за рядком 3 дорівнює сумі значень відповідних рядків за колонками 7 — 18 (п. 3.10 Порядку). Тобто розподілена за місяцями звітного податкового року сума ФСП (розподілена за кварталами як: 10 %, 10 %, 50 % та 30 %) в загальному підсумку повинна бути тотожною річній сумі.

При цьому зазначено, що при зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники у колонках 7 — 18 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками)

з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти вказані зміни.

Рядки 4 — 10

заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань. На це звертаємо увагу тому, що у п. 3.17 Порядку зазначено тільки про те, що у рядку 10 записується кількість аркушів пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності.

Як і раніше, сума 5 % «самоштрафу» (р. 9) нараховується платником самостійно відповідно до п. 17.2 загальновідомого Закону № 2181.

Новаціями нової форми Розрахунку є і

рядки 11, 12 та 13, які підлягають обов’язковому заповненню (при поданні загального та/або звітного розрахунку) за даними розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (за 20__ рік). Про це також ідеться і в п. 4 Порядку: рядки 11, 12 та 13 заповнюються один раз при поданні загального та/або звітного Розрахунку ФСП станом до 1 лютого. Інакше кажучи, до рядків 11, 12 та 13 Розрахунку ФСП переносяться значення відповідно з рядків 5, 8 та 9 Розрахунку «сільгосп-частки».

Не зрозуміло, який сенс вбачає ДПАУ в дублюванні інформації за новими рядками 11, 12 та 13 Розрахунку ФСП? Адже згідно із загальновідомим п. 5 Положення № 658, сільгосппідприємства для набуття і підтвердження статусу платників ФСП до 1 лютого поточного року подають

як Розрахунки ФСП (загальні та звітні), так і окремі Розрахунки «сільгосп-частки» (а також витяги з державного земельного кадастру про склад земель сільгоспугідь та їх грошову оцінку). Причому Розрахунки «сільгосп-частки» та такі витяги подають як за своїм місцезнаходженням, так і за місцем розташування земельних ділянок.

До речі, в листі ДПАУ від 12.10.2009 р. № 22231/7/15-0717 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 90) зазначено: якщо договори на оренду земельної ділянки укладені на термін до одного року та у разі використання сільгосппідприємствами земельних ділянок, правовстановлюючі документи на які проходять процедуру оформлення і ще не зареєстровані в базі даних структурних підрозділів Центру державного земельного кадастру, то для розрахунку ФСП

площа земельних ділянок буде підтверджуватись відділами Держкомзему у районах. Крім того, у випадках оренди земельних часток (паїв) підтвердження площ використовуваних земель може здійснюватись виконкомом відповідної ради.

 

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі